Умови праці: досвід

Позитивний досвід щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на пп “Завод “ПІНОПЛАСТ”

Спеціалісти відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області відвідали ПП “Завод “ПІНОПЛАСТ” з метою вивчення позитивного досвіду роботи з охорони праці та профілактики виробничого травматизму задля запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, спричиненої умовами виробництва, де виконання виробничих показників не ставиться в пріоритет по відношенню до питань охорони праці.

Завод займається виготовленням спіненого полістиролу ЕРS різних марок, які застосовуються для утеплення фасаду, даху, підлоги, фундаменту, підвалу та інших видів утеплення. Завдяки сучасному автоматизованому європейському обладнанню останньої генерації та системі контролю на кожному етапі виробництва підприємство гарантує досконалу якість своєї продукції. Виробництво екологічно чисте та практично безвідходне. Керівництвом підприємства, службою охорони праці приділяється значна увага створенню безпечних та нешкідливих умов праці для своїх працівників, що є запорукою досягнення високих показників у виробництві продукції підприємством.

Основне завдання, яке ставили перед собою спеціалісти відділу це вивчення досвіду функціонування системи управління охороною праці, роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці, що дасть можливість порівняти рівень організації роботи з охорони праці на різних підприємствах, з метою поширення досвіду на інші підприємства, де організації роботи з охорони праці та профілактики виробничого травматизму приділяється значно менше уваги, про що свідчать статистичні дані про травматизм на виробництві.

За результатами відвідування та вивчення стану справ, фахівці Головного управління зробили висновок, що управління охороною праці та екологічною безпекою на заводі здійснюється на всіх рівнях. Реалізується комплекс завдань з планування, організації, оперативного керівництва і координації, контролю, обліку, аналізу, оцінки і стимулювання, зокрема:

розроблена СУОП відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», Стандарту ДСТУ ОНSАS 18001:2010 та затверджена і введена в дію наказом директора підприємства від 03.01.2017 р. № 217. СУОП спрямована на вирішення наступних завдань: створення безпечних умов виробничих процесів, експлуатації устаткування, будівель і споруд; професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих; професійного добору виконавців для визначених видів робіт;

створена служба охорони праці. У відповідності до вимог Положення про службу охорони праці, на керівника служби охорони праці покладаються обов’язки контролю щодо розроблення підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм покращення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів. Відповідальні особи за організацію роботи з охорони праці вирішують завдання із забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд, а також забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;

постійно проводяться навчання працівників безпечним методам роботи, пропагуються питання охорони праці та довкілля. Наказом створена постійно діюча комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці. Контроль за своєчасністю проведення навчання і перевірки знань працівників здійснюється заступником директора начальником відділу охорони праці. Для проведення навчання укладено договори з відповідними навчальними закладами, в яких згідно заявки, поданій у відповідні терміни, проводиться навчання. Підрозділи підприємства укомплектовані фахівцями, що мають відповідну освіту, кваліфікацію та досвід роботи і атестовані з охорони праці. Керівний склад та інженерно-технічні працівники атестовані комісією за участю представників управління Держпраці на знання чинних нормативно–правових актів з охорони праці та відповідних правил безпеки в галузі виробництва пінопласту;

функціонування системи управління охороною праці забезпечує контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, а саме наявність системи триступеневого рівня контролю за станом охорони праці. На першому ступені ведеться контроль у зміні, на другому - у структурному підрозділі, на третьому ступені – на підприємстві в цілому;

реалізовано ряд проєктів, які були спрямовані на введення новітніх технологій, автоматизації виробничого процесу, досягнення високої якості продукції, зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище, забезпечення безпечних і комфортних умов праці для працівників. Крім того, реалізовано проєкт щодо системи автоматичного водяного пожежогасіння та обладнано систему вентиляції виробничих приміщень заводу. У 2018 році проведено модернізацію технологічної лінії з виробництва пінопласту (закуплено та введено в експлуатацію вспінювач № 1 та № 2 виробництва Австрії; закуплено і введено в дію блок форми № 1 та № 2 виробництва Польща);

виробничі приміщення обладнано побутовими приміщеннями, які включають в себе роздягальню, санвузол та душові кабіни. Крім того, на підприємстві є спеціально обладнана кімната для приймання їжі;

підприємство отримало 12 дозволів та декларацій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та експлуатацію (застосування) устаткування, машин, механізмів підвищеної небезпеки;

будівлі, які експлуатуються, паспортизовані спеціалізованою організацією, наказом директора від 18.01.2023 року № 14 призначено відповідальних з ведення нагляду за експлуатацією, технічним станом і проведенням ремонтів будівель і споруд. Ведеться належний моніторинг стану будівель та споруд, а також відповідна документація;

щорічно на підставі результатів проведення аналізу стану охорони праці та умов праці на підприємстві розробляються профілактичні заходи для підвищення безпеки виробництва та поліпшення умов праці. Виконання даних заходів становить близько 95 % до запланованого об’єму;

витрати на охорону праці розраховуються і закладаються при розробці комплексних заходів з охорони праці не менше 0,5 % від фонду оплати праці за попередній рік;

працівники забезпечуються спецодягом відповідно до «Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємства», розроблених на основі нормативних документів та затверджених наказом від 19.01.2023 р. № 15;

відповідно до результатів атестації робочих місць за умовами праці, затверджених наказом директора підприємства від 22.02.2022 р. № 6, робочі місця вважаються нормальними умовами праці. Пільги та компенсації не передбачені законодавством;

у відповідності з розробленими та затвердженими «Показниками з контролю за станом ОП, ПБ і культури виробництва в підрозділах Підприємства» щомісячно, за результатами роботи за місяць, працівникам виплачуються заохочувальні премії. У 2018 році в конкурсі на краще підприємство з охорони праці Івано-Франківської області ПП «Завод «ПІНОПЛАСТ» здобуло І місце в номінації «Хімічна, газова та нафтогазовидобувна промисловості» в категорії «Хімічна промисловість». У 2019 році в конкурсі на краще підприємство з охорони праці Івано-Франківської області ПП «Завод «ПІНОПЛАСТ» здобуло ІІІ місце в тій же номінації та категорії;

атестація робочих місць за умовами праці проведена у лютому 2022 року (наказ від 22.02.2022 р. № 6). Умови та характер праці за фактичними показниками факторів виробничого середовища та трудового процесу на робочих місцях, що атестувались, відносяться до ІІ класу (допустимі умови праці) і не перевищують санітарно-гігієнічні норми;

наявний кабінет з охорони праці, з відповідною нормативно-правовою літературою, агітаційними і консультативними матеріалами, засобами для перегляду відеоматеріалів з питань охорони праці. Є стенди з наочною агітацією з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки;

значна увага приділена розміщенню агітаційних матеріалів у вигляді плакатів і стендів. Служба охорони праці забезпечує керівників структурних підрозділів різного роду пізнавальною інформацією про дію тих чи інших факторів на людину і як правильно треба поводитися в різних ситуаціях. В свою чергу керівники структурних підрозділів ознайомлюють свій персонал з цією інформацією. Щорічно передплачується журнал «Охорона праці і пожежна безпека»;

працівники забезпечені всіма необхідними інструкціями з охорони праці, а також при зверненні у службу охорони праці, отримують всю необхідну нормативно-правову документацію безоплатно;

колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом прийнято комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємстві, які виконуються в повному обсязі;

відповідно до законодавства працівники проходять попередні та періодичні медичні огляди в спеціалізованому медичному закладі за рахунок підприємства (заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників наказ від 26.09.2022 р. 36);

причини, що можуть призвести до нещасних випадків, аварій, професійних захворювань на виробництві, визначені працівниками служби охорони праці, ІТП підприємства чи представниками відповідних контролюючих органів, усуваються в максимально короткі терміни, для того щоб мінімізувати рівень ризику;

як результат за останні 15 років на підприємстві відсутні випадки виробничого травматизму чи професійних захворювань;

Позитивний досвід профілактичної роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на ПП “Завод “ПІНОПЛАСТ”, за висновками спеціалістів Головного управління, універсальний і пропонується для поширення та запровадження на підприємствах різних галузей і видів економічної діяльності області.

Для більш детальнішого ознайомлення зі створеною на підприємстві ефективно функціонуючою системою управління охороною праці рекомендуємо звертатися до Головного управлінню Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області за адресою вул. Січових Стрільців, 15 м. Івано-Франківськ, 76018; робочий телефон: (0342) 783613; електронна пошта — gu@if.pfu.gov.ua.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux