Закупівлі за державні кошти в управлінні екології та природних ресурсів облдержадміністрації

станом на 05.07.2023:

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формування, його категорія: Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації; вул. Сахарова, 23-А, м. Івано-Франківськ, індекс 76014; код ЄДРПОУ – 40008068; категорія замовника: юридична особа, орган державної влади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015-38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Придбання та встановлення стаціонарних постів (індикативні вимірювання) автоматизованої системи моніторингу якості атмосферного повітря зони «Івано-Франківська» та програмно-апаратного комплексу для збору, зберігання та візуалізації даних).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-07-04-011699-a.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» (із змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21.04.2021 № 300 «Про затвердження Порядку розміщення пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря в зонах та агломераціях», Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21.05.2008 про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи, Програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 30-2/2020 (зі змінами), Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони «Івано-Франківська» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 12.11.2021 № 277-10/2021.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені з метою моніторингу якості атмосферного повітря, запровадження мережі спостережень за станом атмосферного повітря на території зони «Івано-Франківська» та функціонування єдиної бази даних про якість атмосферного повітря, виконання екологічних Директив ЄС та положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, оперативного інформування населення про стан атмосферного повітря, впровадження заходів щодо зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Обґрунтування місця встановлення стаціонарного посту автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря обумовлено інформацією про джерела забруднення та викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств, топографічними та метеорологічними даними, що можуть впливати на особливості розсіювання забруднюючих речовин, статистичними відомостями про щільність населення, наявністю звернень громадян та громадських організації щодо забруднення атмосферного повітря.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації та Івано-Франківської обласної ради від 13.02.2023 № 52/64-р «Про спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища», яким у 2023 році для управління передбачено 11147506,00 гривень на придбання та встановлення стаціонарних постів (індикативні вимірювання) автоматизованої системи моніторингу якості атмосферного повітря зони «Івано-Франківська» та програмно-апаратного комплексу для збору, зберігання та візуалізації даних.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 11147506,00 (одинадцять мільйонів сто сорок сім тисяч п’ятсот шість) гривень.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до розміру бюджетного призначення та складає 11147506,00 гривень з ПДВ, а також здійснено пошук та аналіз в мережі Інтернет діяльності суб’єктів господарювання у даній сфері та направлено запити щодо надання інформації про орієнтовну вартість обладнання (включаючи всі необхідні супутні послуги) для придбання та встановлення стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря в Івано-Франківській області на суму 11147506,00 гривень з проханням назвати можливу кількість стаціонарних постів, виходячи із затребуваних технічних вимог (технічних та якісних характеристик) та бюджетного призначення, про що отримано відповіді від постачальників.

станом на 19.06.2023:

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формування, його категорія: Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації; вул. Сахарова, 23-А, м. Івано-Франківськ, індекс 76014; код ЄДРПОУ – 40008068; категорія замовника: юридична особа, орган державної влади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015-38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Придбання та встановлення стаціонарних постів (індикативні вимірювання) автоматизованої системи моніторингу якості атмосферного повітря зони «Івано-Франківська» та програмно-апаратного комплексу для збору, зберігання та візуалізації даних).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-06-16-011874-a.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» (із змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21.04.2021 № 300 «Про затвердження Порядку розміщення пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря в зонах та агломераціях», Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21.05.2008 про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи, Програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 30-2/2020 (зі змінами), Програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони «Івано-Франківська» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 12.11.2021 № 277-10/2021.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі розроблені з метою моніторингу якості атмосферного повітря, запровадження мережі спостережень за станом атмосферного повітря на території зони «Івано-Франківська» та функціонування єдиної бази даних про якість атмосферного повітря, виконання екологічних Директив ЄС та положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, оперативного інформування населення про стан атмосферного повітря, впровадження заходів щодо зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Обґрунтування місця встановлення стаціонарного посту автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря обумовлено інформацією про джерела забруднення та викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств, топографічними та метеорологічними даними, що можуть впливати на особливості розсіювання забруднюючих речовин, статистичними відомостями про щільність населення, наявністю звернень громадян та громадських організації щодо забруднення атмосферного повітря.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації та Івано-Франківської обласної ради від 13.02.2023 № 52/64-р «Про спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища», яким у 2023 році для управління передбачено 11147506,00 гривень на придбання та встановлення стаціонарних постів (індикативні вимірювання) автоматизованої системи моніторингу якості атмосферного повітря зони «Івано-Франківська» та програмно-апаратного комплексу для збору, зберігання та візуалізації даних.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 11147506,00 (одинадцять мільйонів сто сорок сім тисяч п’ятсот шість) гривень.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до розміру бюджетного призначення та складає 11147506,00 гривень з ПДВ, а також здійснено пошук та аналіз в мережі Інтернет діяльності суб’єктів господарювання у даній сфері та направлено запити щодо надання інформації про орієнтовну вартість обладнання (включаючи всі необхідні супутні послуги) для придбання та встановлення стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря в Івано-Франківській області на суму 11147506,00 гривень з проханням назвати можливу кількість стаціонарних постів, виходячи із затребуваних технічних вимог (технічних та якісних характеристик) та бюджетного призначення, про що отримано відповіді від постачальників.


станом на 28.02.2023 :

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формування, його категорія: Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністраціївул. Сахарова, 23-А, м. Івано-Франківськ, індекс 76014; код ЄДРПОУ – 40008068; категорія замовника: юридична особа, орган державної влади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015-90510000-5 Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання, отриманих у рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-23-003446-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням», Програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2020 № 30-2/2020 (зі змінами).

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у відповідному додатку до тендерної документації відповідно до потреб замовника.

Отримання послуги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 2023 р. №25 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням», необхідне для:

- недопущення забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованим лампами розжарення, отриманими акціонерним товариством «Укрпошта» від населення в рамках реалізації експериментального проекту;

- переробки відсортованих відходівотримання вторинних матеріальних ресурсів для їх подальшого використання у галузях промисловості.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації та Івано-Франківської обласної ради від 13.02.2023 № 52/64-р «Про спрямування залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища», яким у 2023 році для управління передбачено 2000000,00 гривень на забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання, отриманих у рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2000000,00 (два мільйони) гривень.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: визначено відповідно до розміру бюджетного призначення та складає 2000000,00 гривень, а також здійснено пошук та аналіз в мережі Інтернет діяльності суб’єктів господарювання у даній сфері та направлено запити щодо надання інформації про орієнтовну вартість послуги для забезпечення збирання, зберігання, перевезення та утилізації орієнтовно 2644000 шт. ламп розжарювання, які планується одержати АТ «Укрпошта» від населення в рамках експериментального проекту, про що отримано відповіді від постачальників.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux