Плани роботи

ПЛАН РОБОТИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ТРЕТІЙ КВАРТАЛ 2021 РОКУ 

І Питання для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації   

Питання

Відпові­дальні за підготовку

Готують

Доповідають

15 липня
Про стан виконання розпорядження облдержадміні-

страції від 17.03.2017 № 123 «Про забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати в області та відповідаль-ність за порушення законодавства про працю»

А. Ярмольський

В. Корженьовський

В. Корженьовський

20 серпня
Про стан виконання Указу Президента України від 19.02.2002 № 155/2002 «Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України» (викладеного у редакції Указу від 26.07.2005 № 1132/2005), доручення КМУ від 19.05.2010 № 27554/2/1-10 до листа Президента України від 14.05.2010
№ 1-1/919 щодо неухильного та своєчасного виконання актів і доручень Президента України та стану виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних підрозділах облдержадміні-страції, територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних установах та організаціях, райдержадміні-страціях


М. Керська

М. Керська

Про підсумки виконання бюджету області за I півріччя 2021 року


А. Ярмольський

І. Мацькевич

І. Мацькевич

17 вересня
Про формування госпітального округу в області та затвердження перспективного плану його розвитку

С. Онищук

І. Дмитренко

І. Дмитренко

Про проведення оздоровчої кампанії дітей влітку 2021 року

С. Онищук

В. Корженьов-ський

В. Кімакович

І. Ковалик

В. Корженьовський


Про стан виконання заходів щодо створення та функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони області

А. Ярмольський

В. Чернецький

В. Чернецький

Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2020

№ 331 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гос-трою респіра-торною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших праців-ників, які нада-ють медичну допомогу таким пацієнтам»І. Дмитренко

І. Дмитренко

II. Питання, що вноситимуться облдержадміністрацією на розгляд обласної ради


Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.11.2020

№ 1463-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Державної стратегії розвитку системи протитубер-кульозної медичної допомоги населенню на 2020-2023 роки»


І. Дмитренко

І. Дмитренко

«Про затвердження положення про Івано-Франківський геріатричний пансіонат в новій редакції»

С. Онищук

В. Корженьовський


В. Корженьовський


«Про затвердження положення про Коломийський геріатричний пансіонат в новій редакції»

С. Онищук

В. Корженьовський


В. Корженьовський


«Про затвердження положення про Коршівський геріатричний пансіонат в новій редакції»

С. Онищук

В. Корженьовський


В. Корженьовський


Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2020
№ 30-2/2020 «Про

Програму охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської

області до 2025 року (зі змінами)»

А. Ярмольський

А. Пліхтяк

А. Пліхтяк

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021
№ 70-4/2021 «Про

фінансування природоохорон-них заходів з обласного фонду охорони навколишнього

природного середовища за рахунок планових надходжень у 2021 році (зі змінами)».

А. Ярмольський

А. Пліхтяк

А. Пліхтяк

«Про затвердження Програми державного моніторингу у галузі охорони

атмосферного повітря Івано-Франківської зони».

А. Ярмольський

А. Пліхтяк

А. Пліхтяк

Про призначення керівників Долинського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей «Теплий дім» Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківського обласного центру

соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради

С. Онищук

І. Ковалик

І. Ковалик

Внесення змін до Календарного плану заходів на 2021 рік регіо-

нальної цільової програми розвитку туризму в Івано -Франківській області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної  ради від 25.09.2020
№ 1571-37/2020

А. Ярмольський

Г. Макота

Г. МакотаПро затвердження звіту про виконання обласного бюджету за I півріччя 2021 року

А. Ярмольський

І. Мацькевич

І. Мацькевич

Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік

А. Ярмольський

І. Мацькевич

І. Мацькевич

Про Прогноз обласного бюджету на 2022-2024 роки

А. Ярмольський

І. Мацькевич

І. Мацькевич

 

III. Питання для розгляду на нарадах у першого заступника,  заступників голови, керівника апарату обласної  державної адміністрації в порядку контролю


У голови облдержадміністрації А. Бойчука

Про стан виконання окремого доручення облдержадміністрації від 05.02.2021 № 2/0/10-21/01-123 щодо дотримання вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та положень Бюджетного кодексу України при затвердженні місцевих бюджетів на 2021 рік.


Липень

І. Мацькевич


Про відповідальність при проведенні тендерних процедур електронної системи публічних закупівель.


Липень

О. Ханенків


Про державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції.


Серпень

О. Ханенків


Про статус та організацію діяльності НАЗК. Про правила етичної поведінки державного службовця.


Вересень

О. Ханенків


Про формування та реалізацію антикорупційної політики.


Вересень

О. Ханенків


Вжиття заходів щодо організації зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.


Вересень

В. Васильчук


У першого заступника голови облдержадміністрації А. Ярмольського

Про стан виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та інших соціальних виплат.


Липень

І. Мацькевич


Засідання робочої групи з питань ефективності використання державного майна в області.


Щомісяця

С. Подошва

Про стан виконання плану заходів щодо забезпечення реалізації в Україні Стратегії ЄС для Дунайського регіону на 2021-2023 роки.Липень

Г. Макота


Про підготовку до опалювального сезону 2021- 2022 року.Серпень

В. Рачкевич


Про стан виконання завдань, визначених протоколами нарад у голови облдержадміністрації, що стосуються Національної програми Президента України «Велике будівництво».


Липень

В. Рачкевич


Про виконання регіональної цільової програми «Питна вода» на 2021-2025 роки.


Липень

В. Рачкевич


Про заходи профілактики та недопущення на територію області африканської чуми свиней.


Липень

Р. Гурський


Про виконання регіональної цільової програми проведення лабораторно-діагностичних та лікувально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної  медицини та безпечності харчових продуктів в Івано-франківській області на 2020-2021 роки.


Серпень

Р. Гурський


Про формування регіональної екологічної мережі.


Серпень

А. Пліхтяк
Про хід проведення комплексу осінньо-польових робіт.


Вересень

І. Андріїшин, Р. Гурський,

М. Микитин


Про забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів проєктів, які фінансуються у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.


Вересень

В. Рачкевич


У заступника голови облдержадміністрації Б. Футерка

Про стан виконання розпорядження облдержадміністрації від 17.12.2019 № 672 «Про оприлюднення обласною державною адміністрацією публічної інформації у формі відкритих даних».


Липень

В. Джигіта


У заступника голови облдержадміністрації С. Онищук

Про розвиток соціального діалогу в області.


Липень

В. Корженьовський


Про підготовку та проведення в області Дня Державного Прапора України та 30-річниці Незалежності України.


Липень

В. Федорак


Про реалізацію державної політики щодо розвитку сімейних форм виховання в Івано-Франківській області.


Липень

І. Ковалик


Про хід виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1335-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року»


Липень

І. Ковалик


Про хід виконання обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17.05.2019 № 1129-28/2019 “Про затвердження обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки”.


Серпень

В. Корженьовський


Про хід виконання розпорядження облдержадміністрації від 10.04.2017 № 184 «Про Міжвідомчу раду облдержадміністрації з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» (зі змінами).


Серпень

В. Корженьовський


Про підготовку до проведення Міжнародного Гуцульського фестивалю.


Серпень

В. Федорак


Про захист прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема, забезпечення їх житлом.


Серпень

І. Ковалик


Про організацію та проведення в Івано-Франківській області Всеукраїнської акції-рейду «Урок».


Вересень

І. Ковалик


Про організацію та координацію проведення заходів з нагоди відзначення Дня усиновлення.


Вересень

І. Ковалик


У заступника голови облдержадміністрації

Про хід виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 № 111-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги».


Липень

І. Дмитренко


Щодо вивчення стану дотримання вимог чинного законодавства з питань харчування в закладах освіти області.


Серпень-вересень

В. Кімакович


Про хід виконання розпорядження облдержадміністрації від 29.01.2018 № 50 «Про затвердження регіонального плану заходів на 2018-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».


Серпень

В. Кімакович


Про відзначення Дня фізичної культури і спорту у 2021 році.


Вересень

О. Оклієвич


Про стан виконання Указу Президента України від 17.12.2020
№ 574/2020 «Про започаткування соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» та розпорядження облдержадміністрації від 28.01.2021 № 14 «Про затвердження плану заходів щодо організації оздоровчої рухової активності громадян у місцях масового відпочинку на 2021 рік».


Вересень

О. Оклієвич


У керівника апарату облдержадміністрації

Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами в апараті облдержадміністрації.


Липень

М. Керська

Про підбиття підсумків весняного призову на строкову військову службу, допризовної підготовки за навчальний рік та прийняття на військову службу за контрактом.


Липень

М. Саманів

Про стан виконання на місцях чинного законодавства у сфері цивільного захисту.


Липень

В. Стебницький


Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами в структурних підрозділах облдержадміністрації.


Серпень

М. Керська

Про роботу з документами в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.


Серпень

О. Щербатюк

 Про стан виконавської дисципліни у роботі із зверненнями громадян за підсумками I півріччя 2021 року.


Серпень

Л. Балкова


IV. Надання практичної допомоги, комплексне вивчення діяльності місцевих органів влади 

Практична і методична допомога райдержадміністраціям з організації та проведення робочих виїзних днів голови облдержадміністрації в райони (прийом громадян з особистих питань, вивчення проблемних питань розвитку територій, участь у засіданнях колегій райдержадміністрацій, громадських рад, пресконференції для ЗМІ).


Впродовж кварталу (за окремим планом)

М. Керська, Л. Балкова, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

Вивчення роботи і надання практичної та методичної допомоги райдержадміністраціям (за окремим графіком), департаменту соціальної політики, управлінню культури, національностей та релігій облдержадміністрації з питань організації роботи зі зверненнями громадян.Впродовж кварталу


Л. Балкова


Надання практичної і методичної допомоги райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування з питань організації допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді.


Впродовж кварталу


М. Саманів


Надання організаційної та методичної допомоги підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам-підприємцям, органам місцевого самоврядування з питань оплати праці, охорони та умов праці.


Впродовж кварталу

В. Корженьовський


Надання методичної допомоги для посадових осіб структурних підрозділів з питань соціального захисту населення територіальних громад та райдержадміністрацій щодо організації надання соціальної підтримки населенню з допомогою програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада».


Впродовж кварталу (за окремим планом)

В. Корженьовський


Надання організаційної та методичної допомоги органам влади та місцевого самоврядування з питань встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та присвоєння почесного звання «Мати-героїня».


Впродовж кварталу (за окремим планом)

В. Корженьовський

Надання організаційної та методичної допомоги органам влади та місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення .Впродовж кварталу (за окремим планом)

В. Корженьовський

Надання організаційної та методичної допомоги міським, селищним, сільським радам з питань організації надання соціальних послуг в громадах.


Впродовж кварталу (за окремим планом)

В. Корженьовський


Проведення семінарів для суб’єктів господарювання та громадських об’єднань споживачів на тему: «Забезпечення прав споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг)» та «Реалізація державної політики у сфері державного ринкового нагляду».


Липень

Р. Гурський


Надання практичної допомоги на місцях, комплексне вивчення діяльності місцевих органів влади з організації заходів цивільного захисту.


Серпень

В. Стебницький

Надання практичної та методичної допомоги Тлумацькій міській, Верховинській, Гвіздецькій, Обертинській селищним, Олешанській, Зеленській, Коршівській сільським радам з питань створення служб у справах дітей у виконавчих органах міських, селищних, сільських рад; попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей, захисту їх прав; розвитку сімейних форм виховання дітей, дотримання прав дітей в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, усиновлених дітей.


Серпень

І. Ковалик


Надання практичної та методичної допомоги Івано-Франківській міській, Брошнів-Осадській, Перегінській, Рожнятівській, Печеніжинській селищним, Дубівській, Спаській, Матеївецькій, Нижньовербізькій, П’ядицькій сільським радам з питань створення служб у справах дітей у виконавчих органах міських, селищних, сільських рад; попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей, захисту їх прав; розвитку сімейних форм виховання дітей, дотримання прав дітей в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, усиновлених дітей.Вересень

І. Ковалик


Щодо вивчення стану дотримання вимог чинного законодавства з питань харчування в закладах освіти області.


Вересень

В. Кімакович


Надання методичної, консультативної та практичної допомоги з питань підготовки та оформлення службових документів відповідальним працівникам апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.


Впродовж кварталу


О. Щербатюк


Надання практичної та методичної допомоги райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад з питань виконання указів Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», від 24.02.2021 № 71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році», виконання планів призову на строкову військову службу, відбору на військову службу за контрактом.Впродовж кварталу


М. Саманів


Проведення обстеження, складання реєстру, паспортизації наявних поховань воїнів у одиночних, братських могилах, на меморіальних кладовищах відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 12.02.21 № 37 «Про заходи з увічнення в області пам’яті захисників України на період до 2025 року».


Впродовж кварталу


М. Саманів


Організація допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді в закладах освіти за програмою предмету «Захист Вітчизни».


Серпень, вересень


М. Саманів

Надання методичної, консультативної та практичної допомоги керівникам і спеціалістам сільськогосподарських підприємств усіх форм власності з організації підготовки і проведення жнив.


Липень


І. Андріїшин


Надання допомоги господарствам області з питань охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.


Впродовж кварталу


І. Андріїшин


Надання методичної, консультативної та практичної допомоги на місцях з організації навчань щодо вжиття заходів з попередження травматизму в аграрному секторі економіки, забезпечення дієвого відомчого контролю за станом охорони праці на підприємствах галузі.


Впродовж кварталу


І. Андріїшин


Надання методичної, консультативної та практичної допомоги керівникам і спеціалістам агроформувань з питань захисту майнових і земельних прав селян.


Впродовж кварталу


І. Андріїшин


Надання методичної, консультативної та практичної допомоги керівникам і спеціалістам сільськогосподарських підприємств усіх форм власності з організації підготовки і проведення жнив.


Липень, серпень


І. Андріїшин


Надання практичної і методичної допомоги районним та міським органам містобудування та архітектури, роз’яснень містобудівного законодавства щодо ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.


Впродовж кварталу


В. Рачкевич


Надання практичної допомоги районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад щодо забезпечення підготовки житлово-комунального господарства до проходження опалювального сезону 2021/22 років.


Впродовж кварталу


В. Рачкевич


V. Перелік питань для навчання працівників обласної, районних державних адміністрацій, виконкомів міських, селищних, сільських рад

Семінари-навчання працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів міських, селищних, сільських рад з питань відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення.


Впродовж кварталу


О. Ханенків

Організація та участь у семінарах для керівників структурних підрозділів ОДА, начальників і спеціалістів служб у справах дітей щодо забезпечення захисту прав дітей з питань розвитку сімейних форм виховання дітей, попередження дитячої бездоглядності.Впродовж року

І. Ковалик


Організація та участь у семінарах, нарадах, конференціях з питань соціального захисту дітей, захисту їх прав та запобігання дитячій бездоглядності


Впродовж року

І. Ковалик


Нарада-семінар із державними соціальними інспекторами структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад щодо проведеної роботи у І півріччі 2021 року.


Липень

В. Корженьовський


Нарада-семінар із представниками територіальних громад щодо стану виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2019 № 309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю».


Серпень

В. Корженьовський


Нарада-семінар із фахівцями структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад щодо виплати всіх видів соціальних допомог.


Серпень

В. Корженьовський

Наради-семінари із працівниками обласної, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад щодо практичного застосування законодавства про працю України, законів України «Про оплату праці», «Про колективні договори і угоди», «Про відпустки», «Про охорону праці» тощо.


Впродовж кварталу

В. Корженьовський


Наради-семінари зі спеціалістами структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, громадських організацій учасників АТО/ООС щодо встановлення правового статусу пільгових категорій громадян, надання їм пільг, виплати компенсацій, соціальних стипендій, забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян, здійснення заходів з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО/ООС та постраждалих учасників Революції Гідності.


Впродовж кварталу

В. Корженьовський


Семінари-навчання працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад щодо змін нормативно-правової бази з питань оборонної роботи, організації підготовки молоді до військової служби.


Впродовж кварталу


М. Саманів


Семінари-навчання працівників виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад з питань порядку організації і здійснення заходів цивільного захисту органами місцевого самоврядування відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів.


Впродовж кварталуВ. Стебницький

VI. Організаційно-масові заходи

1. Організація і проведення робочих поїздок голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату облдержадміністрації в райони (зустрічі з активом районів, міст, селищ та сіл, прийом громадян з особистих питань, вивчення проблемних питань розвитку територій, участь у засіданнях колегій райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад тощо).


Впродовж кварталу

2. Організація та проведення робочих відвідувань головою облдержадміністрації організацій, підприємств, установ області з метою спільного вирішення питань розвитку, залучення інвестицій, збільшення числа робочих місць тощо.


Впродовж кварталу

3. Організація і проведення зустрічей голови облдержадміністрації та його заступників з депутатами усіх рівнів, представниками громадських об’єднань і організацій, політичних партій, волонтерських рухів, воїнами АТО/ООС та членами їх родин.  


Впродовж кварталу

4. Забезпечення участі представників облдержадміністрації у засіданнях колегій райдержадміністрацій, сесіях районних та міських рад, засіданнях їх виконавчих органів, проведенні  обласних та районних нарад-семінарів з питань роботи органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, соціально-економічного розвитку територій, підготовки та проведення святкувань державних свят, знаменних і пам'ятних дат.


Впродовж кварталу

5. Проведення виїзних прийомів громадян головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату облдержадміністрації в районах.


Впродовж кварталу (за окремим планом)

6. Забезпечення контролю за виконанням актів і доручень Президента України, Уряду, органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень та доручень керівництва облдержадміністрації.Впродовж кварталу

7. Підготовка та проведення засідань колегії, громадських рад, комісій, робочих груп, комітетів та інших консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації.


Впродовж кварталу

8. Контроль за виконанням програм соціально-економічного та культурного розвитку області, інших галузевих програм.


Впродовж кварталу

9. Участь голови облдержадміністрації, його заступників у селекторних нарадах з питань соціально-економічного та культурного розвитку області, інших питань, які проводяться Офісом Президента України та Кабінетом Міністрів України. 


Впродовж кварталу

10. Виступи голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату облдержадміністрації в регіональних засобах масової інформації.


Впродовж кварталу

11. Підготовка та проведення пресконференцій голови облдержадміністрації для засобів масової інформації.


Впродовж кварталу

12. Здійснення організаційних заходів щодо забезпечення візитів в область вищих посадових осіб держави.


Впродовж кварталу

13. Участь у засіданні Наглядової ради грантового проєкту «52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці».


07-09 липня, Румунія

14. Збір переможців всеукраїнських, обласних пошукових експедицій та конкурсів на базі оздоровчо-краєзнавчого табору «Краєзнавець».


Липень

15. Заходи щодо відзначення Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми.


Липень

16. Участь у Міжнародному форумі Карпатської живої спадщини (в рамках грантового проєкту «52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці»).


15-16 серпня, Румунія

17. Святкування дня працівників ветеринарної медицини.


Серпень

18. Обласне свято «Полонинське літо».


Липень

смт. Верховина

19. Обласний фестиваль патріотичної пісні «Яворина».


Липень

Долинський р-н

20. VІ Міжнародний фестиваль карильйонної музики та дзвонового    мистецтва.


Серпень

c. Гошів

21. Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України та 30-ї   річниці Незалежності України.


Серпень

м. Івано-Франківськ

22. Обласний фестиваль кераміки, ремесел та фольклору «Мальований дзбаник».


Серпень-вересень

м. Косів

23. Обласна науково-практична конференція з питань посіву озимих культур під урожай 2022 року та проведення комплексу осінньо-польових робіт в господарствах області.


Серпень 


24. Організація тематичних виставок архівних документів «Україна – шлях до незалежності» та «Іван Франко – поет національної честі».


Серпень 

Р. Маланій


25. Організація тематичної виставки архівних документів
«Бабин Яр – без права на забуття».


Вересень


26. Обласний відкритий фестиваль аматорського мистецтва “Покутські джерела”.


Вересень

м. Тлумач


27. Обласний конкурс «Краща бібліотека року».


Вересень

м. Івано-Франківськ

28. ХІІІ Всеукраїнський театральний фестиваль “Коломийські представлення”.


Вересень

 м. Коломия

29. XXVII Міжнародний гуцульський фестиваль.


Вересень

м. Косів


30. Обласний фестиваль чоловічих хорів та вокальних ансамблів «Вознесись, Україно».


Вересень

м. Надвірна

31. Засідання обласного дорадчого органу у справах альтернативної служби.


Серпень-вересень

32. Проведення обласної серпневої конференції педагогічних працівників.


Серпень

33. Проведення обласної молодіжної патріотичної науково-пізнавальної конференції «Чорний ліс».


Серпень

34. II етап Чемпіонату України з пішохідного туризму серед юніорів «Обласні змагання «Срібний карабін» з техніки пішохідного туризму серед гуртківців позашкільних закладів освіти».


Вересень

35. Обласне свято «Відкриття пластового року».


Вересень

36. Обласна молодіжна патріотична науково-пізнавальна програма «Чорний ліс».


Серпень


37. Організація та координація проведення заходів з нагоди відзначення Дня усиновлення.


Вересень  


38. Організація заходів в рамках Всеукраїнської акції-рейду «Урок».


Вересень-жовтень  


39. Заходи з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту.


Вересень


40. Міжнародний дитячий турнір з тенісу настільного «Кубок Роксолани».


Вересень


41. Всеукраїнський турнір, присвячений калуським боксерам, які віддали життя в боях за Україну. Всеукраїнський турнір сильніших боксерів-юнаків.


Вересень


42. ХVII обласна спартакіада серед команд держслужбовців облдержадміністрації, райдержадміністрацій та управлінь центральних органів виконавчої влади.


Вересень


43. XXVII Міжнародний Гуцульський фестиваль.


Вересень

м. Косів

IІ. Основні заходи загальнообласного  і державного значення

16.07.

проголошення Декларації про державний суверенітет України

23.08.

День Державного Прапора України

24.08.

30-а річниця Незалежності України

27.08.

165-а річниця від дня народження видатного українського письменника та громадського діяча І. Франка

01.09.

День знань


Начальник управління з питань контролю 

та аналітично-організаційної роботи

апарату облдержадміністрації                                        Марина КЕРСЬКА


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux