Оголошення про намір отримати дозвіл на викиди

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАКТУМ ЗАХІД»

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТУМ ЗАХІД»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «ФАКТУМ ЗАХІД»

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 44330731

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 81136, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Кротошин, вул. Княгині Ольги, буд. 30, +380677518836, faktumzahid@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 77036, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Рогатинська міська громада, с. Конюшки, вул. Чагрівська, 3А

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаТОВ «ФАКТУМ ЗАХІД» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами цеху по забою свійської птиці. Викиди забруднюючих речовин відбуваються при спалюванні газоподібного палива та при роботі дизель-генератора. Джерелами викидів є: димові труби трьох котлів Buderus Logamax U072-35, вихлопний патрубок дизель-генератора.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На території ТОВ «ФАКТУМ ЗАХІД» виявлено 4 стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин. Внаслідок діяльності підприємства утворюються наступні забруднюючі речовини та парникові гази: оксид вуглецю – 0,047022 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,167297 т/рік, суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,022854 т/рік, сірки діоксид - 0,0021 т/рік, НМЛОС (вуглеводні насичені С1219) - 0,010131 т/рік, без(а)пірен - 0,00000009 т/рік, аміак - 0,000024 т/рік, метан - 0,001117 т/рік, вуглецю діоксид - 57,9528 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] - 0,000492 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій̆ виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій̆ виробництва для об’єктів 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 448 від 27.06.2023 року не надаються. 

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джереламикондитерського 

цеху «Гаврилівські солодощі»   фізичної особи-підприємця Сем’янів Івана Васильовича

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Сем’янів Іван Васильович (ФОП Сем’янів Іван Васильович)

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 2445217659

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання:78414, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул. Поперечна, буд. 16+380977629203,torytik1@ukr/net

Місцезнаходження об’єкта:78414, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул.Українська 196 в

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Фізична особа-підприємець Сем’янів Іван Васильович порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами кондитерського цеху «Гаврилівські солодощі». Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні дров, пелет, випіканні та остиганні продукції, зберіганні борошна, а також при роботі дизельного генератора. Джерелами викидів є димова труба печейна пелетахLFRNP-6080 (1),(2), димова труба котла АtmosDC 25S, вентиляційна труба печей на пелетахLFRNP-6080 (1),(2), вентиляційна труба від конвекційної печі Мiweaero 8.64,труба дизельгенератораPRAMAST VG - R25 та неорганізоване джерело - приміщення остигання і зберігання продукції.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: НаФОП Сем’янів Іван Васильович (кондитерський цех «Гаврилівські солодощі») виявлено 6 стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин.

Під час роботи ФОП Сем’янів Іван Васильович утворюються забруднені речовини, а саме: оксид вуглецю - 0,0686т/рік;оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], -0,1066 т/рік; суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,0513 т /рік; метан - 0,0006т/рік;вуглецю діоксид – 44,54 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] - 0,0008 т/рік; спирт етиловий (неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)) - 0,2736 т/рік; оцтова кислота - 0,0281 т/рік; ацетальдегід - 0,0049 т/рік; акролеїн – 1,03Е-11 т/рік; аміак - 0,00002 т/рік;бенз(а)пірен–7,2Е-08 т/рік; діоксид сірки - 0,0017 т/рік;неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні граничні С1219) - 0,0081 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва:заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3групи згідно Наказу Міндовкілля №448 від 27.06.2023 р. не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: На ФОП Сем’янів Іван Васильович впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не планується, тому що на даний час немає перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та на межі СЗЗ дотримуються гігієнічні нормативи.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються тому природоохоронні заходи для їх виконання не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.


Повідомлення ФОП Федорів А.Б. про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Федорів Андрій Богданович / ФОП Федорів А.Б.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 3166303213

Юридична та поштова адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, с. Угорники, вул. Стрілецька 27; Тел (050) 6771632, e-mail: megazvuk2007@gmail.com

Фактичне місцезнаходження об’єкта: 78593, Івано-Франківська обл, Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Поляниця, Урочище Стаїще 280.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Федорів А.Б. на майданчику що розглядається, не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ФОП Федрів А.Б. спеціалізується на діяльності з торгівлі іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, а також з діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування та діяльності ресторанів, надання послуг мобільного харчування. Для проживання на період відпустки відвідувачів функціонує готель «Чарда», що знаходиться в центральній частині с. Поляниця вздовж дороги та оточений житловими будівлями та іншими суб’єктами господарювання. Джерелами викидів забруднюючих речовин є котел, дизель-генератор, витяжка робочої зони кухні та піч-мангал.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,25 т/рік, вуглецю оксид – 0,614 т/рік, тверді частки – 0,0597 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,0113 т/рік, сірки діоксид – 0,021 т/рік, натрію гідроокис – 0,056 т/рік, альдегід пропіоновий – 0,000082 т/рік, к-та пентанова – 0,000023 т/рік, к-та гексанова – 0,00000023 т/рік та парникові гази – 173,98 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству при отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:  для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


 

Повідомлення ФОП Маріна І.Н. про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Маріна Іван Нуцович / ФОП Маріна І.Н .

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 2902412138

Юридична та поштова адреса: 90613, Закарпатська обл, Рахівський р-н, с. Середнє Водяне, вул. 18 Років Жовтня 115. Тел (096) 7843898, e-mail: nikoletta.com.ua@gmail.com, веб сайт - https://nikoletta.com.ua/

Фактичне місцезнаходження об’єкта: 78593, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Поляниця, Участок Стаїще 151 Б.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Маріна І.Н. не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ФОП Маріна І.Н. спеціалізується на діяльності засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (КВЕД 55.20). Проммайданчик (готель «Ніколетта») знаходиться в центральній частині с. Поляниця вздовж дороги та оточений житловими будівлями та іншими суб’єктами господарювання. Джерелами викидів забруднюючих речовин є опалювальне обладнання, дизель-генератор, витяжка робочої зони кухні та сауна.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,356 т/рік, вуглецю оксид – 1,41 т/рік, тверді частки – 0,154 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,012 т/рік, сірки діоксид – 0,022 т/рік, натрію гідроокис – 0,056 т/рік, альдегід пропіоновий – 0,0000007 т/рік, к-та пентанова – 0,000045 т/рік, к-та гексанова – 0,00000045 т/рік та парникові гази – 169,9 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству при отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:  для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Світ Шкіри», ТзОВ «Світ Шкіри».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32624277.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання та фактичне місцезнаходження проммайданчика, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 77202, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, Болехівська ТГ, м. Болехів, вул. Данила Галицького, 171, 03437-3-32-50, leather@bigmir.net

Мета отримання дозволу на викиди: внесення змін до існуючого дозволу у зв’язку зі зміною кількості джерел викиду. Існуючий дозвіл на викиди № 2610204060-2 від 23.04.2018 р. дійсний до 23.04.2028 р. Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3, виробнича діяльність, яку здійснює підприємство відноситься до категорії «підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості продуктивністю понад 1 тонну на добу: з дублення шкір» та належить до тих, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Та згідно критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010 - не підлягає оцінці впливу на довкілля, так як підприємство має дозвіл на викиди № 2610204060-2 від 23.04.2018 р. дійсний до 23.04.2028 р., зміни в технологічний процес не відбуваються та введене в експлуатацію до вступу в дію закону.

Загальний опис об’єкта: ТзОВ «Світ шкіри» здійснює обробку і виготовлення шкіряного напівфабрикату. Потужність підприємства по переробці шкіри ВРХ і опойок становить 1500 т/рік (КВЕД 15.11). Проммайдачик розташований в північно-східній частині м. Болехів, по вул. Данила Галицького 171. На території майданчика для виготовлення продукції функціонують цехи та дільниці з облаштованими технологічними потужностями. Трансформація шкіри тварини в готову шкіру, в цілому, містить три основні стадії: відмочувально-зольні процеси вичинки (відмочування, зоління); підготовка (міздріння, промивання, дублення); хімічна обробка, фарбування та жирувальні процеси.

 Відомості щодо викидів та обсягів викидів: джерелами викидів забруднюючих речовин є вентисистеми від устаткування, опалювальне устаткування та допоміжні виробництва (зварка, різка металу, транспорт, мулові майданчики). Валовий викид забруднюючих речовин становить: : азоту діоксид - 1,63 т/рік, вуглецю оксид – 40,14 т/рік, суспендовані тверді частки – 1,66 т/рік, метан – 0,46 т/рік, сірки діоксид та її сполуки – 0,0097 т/рік, залізо та його сполуки – 0,00057 т/рік, манган та його сполуки – 0,000032 т/рік, аміак – 1,41 т/рік, ксилол – 0,32 т/рік, толуол – 0,64 т/рік, спирт бутиловий – 1,28 т/рік, спирт етиловий – 1,28 т/рік, бутилакрилат – 0,048 т/рік, бутилацетат – 1,28 т/рік, метил акрилат – 0,00252 т/рік, метилметакрилат – 0,24 т/рік, акролеїн – 0,005 т/рік, циклогексанон – 0,16 т/рік, сірководень – 0,0002 т/рік, вуглеводні граничні С 12-19 – 0,088 т/рік та парникові гази – 1007,4 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказам Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: 

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря - для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виробничого цеху 

Фізичної особи-підприємця Поливкана Миколи Миколайовича

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Поливкан Микола Миколайович

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФОП Поливкан Микола Миколайович

Серія та номер паспорта фізичної особи: CC 872008

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78161, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, Городенківська ТГ, с. Торговиця, вул.Шевченка, буд. 55, hrustunchyk@ukr.net, +380969457955

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 78161, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, Городенківська ТГ, с. Торговиця, вул.Шевченка, 4 А 

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаФізична особа-підприємець Поливкан Микола Миколайович порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виробничого цеху. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні пелет, природного газу, випіканні та остиганні хлібобулочної продукції, виробництві макаронної продукції, шліфуванні насіння, зберіганні борошна та насіння, нарізці паперу, роботі зварювального посту, а також при роботі дизельного генератора. Джерелами викидів є димові труби котлів Kronas KTH 75, КОВС-300 Е, Daub димові труби печей Miwe CS, ПСЖ-Г20П-МО (1), (2), (3), вентиляційні труби хлібобулочного та макаронного виробництва, приміщення остигання і зберігання продукції, приміщення зберігання сировини, нарізки паперу, зварювального посту, а також труба циклона установки відбору лушпиння ТОВ "Смарт-Тех", труба циклона машини сепарації пилу МСП-1100 та дизельного генератора HIMOINSA HFW-160 T5.

Відомості щодо видів та обсягів викидів:  

На території виробничого цеху фізичної особи-підприємця Поливкана Миколи Миколайовича виявлено 19 стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання пелет, природного газу, дизельного палива, випіканні та остиганні хлібобулочної продукції, виробництві макаронної продукції, шліфуванні насіння, зберіганні борошна та насіння, нарізці паперу, роботі зварювального посту утворюються забруднюючі речовини та парникові гази, а саме: оксид вуглецю - 0,245296 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,343116 т/рік; суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,8846797 т /рік; метан - 0,003032 т/рік; вуглецю діоксид – 234,8218 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] – 0,00276 т/рік; спирт етиловий (неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)) - 0,216 т/рік; оцтова кислота - 0,0222 т/рік; ацетальдегід - 0,00384 т/рік; акролеїн – 8,112Е-8 т/рік; кремній оксид – 1,77Е-5; титану діоксид – 4,9Е-6; залізо та його сполуки – 6Е-5; манган та його сполуки – 1,63Е-5; аміак – 3,2Е-5 т/рік; бенз(а)пірен – 1,2Е-7 т/рік; діоксид сірки - 0,0028 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні граничні С1219) - 0,013508 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ


Повідомлення ТОВ «Електролюкс Україна про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Електролюкс Україна» (ТОВ «Електролюкс Україна»), ідентифікаційний код суб’єкта господарювання - 37183000, Юридична та фактична адреса підприємства: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вул. Юності, буд.23-А. Контактний номер - 0505582185; Yuliia.Katsalai@electrolux.com. Мета отримання дозволу на викиди – отримати право ТОВ «Електролюкс Україна» експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини за умов дотримання встановлених нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів протягом визначеного в дозволі терміну. Згідно вимогів Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» господарська діяльність ТОВ «Електролюкс Україна» не підлягає оцінці впливу на довкілля. На вищезгаданому майданчику підприємство займається виробництвом електричних побутових приладів (пральних машин). 

Всього на проммайданчику підприємства знаходиться 53 стаціонарних джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Джерела утворення забруднюючих речовин: газові обігрівачі EOLO, котли Viessman Vitoplex 100 SX1 (720кВт) – 2шт, тунель підготовки корпусів, ванни катафорезу, сушильна двокамерна піч, устаткування для зняття фарби Ecofriendli 1500, автоматична лінія для формування та зварювання корпусу Sares S.p.A. OLMA, зварювальні пости, шліфувальні верстати для шліфування корпусів, станція зварювання бандажа барабану, термопластавтомати, інжекційні преси, тампографічна машина КР08 1СЕ, машина для гарячого друку ПМ HAS-6, напівавтоматичні машини трафаретного друку – 4шт., автоматична лінія на 6 станцій для трафаретного друку фронтальних панелей пральних машин, склади хімічних речовин, пакувальні машини – 2шт, очисні споруди, котли водогрійні газові Vitoplex-100 PV1 (500кВт) – 2шт, зарядка акумуляторних батарей, двомодульний котел Колві Термона КТ DUO 100Т, автоматизовані дизельні електростанції марки “TEKSAN” – 2шт.

Нормативна СЗЗ для підприємства становить 100м, житлова забудова у неї не потрапляє.

Види та обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря наступні: діоксиду азоту – 2,276т, оксиду вуглецю – 8,319т, сірки діоксиду - 0,00028т, метану – 0,027т, діоксиду вуглецю – 1545,081т, суспендованих твердих частинок- 0,049т, калію гідрооксид – 0,072т, аміак – 0,087т, сірчана кислота – 0,0084т, спирт бензиловий – 0,011т, спирт етиловий – 0,0043т, циклогексанол – 1,076т, бутилцелозольв – 0,051т, сольвент-нафта – 0,117т, вуглеводні насичені (НМЛОС) – 0,134т, акрилонітрил – 0,046т, ацетон – 0,335т, бутилацетат – 0,487т, 1,3-бутадієн – 0,036т, кислота оцтова – 2,561т, ксилол – 0,461т, стирол – 0,121т, толуол – 0,685т, епіхлоргідрин – 0,019т, циклогексанон – 0,011т, водню хлорид – 0,00125т.

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в розрахункових точках на межі нормативної СЗЗ та біля найближчого житла показали, що перевищень над ГДКм.р немає по жодному інгредієнту.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006р. та наказу №177 від 10.05.2002р. Мінприроди України.

Зауваження та пропозиції від населення надсилати протягом 30 календарних днів у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76000, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. м. Грушевського, 21, тел. (0342) 552-007; електронна пошта: oda@if.gov.ua


Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАСІК-ФОРМ» (ТОВ «КЛАСІК-ФОРМ»). Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 41848263. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 04052, місто Київ, вул. Глибочицька, будинок 17, контактний номер телефону: +38 (067) 505-82-85, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: s.zhidkov@brsm-nafta.ua. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 77131, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Дем'янів, вул. Львівська, буд. 69 А. Мета отримання дозволу на викиди: отримати дозвіл на викиди для джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства підлягає оцінці впливу на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме стаття 3, частини 3, п.4, аб.2 «поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше». ТОВ «КЛАСІК-ФОРМ» отримало позитивний Висновок з ОВД № 03-04/27 від 04.08.2021.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Багатопаливний автозаправний комплекс призначений для приймання, зберігання та заправки автомобілів рідким моторним паливом (РМП) різних видів, скрапленим вуглеводневим газом (СВГ), а також сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з наданням послуг з продажу супутніх товарів. Зберігання нафтопродуктів здійснюється у 6-ти підземних двохстінних металевих резервуарах, а саме: дизпаливо різних марок – 2 шт. ємністю по 25 м3, бензин різних марок – 4 шт. по 10 м3. Загальна ємність резервуарного парку РМП – 90,0 м3. Для зберігання СВГ функціонує один підземний газовий модуль ємністю 19,95 м3. Кількість паливороздавальних колонок (ПРК): «Gilbarco SK 700 II 8/0/8 LPG» (двостороння) - 2 шт., «Gilbarco SK 700 II 8/0/8» (двостороння) - 1 шт. Пропускна здатність АЗК 250 авто/добу по РМП та 100 авто/добу по СВГ. Відомості щодо видів та обсягів викидів: НМЛОС (бензин (нафтовий малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 2,03 т/рік, НМЛОС (Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) – 0,073 т/рік, НМЛОС (пропан) – 0,03632 т/рік, НМЛОС (бутан) – 0,257 т/рік, оксид вуглецю - 0,014 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) - 0,087 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,0002 т/рік, метан - 0,0003 т/рік, вуглецю діоксид – 6,4 т/рік, азоту (1) оксид [N2О] - 0,0002 т/рік, сірки діоксид - 0,008 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: відповідно до ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», об’єкт належить до ІІ групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, відсутні перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, тел. (0342) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Коломия»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия»

БФ «Карітас Коломия»

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 26054921

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Франка, буд. 29, +380979036032, karitas.kolomya@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Франка, буд. 37

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні дров в твердопаливному котлі. Джерелом викидів є димова труба котла KRONAS (1 шт).

Відомості щодо видів та обсягів викидів:

На території Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Коломия» (котельня для теплопостачання приміщення) виявлено 1 стаціонарне джерело викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання дров утворюються забруднюючі речовини та парникові гази, а саме: оксид вуглецю - 0,024 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,0159 т/рік; суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,0171 т /рік; метан - 0,0002 т/рік; вуглецю діоксид – 20,7472 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] - 0,00028 т/рік.

Дані речовини відводяться в атмосферу через димову трубу котла.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ

 

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «ТИРЛИЧ – К»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ТИРЛИЧ – К» (ФГ «ТИРЛИЧ – К»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 39947566

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78241, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Казанів, вул. Коломийська, буд. 49, +380505403697, Liliya_bor@i.ua

Місцезнаходження об’єкта: 78241, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Казанів, вул.Коломийська, буд. 49

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ТИРЛИЧ – К» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами птахоферми. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при роботі дахових та торцевих витяжних вентиляторів у 4 пташниках, роботі твердопаливних котлів, та дизельного генератора. Джерелами викидів є дахові витяжні вентилятори (33 шт), торцеві витяжні вентилятори (25 шт), твердопаливні котли КОВСГДДВ (4 шт), дизельний генератор MATARI MR 70 (1 шт).

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На ФГ «ТИРЛИЧ – К» (птахоферма) виявлено 63 стаціонарні джерела викиду забруднюючих речовин.

Під час роботи ФГ «ТИРЛИЧ – К» утворюються забруднені речовини, а саме:

(НМЛОС)/ Феноли сланцеві – 0,04 т/рік; (НМЛОС)/ Кислота капронова – 0,25 т/рік; (НМЛОС)/ Альдегід пропіоновий – 0,22 т/рік; Діоксид та інші сполуки сірки/ Диметилсульфід – 0,38 т/рік; Органічні аміни/ Диметиламінобензоли – 0,88 т/рік; Мікроорганізми та мікроорганізми-продуценти (кл./с на ц. ж.м.) – 17,49 т/рік; Аміак – 1,6 т/рік; Сірководень(H2S)/Сірководень – 0,44 т/рік; Метан – 1,9 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 18,22 т/рік; Оксид вуглецю – 0,49 т/рік; Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 0,33 т/рік ; Діоксид сірки – 0,0001 т/рік; НМЛОС/Вуглеводні граничні С12-С19 - 0,00047 т/рік; Бенз(а)пирен – 4,17E-09 т/рік.

Та парникові гази: Метан – 1,88 т/рік; Вуглецю діоксид – 421,87 т/рік; Азоту (1) оксид [N2O] –0,01 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 2 групи згідно Наказу Міндовкілля № 448 від 27.06.2023 р. не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: На ФГ «ТИРЛИЧ – К» впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не планується, тому що на даний час немає перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та на межі СЗЗ дотримуються гігієнічні нормативи.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи градично допустимих викидів дотримуються тому природоохоронні заходи для їх виконання не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

Повідомлення про намір ТОВ «Оператор ГТС України»  отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами  ГРС Росільна Богородчанського ЛВУМГ 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (ТОВ «Оператор ГТС України»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42795490.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактні дані: Україна, 03065, місто Київ, пр. Гузара Любомира, будинок 44; тел.: (044) 239-77-76, (044) 298-64-7; e-mail: info@tsoua.com

Місцезнаходження об’єкта: 77722, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, село Росільна, вулиця Карпатська, 1б.

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: ГРС Росільна є діючим об’єктом, що введений в експлуатацію в 2004 році. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» на об’єкті ГРС Росільна Богородчанського ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта: газорозподільна станція (ГРС) – об’єкт газотранспортної системи, призначений для зниження тиску природного газу, з яким він поступає з магістрального газопроводу до тиску, допустимого для мереж розподілення природного газу споживачам, та наступної подачі газу споживачам з необхідним тиском та ступенем одоризації.

В межах об’єкту розміщене основне та допоміжне обладнання для редукування, очищення, одорування транспортованого природного газу, яке працює автоматизовано, у закритому режимі, цілодобово. Для теплопостачання виробничих приміщень в межах майданчику розміщено побутовий котел. Для дотримання відповідного температурного режиму природного газу, задля попередження утворення кристалогідратних пробок в порожнинах газопроводів мереж розподілення, на підприємстві використовують підігрівач газу. Аварійне електропостачання забезпечується генератором газовим.

Джерелами викиду забруднюючих речовин є димові труби, вентиляційна решітка, технологічні свічі та неорганізований викид під час спрацювання пневмокранів. Загальна кількість джерел викиду – 11 (10 – організовані, 1 – неорганізоване).

Суб’єкт господарювання внесено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №83. Детальні технічні характеристики устаткування та об’єкту в цілому є конфіденційною інформацією і, з міркувань безпеки та стійкості газотранспортної системи України, не підлягають поширенню за межі структури підприємства. Доступ сторонніх осіб до об’єкту заборонено.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять – 169,0414 т/рік, в тому числі: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,2295 т/рік, оксид вуглецю – 0,2768 т/рік, метан – 6,4297 т/рік, азоту (1) оксид (N2О) – 0,0079 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0151 т/рік, етантіол (етилмеркаптан) – 7,269·10-8 т/рік, вуглецю діоксин – 162,0824 т/рік. Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують потенційні обсяги. За величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об’єкт не підлягає взяттю на державний облік та відноситься до третьої групи.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені

На виконання вимог санітарного законодавства, відповідно до п.5.7 та 5.9 ДСП 173-96, згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.09.2023 року №12.2-18-4/12830 для ГРС Росільна встановлено санітарно-захисну зону від межі підприємства розміром 215 м у північно-східному напрямку та 227 м у східному напрямку та 300 м у всіх інших напрямках.

Суб’єкт господарювання зобов’язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо наміру ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди стаціонарними джерелами ГРС Росільна Богородчанського ЛВУМГ можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення до  Івано-Франківської обласної військової адміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул.  Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: (0342) 52-61-50, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07.

Повідомлення про намір ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами  ГРС Вигода Богородчанського ЛВУМГ 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (ТОВ «Оператор ГТС України»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42795490.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактні дані: Україна, 03065, місто Київ, пр. Гузара Любомира, будинок 44; тел.: (044) 239-77-76, (044) 298-64-7; e-mail: info@tsoua.com

Місцезнаходження об’єкта: 77556, Івано-Франківська область, Калуський район, село Шевченкове, вулиця Шевченка.

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: ГРС Вигода є діючим об’єктом, що введений в експлуатацію в 1996 році. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» на об’єкті ГРС Вигода Богородчанського ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта: газорозподільна станція (ГРС) – об’єкт газотранспортної системи, призначений для зниження тиску природного газу, з яким він поступає з магістрального газопроводу до тиску, допустимого для мереж розподілення природного газу споживачам, та наступної подачі газу споживачам з необхідним тиском та ступенем одоризації.

В межах об’єкту розміщене основне та допоміжне обладнання для редукування, очищення, одорування транспортованого природного газу, яке працює автоматизовано, у закритому режимі, цілодобово. Для теплопостачання виробничих приміщень в межах майданчику розміщено побутовий котел. Аварійне електропостачання забезпечується генератором газовим.

Джерелами викиду забруднюючих речовин є димова труба, вентиляційна решітка, технологічні свічі та неорганізований викид під час спрацювання пневмокранів. Загальна кількість джерел викиду – 9 (8 – організовані, 1 – неорганізований).

Суб’єкт господарювання внесено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №83. Детальні технічні характеристики устаткування та об’єкту в цілому є конфіденційною інформацією і, з міркувань безпеки та стійкості газотранспортної системи України, не підлягають поширенню за межі структури підприємства. Доступ сторонніх осіб до об’єкту заборонено.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять – 17,7280 т/рік, в тому числі: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0261 т/рік, оксид вуглецю – 0,0154 т/рік, метан – 3,6248 т/рік, азоту (1) оксид (N2О) – 0,0006 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0006 т/рік, етантіол (етилмеркаптан) – 1,077·10-7 т/рік, вуглецю діоксин – 14,0605 т/рік. Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують потенційні обсяги. За величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об’єкт не підлягає взяттю на державний облік та відноситься до третьої групи.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені

На виконання вимог санітарного законодавства, відповідно до п.5.7 та 5.9 ДСП 173-96, згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.09.2023 року №12.2-18-4/12832 для ГРС Вигода встановлено санітарно-захисну зону від межі підприємства розміром 193 м у північно-східному, 212 м у східному напрямку та 300 м у всіх інших напрямках.

Суб’єкт господарювання зобов’язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо наміру ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди стаціонарними джерелами ГРС Вигода Богородчанського ЛВУМГ можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення до   Івано-Франківської обласної військової адміністрації за адресою: 76015Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськвул Грушевського, 21; електронна поштаoda@if.gov.ua, телефон: (0342) 52-61-50(0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07.

Повідомлення про намір ТОВ «Оператор ГТС України»  отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами  ГРС Калуш-1 Богородчанського ЛВУМГ 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (ТОВ «Оператор ГТС України»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42795490.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактні дані: Україна, 03065, місто Київ, пр. Гузара Любомира, будинок 44; тел.: (044) 239-77-76, (044) 298-64-7; e-mail: info@tsoua.com.

Місцезнаходження об’єкта: 77301, Івано-Франківська область, Калуський район, місто Калуш, вулиця Львівська, 65а.

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: ГРС Калуш-1 є діючим об’єктом, що введений в експлуатацію в 1974 році. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» на об’єкті ГРС Калуш-1 Богородчанського ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта: газорозподільна станція (ГРС) – об’єкт газотранспортної системи, призначений для зниження тиску природного газу, з яким він поступає з магістрального газопроводу до тиску, допустимого для мереж розподілення природного газу споживачам, та наступної подачі газу споживачам з необхідним тиском та ступенем одоризації.

В межах об’єкту розміщене основне та допоміжне обладнання для редукування, очищення, одорування транспортованого природного газу, яке працює автоматизовано, у закритому режимі, цілодобово. Для теплопостачання виробничих приміщень в межах майданчику розміщені побутові котли. Для дотримання відповідного температурного режиму природного газу, задля попередження утворення кристалогідратних пробок в порожнинах газопроводів мереж розподілення, на підприємстві використовують підігрівач газу. Аварійне електропостачання забезпечується генератором газовим.

Джерелами викиду забруднюючих речовин є димові труби, вентиляційна решітка, технологічні свічі та неорганізований викид під час спрацювання пневмокранів. Загальна кількість джерел викиду – 17 (16 – організовані, 1 – неорганізоване).

Суб’єкт господарювання внесено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №83. Детальні технічні характеристики устаткування та об’єкту в цілому є конфіденційною інформацією і, з міркувань безпеки та стійкості газотранспортної системи України, не підлягають поширенню за межі структури підприємства. Доступ сторонніх осіб до об’єкту заборонено.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять – 202,3066 т/рік, в тому числі: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,2688 т/рік, оксид вуглецю – 0,3259 т/рік, метан – 5,7431 т/рік, азоту (1) оксид (N2О) – 0,009 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,015 т/рік, етантіол (етилмеркаптан) – 3,1244·10-7 т/рік, вуглецю діоксин – 195,9448 т/рік. Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують потенційні обсяги. За величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об’єкт не підлягає взяттю на державний облік та відноситься до третьої групи.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені

На виконання вимог санітарного законодавства, відповідно до п.5.7 та 5.9 ДСП 173-96, згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.09.2023 року №12.2-18-4/12844 для ГРС Калуш-1 встановлено санітарно-захисну зону від межі підприємства розміром 164 м у північному напрямку,192 м у північно-східному напрямку, 110 м у західному напрямку, 172 м у північно-західному напрямку та 300 м у всіх інших напрямках.

Суб’єкт господарювання зобов’язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо наміру ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди стаціонарними джерелами ГРС Калуш-1 Богородчанського ЛВУМГ можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення до Івано-Франківської обласної військової адміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул.  Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: (0342) 52-61-50, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07.


Повідомлення про намір ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами  ГРС Вишків Богородчанського ЛВУМГ 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (ТОВ «Оператор ГТС України»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42795490.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактні дані: Україна, 03065, місто Київ, пр. Гузара Любомира, будинок 44; тел.: (044) 239-77-76, (044) 298-64-7; e-mail: info@tsoua.com

Місцезнаходження об’єкта: 77563, Івано-Франківська область, Калуський район, село Вишків, вулиця Шубинця.

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: ГРС Вишків є діючим об’єктом, що введений в експлуатацію в 1973 році. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» на об’єкті ГРС Вишків Богородчанського ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта: газорозподільна станція (ГРС) – об’єкт газотранспортної системи, призначений для зниження тиску природного газу, з яким він поступає з магістрального газопроводу до тиску, допустимого для мереж розподілення природного газу споживачам, та наступної подачі газу споживачам з необхідним тиском та ступенем одоризації.

В межах об’єкту розміщене основне та допоміжне обладнання для редукування, очищення, одорування транспортованого природного газу, яке працює автоматизовано, у закритому режимі, цілодобово. Для теплопостачання виробничих приміщень в межах майданчику розміщено побутовий котел. Для дотримання відповідного температурного режиму природного газу, задля попередження утворення кристалогідратних пробок в порожнинах газопроводів мереж розподілення, на підприємстві використовують підігрівач газу. Аварійне електропостачання забезпечується генератором газовим.

Джерелами викиду забруднюючих речовин є димові труби, вентиляційна решітка, технологічні свічі та неорганізований викид під час спрацювання пневмокранів. Загальна кількість джерел викиду – 9 (8 – організовані, 1 – неорганізований).

Суб’єкт господарювання внесено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №83. Детальні технічні характеристики устаткування та об’єкту в цілому є конфіденційною інформацією і, з міркувань безпеки та стійкості газотранспортної системи України, не підлягають поширенню за межі структури підприємства. Доступ сторонніх осіб до об’єкту заборонено.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять – 236,6612 т/рік, в тому числі: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,3139 т/рік, оксид вуглецю – 0,3851 т/рік, метан – 2,0509 т/рік, азоту (1) оксид (N2О) – 0,0108 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0204 т/рік, етантіол (етилмеркаптан) – 1,0374·10-7 т/рік, вуглецю діоксин – 233,8801 т/рік. Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують потенційні обсяги. За величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об’єкт не підлягає взяттю на державний облік та відноситься до третьої групи.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені

На виконання вимог санітарного законодавства, відповідно до п.5.7 та 5.9 ДСП 173-96, згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.09.2023 року №12.2-18-4/12833 для ГРС Вишків встановлено санітарно-захисну зону від межі підприємства розміром 160 м у південно-західному напрямку, 201 м у західному напрямку, 290 м у північно-західному напрямку та 300 м у всіх інших напрямках.

Суб’єкт господарювання зобов’язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо наміру ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди стаціонарними джерелами ГРС Вишків Богородчанського ЛВУМГ можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення до Івано-Франківської обласної військової адміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул.  Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: (0342) 52-61-50(0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07


Повідомлення про намір ТОВ «Оператор ГТС України»  отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами ГРС Майдан Богородчанського ЛВУМГ 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (ТОВ «Оператор ГТС України»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42795490.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактні дані: Україна, 03065, місто Київ, пр. Гузара Любомира, будинок 44; тел.: (044) 239-77-76, (044) 298-64-7; e-mail: info@tsoua.com

Місцезнаходження об’єкта: 77420, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, село Майдан, вулиця Богдана Хмельницького.

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: ГРС Майдан є діючим об’єктом, що введений в експлуатацію в 1975 році. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» на об’єкті ГРС Майдан Богородчанського ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта: газорозподільна станція (ГРС) – об’єкт газотранспортної системи, призначений для зниження тиску природного газу, з яким він поступає з магістрального газопроводу до тиску, допустимого для мереж розподілення природного газу споживачам, та наступної подачі газу споживачам з необхідним тиском та ступенем одоризації.

В межах об’єкту розміщене основне та допоміжне обладнання для редукування, очищення, одорування транспортованого природного газу, яке працює автоматизовано, у закритому режимі, цілодобово. Для теплопостачання виробничих приміщень в межах майданчику розміщено побутовий котел. Для дотримання відповідного температурного режиму природного газу, задля попередження утворення кристалогідратних пробок в порожнинах газопроводів мереж розподілення, на підприємстві використовують підігрівач газу. Аварійне електропостачання забезпечується генератором газовим.

Джерелами викиду забруднюючих речовин є димова труба, вентиляційна решітка, технологічні свічі та неорганізований викид під час спрацювання пневмокранів. Загальна кількість джерел викиду – 10 (9 – організовані, 1 – неорганізоване).

Суб’єкт господарювання внесено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №83. Детальні технічні характеристики устаткування та об’єкту в цілому є конфіденційною інформацією і, з міркувань безпеки та стійкості газотранспортної системи України, не підлягають поширенню за межі структури підприємства. Доступ сторонніх осіб до об’єкту заборонено.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять – 26,0000 т/рік, в тому числі: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0355 т/рік, оксид вуглецю – 0,0271 т/рік, метан – 5,5674 т/рік, азоту (1) оксид (N2О) – 0,0009 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0006 т/рік, етантіол (етилмеркаптан) – 1,474·10-7 т/рік, вуглецю діоксин – 20,3685 т/рік. Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують потенційні обсяги. За величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об’єкт не підлягає взяттю на державний облік та відноситься до третьої групи.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені

На виконання вимог санітарного законодавства, відповідно до п.5.7 та 5.9 ДСП 173-96, згідно з висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.09.2023 року №12.2-18-4/12823 для ГРС Майдан встановлено санітарно-захисну зону від межі підприємства розміром 207 м у північно-східному напрямку, 184 м у північно-західному напрямку та 300 м у всіх інших напрямках.

Суб’єкт господарювання зобов’язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо наміру ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди стаціонарними джерелами ГРС Майдан Богородчанського ЛВУМГ можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення до Івано-Франківської обласної військової адміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: (0342) 52-61-50, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАЛЯ»

МПП «ТАЛЯ» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАЛЯ», МПП «ТАЛЯ».

 Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 20540365. 

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 77611, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Брошнів-Осада, вул. Шкільна, будинок 2, тел. 0347446438, e-mail: talya@rozh.if.ua. 

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 77611, Івано - Франківська обл., Калуський район, Брошнів - Осадська територіальна громада, смт Брошнів - Осада, вул. Шкільна, будинок 2. 

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі термін.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: діяльність МПП «ТАЛЯ» не підлягає оцінці впливу на довкілля, так як дана діяльність прямо не передбачена частинами другою і третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Для теплопостачання МПП «ТАЛЯ» діє твердопаливний котел марки ARS – 200 L, який працює на дровах. Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксид вуглецю - 0,3 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] - 0,198 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,213 т/рік; вуглецю діоксид -259,34 т/рік; метан – 0,0124 т/рік; азоту(1) оксид (N2O) -0,0099 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання не розробляються. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря- для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с. Адреса Івано - Франківської обласної державної адміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: 76015, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, будинок 21, e- mail : oda@if.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації.

Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю “АТБ-МАРКЕТ” (ТОВ “АТБ-МАРКЕТ”). Код ЄДРПОУ: 30487219. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, 40, тел. (056)7707943, E-mail: BeletskayaT@atbmarket.com. Місцезнаходження об’єкту/промислового майданчику: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, вул. Тисменицька, 244 а (магазин №1375). Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту ІІІ групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”, підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об’єкта: Спеціалізація підприємства: Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Джерелами викидів є наступне обладнання: Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоєчною шафою (дж.1), піч Форнетті (дж.2); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,135; кислота оцтова-0,036; ацетальдегід-0,0025; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єкту ІІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до Івано-Франківської ОДА за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, тел. (0342) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРІЄ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК», ТОВ «ГРІЄ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 44752899.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 76014, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна 34/4 офіс 34, 0503738503, ifgrie@gmail.com.

Місцезнаходження об’єкта (котельня): 76014, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Левинського, 24.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. виробнича діяльність, яку здійснює підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ТОВ “ГРІЄ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК” спеціалізується на постачанні пари, гарячої води та кондиційованого повітря іншим суб’єктам господарювання (КВЕД 35.30). Котельня розташована в південно-східній частині м. Івано-Франківськ, по вул. Левинського, 24, призначена для теплопостачання будівель Івано-Франківського професійного будівельного ліцею, Івано-Франківського професійного політехнічного ліцею та Вищого художнього професійного училища №3 м. Івано-Франківська в зимовий період часу. В приміщенні котельні встановлено 2 твердопаливні котли СЕТ-1000 (джерела викиду №1 та №2).

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: валовий викид забруднюючих речовин становить: оксиди азоту – 4,83 т/рік, оксид вуглецю – 40,51 т/рік, суспендовані тверді частинки – 2,48 т/рік, та парникові гази – 3327,25 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказам Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: 

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря- для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21,

e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  цеху хлібобулочних виробів Фізичної особи-підприємця Семенчука Богдана Володимировича

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Семенчук Богдан Володимирович

Скорочене найменування суб’єкта господарюванняФОП Семенчук Богдан Володимирович

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 2852518590

Найменування проммайданчика: Цех хлібобулочних виробів

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Богуна, буд. 16, +380990045977, semen1030bogdan@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 78214, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Королівка, вул. Заводська, 3

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаФізична особа-підприємець Семенчук Богдан Володимирович порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами цеху хлібобулочних виробів. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні пелет, природного газу, випіканні та остиганні продукції, а також при роботі дизельного генератора. Джерелами викидів є димова труба печі на пелетах Miwe Roll in та газової печі Matador, вентиляційні труби печі, приміщення випікання та приміщення остигання і зберігання продукції, а також труба дизельного генератора Danyo Power.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: 

На території цеху хлібобулочних виробів фізичної особи-підприємця Семенчука Богдана Володимировича виявлено 9 стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання пелет, природного газу, дизельного палива, випікання продукції, остигання і зберігання продукції утворюються забруднюючі речовини та парникові гази, а саме:

- оксид вуглецю - 0,042974 т/рік

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,111529 т/рік

- суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,020418 т /рік

- метан - 0,001063 т/рік

- вуглецю діоксид – 65,2544 т/рік

- азоту (1) оксид [N2O] - 0,0004283 т/рік

- спирт етиловий (неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)) - 0,405 т/рік

- оцтова кислота - 0,041625 т/рік

- ацетальдегід - 0,0072 т/рік

- акролеїн – 1,521Е-11 т/рік

- аміак – 8Е-6 т/рік

- бенз(а)пірен – 3Е-8 т/рік

- діоксид сірки – 0,0007 т/рік

- неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні граничні С12-С19) - 0,003377 т/рік

Дані речовини відводяться в атмосферу через димові труби печей та вентиляційні труби приміщення.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Фермерського господарства «АГРОЕКОТЕХНОЛОГІЇ»

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фермерське господарство «АГРОЕКОТЕХНОЛОГІЇ»

Скорочене найменування суб’єкта господарюванняФГ «АГРОЕКОТЕХНОЛОГІЇ»

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 43539517

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78040, Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Олеша, вул. Грушевського, буд. 165, +380506204055, agroecotechnology.ol@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 78040, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Олешанська ТГ, с. Олеша, вул. Грушевського, 165

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаФермерське господарство «АГРОЕКОТЕХНОЛОГІЇ» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні дров, а також при роботі дизельного генератора. Джерелами викидів є димові труби котлів ТГУ-800 (1), ТГУ-800 (2), ТГУ-1000, а також труба дизельного генератора Generac.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: 

На території Фермерського господарства «АГРОЕКОТЕХНОЛОГІЇ» виявлено 4 стаціонарних джерела викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання дров та дизельного палива утворюються забруднюючі речовини та парникові гази, а саме:

- оксид вуглецю - 0,033174 т/рік

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,047529 т/рік

- суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,023718 т /рік

- метан - 0,000263 т/рік

- вуглецю діоксид – 22,6106 т/рік

- азоту (1) оксид [N2O] – 0,000385 т/рік

- аміак – 8Е-6 т/рік

- бенз(а)пірен – 3Е-8 т/рік

- діоксид сірки – 0,0007 т/рік

- неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні граничні С12-С19) - 0,003377 т/рік

Дані речовини відводяться в атмосферу через димові труби котлів та дизельного генератора.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ

 

Повідомлення ТОВ «Електролюкс Україна»  про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Електролюкс Україна» (ТОВ «Електролюкс Україна»), ідентифікаційний код суб’єкта господарювання - 37183000, Юридична та фактична адреса підприємства: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Івано-Франківська територіальна громада, с. Микитинці, вул. Юності, буд.23-А. Контактний номер - 0505582185; Yuliia.Katsalai@electrolux.com. Мета отримання дозволу на викиди – отримати право ТОВ «Електролюкс Україна» експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини за умов дотримання встановлених нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів протягом визначеного в дозволі терміну. Згідно вимогів Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» господарська діяльність ТОВ «Електролюкс Україна» не підлягає оцінці впливу на довкілля. На вищезгаданому майданчику підприємство займається виробництвом електричних побутових приладів (пральних машин). 

Всього на проммайданчику підприємства знаходиться 53 стаціонарних джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Джерела утворення забруднюючих речовин: газові обігрівачі EOLO, котли Viessman Vitoplex 100 SX1 (720кВт) – 2шт, тунель підготовки корпусів, ванни катафорезу, сушильна двокамерна піч, устаткування для зняття фарби Ecofriendli 1500, автоматична лінія для формування та зварювання корпусу Sares S.p.A. OLMA, зварювальні пости, шліфувальні верстати для шліфування корпусів, станція зварювання бандажа барабану, термопластавтомати, інжекційні преси, тампографічна машина КР08 1СЕ, машина для гарячого друку ПМ HAS-6, напівавтоматичні машини трафаретного друку – 4шт., автоматична лінія на 6 станцій для трафаретного друку фронтальних панелей пральних машин, склади хімічних речовин, пакувальні машини – 2шт, очисні споруди, котли водогрійні газові Vitoplex-100 PV1 (500кВт) – 2шт, зарядка акумуляторних батарей, двомодульний котел Колві Термона КТ DUO 100Т, автоматизовані дизельні електростанції марки “TEKSAN” – 2шт.

Нормативна СЗЗ для підприємства становить 100м, житлова забудова у неї не потрапляє.

Види та обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря наступні: діоксиду азоту – 2,276т, оксиду вуглецю – 8,319т, сірки діоксиду - 0,00028т, метану – 0,027т, діоксиду вуглецю – 1545,081т, суспендованих твердих частинок- 0,049т, калію гідрооксид – 0,072т, аміак – 0,089т, сірчана кислота – 0,0084т, спирт бензиловий – 0,011т, спирт етиловий – 0,0043т, циклогексанол – 1,076т, бутилцелозольв – 0,052т, сольвент-нафта – 0,117т, вуглеводні насичені (НМЛОС) – 0,134т, акрилонітрил – 0,046т, ацетон – 0,336т, бутилацетат – 0,486т, 1,3-бутадієн – 0,036т, кислота оцтова – 2,560т, ксилол – 0,461т, стирол – 0,121т, толуол – 0,685т, епіхлоргідрин – 0,019т, циклогексанон – 0,011т, водню хлорид – 0,00125т.

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в розрахункових точках на межі нормативної СЗЗ та біля найближчого житла показали, що перевищень над ГДКм.р немає по жодному інгредієнту.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006р. та наказу №177 від 10.05.2002р. Мінприроди України.

Зауваження та пропозиції від населення надсилати протягом 30 календарних днів у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76000, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. м. Грушевського, 21, тел. (0342) 552-007; електронна пошта: oda@if.gov.ua

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: товариство з обмеженою відповідальністю «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ» (ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 43632293.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2, корпус 1, тел+38 (067) 344-28-19, +38 (0342) 58-37-66, roofsales@ifcem.if.ua

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2, корпус 1.

Мета отримання дозволу на викиди: встановлення нових систем аспірації бункерів сировини.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: діяльність з виробництва покрівельних матеріалів (безазбестового шиферу) не підлягає оцінки впливу на довкілля згідно частини 2 і 3 статті 3 ЗУ «Про ОВД».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): підприємство здійснює виробництво листів волокнистоцементних хвилястих (НТ), листів волокнистоцементних плоских та листів фіброцементних плоских. Виготовлення листів волокнистоцементних організовано на трьох технологічних лініях, що повністю забезпечують весь цикл: ЛФМ 1 – виготовлення листів волокнистоцементних хвилястих по НТ технології; ЛФМ 2 - виготовлення листів волокнистоцементних хвилястих по НT технології; ЛФМ 3 - виготовлення листів волокнистоцементних хвилястих по НT технології та листів волокнистоцементних плоских та листів фіброцементних плоских. Продуктивний цикл включає: підготовку сировинних компонентів, їх змішування, випуск готового виробу. Утворення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, відбувається під час переміщення та зберігання сировини; дозування цементу; дозування та розпушування целюлози; дозування вапняку; дозування та приготування водної суспензії цеоліту; дозування шлаку; дозування золи; шліфування листів фіброцементних плоских; різки листів фіброцементних плоских; приготування фарбувальних матеріалів; подрібнення некондиційної продукції; дозування шлаку; дозування золи. 

Відомості щодо видів та обсягів викидів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,861616 т/рік, ‌метиловий ефір акрилової кислоти (метилакрилат) – 0,0000‌475 т/рік, метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат) ‌0,00000475 т/рік, бутилацетат – 0,003 т/рік, стирол – 0,00247 т/рік, формальдегід – 0,00105 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачається.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30- ти днів з дня публікації до Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою: 22916, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, тел.: (03422) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua.


Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта: Установка котельні КТУ Нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз".

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Нафтогазовидобувне управління "Долинанафтогаз" публічного акціонерного товариства "Укрнафта", НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "Укрнафта"

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ00136490.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 77503 Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Промислова, 7, тел./факс (03477) 2-60-20; електронна пошта: Ihor.Korchak@Ukrnafta.com

Місцезнаходження промислового майданчика: Установка котельні КТУ, Івано-Франківська область, Калуський район, Долинська ТГ, с. Яворів, вул. Тяпчанська, 2.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки виробнича діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: Установка котельні КТУ призначена для теплопостачання та гарячого водопостачання: виробничих та адміністративних будівель, в якості постійного джерела теплопостачання. Джерелом утворення забруднюючих речовин являється блочно-модульна водогрійна котельна установка, обладнана трьома котлами SAAB-96 ХВК. Паливо – природний газ. Витрата палива протягом року – 61,8 тис. м3.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 5 стаціонарних джерел викидів. В процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря можуть надходити забруднюючі речовини та парникові гази в кількості 154,71783 т/рік, в тому числі (т/рік): оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,22194, оксид вуглецю – 0,04440, бутан – 0,00094, гексан – 0,00030, пентан – 0,00051, метан – 0,01287, пропан – 0,00130, етан – 0,00154, азоту(1) оксид (N2O) – 0,00027, вуглецю діоксид – 154,43376.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені. 

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію (Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації) за адресою: вул. Михайла Грушевського, 21, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76000 (вул. Академіка Сахарова, 23А, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76014), електронна пошта: oda@if.gov.ua (main@eco.if.gov.ua), тел.: 0342-52-61-50.

Повідомлення ТОВ «НК БАРЕЛЬ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «НК БАРЕЛЬ» ТОВ «НК БАРЕЛЬ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 44641157, КВЕД – 47.30. Юридична та поштова адреса 76018, Україна, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця 254 А офіс 1, Тел 066-185-1948, e-mail:vitus65656565@gmail.com

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. планована діяльність (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше), відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. Об’єктb, що розгляда.ться (АЗС №8, АЗС №21 та АЗС №19 ТОВ «НК БАРЕЛЬ»), введені в експлуатацію в 2012 році, розширення та реконструкція не проводилась, змін до технології виробництва не відбувалось, заміна обладнання не проводилась. Таким чином, підстави для проведення процедури з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Адреса проммайданчика АЗС №8: 77520, Україна, Івано-Франківська обл, Калуський р-н, Долинська ТГ, с. Гошів, вул. Т. Шевченка 104

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний). На території АЗС функціонують резервуари для зберігання дизпалива, бензину, СВГ та паливо-роздавальні колонки. Для аварійного електропостачання станції працює дизель-генератор. Проммайданчик знаходиться в північно-західній частині с. Гошів, вздовж траси Н-10, оточений землями запасу, житловою забудовою та сільськогосподарськими угіддями. Джерелами викидів забруднюючих речовин ємності зберігання палива, ПРК та дизель-генератор.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) - 0,053 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 1,02 т/рік, вуглецю оксид – 0,0043 т/рік, азоту діоксид – 0,11 т/рік, тверді частки – 0,00025 т/рік, сірки діоксид – 0,0099 т/рік, пропан – 0,38 т/рік, бутан – 0,28 т/рік та парникові гази – 7,86 т/рік.

Адреса проммайданчика АЗС №19: 77540, Україна, Івано-Франківська обл, Калуський р-н, Долинська ТГ, с. Княжолука, хутір Дебелівка 11 Б.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний). На території АЗС функціонують резервуари для зберігання дизпалива, бензину, СВГ та паливо-роздавальні колонки. Для аварійного електропостачання станції працює дизель-генератор. Проммайданчик знаходиться в східній частині (на околиці) с. Княжолука, вздовж траси Н-10, оточений землями запасу, іншими суб’єктами господарювання, житловою забудовою та сільськогосподарськими угіддями. Джерелами викидів забруднюючих речовин ємності зберігання палива, ПРК та дизель-генератор.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) - 0,051 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 1,02 т/рік, вуглецю оксид – 0,0024 т/рік, азоту діоксид – 0,061 т/рік, тверді частки – 0,00014 т/рік, сірки діоксид – 0,0057 т/рік, пропан – 0,38 т/рік, бутан – 0,28 т/рік та парникові гази – 4,5 т/рік.

Адреса проммайданчика АЗС №21: 77503, Україна, Івано-Франківська обл, Калуський р-н, Долинська ТГ, м. Долина, вул. Обліски 96.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний). На території АЗС функціонують резервуари для зберігання дизпалива, бензину, СВГ та паливо-роздавальні колонки. Для аварійного електропостачання станції працює дизель-генератор. Проммайданчик знаходиться в південній частині м. Долина, вздовж траси Р-21, оточений землями запасу, іншими суб’єктами господарювання, житловою забудовою. Джерелами викидів забруднюючих речовин ємності зберігання палива, ПРК та дизель-генератор.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) - 0,051 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 1,02 т/рік, вуглецю оксид – 0,0021 т/рік, азоту діоксид – 0,052 т/рік, тверді частки – 0,00012 т/рік, сірки діоксид – 0,0049 т/рік, пропан – 0,38 т/рік, бутан – 0,28 т/рік та парникові гази – 3,85 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються з джерел, встановлюються розрахункові величини масових витрат. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «БУСЕЛ-ПРИКАРПАТТЯ»

ТОВ «БУСЕЛ - ПРИКАРПАТТЯ» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУСЕЛ-ПРИКАРПАТТЯ», ТОВ «БУСЕЛ-ПРИКАРПАТТЯ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32606072.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Автоливмашівська, б. 5, тел. 0342504444, e-mail: pritchak_mykola@ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 76018, Івано - Франківська обл., Івано – Франківський район, Івано – Франківська територіальна громада, місто Івано - Франківськ, село Хриплин, вул. Автоливмашівська, б. 5.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі термін.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: діяльність ТОВ «БУСЕЛ - ПРИКАРПАТТЯ» не підлягає оцінці впливу на довкілля, так як дана діяльність прямо не передбачена частинами другою і третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «Бусел - Прикарпаття» - діюче підприємство, що здійснює постачання архітектурного та інтер'єрного листового скла і дзеркала. Для теплопостачання підприємства діють твердопаливні котли марки КОВСГДДВ-100 – 2шт., марки Viadrus – 2 шт., які працюють на дровах та газовий котел Ferolli Bluehelix Pro C. Для аварійного електропостачання встановлено дизельгенератори: FG WILSON P 110-3 та Genergy Inventer Madeira. Для складування та підготовки дров використовується бензопила та дизельний автонавантажувач. Також проводяться електрозварювальні роботи. На території наявні парковки та бокс для автотранспорту. Для заправки власного автотранспорту наявна ємність для зберігання ДП, об’ємом 10 куб. м з паливороздавальною колонкою.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксид вуглецю -0,5536 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] - 0,7029 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,35109 т/рік; НМЛОС в т. ч.: вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.)) -0,0493825 т/рік; бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 0,0166 т/рік;бенз(а)пірен -0,0000004392 т/рік; аміак – 0,00012105 т/рік; діоксид сірки -0,0085066 т/рік; вуглецю діоксид -367,21 т/рік; метан – 0,017493 т/рік; азоту(1) оксид (N2O) -0,0136582 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0003 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на манган)-0,0000815 т/рік; кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) – 0,0000885 т/рік; титану діоксид – 0,0000245 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання не розробляються. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

 Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря- для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог, наведених в умовах, які встановлюються в дозволі на викиди. Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календарних днів з дати публікації в Івано - Франківську обласну державну адміністрацію за адресою – 76015, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, будинок 21


Повідомлення ТзОВ «МАПІ.ВУД» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «МАПІ.ВУД»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ТзОВ «МАПІ.ВУД»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 41694520, юридична, поштова та адреса проммайданчика : 77202, Івано-Франківська область , Калуський р-н, Болехівська ТГ, м. Болехів, вул. Д. Галицького 169, Тел 0966216355 , e-mail: mapi.wood1@gmail.com

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря та підлягає постановці на державний облік.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТзОВ «МАПІ.ВУД» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. Нормативна санітарно-захисна зона для підприємства 100 м, скорочена до 72 м з південного напрямку (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-4/9192 від 14.07.2023 р.).

Короткий опис виробничих процесів. Підприємство ТзОВ «МАПІ.ВУД» виробництвом дерев’яних щитів (панелей), а також виготовленням пелетних гранул. Проммайданчик оточений землями запасу, іншими суб’єктами господарювання та житловою забудовою. Джерелами викидів забруднюючих речовин є деревообробне устаткування (верстати), обладнання для теплопостачання, лінія виготовлення пелетних гранул та транспорт площадний.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,75 т/рік, вуглецю оксид – 8,03 т/рік, тверді частки – 5,965 т/рік, сірки діоксид – 0,0001 т/рік, аміак – 0,00052 т/рік, свинець та його сполуки – 0,000002 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,02 т/рік та парникові гази –1036 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені та не розробляються, Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству, встановлюються за величинами масових концентрації та величинами масових витрат. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу

№ 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Фермерського господарства ГОРУКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ГОРУКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА

ФГ ГОРУКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 34160640

Найменування проммайданчика: Елеватор

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78340, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Тулуків, +380 968110944, goruka@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта: 78340, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Тулуків, вул. Головна, буд. 15

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі термін.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ГОРУКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами елеватора. Підприємство спеціалізується на сільськогосподарській діяльності (КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур). Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при прийомі зерна з автотранспорту, роботі топочного агрегату, роботі циклону, охолоджуванні зерна в силосах, відвантаженні зерна з силосів на автотранспорт та зберіганні на складах. Джерелами викидів є пункт прийому зерна з автотранспорту, димова труба топочного агрегату МТАУ "ГОРИНИЧ - 0.8", труба циклону ЦОЛ-3 відцентрового сепаратора Р-8-БЦС-25, дихальні клапани силосів БВ-25(1),(2), відвантаження зерна з силосів (1),(2), склади зерна (1),(2).

Річне споживання твердого палива становить 130 тонн на рік

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На ФГ ГОРУКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА (елеватор) виявлено 9 стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин.

Під час роботи ФГ ГОРУКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА утворюються забруднені речовини, а саме:

- Оксид вуглецю – 0,1949 т/рік;

- Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] – 0,1288т/рік;

- Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 0,5844 т/рік;

Та парникові гази:

- Метан – 0,0016 т/рік;

- Вуглецю діоксид – 168,5712 т/рік;

- Азоту (1) оксид [N2O] –0,0023 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються тому природоохоронні заходи для їх виконання не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

Повідомлення про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Філії «Гринявське лісове господарство» ДП «Ліси України»

Повне та коротке найменування суб’єкта господарювання: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» / ДП «Ліси України».

Ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 44768034, юридична адреса суб’єкта господарювання, тел, ел. пошта: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9А, +380442356129, info@e-forest.gov.ua

Повне та коротке найменування відокремленого підрозділу: Філія «Гринявське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» / Філія «Гринявське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу ЄДРПОУ 44980558,

Юридична адреса підрозділу, тел, ел. пошта: 78715, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, Білоберізька ТГ, с. Устеріки, вул. Центральна 105, тел. 096-4746445, grlg@ukr.net, веб-сайт - http://gryniavalis.com/

КВЕД - 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві (основний)

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на всіх проммайданчиках філії не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Фактична адреса проммайданчика №1 (адмінбудівля філії): 78715, вул. Центральна 105 с. Устеріки, Білоберізька ТГ, Верховинський р-н, Івано-Франківська обл., оточений житловими будівлями та лісовими угіддями.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Філії «Гринявське лісове господарство» ДП «Ліси України». Джерелами викидів забруднюючих речовин є: котел твердопаливний (теплопостачання адміністративної будівлі), 2 печі кахельні опалювальні (теплопостачання будівлі музею), бензогенератор (електропостачання на період аварійних вимкнень електроенергії).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,072 т/рік, вуглецю оксид – 1,16 т/рік, тверді частки 0,116 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,117 т/рік, аміак – 0,00005 т/рік та парникові гази – 159,2 т/рік.

Фактична адреса проммайданчика №2 (Майданчик «Нижній склад» та автоколона): 78715, вул. Нижній Кут б/н, с. Устеріки, Білоберізька ТГ, Верховинський р-н, Івано-Франківська обл., оточений житловими будівлями.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику функціонує цех деревообробки , облаштовано деревообробні верстати– пилорама РВ-1 – 1 шт, стрічкова пилорама ВСГ-1000 - 2 шт., верстати ВКБ-10 – 2 шт, багатопил – 1 шт., торцювальні - 3 шт. Продукція – пиломатеріали обрізні хвойні (заготовки для європіддонів) в кількості – 2000 м3. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: піч кахельна опалювальна (теплопостачання кімнати відпочинку), транспорт площадний (7 шт.) ємності для зберігання палива (2 шт.) та ПРК.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерела: азоту діоксид - 0,0274 т/рік, вуглецю оксид – 0,5863 т/рік, тверді частки 0,0361 т/рік та парникові гази – 67,88 т/рік.

Фактична адреса проммайданчика №3 (Гостівецьке лісництво): 78735, урочище Гостівець, вул. Центральна б/н, с. Голошина, Білоберізька ТГ, Верховинський р-н, Івано-Франківська обл., оточений житловими будівлями, сільськогосподарськими та лісовими угіддями.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Гостівецького лісництва та гуртожиток. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: 4 печі кахельні опалювальні (теплопостачання будівель лісництва та гуртожитку).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,0824 т/рік, вуглецю оксид – 0,99 т/рік, тверді частки 0,11 т/рік та парникові гази – 96,55 т/рік.

Фактична адреса проммайданчика №4 (Грамотнянське лісництво): 78737, урочище Великий Грамотний б/н, с. Грамотне, Білоберізька ТГ, Верховинський р-н, Івано-Франківська обл., оточений житловими будівлями, сільськогосподарськими та лісовими угіддями.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Грамотнянського лісництва. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: 3 печі кахельні опалювальні (теплопостачання будівель лісництва).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,0574 т/рік, вуглецю оксид – 0,8158 т/рік, тверді частки 0,078 т/рік та парникові гази – 72,42 т/рік.

Фактична адреса проммайданчика №5 (Гринявське лісництво): 78734, урочище Чорний міст б/н, с. Гринява, Білоберізька ТГ, Верховинський р-н, Івано-Франківська обл., оточений житловими будівлями, сільськогосподарськими та лісовими угіддями.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Гринявського лісництва та гуртожиток. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: 5 печей кахельних опалювальних (теплопостачання будівель лісництва та гуртожитку).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,0958 т/рік, вуглецю оксид – 1,19 т/рік, тверді частки 0,1314 т/рік та парникові гази – 108,7 т/рік.

Фактична адреса проммайданчика №6 (Кордон Гринявського лісництва): 78736, урочище Білий б/н, с. Пробійнівка, Білоберізька ТГ, Верховинський р-н, Івано-Франківська обл.

, оточений сільськогосподарськими та лісовими угіддями.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Кордону Гринявського лісництва. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: 2 печі кахельні опалювальні (теплопостачання будівлі лісництва).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,041 т/рік, вуглецю оксид – 0,498 т/рік, тверді частки 0,0516 т/рік та парникові гази – 48,3 т/рік.

Фактична адреса проммайданчика №7 (Устеріцьке лісництво): 78713, вул. Михайлуш б/н, с. Білоберізка, Білоберізька ТГ, Верховинський р-н, Івано-Франківська обл., оточений житловою забудовою, сільськогосподарськими та лісовими угіддями.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Устеріцького лісництва. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: 1 піч кахельна опалювальна (теплопостачання будівлі лісництва).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,0362 т/рік, вуглецю оксид – 0,28 т/рік, тверді частки 0,0312 т/рік та парникові гази – 24,2 т/рік.

Фактична адреса проммайданчика №8 (Яловичорське лісництво): 78735, присілок Яловичора б/н, с. Голошина, Білоберізька ТГ, Верховинський р-н, Івано-Франківська обл.

, оточений житловою забудовою, сільськогосподарськими та лісовими угіддями.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Яловичорського лісництва. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: 2 печі кахельні опалювальні (теплопостачання будівлі лісництва).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,0356 т/рік, вуглецю оксид – 0,522 т/рік, тверді частки 0,0515 т/рік та парникові гази – 48,3 т/рік.

При отримані дозволу на викиди на всіх майданчиках будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .

Повідомлення ТОВ «НК МАРСЕЛЬ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «НК МАРСЕЛЬ»

ТОВ «НК МАРСЕЛЬ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42883655, КВЕД – 47.30. Юридична та поштова адреса 76018, Україна, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Новгородська 49 А, офіс 3А, Тел 066-185-1948, e-mail:vitus65656565@gmail.com

Адреса проммайданчика: 78317, Україна, Івано-Франківська обл, Коломийський р-н, Заболотівська ТГ, с. Борщів, вул. Коломийська 3.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. планована діяльність (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше), відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. Об’єкт, що розглядається (АЗС №51 ТОВ «НК МАРСЕЛЬ»), введений в експлуатацію в 2007 році, розширення та реконструкція не проводилась, змін до технології виробництва не відбувалось, заміна обладнання не проводилась. Таким чином, підстави для проведення процедури з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний). На території АЗС функціонують резервуари для зберігання дизпалива, бензину, СВГ, паливо-роздавальні колонки та дизель генератор. Проммайданчик розташований вдовж автодороги Н-10, оточений землями запасу, сг угіддями та житловими будівлями.

Джерелами викидів забруднюючих речовин є ємності зберігання палива (дизель, бензин та СВГ), ПРК та дизель генератор. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) - 0,051 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 1,02 т/рік, вуглецю оксид – 0,0022 т/рік, азоту діоксид – 0,054 т/рік, тверді частки – 0,00013 т/рік, сірки діоксид – 0,0051 т/рік, пропан – 0,375 т/рік, бутан – 0,284 т/рік та парникові гази – 4,02 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються з джерел, встановлюються розрахункові величини масових витрат. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта: Установка котельні КТУ Нафтогазовидобувного управління "Долинанафтогаз".

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Нафтогазовидобувне управління "Долинанафтогаз" публічного акціонерного товариства "Укрнафта", НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "Укрнафта"

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ00136490.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 77503 Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Промислова, 7, тел./факс (03477) 2-60-20; електронна пошта: Ihor.Korchak@Ukrnafta.com

Місцезнаходження промислового майданчика: Установка котельні КТУ, Івано-Франківська область, Калуський район, Долинська ТГ, с. Яворів, вул. Тяпчанська, 2.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки виробнича діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: Установка котельні КТУ призначена для теплопостачання та гарячого водопостачання: виробничих та адміністративних будівель, в якості постійного джерела теплопостачання. Джерелом утворення забруднюючих речовин являється блочно-модульна водогрійна котельна установка, обладнана трьома котлами SAAB-96 ХВК. Паливо – природний газ. Витрата палива протягом року – 61,8 тис. м3.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 5 стаціонарних джерел викидів. В процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря можуть надходити забруднюючі речовини та парникові гази в кількості 154,71783 т/рік, в тому числі (т/рік): оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,22194, оксид вуглецю – 0,04440, бутан – 0,00094, гексан – 0,00030, пентан – 0,00051, метан – 0,01287, пропан – 0,00130, етан – 0,00154, азоту(1) оксид (N2O) – 0,00027, вуглецю діоксид – 154,43376.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені. 

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію (Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації) за адресою: вул. Михайла Грушевського, 21, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76000 (вул. Академіка Сахарова, 23А, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76014), електронна пошта: main@eco.if.gov.ua, тел.: 0342-52-61-50.

Повідомлення ТОВ «НК МАРСЕЛЬ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «НК МАРСЕЛЬ»

ТОВ «НК МАРСЕЛЬ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42883655, КВЕД – 47.30. Юридична та поштова адреса 76018, Україна, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Новгородська 49 А, офіс 3А, Тел 066-185-1948, e-mail:vitus65656565@gmail.com

Адреса проммайданчика: 78595, Україна, Івано-Франківська обл, Надвірнянський р-н, Ворохтянська ТГ, смт. Ворохта, вул. Д. Галицького 110 а.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. планована діяльність (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше), відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. Об’єкт, що розглядається (АЗС №49 ТОВ «НК МАРСЕЛЬ»), введений в експлуатацію в 2004 році, розширення та реконструкція не проводилась, змін до технології виробництва не відбувалось, заміна обладнання не проводилась. Таким чином, підстави для проведення процедури з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний). На території АЗС функціонують резервуари для зберігання дизпалива, бензину, паливо-роздавальні колонки та дизель генератор. Проммайданчик розташований вдовж автодороги Р-24, оточений землями запасу, іншими суб’єктами господарювання та житловими будівлями, з північно-західної сторони протікає р. Прут.

Джерелами викидів забруднюючих речовин є ємності зберігання палива, ПРК та дизель генератор. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) - 0,05 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 1,02 т/рік, вуглецю оксид – 0,0019 т/рік, азоту діоксид – 0,048 т/рік, тверді частки – 0,00011 т/рік, сірки діоксид – 0,0045 т/рік та парникові гази – 3,54 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються з джерел, встановлюються розрахункові величини масових витрат. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .

 

Повідомлення ТОВ «НК МАРСЕЛЬ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «НК МАРСЕЛЬ»

ТОВ «НК МАРСЕЛЬ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42883655, КВЕД – 47.30. Юридична та поштова адреса 76018, Україна, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Новгородська 49 А, офіс 3А, Тел 066-185-1948, e-mail:vitus65656565@gmail.com

Адреса проммайданчика: 77460, Україна, Івано-Франківська обл, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська ТГ, с. Черніїв, вул. Сонячна 13.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. планована діяльність (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше), відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. Об’єкт, що розглядається (АЗС №45 ТОВ «НК МАРСЕЛЬ»), введений в експлуатацію в 1999 році, розширення та реконструкція не проводилась, змін до технології виробництва не відбувалось, заміна обладнання не проводилась. Таким чином, підстави для проведення процедури з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний). На території АЗС функціонують резервуари для зберігання дизпалива, бензину, паливо-роздавальні колонки та дизель генератор. Проммайданчик розташований на узбіччі автодороги Т-0906, оточений землями запасу, іншими суб’єктами господарювання та житловими будівлями.

Джерелами викидів забруднюючих речовин є ємності зберігання палива, ПРК та дизель генератор. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) - 0,051 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 1,02 т/рік, вуглецю оксид – 0,0023 т/рік, азоту діоксид – 0,059 т/рік, тверді частки – 0,00014 т/рік, сірки діоксид – 0,0055 т/рік та парникові гази – 4,34 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються з джерел, встановлюються розрахункові величини масових витрат. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення ТОВ «НК МАРСЕЛЬ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «НК МАРСЕЛЬ»

ТОВ «НК МАРСЕЛЬ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42883655, КВЕД – 47.30. Юридична та поштова адреса 76018, Україна, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Новгородська 49 А, офіс 3А, Тел 066-185-1948, e-mail:vitus65656565@gmail.com

Адреса проммайданчика: 77550, Україна, Івано-Франківська обл, Калуський р-н, Долинська ТГ, с. Оболоння, вул. Одиниця, б/н

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. планована діяльність (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше), відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. Об’єкт, що розглядається (АЗС №42 ТОВ «НК МАРСЕЛЬ»), введений в експлуатацію в 1998 році, розширення та реконструкція не проводилась, змін до технології виробництва не відбувалось, заміна обладнання не проводилась. Таким чином, підстави для проведення процедури з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний). На території АЗС функціонують резервуари для зберігання дизпалива, бензину та паливо-роздавальні колонки. Проммайданчик розташований в вздовж автодороги Н-10, оточений землями запасу, іншими суб’єктами господарювання та житловими будівлями.

Джерелами викидів забруднюючих речовин є ємності зберігання палива та ПРК. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) - 0,049 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 1,02 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються з джерел, встановлюються розрахункові величини масових витрат. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 цеху хлібобулочних виробів  Фізичної особи-підприємця Самуляк Любові Іванівни

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Самуляк Любов Іванівна

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФОП Самуляк Любов Іванівна

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 2926818900

Найменування проммайданчика: Цех хлібобулочних виробів

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78267, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., с. Матеївці, вул. Макаренка, буд. 2, samulyak.taras@gmail.com, +380676728936

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 78268, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Перерів, вул. Млинська, 4-6

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаФізична особа-підприємець Самуляк Любов Іванівна порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами цеху хлібобулочних виробів. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні пелет, природного газу, випіканні та остиганні продукції, а також при роботі дизельного генератора. Джерелами викидів є димова труба котла Daub, димові труби печей на пелетах Miwe Roll in (1),(2),(3) та газової печі Miwe Roll in, вентиляційні труби печей та приміщення остигання і зберігання продукції, а також труба дизельного генератора Olympian GEP-110-2.

Річне споживання твердого палива (пелети) становить 84 т/рік.

Річне споживання природного газу становить 82 м3/рік.

Річне споживання дизельного палива (для генератора) становить 5 т/рік.

Річне споживання борошна становить 55 т/рік.

Найближча житлова забудова розташована на відстані 52 м від проммайданчика.

Відомості щодо видів та обсягів викидів:  

На території цеху хлібобулочних виробів фізичної особи-підприємця Самуляк Любові Іванівни виявлено 15 стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання пелет, природного газу, дизельного палива, випікання продукції, остигання і зберігання продукції, зберігання борошна утворюються забруднюючі речовини та парникові гази, а саме:

- оксид вуглецю - 0,179918 т/рік

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,246575 т/рік

- суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,128625 т /рік

- метан - 0,001457846 т/рік

- вуглецю діоксид - 124,8819 т/рік

- азоту (1) оксид [N2O] - 0,0021252856 т/рік

- спирт етиловий (неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)) - 0,2466 т/рік

- оцтова кислота - 0,025345 т/рік

- ацетальдегід - 0,004384 т/рік

- акролеїн – 9,3Е-8 т/рік

- аміак - 0,00004 т/рік

- бенз(а)пірен - 0,00000015 т/рік

- діоксид сірки - 0,0035 т/рік

- неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні граничні С1219) - 0,016885 т/рік

Дані речовини відводяться в атмосферу через димові труби печей та вентиляційні труби приміщення.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Фермерського господарства «ДЕЛСО»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Фермерське господарство «ДЕЛСО»

ФГ «ДЕЛСО»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32630461

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78217, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Сопів, вул. Покутська, буд. 2, +380 67 342 04 00, tmdelso@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта: 78217, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, Печеніжинська ТГ, с. Сопів, вул. Покутська, буд. 2

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі термін.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта: Фермерське господарство «ДЕЛСО» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при коптінні м´ясних продуктів в коптильних камерах, роботі вентиляцій зон перед коптильними камерами, роботі твердопаливних котлів та дизельного генератора. Джерелами викидів є коптильні камери марки REX-POL (3 шт), вентиляції (3 шт), твердопаливний паровий котел E-1,0-0,9 Р3, твердопаливний котел Stragora 400, дизельний генератор Tecnoplus AIR230GX.

Річне споживання твердого палива становить 20 тонн на рік

Річне споживання дизельного палива становить 8 тонн на рік

Річне споживання щепи для коптіння становить 1000 кг/рік

Найближча житлова забудова розташована на відстані 270 м від проммайданчика.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На ФГ «ДЕЛСО» (м´ясокоптильний цех) виявлено 9 стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин.

Під час роботи ФГ «ДЕЛСО» утворюються забруднені речовини, а саме:

- Оксид вуглецю – 0,16058 т/рік;

- Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] – 0,292029т/рік;

- Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 0,093341 т/рік;

- Аміак – 0,0022834 т/рік;

- Фенол – 0,044388 т/рік;

- Пропіоновий альдегід – 0.033291 т/рік ;

- Неметанові леткі органічні сполуки/ Вуглеводні граничні С1219 – 0,027016 т/рік;

- Бенз (а) пірен – 0,00000024 т/рік;

- Діоксид сірки – 0,0078194 т/рік.

Та парникові гази:

- Метан – 0,000964 т/рік;

- Вуглецю діоксид – 51.214 т/рік;

- Азоту (1) оксид [N2O] – 0,00148 т/рік.

Дані продукти згорання відводяться в атмосферу через димові труби коптильних камер (3 шт), вентиляцій (3 шт), твердопаливних котлів (2 шт) та дизельного генератора.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи градично допустимих викидів дотримуються тому природоохоронні заходи для їх виконання не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НАГІРНЯК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ, ФОП НАГІРНЯК Д.Д.

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 2305817931.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 78161, Івано-Франківська обл., Коломийський

р-н, с. Торговиця, Городенківська ТГ, вул. Сагайдачного, буд. 4 а, +38(096)777-98-22,

mohorukl@ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта: 78161, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Торговиця, Городенківська ТГ, вул. Шевченка, буд. 2 б.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: ФОП Нагірняк Д.Д. спеціалізується на виробництві смаженого, нелущеного, фасованого насіння соняшника. Усі ділянки виробництва розташовані на одному майданчику, в одній промисловій будівлі. Джерелами утворення забруднюючих речовин є оптична сортувальна машина TAIHO, печі смаження ПСЖ-Г30Б та 500-RO CRZ MAKINA, машина відділення пилу МОП-1100, опалювальний котел, склад ПММ. Кількість виробленої продукції складає 54,9 тонн/рік.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 14 стаціонарних джерел викидів. Під час роботи утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту – 0,0199, оксид вуглецю – 0,00237, метан – 0,000218, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0561, ртуть металічна – 6,9*10-9, вуглеводні насичені – 0,00101501, оксид діазоту – 0,0000218, діоксид вуглецю – 12,825.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «УПГ-ІНВЕСТ»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33418719, юридична, поштова адреса суб’єкта: 59343, Чернівецька обл, Чернівецький р-н, с. Мамаївці, вул. І. Богуна 16, Тел 03736 2-69-11, 097-278-1620 e-mail: a.f.d.p.office@ukr.net

Місце розташування проммайданчика - 78114, Івано-Франківська обл, Коломийський р-н, Городенківська ТГ, с. Раковець, вул. О. Бачинської 7

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» передбачена вимогами ч. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та не підлягає оцінці впливу на довкілля, так як не перевищує 60 тис. місць і більше, а також критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. Діючий дозвіл на підприємстві - №2621683701-1 від 01.02.2019 р.

Підприємство займається розведенням свійської птиці (КВЕД 01.47), розташоване в південній частині с. Раковець, оточене землями запасу та с/г угіддями. Найближча житлова забудова на відстані 420 м.

Джерелами викидів забруднюючих речовин є опалювальне обладнання, технологічне вентиляційне устаткування пташників та допоміжні технологічні процеси (дизельгенератор і транспорт площадний).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 1,645 т/рік, вуглецю оксид – 13,47 т/рік, тверді частки – 0,783 т/рік, свинець та його сполуки – 0,00000165 т/рік, аміак – 35,96 т/рік, ангідрид сірчистий – 0,000648 т/рік, бензапірен – 0,00036 т/рік, фреон – 0,005 т/рік, формальдегід – 0,000028 т/рік, керосин – 0,0024 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,017 т/рік, метан – 3,13 т/рік, вуглецю діоксид - 1580,55 т/рік, азоту окид (N2O) – 0,06 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показує, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі СЗЗ. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені та не розробляються, оскільки перевищення гранично-допустимих викидів відсутнє.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .

Повідомлення ФОП Штогрин І.І. про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Штогрин Ігор Ігорович

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ФОП Штогрин І.І.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 2929218533

Юридична та поштова адреса: 78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна,

вул. Шевченка, 30 кв. 2. Тел +380970790333, e-mail: sny88887@gmail.com, веб сайт - http://fetrbush.com/

Фактичне місцезнаходження об’єкта: 78441, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, Надвірнянська ТГ, с. Стримба, вул. Соборна 43 Б

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Штогрин І.І. не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ФОП Штогрин І.І. спеціалізується на діяльності ресторанів та надання послуг мобільного харчування (КВЕД 56.10). Проммайданчик (готель-піцерія «Фетрбуш») знаходиться в с. Стримба вздовж траси Н-09 та оточений житловими будівлями та іншими суб’єктами господарювання. Джерела викидів забруднюючих речовин (4 організовані) є котел твердопаливний, піч для випічки піцци, дизель-генератор та витяжка робочої зони кухні.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,0512 т/рік, вуглецю оксид – 0,73 т/рік, тверді частки – 0,055 т/рік, НМЛОС – 0,0005 т/рік, сірки діоксид – 0,00092 т/рік, натрію гідроокис – 0,056 т/рік, альдегід пропіоновий – 0,0018 т/рік, к-та пентанова – 0,000023 т/рік, к-та гексанова – 0,00000023 т/рік та парникові гази – 44,32 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, е-мейл oda@if.gov.ua .

Повідомлення ТОВ «НК БАРЕЛЬ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «НК БАРЕЛЬ»

ТОВ «НК БАРЕЛЬ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 44641157, КВЕД – 47.30. Юридична та поштова адреса 76018, Україна, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця 254 А офіс 1, Тел 066-185-1948, e-mail:vitus65656565@gmail.com

Адреса проммайданчика: 77131, Україна, Івано-Франківська обл, Івано-Франківський р-н, Бурштинська ТГ, с. Дем’янів, вул. Львівська 55 а

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. планована діяльність (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше), відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. Об’єкт, що розглядається (АЗС №17 ТОВ «НК БАРЕЛЬ»), введений в експлуатацію в 2005 році, розширення та реконструкція не проводилась, змін до технології виробництва не відбувалось, заміна обладнання не проводилась. Таким чином, підстави для проведення процедури з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний). На території АЗС функціонують резервуари для зберігання дизпалива, бензину, СВГ та паливо-роздавальні колонки. Для аварійного електропостачання станції працює дизель-генератор. Проммайданчик розташований в вздовж автодороги Н-09, оточений землями запасу та житловими будівлями.

Джерелами викидів забруднюючих речовин ємності зберігання палива, ПРК та дизель-генератор. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) - 0,049 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 1,02 т/рік, вуглецю оксид – 0,0022 т/рік, азоту діоксид – 0,054 т/рік, тверді частки – 0,00013 т/рік, сірки діоксид – 0,0051 т/рік, пропан – 0,38 т/рік, бутан – 0,28 т/рік та парникові гази – 4,12 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються з джерел, встановлюються розрахункові величини масових витрат. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42894876.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Галич, вул. Н. Вівчаренко, буд.36, +38(093)442-37-65 eecp@ua-eec.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта: 78293, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Ковалівка, вул. Шахтарська, буд. 19.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Ковалівський ліцей є закладом середньої освіти, що забезпечує здобуття повного, базового, початкового та дошкільного рівнів середньої освіти. Для здійснення обігріву учбового закладу у зимовий період, на території ліцею передбачена котельня. В приміщенні котельної встановлені два твердопаливних котла Payar КТВ-230, потужністю 230 кВт кожен (джерело викидів №1). В якості палива застосовується деревина та її відходи, витрата яких складає 50,0 тонн/рік. Паливо доставляється на майданчик вже підготовленим, оптимального розміру для завантаження в котли.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котлів утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту – 0,123, оксид вуглецю – 0,120, метан – 0,003 речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,175, оксид діазоту – 0,002, діоксид вуглецю – 63,357.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42894876.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Галич, вул. Н. Вівчаренко, буд.36, +38(093)442-37-65 eecp@ua-eec.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта: 78640, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Космач, вул. Шевченка, буд. 5а.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Космацький ліцей імені Омеляна Ковча є закладом середньої освіти, що забезпечує здобуття повного, базового, початкового та дошкільного рівнів середньої освіти. Для здійснення обігріву учбового закладу у зимовий період, на території ліцею передбачена котельня. В приміщенні котельної встановлені два твердопаливних котла Payar КТВ-630, потужністю 630 кВт кожен (джерело викидів №1). В якості палива застосовуються дрова, витрата яких складає 100,0 тонн/рік. Паливо доставляється на майданчик вже підготовленим, оптимального розміру для завантаження в котли.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котлів утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту – 0,246, оксид вуглецю – 0,240, метан – 0,006 речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,350, оксид діазоту – 0,005, діоксид вуглецю – 126,714.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


Повідомлення ТзОВ ПВП «УКРЛІСЕКСПОРТ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю Промислово-виробниче підприємство «УКРЛІСЕКСПОРТ»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ТОВ ПВП «УКРЛІСЕКСПОРТ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25070504, юридична, поштова та адреса проммайданчика: 77001, Івано-Франківська область , Івано-Франківський р-н, Рогатинська ТГ, .м. Рогатин, вул. Галицька 20, Тел 0679853308 , e-mail: ukrlis@ronet.com.ua

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря та підлягає постановці на державний облік.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ ПВП «УКРЛІСЕКСПОРТ» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Короткий опис виробничих процесів. Підприємство ТОВ ПВП «УКРЛІСЕКСПОРТ» займається переробкою лісоматеріалів твердолистяних порід (КВЕД 16.10). Промамайданик оточений землями запасу, житловою забудовою та іншими суб’єктами господарювання. Джерелами викидів забруднюючих речовин є котельне обладнання, деревообробні верстати, обладання для підготовки пиломатеріалв для реалізації та допоміжні технології – зварка, модульна АЗС, транспорт площадний, дизельгенератор та лінія виготовленя пелетних гранул.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид -0,877 т/рік, вуглецю оксид – 7,46 т/рік, тверді частки – 1,795 т/рік, сірки діоксид – 0,02465 т/рік, аміак – 0,00049 т/рік, свинець та його сполуки – 0,000002 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,017 т/рік, бензапірен – 0,00036 т/рік, заліза оксид – 0,007 т/рік, марганець та його сполуки – 0,0008 т/рік, формальдегід – 0,00328 т/рік, керосин – 0,082 т/рік та парникові гази – 2091,2 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені та не розробляються, оскільки, викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42894876.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н,

м. Галич, вул. Н. Вівчаренко, буд.36, +38(093)442-37-65, eecp@ua-eec.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, м. Коломия, вул. Довбуша, буд. 50.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до другої групи підприємств, як об'єкт, що взятий на державний облік, згідно із постановою КМ ”Про затвердження Порядку ведення державного обліку в області охорони атмосферного повітря” № 1655 від 13.12.2001р., та що не має виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Коломийський геріатричний пансіонат- це будинок-пансіонат де проживають люди похилого віку, інваліди, які потребують стороннього догляду та медичної допомоги.

Для здійснення гарячого водопостачання та обігріву закладу в опалювальний період, на території пансіонату передбачена котельня. В приміщенні котельної встановлені два твердопаливних котла Payar КТВ-320, Payar КТВ-100 потужністю 320 та 100 кВт відповідно (джерело викидів №1). Котел Payar КТВ-320 працює виключно на опалення в опалювальний сезон (4320 годин/рік), а котел Payar КТВ-100 забезпечує гаряче водопостачання пансіонату протягом року (8760 годин/рік). В якості палива застосовуються дрова, витрата яких складає 420,0 тонн/рік. Дрова доставляються на майданчик вже підготовленими, оптимального розміру для завантаження в котли. Зола, що утворюється при спалюванні, збирається в спеціальному закритому контейнері, що виключає пиловиділення, та періодично вивозиться.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котлів утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту – 1,033, оксид вуглецю – 1,008, метан – 0,026, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 1,47, оксид діазоту – 0,021, діоксид вуглецю – 532,2.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів другої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «РЕЗОРТ МЕДІКАЛ ПАРК»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «РЕЗОРТ МЕДІКАЛ ПАРК»

ОК «РЕЗОРТ МЕДІКАЛ ПАРК»

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання: 44686674

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78593, Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, село Поляниця, участок Вишні, буд. 354/А, +380682692987, rm-park@ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта: 78593, Івано-Франківська область, Надвірнянський р-н, село Поляниця, участок Вишні, буд. 354/А.

Мету отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. діяльність підприємства не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта: ОК "РЕЗОРТ МЕДІКАЛ ПАРК" - лікувальне-оздоровчий центр. В котельні ОК "РЕЗОРТ МЕДІКАЛ ПАРК" розміщені котли твердопаливні модель «WICHLACZ» GK-1 (GKW) потужністю 500кВт №№1-3 для виробництва теплової енергії для опалення та підготовки гарячої води. На території підприємства встановлений дизельний генератор струму Fogo FDG 730 S потужність 558кВт, що призначений для вироблення струму під час виникнення надзвичайних ситуацій з відключенням центрального енергопостачання. Під час експлуатації обладнання утворюються забруднюючі речовини.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість стаціонарних джерел викидів об’єкта складає 5 шт. В результаті діяльності ОК "РЕЗОРТ МЕДІКАЛ ПАРК" в атмосферне повітря здійснюється викид таких речовин з валовим викидом: вуглецю оксид – 9,908 т/рік; вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,0004 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 1,892 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна) – 2,6022 т/рік; суміш насичених вуглеводнів С2-С8 і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів С1-С4 – 5,202 т/рік; метан – 0,519 т/рік; сірки діоксид – 0,046 т/рік; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) – 0,00000000000059 т/рік; азоту(1) оксид (N2O) - 0,069 т/рік; вуглецю діоксид – 1978,589 т/рік. Потужність викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 1998,8276 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій̆ виробництва: сучасне обладнання, яке встановлене на об’єкті, зводить до мінімуму шкідливий вплив на навколишнє середовище. Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показав, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: pалежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря ОК "РЕЗОРТ МЕДІКАЛ ПАРК" відноситься до другої групи - об’єкти, які беруться на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів. На території об’єкта не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції̈ громадських організацій̆ та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42894876.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Галич, вул. Н. Вівчаренко, буд.36, +38(093)442-37-65 eecp@ua-eec.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта: 78252, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Джурків, вул. Українська, буд. 75,

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ» спеціалізується на здійснені теплопостачання навчальних закладів, адміністративних будівель та пансіонатів. Котельня ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ» (78252, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Джурків, вул. Українська, буд. 75) забезпечує теплопостачання в опалювальний сезон приміщень наступних установ с. Джурків:

- Джурківська гімназія (вул. Українська, буд. 75);

- Джурківський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Журавлик» (вул. Марка Черемшини, буд. 27).

В приміщенні котельної встановлений твердопаливний котел Payar КТВ-320 (джерело викидів №1) потужністю 320 кВт. В якості палива застосовуються деревина та її відходи, витрата яких складає 92,0 тонн/рік. Паливо доставляється на майданчик вже підготовленим, оптимального розміру для завантаження в котел. Зола, що утворюється при спалюванні, збирається в спеціальному закритому контейнері, що виключає пиловиділення, та періодично вивозиться.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котла утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту – 0,226, оксид вуглецю – 0,221, метан – 0,006, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,322, оксид діазоту – 0,005, діоксид вуглецю – 116,577.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 39698497.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 77611, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Брошнів-Осада, вул. 22 Січня, буд.55, +38(093)442-37-65, info@ua-eec.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта: 78213, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Воскресинці, вул. Шкільна, будинок 2.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» спеціалізується на здійснені теплопостачання навчальних закладів, адміністративних будівель та лікарень.

Котельня ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (78213, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Воскресинці вул. Шкільна, буд. 2) забезпечує теплопостачання в опалювальний сезон приміщень наступних установ с. Воскресинці:

- Воскресинцівський ліцей (вул. Шкiльна, буд. 2);

- Воскресинцівський заклад дошкільної освіти «Світанок» (вул. Сагайдачного, буд. 10-А).

В приміщенні котельної встановлений твердопаливний котел Payar КТВ-320 (джерело викидів №1) потужністю 320 кВт. В якості палива застосовується деревина та її відходи, витрата яких складає 71,0 тонн/рік. Паливо доставляється на майданчик вже підготовленим, оптимального розміру для завантаження в котел.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котла утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту – 0,175, оксид вуглецю – 0,170, метан – 0,004, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,248, оксид діазоту – 0,003, діоксид вуглецю – 89,967.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42894876.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н,

м. Галич, вул. Н. Вівчаренко, буд.36, +38(093)442-37-65, eecp@ua-eec.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта: 77100, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Галич, вул. Винниченка, буд. 5.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ» спеціалізується на здійснені теплопостачання навчальних закладів, адміністративних будівель, пансіонатів. Котельня ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ» (77100, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Галич, вул. Винниченка, буд.5) забезпечує теплопостачання в опалювальний сезон приміщень наступних установ м. Галич:

- Галицька міська рада (площа Волі, 1);

- Відділ освіти Галицької міської ради (вул. Винниченка, 8);

- Галицький ліцей «Академічний» (вул. Винниченка, 6);

- Галицький ліцей імені Я. Осмомисла (вул. Т. Шевченка, 5);

- Комунальний заклад «Галицька дитяча музична школа» (вул. Т. Шевченка,10);

- Галицький РВ УМВС України (вул. Т. Шевченка, 9);

- Галицька ДПЧС ГУ ДПС (вул. Т. Шевченка, 10).

В приміщенні котельної встановлені два твердопаливних котла БОВО-1250 і Payar КТВ-630, потужністю 1250 та 630 кВт відповідно (джерело викидів №1). В якості палива застосовуються дрова, витрата яких складає 340,0 тонн/рік. Дрова доставляються на майданчик вже підготовленими, оптимального розміру для завантаження в котли. Зола, що утворюється при спалюванні, збирається в спеціальному закритому контейнері, що виключає пиловиділення, та періодично вивозиться.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котлів утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту – 0,836, оксид вуглецю – 0,815, метан – 0,021, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 1,190, оксид діазоту – 0,017, діоксид вуглецю – 430,829.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42894876.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Галич, вул. Н. Вівчаренко, буд.36, +38(093)442-37-65 eecp@ua-eec.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта: 78264, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Загайпіль, вул. Українська, буд. 13.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Загайпільська гімназія є закладом середньої освіти, що забезпечує здобуття повного, базового, початкового та дошкільного рівнів середньої освіти. Для здійснення обігріву учбового закладу у зимовий період, на території гімназії передбачена котельня. В приміщенні котельної встановлені два твердопаливних котла Payar КТВ-320 і Altep-250, потужністю 320 та 250 кВт відповідно (джерело викидів №1). В якості палива застосовується деревина та її відходи, витрата яких складає 75,0 тонн/рік. Паливо доставляється на майданчик вже підготовленим, оптимального розміру для завантаження в котли.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котлів утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту – 0,185, оксид вуглецю – 0,180, метан – 0,005 речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,262, оксид діазоту – 0,004, діоксид вуглецю – 95,036.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 39698497.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 77611, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Брошнів-Осада, вул. 22 Січня, буд.55, +38(093)442-37-65, info@ua-eec.com.ua.

Місцезнаходження об’єкта: 77100, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Галич, вул. Н. Вівчаренко, буд. 36.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до другої групи підприємств, як об'єкт, що взятий на державний облік, згідно із постановою КМ ”Про затвердження Порядку ведення державного обліку в області охорони атмосферного повітря” № 1655 від 13.12.2001р., та що не має виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» спеціалізується на здійснені теплопостачання навчальних закладів, адміністративних будівель та лікарень. Котельня ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (77100, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Галич, вул. Н. Вівчаренко, буд.36) забезпечує теплопостачання в опалювальний сезон приміщень наступних установ м. Галич:

- Комунальне некомерційне підприємство «Галицька лікарня» (вул. Н. Вівчаренко, буд. 36);

- Галицький заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садочок) «Дзвіночок» (вул. Н. Вівчаренко, буд.24-А).

В приміщенні котельної встановлені два твердопаливних котла Payar КТВ-1200, Payar КТВ-630 потужністю 1200 та 630 кВт відповідно (джерело викидів №1). В якості палива застосовуються дрова, витрата яких складає 462,0 тонн/рік. Дрова доставляються на майданчик вже підготовленими, оптимального розміру для завантаження в котли. Зола, що утворюється при спалюванні, збирається в спеціальному закритому контейнері, що виключає пиловиділення, та періодично вивозиться.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котла утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту – 1,137, оксид вуглецю – 1,108, метан – 0,028, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 1,617, оксид діазоту – 0,023, діоксид вуглецю – 585,421.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів другої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Філії «Коломийське лісове господарство» ДП «Ліси України»

Повне найменування суб’єкта господарювання: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ДП «Ліси України».

Ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 44768034, юридична адреса суб’єкта господарювання, тел, ел. пошта: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9А, +380442356129, info@e-forest.gov.ua

Повне найменування відокремленого підрозділу: Філія «Коломийське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»

Коротке найменування відокремленого підрозділу: Філія «Коломийське лісове господарство» ДП «Ліси України»

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу ЄДРПОУ 45108305 , юридична адреса підрозділу, тел, ел. пошта: 78218, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., Нижньовербізька ТГ, с. Нижній Вербіж, вул. Дружби, 18 тел. 097-8225648, koldlg@gmail.com

КВЕД - 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві (основний)

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на проммайданчиках не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Фактична адреса проммайданчика №1: 78218, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., Нижньовербізька ТГ, с. Нижній Вербіж, вул. Дружби, 18, оточений житловими будівлями та іншими суб’єктами господарювання.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику розташовано адміністративний корпус, гаражі, підсобні приміщення, стоянка транспорту та АЗС. Для теплопостачання будівель облаштовано паливні з твердопаливними котлами в кількості 3 шт. Для виконання ремонтних робіт облаштовано зварювальний пост. Для зберігання та заправки транспорту дизельним паливом функціонує одна підземна ємність об’ємом 10 м3 та одна ПРК.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,1803 т/рік, вуглецю оксид – 0,91 т/рік, тверді частки 0,104 т/рік, залізо та його сполуки –0,0017 т/рік, марганець та його сполуки – 0,000215 т/рік, фториди та його сполуки (в т. ч. фтористий водень) – 0,00063 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,0244 т/рік, аміак – 0,00038 т/рік, свинець – 0,0000013 т/рік, бензапірен – 0,00000041 т/рік, сірки діоксид – 0,000109 т/рік, оксид титану – 0,000015 т/рік та парникові гази – 143,6 т/рік.

Фактична адреса проммайданчика №2: 78268, Івано-Франківська обл, Коломийський р-н, Матеївецька ТГ, с. Перерив, вул. Олекси Довбуша, б/н., оточений іншими суб’єктами господарювання і сільськогосподарськими угіддями.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику «Нижній склад» розташований лісопильний цех. Для теплопостачання будівлі цеху та побутових приміщень, функціонують два твердопаливні котли. У виробничому цеху облаштовано лісопильні рами та деревообробні верстати, річна кількість виготовлених пиломатеріалів – 2000 м3/рік. Тирса та стружка відводиться пневмотранспортом на циклон для подальшого зберігання та передачі споживачам. Для переміщення вантажів по території працює дизельний навантажувач.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерела: азоту діоксид - 0,084 т/рік, вуглецю оксид – 0,686 т/рік, тверді частки 0,69 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,0043 т/рік, аміак – 0,00012 т/рік, свинець – 0,0000004 т/рік, бензапірен – 0,00000013 т/рік, сірки діоксид – 0,000035 т/рік парникові гази – 170,44 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСНАФТА» Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСНАФТА»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: АТ «УКРТРАНСНАФТА»

Ідентифікаційний код: 31570412

Юридична та поштова адреси: 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 32/2

Контактний номер телефону: 38-044-201 -57-01

Електронна пошта: office@ukrtransnafta.com

Промисловий майданчик: НАФТОПЕРЕКАЧУВАЛЬНА СТАНЦІЯ «ДОЛИНА» ЛІНІЙНА ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СТАНЦІЯ «ДРОГОБИЧ»

Фактична адреса промислового майданчика: 77524, Україна, Івано-Франківська область, Калуський район, с. Яворів.

Мета отримання дозволу на викиди: внесення змін до існуючого дозволу на викиди для існуючого об’єкту

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність яку здійснює НПС «ДОЛИНА» ЛВДС «ДРОГОБИЧ» АТ «УКРТРАНСНАФТА» не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з додатком №2 постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1010 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1121 від 30.09.2022) «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

На НПС «ДОЛИНА» ЛВДС «ДРОГОБИЧ» виконуються технологічні процеси: перекачування нафти магістральними насосами; комутація напрямків перекачування нафти; спорожнення технологічних вузлів при регламентних роботах, приймання витоків в дренажні ємнocтi, відкачування нафти з дренажних ємностей в магістралі; обслуговування трубопроводів, технологічного обладнання; приймання, зберігання моторного палива на КАЗС, заправлення автотранспорту. (КВЕД: 49.50 Трубопровідний транспорт).

Джерелами утворення забруднюючих речовин на території НПС «ДОЛИНА» ЛВДС «ДРОГОБИЧ» є технологічне обладнання під час використання якого утворюються забруднюючі речовини. НПС «ДОЛИНА» призначена для забезпечення транспортування нафти по системі магістральних трубопроводів на кінцевий пункт в м. Дрогобич. Резервуарний парк НПС «ДОЛИНА» призначений для забезпечення нормальної роботи системи прилеглих нафтопроводів. На території парку розташовані два резервуари РВС-5000. Резервуари обладнані дихальною арматурою, через яку в атмосферне повітря надходять метан та НМЛОС (етан, пропан, бутан, пентан, гексан). Для перекачування нафти на території НПС розташована насосна відкритого типу, обладнана двома магістральними насосами НПС 200-700 та двома підпірними 10НД-6-1 з електропровідними двигунами. Під час перекачування через ущільнення насосів в атмосферу потрапляють вуглеводні граничні. Для перекачування нафти на території НПС розташована насосна вузла змішування нафти, обладнана двома насосами ЦНС 60/330 №Н-6 та ЦНС 60/198 №Н-7. Під час перекачування через ущільнення насосів в атмосферу потрапляють метан та НМЛОС (бутан, гексан, пентан, метан, пропан, етан) через вентиляційну трубу діаметром 0,1 м.

Для забезпечення пальним автотранспорту на території станції розміщена сучасну контейнерну автозаправною станцію (РН2-14/8-2200), на якій здійснюється прийом, збереження і відпуск бензину А-95 та дизельного палива. Для розподілу палива РН обладнано односторонній паливо - роздавальною колонкою NOVA 1202.21 ТН-8t, яка призначена для роздачі бензину А-95 та дизпалива - по одному зливному рукаву для кожного виду палива. Отже, при заправці автомобілів рідким моторним паливом джерелами забруднення атмосферного повітря є дихальні клапани наземних резервуарів зберігання бензину та дизпалива та паливо­роздавальна колонка NOVA 1202.21 ТН-8t.

Зварювальні роботи проводяться на відкритій ділянці При зварювальних роботах в атмосферу виділяються заліза оксид, сполуки марганцю, сполуки кремнію, фториди, газоподібні з’єднання (фтористий водень, фтор. кремній), фториди добре розчинні неорганічні (фторид і гекс. натрію) фториди погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію і кальцію), оксид вуглецю, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2].

В механічній майстерні призначеній для проведення ремонтних робіт здійснюється обробка металу на заточному верстаті 3К634. Під час роботи верстату в атмосферу викидаються речовити у вигляді суспендованих частинок

На території НПС функціонує дизель-генератор AKSA AD 275. Дизель-генератор призначений для виробництва електроенергії тільки у разі можливої аварії на електричних мережах міста. В процесі спалювання дизельного палива в атмосферне повітря через вихлопну трубу з діаметром 0,15 м на висоті 2 м викидаються забруднюючі речовини: діоксид азоту, оксид вуглецю, оксид діазоту, сірки діоксид, суспендовані тверді частинки, вуглеводні граничні C12 – C19, діоксид вуглецю і метан.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Оксид вуглецю – 0,05114 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)– 0,04116 т/рік; Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,04274 т/рік, Сірки діоксид -0,00576 т/рік; Кислота сіpчана за молекулою Н2SO4 - 0,0015 т/рік; Неметанові леткі органічні сполуки - 177,473848 т/рік;Вуглецю діоксид - 4,20241 т/рік;Метан - 13,975396 т/рік;Метали та їх сполуки, в т.ч.: (Заліза оксид**(в переpахунку на залізо) та Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану) - 0,00391 т/рік;Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) - 0,001963 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

На підприємстві не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

 

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами цеху хлібобулочних виробів «Чудо-піч» Фізичної особи-підприємця Горука Володимира Михайловича

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Горук Володимир Михайлович

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФОП Горук Володимир Михайлович

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 2232204457

Найменування проммайданчика: Цех хлібобулочних виробів «Чудо-піч»

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78315, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н., смт. Заболотів, вул. Лесі Українки, буд. 33, ivangrynyk@gmail.com, +380973999979

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 78315, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, смт. Заболотів, вул. Відродження, будинок 17, +380973999979

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Фізична особа-підприємець Горук Володимир Михайлович порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами цеху хлібобулочних виробів «Чудо-піч». Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні пелет, випіканні та остиганні продукції. Джерелами викидів є димова труба хлібопекарської печі Miwe Roll in та вентиляційна труба приміщення.

Річне споживання твердого палива (пелети) становить 8 т/рік.

Річне споживання борошна становить 20 т/рік.

Найближча житлова забудова розташована на відстані 54 м від проммайданчика.

Відомості щодо видів та обсягів викидів

На території цеху хлібобулочних виробів «Чудо-піч» фізичної особи-підприємця Горука Володимира Михайловича виявлено 2 стаціонарних джерела викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання пелет, випікання продукції, остигання і зберігання продукції, зберігання борошна утворюються забруднюючі речовини та парникові гази, а саме:

- оксид вуглецю - 0,012т/рік

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,0079т/рік

- суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,00884т/рік

- метан, - 0,0001т/рік

- вуглецю діоксид - 10,3736т/рік

- азоту (1) оксид [N2O]. - 0,00014т/рік

- спирт етиловий (Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)) - 0,045

- оцтова кислота - 0,0046

- ацетальдегід - 0,00076

- акролеїн - 1,69Е-8

Дані речовини відводяться в атмосферу через димову трубу печі та вентиляційну трубу приміщення.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству На проммайданчику відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела).


Для джерела викиду №1 – димова труба хлібопекарської печі Miwe Roll in встановлюються наступні пропозиції щодо дозволених обсягів викидів:

Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3

Оксид вуглецю – 0,0129 г/с

Оксиди азоту – 0,0028 г/с

Для джерела викиду №2 – вентиляційна труба приміщення встановлюються наступні пропозиції щодо дозволених обсягів викидів:

Акролеїн - 20 мг/м3

Ацетальдегід - 20 мг/м3

Спирт етиловий (Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)) – 0,01301 г/с

Кислота оцтова – 0,00133 г/с

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ

 

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 39698497.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 77611, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Брошнів-Осада, вул. 22 Січня, буд.55, +38(093)442-37-65, info@ua-eec.com.ua

Місцезнаходження об’єкта: 77673, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Ясень, вул. Шевченка, буд. 1.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Івано-Франківський обласний дитячий санаторій «Ясень» імені Митрополита Андрея Шептицького є лікувально-профілактичним закладом, який допомагає відновити порушені функції організму дітям та закріпити досягнуті результати під час лікування. Для здійснення обігріву закладу у зимовий період, на території санаторію передбачена котельня. В приміщенні котельної встановлений водогрійний твердопаливний котел «Ретра-4М» (джерело викидів №1) потужністю 1250 кВт. В якості палива застосовуються деревина та її відходи, витрата яких складає 180 тонн/рік. Паливо доставляються на майданчик вже підготовленим для завантаження в котел. Зола, що утворюється при спалюванні, збирається в спеціальному закритому контейнері, що виключає пиловиділення, та на при кінці опалювального періоду вивозиться.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котла утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту – 0,443, оксид вуглецю – 0,432, метан – 0,011, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,630, оксид діазоту – 0,009, діоксид вуглецю – 228,086.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення ТОВ «ФІРМА «ДОБРОБУТ ПРИКАРПАТТЯ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ДОБРОБУТ ПРИКАРПАТТЯ»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «ФІРМА «ДОБРОБУТ ПРИКАРПАТТЯ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38816540,

Юридична та поштова адреса : 78704, Україна, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Надвірна, вул.Соборна, 65, Тел 0347793244, e-mail: as_t@i.ua

Місцезнаходження проммайданчика: 77511, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, Долинська ТГ с.Белеїв, вул. Незалежності, 1

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря та підлягає постановці на державний облік.

 Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «ФІРМА «ДОБРОБУТ ПРИКАРПАТТЯ» передбачена вимогами ч. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та не підлягає оцінці впливу на довкілля, так як не перевищує 60 тис. місць і більше, а також критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. Санітарно-захисна зона для підприємства 300 м, скорочена до 257 м з південного напрямку (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-4/7107 від 08.06.2023 р.).

Короткий опис виробничих процесів. Підприємство ТОВ «ФІРМА «ДОБРОБУТ ПРИКАРПАТТЯ» займається вирощуванням птиці (індики), 8000 голів/рік. Промамайданик оточений землями запасу та житловою забудовою с. Белеїв. Джерелами викидів забруднюючих речовин є вентиляційне обладання пташників, котел твердопаливний та дизель-генератор.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,9162 т/рік, вуглецю оксид – 0,8165 т/рік, тверді частки (пил пуховий) – 0,061 т/рік, ангідрид сірчистий – 0,00009 т/рік, аміак – 3,84 т/рік, диметилсульфід – 0,033 т/рік, метил меркаптан – 0,002 т/рік, сірководень – 0,0072 т/рік, диметиламін – 0,1536 т/рік, альдегід пропіоновий – 0,00576 т/рік, кислота капронова – 0,025 т/рік, керосин – 0,003 т/рік, етил форміат – 0,0146 т/рік, спирт метиловий – 0,01584 т/рік,метан – 0,624 т/рік, фенол – 0,0032 т/рік, формальдегід – 0,000045 т/рік, бензапірен – 0,0000001 т/рік та парникові гази – 596,3 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені та не розробляються, оскільки, викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  Товариства з обмеженою відповідальністю «Ґрін Оіл Ґруп»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ґрін Оіл Ґруп»

ТОВ «ҐOҐ»

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання: 44013422

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78200, Івано-Франківська область, Коломийський район, м. Коломия, вул. Франка Івана, буд. 224, 0963589123, sg0963589123@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта: 78601, Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів, вул. Дружби, 84/2.

Мету отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. планована діяльність (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше), відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. Об’єкт, що розглядається (АЗС ТОВ «ҐOҐ» по вул. Дружби, 84/2, м. Косів, Косівський район, Івана-Франківський обл.) введений в експлуатацію в 2003 році. З моменту отримання чинного дозволу та по теперішній час АЗС планованої діяльності не здійснювала – розширень та реконструкцій не проводила, змін до технології виробництва не відбувалось, заміна обладнання не проводилась. Таким чином, підстави для проведення процедури з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний). На території АЗС розташовані резервуари для зберігання дизпалива (10,3 ) та бензину (10,3 ) та паливо-роздавальна колонка, під час експлуатації яких утворюються забруднюючі речовини.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість стаціонарних джерел викидів об’єкта складає 4 шт. В результаті діяльності АЗС в атмосферне повітря здійснюється викид таких речовин з валовим викидом: бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 0,3036 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,00591033 т/рік. Потужність викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 0,30951033 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: сучасне обладнання, яке встановлене на об’єкті, зводить до мінімуму шкідливий вплив на навколишнє середовище. Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показав, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони.
Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря АЗС відноситься до третьої групи - об’єкти, які не беруться на державний облік і які не входять до першої і другої груп.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів. На території АЗС не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються - встановлюються розрахункові величини масових витрат.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АЗС Товариство з обмеженою відповідальністю «Ґрін Оіл Ґруп»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ґрін Оіл Ґруп»

ТОВ «ҐOҐ»

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання: 44013422

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78200, Івано-Франківська область, Коломийський район, м. Коломия, вул. Франка Івана, буд. 224, 0963589123, sg0963589123@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта: 78203, Івано-Франківська область, Коломийський район, м. Коломия, вул. Симона Петлюри, 102 Д.

Мету отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. планована діяльність (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше), відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. Об’єкт, що розглядається (АЗС ТОВ «ҐOҐ» по вул. Симона Петлюри, 102Д, м. Коломия, Коломийського району, Івана-Франківський обл.) введений в експлуатацію в 1999 році. З моменту отримання чинного дозволу та по теперішній час АЗС планованої діяльності не здійснювала – розширень та реконструкцій не проводила, змін до технології виробництва не відбувалось, заміна обладнання не проводилась. Таким чином, підстави для проведення процедури з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний). На території АЗС розташовані резервуари для зберігання дизпалива (25,750 ) та бензину (25,750 ) та паливо-роздавальна колонка, під час експлуатації яких утворюються забруднюючі речовини.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість стаціонарних джерел викидів об’єкта складає 7 шт. В результаті діяльності АЗС в атмосферне повітря здійснюється викид таких речовин з валовим викидом: бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 0,66487 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,00759442 т/рік. Потужність викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 0,67246442 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: сучасне обладнання, яке встановлене на об’єкті, зводить до мінімуму шкідливий вплив на навколишнє середовище. Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показав, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря АЗС відноситься до третьої групи - об’єкти, які не беруться на державний облік і які не входять до першої і другої груп.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів. На території АЗС не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються з джерел, встановлюються розрахункові величини масових витрат.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  АЗС Товариство з обмеженою відповідальністю «Ґрін Оіл Ґруп»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ґрін Оіл Ґруп»

ТОВ «ҐOҐ»

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання: 44013422

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78200, Івано-Франківська область, Коломийський район, м. Коломия, вул. Франка Івана, буд. 224, 0963589123, sg0963589123@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта: 78203, Івано-Франківська область, Коломийський район, м. Коломия, вул. Гетьманська, 56.

Мету отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. діяльність АЗС, не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний). На території АЗС розташовані резервуари для зберігання дизпалива (10,3 ) та бензину (3,05 ) та паливо-роздавальна колонка, під час експлуатації яких утворюються забруднюючі речовини.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість стаціонарних джерел викидів об’єкта складає 4 шт. В результаті діяльності АЗС в атмосферне повітря здійснюється викид таких речовин з валовим викидом: бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 0,14237 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,00695038 т/рік. Потужність викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 0,14932038 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: сучасне обладнання, яке встановлене на об’єкті, зводить до мінімуму шкідливий вплив на навколишнє середовище. Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показав, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря АЗС відноситься до третьої групи - об’єкти, які не беруться на державний облік і які не входять до першої і другої груп.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів. На території АЗС не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються - встановлюються розрахункові величини масових витрат.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

Повідомлення ТОВ «ОВС-ЕНЕРДЖІ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОВС-ЕНЕРДЖІ»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «ОВС-ЕНЕРДЖІ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42871178, юридична, поштова та адреса проммайданика : 77304, Івано-Франківська область, Калуський р-н, м. Калуш, вул. Промислова, 18, Тел 0(50) 025-52-37, e-mail: ovsenergy@gmail.com

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря та підлягає постановці на державний облік.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «ОВС-ЕНЕРДЖІ» не підлягає оцінці впливу на довкілля, та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», оскільки максимальна потужність переробки відходів становить 10 т/добу, що не перевищу 100 т/добу (п.8 ст. 3 закону - операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 т/добу або більше); та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010 .

Короткий опис виробничих процесів. Підприємство займається обробленням та видаленням безпечних відходів, а саме переробка гумово-технічних виробів. Промамайданик знаходиться в промзоні м. Калуш, оточений землями запасу та іншими суб’єктами господарювання. Для переробки шин функціонують котли піролізного розкладу КПВ-01 та КПВ-02 (виробник ПП Альтоп-2005) в кількості 7 шт. Джерелами викидів забруднюючих речовин є димові труби котлів, компенсаційні резервуари, охолоджувальні колони та ємності зберігання рідкої фракції.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,55 т/рік, вуглецю оксид – 2,59 т/рік, тверді частки – 1,02 т/рік, метан – 0,0057 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,0997 т/рік та парникові гази – 120 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені та не розробляються, оскільки, викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .

 

Повідомлення про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Філії «Івано-Франківське лісове господарство» ДП «Ліси України»

Повне найменування суб’єкта господарювання: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ДП «Ліси України».

Ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 44768034, юридична адреса суб’єкта господарювання, тел, ел. пошта: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9А, +380442356129, info@e-forest.gov.ua

Повне найменування відокремленого підрозділу: Філія «Івано-Франківське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»

Коротке найменування відокремленого підрозділу: Філія «Івано-Франківське лісове господарство» ДП «Ліси України»

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу ЄДРПОУ 44768034, юридична адреса підрозділу, тел, ел. пошта: 76019, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48 тел. 0342-53-02-63, ivano-frankivske.lg@e-forest.gov.ua

КВЕД - 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві (основний)

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на проммайданичках не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Фактична адреса проммайданчика №1: 78012, Івано-Франківська обл, Івано-Франківський р-н, Тлумацька ТГ, с. Остриня, вул. Лісова 1, оточений лісовими угіддями.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику Філії «Івано-Франківське лісове господарство» ДП «Ліси України» розташований лісовий селекційно-насіннєвий центр. Для теплопостачання адміністративної будівлі, функціонує твердопаливний котел потужністю 40 кВт, для теплопостачання підсобних приміщень та парників функціонує твердопаливний котел потужністю 50 кВт. Для виконання ремонтних робіт облаштовано зварювальний пост.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,0672 т/рік, вуглецю оксид – 1,16 т/рік, тверді частки 0,1 т/рік, залізо та його сполуки –0,00149 т/рік, марганець та його сполуки – 0,00011 т/рік, кремнію діоксид аморфний – 0,0001 т/рік, фториди та його сполуки (в т. ч. фтористий водень) – 0,0007 т/рік та парникові гази – 113,14 т/рік.

Фактична адреса проммайданчика №2: 77470, Івано-Франківська обл, Івано-Франківський р-н, Тисменицька ТГ, с. Марківці, вул. Ланеве господарство, б/н., оточений лісовими угіддями.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику Філії «Івано-Франківське лісове господарство» ДП «Ліси України» розташоване вольєрне господарство. Для теплопостачання будівлі господарства, функціонує твердопаливний котел потужністю 50 кВт.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерела: азоту діоксид - 0,0274 т/рік, вуглецю оксид – 0,5863 т/рік, тверді частки 0,0361 т/рік та парникові гази – 67,88 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення ТОВ «САН ВУД» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «САН ВУД»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «САН ВУД»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 38330660, юридична та поштова адреса : 76018, Івано-Франківська область , м.Івано-Франківськ, вул. Гаркуші 2, к.408 Тел 0509127704 , e-mail: sun-wood@ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта (проммайданчика): 77611, Ів-Франківська обл., Калуський р-н, Брошнів-Осадська ТГ смт.Брошнів-Осада, вул.Січових Стрільців, 52 А

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря та підлягає постановці на державний облік.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «САН ВУД» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Короткий опис виробничих процесів. Підприємство ТОВ «САН ВУД» займається лісопильним, та деревообробним виробництвом. Промамайданик оточений землями запасу та іншими суб’єктами господарювання. Для теплопостачання технології сушки та опалення приміщень встановлено твердопаливний котел КВм-05, для пневмотранспорту опилок від деревообробних верстатів функціонують циклони в кількості 3 шт. Для переміщення вантажів по території підприємства працює навантажувач 1 шт.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,077 т/рік, вуглецю оксид – 2,85 т/рік, тверді частки – 3,214 т/рік, сірки діоксин – 0,0006 т/рік, аміак – 0,00002 т/рік, свинець та його сполуки – 0,000006 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,028 т/рік та парникові гази – 2641 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені та не розробляються, оскільки, викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення КП «Екоресурс» Калуської міської ради про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Комунальне підприємство «Екоресурс» Калуської міської ради

Коротке найменування суб’єкта господарювання: КП «Екоресурс» Калуської міської ради

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 42068580, юридична, поштова адреса суб’єкта та фактичне розташування проммайданчика: 77311, Івано-Франківська обл, Калуський р-н, Калуська ТГ, м. Калуш, вул. Б. Хмельницького 82, Тел 0503451653 e-mail: ekoresurs.kalush@gmail.com

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює КП «Екоресурс» Калуської міської ради на території даного проммайданчика не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Підприємство займається обробленням та видаленням безпечних відходів (КВЕД 38.21). Адмінбудівля підприємства розташована в західній частині м. Калуш, оточена іншими суб’єктами господарювання. Для опалення корпусу КП «Екоресурс» Калуської міської Ради , облаштована котельня, яка знаходиться в корпусі адмінбудівлі. Джерелом викидів забруднюючих речовин є 1 твердопаливний котел.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,025 т/рік, вуглецю оксид – 0,667 т/рік, тверді частки – 0,0475 т/рік та парникові гази – 32,32 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показує, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі розрахункової СЗЗ. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені та не розробляються, оскільки перевищення гранично-допустимих викидів відсутнє.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .

 

Повідомлення ТОВ «НВП СУЗІР’Я» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО СУЗІР'Я»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «НВП СУЗІР’Я»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37187822, юридична адреса: 61093, Україна, Харківська обл. м. Харків, вул. Полтавський Шлях 115, Тел (057) 7663636, e-mail: feedback@suziria.ua веб сайт - https://suziria.ua/

Поштова адреса та місцезнаходження об’єкта (проммайданчика): 77300, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, м. Калуш, вул. Шахтарська 6.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «НВП СУЗІР’Я» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Короткий опис виробничих процесів. Підприємство спеціалізується на виробництві кормів для домашніх тварин (птахів, гризунів). Для сушки готових кормів функціонує сушильна камера, для теплопостачання приміщень – паливна. Джерелами викидів забруднюючих речовин є котли твердопаливні 2 шт та обладнання для сушки продукції.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,037 т/рік, вуглецю оксид – 0,51 т/рік, тверді частки – 0,133 т/рік, парникові гази – 153,8 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені та не розробляються, оскільки, викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

Комплекс РЕЗ АДВ Івано-Франківськ Львівського регіонального структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (комплекс РЕЗ АДВ Івано-Франківськ Львівського РСП Украероруху), ідентифікаційний код ЄДРПОУ:19326017. Юридична адреса: 79040, Львівська обл., м. Львів, вул. Любінська, 217, тел: +38(032) 297-21-10, e-mail: malitskyi_PM@ukratse.aero Фактична адреса: 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 264а.

Мета отримання дозволу на викиди: отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для приміщення системи посадки РСП комплекс РЕЗ АДВ Івано-Франківськ Львівського РСП Украероруху.

Планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про ОВД» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою КМУ від 13.03.2017 №1010

Відповідно до КВЕД (52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту), підприємство займається обслуговуванням авіаційного транспорту.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту оксид-0,005т/рік, вуглецю оксид-0,0045 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,0003 т/рік, діоксид сірки-0,0014 т/рік, вуглеводні граничні С1219-0,0013 т/рік, формальдегід-0,000051 т/рік.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» та Інструкції, затвердженої наказом Мінприроди №108 від 09.03.2006, об’єкт належить до ІІІ групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходів щодо скорочення викидів не розробляються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам наказу Мінприроди від 27.06.2006 №309 та наказу Мінекоресурсів від 10.05.2002 №177

Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих речовин на існуючий стан, долі приземної концентрації по всіх забруднюючих речовинах на всіх розрахункових точках не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до: Івано-Франківської обласної державної адміністрації, що за адресою: вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76015, тел. +38 (0342) 55-20-07, е-mail: oda@.if.gov.ua

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Приватного Івано-Франківського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист» Філії «Дитячий заклад санаторного типу» лікувально-оздоровчого комплексу «Верховина»  

Повне найменування суб’єкта господарювання: Приватне Івано-Франківське обласне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ПрАТ «Івано-Франківськтурист»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 02659186

Повне найменування відокремленого підрозділу: Філія «Дитячий заклад санаторного типу» лікувально-оздоровчий комплекс «Верховина» приватного Івано-Франківського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист»

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу: 36997415

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 140А, +380342531710

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 78700, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт. Верховина, вул.Поповича., будинок 9, +380676080452, turbaza_verxovyna@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта: 78700, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт. Верховина, вул.Поповича., будинок 9.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаФілія «Дитячий заклад санаторного типу» лікувально-оздоровчого комплексу «Верховина» приватного Івано-Франківського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні деревини в твердопаливних котлах. Джерелами викиду є твердопаливні котли КВ(а)-0.50 (КРГ-комби) (1 шт) та КВ-0.8БТ (1 шт).

Річне споживання твердого палива становить: тирса – 63 т/рік, дрова - 114,4 т/рік.

Найближча житлова забудова розташована на відстані 32 м від проммайданчика.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: 

На території Філії «Дитячий заклад санаторного типу» лікувально-оздоровчого комплексу «Верховина» приватного Івано-Франківського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист» (котельня для теплопостачання приміщення) виявлено 2 стаціонарних джерела викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання дров утворюються забруднені речовини, а саме:

- оксид вуглецю - 0,2659т/рік

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,1758т/рік

- суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,1891т/рік

та парникові гази:

- метан, - 0,0022т/рік

-вуглецю діоксид - 230,0349т/рік

- азоту (1) оксид [N2O]. - 0,00307т/рік

Дані продукти згорання відводяться в атмосферу через газоходи котлів.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству На проммайданчику відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела).

Для твердопаливного котла КВ(а)-0.50 (КРГ-комби) (Дв №1) встановлюються наступні пропозиції щодо дозволених обсягів викидів: суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3; оксид вуглецю – 0,2113г/с; оксиди азоту – 0,051г/с.

Для твердопаливного котла КВ-0.8БТ (Дв №2) встановлюються наступні пропозиції щодо дозволених обсягів викидів: суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3; оксид вуглецю – 0,2305г/с; оксиди азоту – 0,0545г/с.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Філії «Болехівське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»

Повне найменування суб’єкта господарювання: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ДП «Ліси України»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 44768034

Повне найменування відокремленого підрозділу: Філія «Болехівське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу: 45001533

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9А, +380442356129

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 77202, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, місто Болехів, вул.Коновальця Є., будинок 101, +380 (50) 998 4308, bolehiv_lisgosp@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта: 77202, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, місто Болехів, вул.Коновальця Є., будинок 101.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаФілія «Болехівське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні деревини в твердопаливних котлах. Джерелом викину є твердопаливний котел VIADRUS U 22 C (1 шт).

Річне споживання твердого палива (дрова) становить 14 т/рік

Найближча житлова забудова розташована на відстані 57 м від проммайданчика.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: 

На території Філії «Болехівське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (котельня для теплопостачання приміщення) виявлено 1 стаціонарне джерело викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання дров утворюються забруднені речовини, а саме:

- оксид вуглецю - 0,021т/рік

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,0139т/рік

- суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,0149т/рік

та парникові гази:

- метан, - 0,00017т/рік

-вуглецю діоксид - 18,1538т/рік

- азоту (1) оксид [N2O]. - 0,00024т/рік

Дані продукти згорання відводяться в атмосферу через газохід котла.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству На проммайданчику відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела).

Для твердопаливного котла VIADRUS U 22 C встановлюються наступні пропозиції щодо дозволених обсягів викидів:

Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3

Оксид вуглецю – 0,1998г/с

Оксиди азоту – 0,0525 г/с

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Приватного Івано-Франківського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист» Філії «Дитячий заклад санаторного типу» лікувально-оздоровчого комплексу «Карпатські зорі»  

Повне найменування суб’єкта господарювання: Приватне Івано-Франківське обласне акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ПрАТ «Івано-Франківськтурист»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 02659186

Повне найменування відокремленого підрозділу: Філія «Дитячий заклад санаторного типу» лікувально-оздоровчий комплекс «Карпатські зорі» приватного Івано-Франківського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист»

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу: 36997409

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 140А, +380342531710

Місцезнаходження відокремленого підрозділу: 78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Над Гуком., будинок 15, +380676868719, lok.zori@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта: 78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Над Гуком., будинок 15

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаФілія «Дитячий заклад санаторного типу» лікувально-оздоровчого комплексу «Карпатські зорі» приватного Івано-Франківського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні деревини в твердопаливних котлах. Джерелом викиду є твердопаливний котел ARS 250 BM (1 шт).

Річне споживання твердого палива становить: дрова – 202,8 т/рік.

Найближча житлова забудова розташована на відстані 128 м від проммайданчика.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: 

На території Філії «Дитячий заклад санаторного типу» лікувально-оздоровчого комплексу «Карпатські зорі» приватного Івано-Франківського обласного акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист» (котельня для теплопостачання приміщення) виявлено 1 стаціонарне джерело викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання дров утворюються забруднені речовини, а саме:

- оксид вуглецю - 0,304т/рік

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,201т/рік

- суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,2162т/рік

та парникові гази:

- метан, - 0,00251т/рік

-вуглецю діоксид – 262,9711/рік

- азоту (1) оксид [N2O]. - 0,00352т/рік

Дані продукти згорання відводяться в атмосферу через газохід котла.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству На проммайданчику відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела).

Для твердопаливного котла ARS 250 BM встановлюються наступні пропозиції щодо дозволених обсягів викидів: суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3; оксид вуглецю – 0,0753г/с; оксиди азоту – 0,0182г/с.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ


Повідомлення ФОП Іваськевич С.Я. про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Іваськевич Степан Ярославович

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ФОП Іваськевич С.Я. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 2435813331

Юридична та поштова адреса: 77001, Івано-Франківська обл, Івано-Франківський р-н, м. Рогатин, вул. Турянського 19, Тел +380979136968, e-mail: ira_andre@ukr.net

Фактичне місцезнаходження об’єкта: 77011, Івано-Франківська обл, Івано-Франківський р-н, Рогатинська ТГ, с. Фрага

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Іваськевич С.Я. на промайданчику передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010 - не підлягає оцінці впливу на довкілля, так як підприємство має дозвіл на викиди №2624486501-2 від 16.04.2013 р., експертний висновок № 09-0368-13 від 15.05.2013 р. виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», а також спеціальний дозвіл на користування надрами №5403 від 26.10.2011 терміном дії до 26.10.2031 р. та введене в експлуатацію до вступу в дію закону.

Загальний опис об’єкта: ФОП Іваськевич С.Я. спеціалізується на видобуванні корисних копалин, а саме піску будівельного (КВЕД 08.12). Проммайданчик (родовище) знаходиться з північного сходу с. Фрага, Рогатинської ТГ, Івано-Франківського р-ну, Івано-Франківської обл. Річний видобуток породи складає 35 тис. т/рік.

Джерелами викидів забруднюючих речовин є обладнання для видобування породи та площадний транспорт.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,663 т/рік, вуглецю оксид – 0,423 т/рік, тверді частки – 0,62 т/рік, НМЛОС (вуглеводні граничні С12-19)– 0,071 т/рік, сірки діоксид – 0,0006 т/рік, аміак – 0,002 т/рік, свинець – 0,000007 т/рік та парникові гази – 114 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення ТОВ «Арте-М» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Арте-М»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «Арте-М».

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34032648, юридична та поштова адреса : 77300, Івано-Франківська область, Калуський р-н, м. Калуш, вул. Підвальна 8/5, Тел 0507228689, e-mail: arte-m3403@ukr.net

Місцезнаходження проммайданчика: 77300, Івано-Франківська область, Калуський р-н, м. Калуш, вул. Окружна Львівська 8.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «Арте-М» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: підприємство спеціалізується на деревообробній промисловості (КВЕД 16.10 – лісопильне та стругальне виробництво), а саме обробкою пиломатеріалів (обрізка, торцювання та сушка) в кількості до 6 тис м3/рік. Проммайданчик розташований в південно-східній частині м. Калуш, оточений іншими суб’єктами господарювання, житловою забудовою та землями запасу. Джерелами викидів забруднюючих речовин є котел твердопаливний та транспорт площадний (навантажувачі).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,21 т/рік, вуглецю оксид – 1,43 т/рік, тверді частки 0,097 т/рік, сірки діоксид –0,00004 т/рік, аміак – 0,00046 т/рік, свинець та його сполуки – 0,0000006 т/рік, бензапірен – 0,00000018 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,076 т/рік та парникові гази – 372,8 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .Повідомлення ФОП Поп’юк В.Р. про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Поп’юк Володимир Романович

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ФОП Поп’юк В.Р. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 2668011091

Юридична адреса: 78665, Івано-Франківська обл, Косівський р-н, Кутська ТГ, смт. Кути, вул. Вижницька 21, Тел +380673724621, e-mail: bygaltkytu@gmail.com, веб сайт - https://pvr-wholesale-bakery.business.site/

Поштова адреса та фактичне місцезнаходження об’єкта: 78665, Івано-Франківська обл, Косівський р-н, Кутська ТГ, смт. Кути, вул. Вижницька 56

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Поп’юк В.Р. (Міні-пекарня з ТМ КутиPVRхліб) не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ФОП Поп’юк В.Р. спеціалізується на виробництві хлібобулочних виробів в кількості до 350 т/рік (КВЕД 10.71). Джерелами викидів забруднюючих речовин (13 джерел) є котли газові, дизельгенератор, модульна АЗС, транспорт та обладнання для технологічних процесів (ротаційні печі).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,59 т/рік, вуглецю оксид – 0,51 т/рік, тверді частки – 0,00037 т/рік, НМЛОС (вуглеводні граничні С12-19)– 0,008 т/рік, спирт етиловий – 0,82 т/рік, к-та оцтова – 0,09 т/рік, ацетальдегід – 0,021 т/рік, акролеїн – 0,000002 т/рік, сірки діоксид – 0,015 т/рік та парникові гази – 458 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, е-мейл oda@if.gov.ua .Повідомлення Фізична особа-підприємець Редька Олег Миколайович про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Редька Олег Миколайович

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФОП Редька Олег Миколайович

Ідентифікаційний код: 2298416654

Юридична та поштова адреси: 49038, Дніпропетровська область, Дніпровська ТГ, м. Дніпро, вул. Д. Яворницького, 46/161

Контактний номер телефону: (099321-80-06

Електронна пошта: olegaredka@i.ua

Фактична адреса промислового майданчика: 78593, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, Поляницька ТГ, с. Поляниця, уч. Прелуки, 553.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Редька Олег Миколайович не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

ФОП Редька Олег Миколайович надає послуги з харчування та постачання теплової енергії. (КВЕД: 82.11 – Надання комбінованих офісних адміністративних послуг). На підприємстві розміщено корпус з апартаментами та ресторан. Для забезпечення потреб в опаленні та гарячому водопостачанні кормусу з апартаментами та приміщення ресторану використовується паливна з твердопаливним котлом, який працює на дерев’яних пелетах. Для приготування їжі в ресторані використовуються: 3 професійні газові плити та професійна фритюрниця подвійна електрична.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,2441 т/рік; Вуглецю оксид – 0,2348 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,1218 т/рік; Метан – 0,0049 т/рік; Діоксид вуглецю – 102,066 т/рік; Оксид діазоту – 0,004 т/рік; Акролеїн – 0,0041 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501 554.

Повідомлення Фізична особа-підприємець Редька Дар’я Олександрівна про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Редька Дар’я Олександрівна

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФОП Редька Дар’я Олександрівна

Ідентифікаційний код: 3320521628

Юридична та поштова адреси: 49083, Дніпропетровська область, Дніпровська ТГ, м. Дніпро, вул. Дарницька, 4/157

Контактний номер телефону: (099321-80-06

Електронна пошта: dania4dies@gmail.com

Фактична адреса промислового майданчика: 78593, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, Поляницька ТГ, с. Поляниця, уч. Прелуки, 553.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Редька Дар’я Олександрівна не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

ФОП Редька Олег Миколайович надає послуги з аварійного енергопостачання. (КВЕД: 55.10 – Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування). На підприємстві розміщено 6 дизель генераторів аварійного енергопостачання, які працюють у разі відключення електричних мереж.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 3,7949 т/рік; Сірки діоксид – 0,3933 Вуглецю оксид – 0,1708 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0101 т/рік; Метан – 0,0128 т/рік; Діоксид вуглецю – 318,8521 т/рік; Оксид діазоту – 0,0107 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,2139 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501 554.


Повідомлення ФОП Зігора Н.В. про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Зігора Наталія Володимирівна

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ФОП Зігора Н.В. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 2871003929

Юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Народна, б.3

Тел +380674048799, e-mail: zigora@ukr.net, веб сайт - https://krasna.com.ua

Поштова адреса та фактичне місцезнаходження об’єкта: 78593, Україна, Івано-Франківська обл, Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Поляниця, Участок Прохідний 12 Б

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Зігора Н.В. не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ФОП Зігора Н.В. спеціалізується на діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10) у відпочинковому комплексі (еко-готель) «Красна Поляна». Джерелами викидів забруднюючих речовин (7 джерел - організовані) є котел твердопаливний та обладнання для обслуговування відвідувачів (ресторан, чан, джакузі та сауна).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,26 т/рік, вуглецю оксид – 2,89 т/рік, тверді частки – 0,3 т/рік, НМЛОС – 0,000058 т/рік, натрію гідроокис – 0,056 т/рік, парникові гази – 727,6 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, е-мейл oda@if.gov.ua .

Повідомлення ФОП Знак В.М. про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Знак Валерій Михайлович 

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ФОП Знак В.М. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 2854005233

Юридична адреса: 03115, м. Київ, вул. Ф. Пушиної 2 кв.105

Тел +380445933393, e-mail: znakvm@ukr.net, веб сайт - https://krasna.com.ua

 Поштова адреса та фактичне місцезнаходження об’єкта: 78593, Україна, Івано-Франківська обл, Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Поляниця, Участок Прохідний 12 А 

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

 Виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Знак В.М. не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ФОП Знак В.М. спеціалізується на діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10) у відпочинковому комплексі (еко-готель) «Красна Поляна», а саме в котеджах. Джерелами викидів забруднюючих речовин (7 джерел - організовані) є каміни опалювальні та дизель-генераторна станція.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,054 т/рік, вуглецю оксид – 0,32 т/рік, тверді частки – 0,027 т/рік, НМЛОС – 0,00098 т/рік, сірки діоксид – 0,0018 т/рік, парникові гази – 6,46 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15,  е-мейл oda@if.gov.ua .

  

Повідомлення ТОВ «ТАРКЕТТ ВІНІСІН» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАРКЕТТ ВІНІСІН»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: «ТАРКЕТТ ВІНІСІН» Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14361581, КВЕД – 22.23. Юридична, поштова адреса та адреса проммайданчика : 77300, Україна, Івано-Франківська обл, Калуський р-н, м. Калуш, вул. Промислова 10, Тел 0504348937, e-mail: Taras.Ferents@tarkett.com

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для нових джерел викидів (модульна АЗС) існуючого об’єкту. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля та не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», оскільки зберігання палива не перевищує 15 м.куб, а також згідно з критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Модульна АЗС призначена для заправки власного транспорту підприємства. Проммайданчик розташований в промзоні м. Калуш, оточений іншими суб’єктами господарювання та землями запасу.

Джерелами викидів забруднюючих речовин ємність зберігання палива та ПРК. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: НМЛОС (вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) - 0,008 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються з джерел, встановлюються розрахункові величини масових витрат. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Товариства з обмеженою відповідальністю «СІМ’Я-МОРЕ-СМІХ»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІМ’Я-МОРЕ-СМІХ» ТОВ «С-М-С»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 41282057

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 67842, Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Дальник, вул. Дружби, буд. 113, +380 (67) 161 6166, kvv1616166@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта: 78593, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-ну, Поляницька ТГ, с. Поляниця, уч. Вишні, 162 А.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: ТОВ «СІМ’Я-МОРЕ-СМІХ» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні та дизель генераторної станції. Джерелами викиду є котли твердопаливні EUROTHERM 400 A (1 шт.), ATMOS 99kW (1 шт.) та дизгенератор DALGAKIRAN DJ 335 DD (1 шт.). Річне споживання твердого палива (пелети) становить 150 т/рік та дизельного палива – 5 т/рік.

Найближча житлова забудова розташована на відстані 25 м від проммайданчика.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: на території ТОВ «СІМ’Я-МОРЕ-СМІХ» (котельня та дизель генераторна станція) виявлено 3 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин.

Під час спалювання пелет та роботі дизгенератора утворюються забруднені речовини, а саме:

- оксид вуглецю - 0,2937 т/рік;

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,3217 т/рік;

- аміак - 0,00004 т/рік;

- бенз (а) пірен – 0,0000001 т/рік;

- суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,2087 т/рік;

- неметанові леткі органічні сполуки/ Вуглеводні граничні С1219 - 0,0168 т/рік;

- сірки діоксид – 0,0035 т/рік;

- метан - 0,0024 т/рік;

- вуглецю діоксид - 223,2722 т/рік;

- азоту (1) оксид [N2O]. - 0,0034 т/рік.

Дані продукти згорання відводяться в атмосферу через димові труби котлів та дизгенератора.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: на території ТОВ «С-М-С» не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на проммайданчику відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Регулювання викидів від організованих джерел здійснюється шляхом встановлення наступних вимог:

Для ДВ№1 твердопаливного котла EUROTHERM 400 A: суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3, оксид вуглецю – 0,1048 г/с, оксиди азоту – 0,0243 г/с;

Для ДВ№2 твердопаливного котла ATMOS 99kW: суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3, оксид вуглецю – 0,0579 г/с, оксиди азоту – 0,0086 г/с;

Для ДВ№3 дизельного генератора DALGAKIRAN DJ 335 DD: суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3, оксид вуглецю – 0,0559 г/с, оксиди азоту – 0,1694 г/с, бенз (а) пірен – 0,0000001 г/с, аміак – 0,00004 г/с, сірки діоксид – 0,0036 г/с, неметанові леткі органічні сполуки/ Вуглеводні граничні С1219  - 0,0175 г/с.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.


Повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Петрол Маркет»

Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест Петрол Маркет»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «Вест Петрол Маркет»

Ідентифікаційний код: 42663493

Юридична та поштова адреси: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, Луцьк ОТГ, м. Луцьк, вул. Єршова, 1

Контактний номер телефону: (044) 587-99-99

Електронна пошта: volodymyr.fedorkiv@wog.ua

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту

Документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ТОВ «Вест Петрол Маркет» виконані відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ТОВ «Вест Петрол Маркет» здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного транспорту бензином, дизельним паливом та скрапленим вуглеводневим газом. (КВЕД: 46.71 – Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами). На підприємстві розміщені резервуари для зберігання бензину та дизельного палива. Реалізація нафтопродуктів здійснюється за допомогою паливороздавальних колонок. Також, на проммайданчику встановлено автогазозаправний пункт для зберігання та реалізації скрапленого вуглеводневого газу. Для аварійного електропостачання передбачено дизельний генератор. Також, на автозаправному комплексі здійснюється приготування їжі з напівфабрикатів.

Фактична адреса промислового майданчика №1: 76026, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська ОТГ, м. Івано-Франківськ, вул. Олександра Довженка, 21а.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,069385 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003393 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000198 т/рік; Сірки діоксид – 0,0072 т/рік; Метан – 0,000254 т/рік; Діоксид вуглецю – 6,255994 т/рік; Оксид діазоту – 0,000213 т/рік; Акролеїн – 0,000599 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,058665 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 2,825875 т/рік; Бутан – 0,037183 т/рік; Пропан – 0,024788 т/рік.

Фактична адреса промислового майданчика №2: 77400, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Тисменицька ОТГ, м. Тисмениця, вул. Костя Левицького, 114.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,068507 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003223 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000188 т/рік; Сірки діоксид – 0,00684 т/рік; Метан – 0,000243 т/рік; Діоксид вуглецю – 5,943194 т/рік; Оксид діазоту – 0,000202 т/рік; Акролеїн – 0,000694 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,033879 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 1,649992 т/рік; Бутан – 0,043889 т/рік; Пропан – 0,029259 т/рік.

Фактична адреса промислового майданчика №3: 77422, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Ямницька ОТГ, с. Ямниця, вул. Галицька, 64.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,076003 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003308 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000193 т/рік; Сірки діоксид – 0,00702 т/рік; Метан – 0,000249 т/рік; Діоксид вуглецю – 6,099594 т/рік; Оксид діазоту – 0,000208 т/рік; Акролеїн – 0,000851 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,047112 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 2,253585 т/рік; Бутан – 0,051069 т/рік; Пропан – 0,034046 т/рік.

Фактична адреса промислового майданчика №4: 77713, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Старобогородчанська ОТГ, с. Скобичівка, вул. Зелена, 51.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,073929 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003562 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000208 т/рік; Сірки діоксид – 0,00756 т/рік; Метан – 0,000269 т/рік; Діоксид вуглецю – 6,568793 т/рік; Оксид діазоту – 0,000224 т/рік; Акролеїн – 0,000599 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,041062 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 2,039776 т/рік; Бутан – 0,05827 т/рік; Пропан – 0,038847 т/рік.

Фактична адреса промислового майданчика №5: 77111, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Бурштинська ОТГ, м. Бурштин, вул. Степана Бандери, 113а.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,072113 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003393 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000198 т/рік; Сірки діоксид – 0,00756 т/рік; Метан – 0,000269 т/рік; Діоксид вуглецю – 6,568793 т/рік; Оксид діазоту – 0,000213 т/рік; Акролеїн – 0,000631 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,034887 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 1,023943 т/рік; Бутан – 0,00868 т/рік; Пропан – 0,005787 т/рік.

Фактична адреса промислового майданчика №6: 77423, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Угринівська ОТГ, с. Угринів, вул. Калуське шосе, 2д.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,063099 т/рік; Вуглецю оксид – 0,002968 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000173 т/рік; Сірки діоксид – 0,0063 т/рік; Метан – 0,000224 т/рік; Діоксид вуглецю – 5,473995 т/рік; Оксид діазоту – 0,000186 т/рік; Акролеїн – 0,00082 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,052519 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 2,813568 т/рік; Бутан – 0,070736 т/рік; Пропан – 0,047158 т/рік.

Фактична адреса промислового майданчика №7: 76494, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська ОТГ, м. Івано-Франківськ, вул. Тисменицька, 248а.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,068507 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003223 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000188 т/рік; Сірки діоксид – 0,00684 т/рік; Метан – 0,000243 т/рік; Діоксид вуглецю – 5,943194 т/рік; Оксид діазоту – 0,000202 т/рік; Акролеїн – 0,000694 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,040304 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 2,082406 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501 554.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ФОП Глебів Роман Богданович.

Фізична особа-підприємець Глебів Роман Богданович порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами піцерії торгової марки «WOLF-PIZZA.IF». Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа – підприємець Глебів Роман Богданович. Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФОП Глебів Роман Богданович. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 2981407810. Місцезнаходження фізичної особи – підприємця: 76018, Івано-Франківська обл., Івано – Франківський район, місто Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, буд 415 А. Контактний номер телефону: +38(097)-064-35-89. Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: romangleb@ukr.net. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 77460, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Івано – Франківська міська територіальна громада, с. Черніїв, вул. Хриплинська 3 б. Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту. Відомості про наявність висновку з ОВД: діяльність ФОП Глебів Роман Богданович (піцерія торгової марки «WOLF-PIZZA.IF») не підлягає оцінці впливу на довкілля, так як дана діяльність прямо не передбачена частинами другою і третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Для виготовлення піци, хлібобулочних та кондитерських виробів використовуються тістомісильна машина, електрична піч для випікання, піч для випікання на дровах та ін. Перелік забруднюючих речовин, які викидаються від джерел наступний (т/рік): оксид вуглецю -0,045; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] -0,0297; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом -0,03275; метан -0,00186; азоту(1) оксид (N2O) -0,00149; спирт етиловий 0,0788; ацетальдегід 0,001408; кислота оцтова 0,00811; акролеїн – 0,0000000296, вуглецю діоксид – 38,901. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання не передбачаються, адже під час функціонування існуючого обладнання нормативи ГДВ досягаються в повній мірі. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не передбачаються, оскільки природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря». Крім того при отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря- для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с. Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календарних днів з дати публікації в Івано - Франківську обласну державну адміністрацію за адресою – 76015, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, будинок 21.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест Петрол Маркет»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «Вест Петрол Маркет»

Ідентифікаційний код: 42663493

Юридична та поштова адреси: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, Луцьк ОТГ, м. Луцьк, вул. Єршова, 1

Контактний номер телефону: (044) 587-99-99

Електронна пошта: volodymyr.fedorkiv@wog.ua

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «Вест Петрол Маркет» яка підлягає оцінці впливу на довкілля передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. Проте, зазначаємо, що автозаправні комплекси за нижчевказаними адресами введені в екпулуатацію та функціонують з 2006 р., (дві АЗК) та з 2016 р. (дві АЗК), тобто до вступу в дію постанови КМУ №1010.

ТОВ «Вест Петрол Маркет» здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного транспорту бензином, дизельним паливом та скрапленим вуглеводневим газом. (КВЕД: 46.71 – Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами). На підприємстві розміщені резервуари для зберігання бензину та дизельного палива. Реалізація нафтопродуктів здійснюється за допомогою паливороздавальних колонок. Також, на проммайданчику встановлено автогазозаправний пункт для зберігання та реалізації скрапленого вуглеводневого газу. Для аварійного електропостачання передбачено дизельний генератор. Також, на автозаправному комплексі здійснюється приготування їжі з напівфабрикатів.

Фактична адреса промислового майданчика №1: 77304, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, Калуська ОТГ, м. Калуш, вул. Козоріса, 54.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,072113 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003393 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000198 т/рік; Сірки діоксид – 0,0072 т/рік; Метан – 0,000256 т/рік; Діоксид вуглецю – 6,255994 т/рік; Оксид діазоту – 0,000213 т/рік; Акролеїн – 0,000631 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,062511 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 2,104296 т/рік; Бутан – 0,033143 т/рік; Пропан – 0,022096 т/рік.

Фактична адреса промислового майданчика №2: 77552, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, Вигодська ОТГ, смт. Вигода, вул. Данила Галицького, 12.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,064782 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003223 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000188 т/рік; Сірки діоксид – 0,00684 т/рік; Метан – 0,000243 т/рік; Діоксид вуглецю – 5,943194 т/рік; Оксид діазоту – 0,000202 т/рік; Акролеїн – 0,000662 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,024152 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,806475 т/рік.

Фактична адреса промислового майданчика №3: 77311, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, Калуська ОТГ, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 78а.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,066888 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003223 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000188 т/рік; Сірки діоксид – 0,00684 т/рік; Метан – 0,000243 т/рік; Діоксид вуглецю – 5,943194 т/рік; Оксид діазоту – 0,000202 т/рік; Акролеїн – 0,000662 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,028899 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 1,816609 т/рік; Бутан – 0,0363 т/рік; Пропан – 0,024199 т/рік.

Фактична адреса промислового майданчика №4: 77503, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, Долинська ОТГ, м. Долина, вул. Богдана Хмельницького, 25б.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,072624 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003393 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000198 т/рік; Сірки діоксид – 0,0072 т/рік; Метан – 0,000256 т/рік; Діоксид вуглецю – 6,255994 т/рік; Оксид діазоту – 0,000213 т/рік; Акролеїн – 0,000568 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,029393 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 1,337267 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501 554.

Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Львівгаз" Метрологічний центр (АТ «Львівгаз» МЦ), ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 03349039. Юридична адреса: 79039, Львівська обл., м. Львів, вул. Золота, буд. 42, тел: +38 (032) 249-11-01. Фактична адреса: 76010, Івано-Франківська область, Івано-Франківський р-н, с. Драгомирчани, вул. Миру, 11

Мета отримання дозволу на викиди: отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про ОВД» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою КМУ від 13.03.2017 №1010

Відповідно до КВЕД (33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування), підприємство займається ремонтом і технічним обслуговуванням електронного й оптичного устаткування

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту оксид-0,224т/рік, оксиду вуглецю-0,104т/рік, метан-0,00149 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,0026 т/рік, діоксид сірки-0,014 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19-0,013 т/рік, формальдегід-0,00051 т/рік, бензин-0,013 т/рік, натрію гідрооксид-0,006024 т/рік, оцтова кислота-0,00036 т/рік, соляна кислота-0,00025 т/рік, парникові гази(діоксид вуглецю, азоту (1) оксид [N2O])-84,14214 т/рік.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» та Інструкції, затвердженої наказом Мінприроди №108 від 09.03.2006, об’єкт належить до ІІІ групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходів щодо скорочення викидів не розробляються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам наказу Мінприроди від 27.06.2006 №309 та наказу Мінекоресурсів від 10.05.2002 №177

Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих речовин на існуючий стан, долі приземної концентрації по всіх забруднюючих речовинах на всіх розрахункових точках не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до: управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, що за адресою: вул. Ак. Сахарова, 23-А, м. Івано-Франківськ, 76018, тел. +38 (034) 252-61-50, E-mail: main@eco.if.gov.ua

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Русанова Ольга Олегівна

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ФОП Русанова О.О. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 3145204645, юридична та поштова адреса : 76018, Україна, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. С.Стрільців 76 Б/39 Тел 0503730560, e-mail: nomis.sasha@gmail.com.

Місцезнаходження об’єкта (проммайданчика): 78593, Україна, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ. с. Поляниця, Участок Вишні 504 

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Русанова О.О. не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Котельня ФОП Русанова О.О. призначена для тепло та гарячого водопостачання будівлі готелю Mountain Residence, оточена іншими суб’єктами господарювання, землями запасу та лісовими масивами. Джерелами викидів забруднюючих речовин є котельне обладнання, а саме 4 твердопаливні котли.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,1969 т/рік, вуглецю оксид – 0,9848 т/рік, тверді частки – 0,1172 т/рік, парникові гази – 488,44 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені та не розробляються, оскільки, викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повне найменування суб’єкта господарювання: Івано-Франківська Квартирно-експлуатаційна частина району

Коротке найменування суб’єкта господарювання: Івано-Франківська КЕЧ району Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 08494013, юридична та поштова адреса : 76014, Україна, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14 «Г» Тел (0342) 750710, e-mail: ivano-frankivska_k@ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта (проммайданчика): 76014, Україна, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. І.Макуха 3. 

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює Івано-Франківська КЕЧ району не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Паливна підприємства призначена для теплопостачання будівель складу, КПП, побутових приміщень оточена іншими суб’єктами господарювання. Джерелами викидів забруднюючих речовин є котел твредопаливний Ретар-3 М – 1 шт.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,1733 т/рік, вуглецю оксид – 1,4497 т/рік, тверді частки – 0,15 т/рік, парникові гази – 464,82 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені та не розробляються, оскільки, викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повне найменування суб’єкта господарювання: Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ».

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 04542749, юридична, поштова та фактична адреса розташування об’єкта (проммайданчика): 76495, Україна, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Автоливмашівська, буд. 2А, Тел/факс 0342 78 74 62, e-mail: ifgp@emitent.net.ua,

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВПОСТАЧ» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Котельня підприємства призначена для теплопостачання приміщень адмінбудівлі підприємства, розташована в південно-східній частині м. Івано-Франківськ в зоні промислової забудови, оточена землями запасу та іншими суб’єктами господарювання.

Джерела викидів забруднюючих речовин є 2 твердопаливні котли. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,149 т/рік, вуглецю оксид – 1,12 т/рік, тверді частки – 0,17 т/рік, парникові гази – 261,23 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повне найменування суб’єкта господарювання: Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківськцемент».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ПрАТ "Івано-Франківськцемент"

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00292988.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця, тел. 0342 (58-37-17), 0342 (58-37-63), e-mail: ons@ifcem.if.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 77421, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Павлівка.

Мета отримання дозволу на викиди:

Експлуатація існуючої котельні. Підприємство отримує дозвіл вперше.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», дана планована діяльність не підпадає під категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): джерелом впливу на стан атмосферного повітря буде димова труба котельні, в якій розміщено три модулі нагріву МН120 еко.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: ‌оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,0497 т/рік, ‌азоту(1) оксид (N2O) - 0,00024 т/рік, оксид вуглецю – 0,0203 т/рік, вуглецю діоксид – 145,842 т/рік; метан – 0,0024 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачається.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дня публікації до Івано-Франківської обласної військової адміністрації за адресою: 76015, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, тел. (0342) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua.Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  АЗС Товариство з обмеженою відповідальністю «Ґрін Оіл Ґруп»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ґрін Оіл Ґруп» / ТОВ «ҐOҐ»

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання:44013422

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання:78200, Івано-Франківська область, Коломийський район, м. Коломия, вул. Франка Івана, буд. 224,0963589123, sg0963589123@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта:78203, Івано-Франківська область, Коломийський район, м. Коломия, вул. Симона Петлюри, 102 Д.

Мету отримання дозволу на викиди:отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. планована діяльність (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше), відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. Об’єкт, що розглядається (АЗС ТОВ «ҐOҐ» по вул. Симона Петлюри, 102Д, м. Коломия, Коломийського району, Івана-Франківський обл.) введений в експлуатацію в 1999 році. З моменту отримання чинного дозволу та по теперішній час АЗС планованої діяльності не здійснювала – розширень та реконструкцій не проводила, змін до технології виробництва не відбувалось, заміна обладнання не проводилась. Таким чином, підстави для проведення процедури з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний).На території АЗС розташовані резервуари для зберігання дизпалива (25,750 ) та бензину (25,750 ) та паливо-роздавальна колонка, під час експлуатації яких утворюються забруднюючі речовини.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість стаціонарних джерел викидів об’єкта складає 7 шт. В результаті діяльності АЗС в атмосферне повітря здійснюється викид таких речовин з валовим викидом: бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 0,66487 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,00759442 т/рік. Потужність викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 0,67246442 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: сучасне обладнання, яке встановлене на об’єкті, зводить до мінімуму шкідливий вплив на навколишнє середовище. Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показав, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря АЗС відноситься до третьої групи - об’єкти, які не беруться на державний облік і які не входять до першої і другої груп.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів. На території АЗС не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються з джерел, встановлюються розрахункові величини масових витрат.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

АЗС Товариство з обмеженою відповідальністю «Ґрін Оіл Ґруп»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ґрін Оіл Ґруп» / ТОВ «ҐOҐ»

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання:44013422

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання:78200, Івано-Франківська область, Коломийський район, м. Коломия, вул. Франка Івана, буд. 224, 0963589123, sg0963589123@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта:78203, Івано-Франківська область, Коломийський район, м. Коломия, вул. Гетьманська, 56.

Мету отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. діяльність АЗС, не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний).На території АЗС розташовані резервуари для зберігання дизпалива (10,3 ) та бензину (3,05 ) та паливо-роздавальна колонка, під час експлуатації яких утворюються забруднюючі речовини.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість стаціонарних джерел викидів об’єкта складає 4 шт. В результаті діяльності АЗС в атмосферне повітря здійснюється викид таких речовин з валовим викидом: бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 0,14237т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,00695038 т/рік. Потужність викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 0,14932038 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: сучасне обладнання, яке встановлене на об’єкті, зводить до мінімуму шкідливий вплив на навколишнє середовище. Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показав, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря АЗС відноситься до третьої групи - об’єкти, які не беруться на державний облік і які не входять до першої і другої груп.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів. На території АЗС не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються - встановлюються розрахункові величини масових витрат.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.


 

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  Товариства з обмеженою відповідальністю «Ґрін Оіл Ґруп»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ґрін Оіл Ґруп»

ТОВ «ҐOҐ»

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання: 44013422

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78200, Івано-Франківська область, Коломийський район, м. Коломия, вул. Франка Івана, буд. 224, 0963589123, sg0963589123@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта: 78601, Івано-Франківська область, Косівський район, м. Косів, вул. Дружби, 84/2.

Мету отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. планована діяльність (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше), відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля. Об’єкт, що розглядається (АЗС ТОВ «ҐOҐ» по вул. Дружби, 84/2, м. Косів, Косівський район, Івана-Франківський обл.) введений в експлуатацію в 2003 році. З моменту отримання чинного дозволу та по теперішній час АЗС планованої діяльності не здійснювала – розширень та реконструкцій не проводила, змін до технології виробництва не відбувалось, заміна обладнання не проводилась. Таким чином, підстави для проведення процедури з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля пальним (основний). На території АЗС розташовані резервуари для зберігання дизпалива (10,3 ) та бензину (10,3 ) та паливо-роздавальна колонка, під час експлуатації яких утворюються забруднюючі речовини.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість стаціонарних джерел викидів об’єкта складає 4 шт. В результаті діяльності АЗС в атмосферне повітря здійснюється викид таких речовин з валовим викидом: бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 0,3036 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,00591033 т/рік. Потужність викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 0,30951033 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: сучасне обладнання, яке встановлене на об’єкті, зводить до мінімуму шкідливий вплив на навколишнє середовище. Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показав, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони.
Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря АЗС відноситься до третьої групи - об’єкти, які не беруться на державний облік і які не входять до першої і другої груп.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: на території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів. На території АЗС не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин, що викидаються - встановлюються розрахункові величини масових витрат.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

  

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди

 Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «КАЛУШТЕПЛОЕНЕРГО»; ТОВ «КТЕ».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 38609189.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Каракая, буд. 9, +38 (050) 844 44 08, igor@tega.com.ua .

Місцезнаходження об’єкта: 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, майдан Шептицького, буд. 6 а.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: котельня ТОВ «КАЛУШТЕПЛОЕНЕРГО» здійснює обігрів приміщень Калуського ліцею №3 та трьох адміністративних будівель м. Калуш. Джерелами утворення забруднюючих речовин являються два твердопаливних котла КВТ та склад золи. Річний обсяг споживання палива (деревні пелети, дрова) становить 300 тонн.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 2 стаціонарних джерела викидів. Під час експлуатації котельної утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: азоту діоксид – 0,824, вуглецю оксид – 0,803, суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 0,2954, метан – 0,0206, азоту(1) оксид (N2O) – 0,0164, вуглецю діоксид – 424,3.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені. 

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-65-15.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

 

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди 

 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Щерб'юк Марія Яківна; ФОП Щерб'юк М.Я..

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 2084804768.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 78593, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Поляниця, участок Стаїщі 333, +38(067)342-86-33, miroslava.stefaniuk@ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта: 78593, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Поляниця, участок Стаїщі 333.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: кафе-колиба «Буков'єл» являє собою заклад громадського харчування призначений для обслуговування гостей відпочиваючих у довколишніх готелях. Для здійснення обігріву кафе у зимовий період, на території закладу передбачена котельня. В приміщенні котельної встановлений твердопаливний котел ProTechTT-25 потужністю 25 кВт. В якості палива застосовуються дрова, витрата яких складає 15 тонн/рік. Дрова доставляються на майданчик вже підготовленими, оптимального розміру для завантаження в котел.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котлу утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту – 0,037, оксид вуглецю – 0,036, метан – 0,001, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,052, оксид діазоту – 0,001, діоксид вуглецю – 19,007.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

  

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди

 Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Адамовський Роман Романович; ФОП Адамовський Р.Р.

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 2271904039.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Леонтовича, буд. 26/50, +38 (098) 979 38 25, adam1962@ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта: 78203, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Староміська, буд. 23.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об’єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: котельня ФОП Адамовський Р.Р. здійснює опалення приміщень Коломийського психоневрологічного інтернату. Джерелами утворення забруднюючих речовин являються два твердопаливних котла PAYAR. Річний обсяг споживання палива (дрова) становить 100 тонн.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території об’єкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котлів утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин,т/рік: азоту діоксид – 0,246, вуглецю оксид – 0,240, суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 0,345, метан – 0,0062, азоту(1) оксид (N2O) – 0,0049, вуглецю діоксид – 126,71.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачені.

 Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

 Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-65-15.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» (ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», код ЄДРПОУ – 33880213, юридична адреса - 01033, м. Київ, вул. Прахових Сім'ї, 54, тел. (044) 390-54-57, ел. пошта – sergii_rozhok@epam.com) повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об’єкта - ФІЛІЇ У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», що знаходиться за адресою: 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Саєвича М., буд. 5. 

Основний вид економічної діяльності ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» згідно КВЕД - комп'ютерне програмування (62.01); випуск продукції не здійснюється. Дозвіл на викиди оформлюється вперше, з метою отримання права на експлуатацію обладнання, з якого в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини.

Джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферу є дизельний генератор марки FG Wilson P165Е1 потужністю 132 кВт. Експлуатація дизельгенератора не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

В процесі діяльності підприємства в атмосферне повітря від джерел викидів потрапляють наступні забруднюючі речовини: азоту діоксид (0,059 т/рік); вуглецю оксид (0,272 т/рік); речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (0,095 т/рік), сірки діоксид (0,047 т/рік), а також метан (0,004 т/рік); вуглецю діоксид (89,884 т/рік); азоту (1) оксид (N2O) (0,003 т/рік); неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,061 т/рік) та вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець) (0,0000001 т/рік).

На підприємстві немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування.

Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди, заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються.

Встановлені нормативи гранично-допустимих викидів дотримуються. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони відсутні.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, 55-20-35, 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua.Повідомлення ПП «АЗАЛІЯ» про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Приватне підприємство «АЗАЛІЯ»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ПП «АЗАЛІЯ» Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24681447, юридична та поштова адреса : 77202, Івано-Франківська область, Калуський р-н, Болехівська ТГ, м. Болехів, вул. Січових Стрільців, буд. 2/а, Тел 0506751706, e-mail: ppazaliyab@ukr.net

Місцезнаходження проммайданчика: 77202, Івано-Франківська область, Калуський р-н, Болехівська ТГ, м. Болехів, вул. Висотюка 1 Б.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ПП «АЗАЛІЯ» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

ПП «АЗАЛІЯ» спеціалізується на виробництві хлібобулочних виробів в кількості до 500 т/рік. Проммайданчик розташований в східній частині м. Болехів, оточений іншими суб’єктами господарювання (аптека, магазини) та житловою забудовою. Джерелами викидів забруднюючих речовин є обладнання для випічки хлібобулочних виробів (печі ротаційні і піч подова) – 3 шт. та котел опалювальний - 1 шт.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,157 т/рік, вуглецю оксид – 0,725 т/рік, спирт етиловий – 0,21 т/рік, кислота оцтова – 0,0126 т/рік, ацетальдегід – 0,0036 т/рік, акролеїн – 0,00000003 т/рік, парникові гази – 91,25 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

Приватного підприємства «Урочище Трояни»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання

Приватне підприємство «Урочище Трояни»

ПП «Урочище Трояни»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 33586890

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78246, Івано-Франківська обл., Коломийська РДА, П´ядицька селищна територіальна громада, село Годи-Добровідка, вул.Франка І., будинок 8, +380 673991084, yuriy.kuciy@knauf.com

Місцезнаходження об’єкта: 78052, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Обертинська територіальна громада, село Гавриляк, ур. «Свиргів».

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: об´єкт введений в експлуатацію до набрання чинності та дії Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на підставі експертного звіту щодо розгляду проектної документації по робочому проекті «Розробка Свиргівського родовища гіпсу в Тлумацькому районі Івано-Франківської області» від 11.01.2013р. №09-00213-12. 

Загальний опис об’єкта: ПП «Урочище Трояни» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Свиргівського родовища гіпсу. Основним видом діяльності ПП «Урочище Трояни» (Свиргівське родовище гіпсу) є видобуток гіпсу. Потужність видобутку становить 30 000 т гіпсу на рік. Згідно ДСП 173-96 відкриті кар’єри з розробкою гірських порід VI-VIІ категорії без використання вибухових засобів відносяться до ІІІ класу по санітарній класифікації підприємств за видобутком руд і нерудних копалин, розмір нормативної СЗЗ складає 300 м. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 200 м в межах СЗЗ. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо скорочення санітарно-захисної зони від 30.08.2012р. №05.03.02-07/86280.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. На території Свиргівського родовища гіпсу виявлено чотири неорганізованих джерела викидів (кар’єр-розкривні роботи, кар’єр - навантаження гірничої маси, кар’єр - автотранспортні роботи на родовищі і автотранспорт), джерел оснащених ГОУ не виявлено. Перелік речовин, які викидаються під час експлуатації кар´єру:

– речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)– 1,3496 т/рік;

– оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])/ Азоту діоксид – 2,8956 т/рік;

– сірки діоксид/ ангідрид сірчистий – 1,4478 т/рік;

– оксид вуглецю/ вуглецю оксид – 7,239 т/рік;

– неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)/ Вуглеводні гpаничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інші) – 2,1717 т/рік;

– бенз(а)пирен/ бенз(а)пірен – 0,000032 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: ПП «Урочище Трояни» належить до другої групи. Заходи щодо найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування для виробництва та технологічного устаткування для об’єктів другої групи не впроваджуються. Для розробки родовища буде використовуватись сучасне обладнання. ПП «Урочище Трояни» зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Всі гірничі роботи повинні виконуватись у відповідності до затвердженого технологічного процесу (плану гірничих робіт), технологічне устаткування підтримуватись у повній технологічній справності. Для зменшення пилоутворення проводитимуться зрошування поверхні автомобільних доріг і відвалів розкривних порід за допомогою поливальної машини з ємністю для води.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не передбачалися.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. По неорганізованих джерелах викидів № 1-4 (кар’єр розкривні роботи, кар’єр - навантаження гірничої маси, кар’єр - автотранспортні роботи на родовищі і автотранспорт) пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин не надаються, так як для них нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Товариство з обмеженою відповідальністю «СВІСС КРОНО» (ТОВ «СВІСС КРОНО») має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів для діючого об’єкту. 

Місцезнаходження суб’єкта господарювання (юридична адреса): 80400, Львівська область, Львівський район, м. Кам'янка-Бузька, вул. Я. Мудрого, буд. 62, код ЄДРПОУ 31147999.

Місцезнаходження об’єкта (фактична адреса): 77611, Івано-Франківська область, Калуський район, смт. Брошнів-Осада, вул. 22 Січня, буд. 83.

Мета отримання дозволу – додержання вимог природоохоронного законодавства через отримання нового дозволу на викиди для діючого обєкту, в зв’язку з закінченням терміну дії попереднього дозволу на викиди.

Підприємство, спеціалізується на виробництві деревинно-стружкової плити (ДСП) шліфованої та нешліфованої по ТУ У 20.2-31147999-001-2002, ламінованої ДСП по ТУ У 20.2-31147999.003-2002, імпрегнованого (декоративного) паперу по ТУ У 21.1-32344290-017:2006.

ТОВ «СВІСС КРОНО» функціонує в смт. Брошнів-Осада з 2004 року на виробничому майданчику, розташованому в промисловій зоні північно-східної частини селища на території колишнього лісокомбінату «Осмолода», без зміни виробничої спеціалізації. Від початку своєї виробничої діяльності підприємством було отримано 4 дозволи на викиди.

Основний опис виробництва: сировина (дрова, низькосортна деревина та щепа) за допомогою рубальних машин «WНТ-2000» та "Homback", перетворюється відповідно на технологічну тріску та пелюсткову стружку. Далі за допомогою стружкових верстатів із ножовими барабанами типу “Palman” та «HFHN» технологічна тріска перетворюється в голчасту стружку. Пелюсткова та голчаста стружки поступають в бункери сирої стружки, звідки подаються на сушильний агрегат барабанного типу фірми BUTTNER, в якому сушіння проходить за рахунок безпосереднього контакту стружки із сушильним агентом при температурі 500-700 °С до вологості вихідної стружки – 2-3%. В якості палива в сушильному агрегаті використовують природний газ та деревний пил, який є відходом від виробництва. Надалі за допомогою сортувальних установок відбувається розділення стружки на 4 фракції: стружка зовнішнього шару; стружка внутрішнього шару; некондиційна стружка (груба фракція); пил (дрібна фракція). Зважена стружка подається у змішувачі, в яких відбувається її змішування зі звязуючими компонентами, а далі у формуючі машини та холодний прес підпресовки килиму. Підпресований килим подається у прес безперервного гарячого пресування "CONTIROLL", де відбувається пресування за рахунок контакту із високоорганічним теплоносієм при високій температурі. Після пресування безперервна плита розрізається на формати, охолоджується, формується в пачки і завантажуються на склад сирих плит. Звідки подається на шліфувальні станції, де плити калібруються, шліфуються, штабелюються та автонавантажувачем подаються на склад. Звідти, за потребою. транспортуються до ліній ламінування, де відбувається ламінування плити декоративною плівкою, яка виготовляється на дільниці імпрегнування декоративного паперу"Vitz-1" і "Vitz-2". Нагрів масла, яке є теплоносієм при пресуванні ДСП, процесів ламінування та імпрегнації забезпечуються установкою підігріву високоорганічного теплоносія (ВОТ) фірми ENERTEC, паливом для якої є всі види деревинних відходів підприємства.

Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферне повітря в ході виробничої діяльності підприємства є: рубальна машина «WHT-2000», стружкові верстати «HFHN», «Pallman», «Hombak», верстати ремонтних майстерень, відкриті склади зберігання сировини і склади готової продукції, дизельні генератори аварійного електроживлення «Caterpillar», газові котли «NESS 8000», «Protherm PT», установка підігріву високоорганічного теплоносія «ENERTEC», сушильний агрегат барабанного типу «Buttner», прес гарячого пресування «Conteroll», технологічні лінії формування килиму ДСП, шліфування ДСП, ламінування ДСП, лінії імпрегнування «Vitz-1», «Vitz-2», допоміжне виробництво. Залпові та аварійні викиди забруднюючих речовин на підприємстві відсутні.

Виробнича діяльність підприємства налічує 74 стаціонарних джерел викидів. При роботі обладнання в атмосферне повітря потрапляють в т/рік: оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту – 55,655; сірки діоксид - 0,008; оксид вуглецю – 85,785; формальдегід – 16,960; кислота оцтова – 4,611; ціаніди - 0,042; аміак – 17,140; суспендовані тверді частинки – 77,727; вуглеводні граничні С12-С19 – 18,682; метан - 2,093; азоту (1) оксид - 1,662; вуглецю діоксид – 43424,119.

Згідно зі звітом 2-ТП повітря за 2022 рік було сплачено 1,5 млн.грн екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Нормативна санітарно-захисна зона підприємства прийнята для 3-го класу небезпеки відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів і становить 300 м. За результатами розрахунку розсіювання викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не перевищують гігієнічні нормативи на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови, а максимальні концентрації основних забруднюючих речовин при цьому орієнтовно становлять в частках ГДК: вуглецю оксиду – 0,036; діоксид азоту – 0,732; сірки діоксиду – 0,026; формальдегіду – 0,319; кислоти оцтової – 0,009; аміаку – 0,046; суспендованих твердих частинок - 0,237.

Усе обладнання, що використовується на підприємстві, сертифіковане в Україні та експлуатується відповідно до вимог техніки безпеки та охорони праці. З метою зменшення впливу на довкілля та для вловлення забруднюючих речовин на стаціонарних джерелах підприємства встановлено сучасні пилогазоочисні циклони, рукавні фільтри та новітню систему димовидалення, що дозволяє підприємству зменшувати обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря більш ніж на 90%. Підприємство відповідає новітнім світовим вимогам та укомплектоване найсучаснішим технологічним обладнанням провідних світових виробників, яке забезпечує енергозберігаючий, високопродуктивний та безпечний режим виробництва. Тому додаткові заходи по впровадженню найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів на даний момент не розроблялися.

Розроблення документів, що обґрунтовують об'єми викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснено ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД» (лист про внесення до Переліку Мінприроди України №5/4-7/7210-18 від 18.07.2018). Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів підприємства відповідають природоохоронному законодавству України.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501554.Повідомлення ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «УПГ-ІНВЕСТ»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33418719, юридична, поштова адреса суб’єкта: 59343, Чернівецька обл, Чернівецький р-н, с. Мамаївці, вул. І. Богуна 16, Тел 03736 2-69-11, 097-278-1620 e-mail: a.f.d.p.office@ukr.net

Місце розташування проммайданчика - 78114, Івано-Франківська обл, Коломийський р-н, Городенківська ТГ, с. Раковець, вул. О. Бачинської 7

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для нових джерел існуючого об’єкту.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» (нові джерела викиду котельні) не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. Діючий дозвіл на підприємстві - №2621683701-1 від 01.02.2019 р.

Підприємство займається розведенням свійської птиці (КВЕД 01.47), розташоване в південній частині с. Раковець, оточене землями запасу та с/г угіддями. Найближча житлова забудова на відстані 420 м.

Новими джерела викидів забруднюючих речовин є 2 твердопаливні котли. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,716 т/рік, вуглецю оксид – 10,1 т/рік, тверді частки – 0,3442 т/рік та парникові гази – 754,7 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показує, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі СЗЗ. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені та не розробляються, оскільки перевищення гранично-допустимих викидів відсутнє.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення ТОВ «КОНЦЕРН «БІОПАЛИВО» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНЦЕРН «БІОПАЛИВО»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «КОНЦЕРН «БІОПАЛИВО» Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35185362, юридична та поштова адреса : 78200, Україна, Івано-Франківська обл, Коломийський р-н, Коломийська ТГ, м. Коломия, вул. Січових Стрільців 58А/1, Тел 0673427577, e-mail: olgasemotyk1979@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта (котельня): 78200, Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Б. Хмельницького 88

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту. Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Котельня призначена для теплопостачання будівель навчального закладу (ВПУ №17), оточена житловою забудовою, громадсько-соціальними та будівлями навчального закладу. Джерелами викидів забруднюючих речовин є котельне обладнання, а саме 2 твердопаливні котли. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,5695 т/рік, вуглецю оксид – 6,9132 т/рік, тверді частки – 0,5713 т/рік, парникові гази – 942,84 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин передбачені та не розробляються так як викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам законодавства.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .

Повідомлення ФОП Йовдій М.В. про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Йовдій Марія Василівна

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ФОП Йовдій М.В. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 2567820640

Юридична, поштова адреса та фактичне місцезнаходження об’єкта: 78593, Україна, Івано-Франківська обл, Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Поляниця, Участок Стаїщі 361 Тел +380672542463, e-mail: continentalbukovel@gmail.com, веб сайт - https://hotel-continental.com.ua.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Йовдій М.В. не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

ФОП Йовдій М.В. спеціалізується на діяльності з розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (КВЕД 55.20) в готельному комплексі «Контіненталь». Джерелами викидів забруднюючих речовин (організовані) є котли твердопаливні – 3 шт., дизельгенератор – 1 шт., та обладнання для обслуговування відвідувачів (ресторан, піцерія, чан та сауна). Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,54 т/рік, вуглецю оксид – 1,48 т/рік, тверді частки – 0,147 т/рік, НМЛОС – 0,015 т/рік, сірки діоксид – 0,018 т/рік, парникові гази – 464,5 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, е-мейл oda@if.gov.ua .


Повідомлення ТОВ «КОНСЕРВАТОРІЯ-АГРО» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕРВАТОРІЯ-АГРО»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «КОНСЕРВАТОРІЯ-АГРО»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36480329, юридична, поштова та фактична адреса розташування об’єкта (проммайданчика): 78200, Івано-Франківська обл, Коломийський р-н, Коломийська ТГ, м. Коломия, вул. Д. Січинського 53, Тел 03433 2-49-31, 0674300490 e-mail: konservator2002@ukr.net.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «КОНСЕРВАТОРІЯ-АГРО» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Підприємство займається вирощуванням культур та консервуванням овочів та фруктів, розташоване в південній частині м. Коломия, оточене землями запасу, іншими суб’єктами господарювання та житловою забудовою.

Джерела викидів забруднюючих речовин є 3 твердопаливні котли та транспорт площадний (навантажувачі). Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 2,14 т/рік, вуглецю оксид – 19,88 т/рік, тверді частки – 3,27 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 (НМЛОС) – 0,12 т/рік, аміак – 0,00064 т/рік, свинець та його сполуки – 0,0000006 т/рік, бензапірен – 0,0000002 т/рік, сірки діоксид – 0,00005 т/рік, парникові гази – 11317,5 т/рік.

При отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показує, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі СЗЗ. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р , заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються, оскільки перевищення гранично-ждопустимих викидів відсутнє. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, (0342) 55-20-35, (0342) 55-20-07 е-мейл oda@if.gov.ua .ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ДРАЙВ» (ТОВ «ОККО-ДРАЙВ»)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за єДРПОУ: 39228137

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славське, вул. Франка Івана, 14-А, тел: +38(032) 29-89-601, office@gng.com.ua

Місцезнаходження об’єкта:

АЗС №5 (76000, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Івано-Франківська ОТГ, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201А).

АЗС №17 (77101, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, Галицька ОТГ, м. Галич, вул. Обї'здна, 1)

АЗС №26 (77500, Івано-Франківська обл., Калуський район, Долинська ОТГ, м. Долина, вул. Обліски, 131 А).

АЗС №30 (77500, Івано-Франківська обл., Калуський район, Долинська ОТГ, м. Долина, вул. Омеляна Антоновича, 54).

АЗС №34 (78100, Івано-Франківська обл., Коломийський район, Городенківська ОТГ, м. Городенка, вул. Височана, 7 А).

  • Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючих об’єктів АЗС№5, №17, №26 №30, №34, які відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній Діяльність діючих об’єктів АЗС№5, №17, №26 №30, №34, оцінці впливу на довкілля не підлягає, так як відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», його дія не поширюється на суб’єктів господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону.

Загальний опис об’єкта.ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 250 заправок на добу по світлим нафтопродуктам та до 100 заправок на добу по СВГ) і є стаціонарного типу з комплексом будов для прийому, зберіганню та відпуску нафтопродуктів/СВГ з підземним розміщенням резервуарів і із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом (ДП Євро, ДП Пульс) , бензином (марок А-95 та 95 Пульс) та СВГ.

На АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об’єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно ДСП 173-96 відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний газозаправний пункт (АГЗС) може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище бути прирівняний до АЗС зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення як для багатопаливної АЗС з нормативним розміром в 50 м.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів (НМЛОС) по АЗС складають до 1,5 тонн/рік, крім того наявнівикидивіддопоміжнихджерел (дизельгенератор, очисніспоруди, морозильнікамеритощо) - до 2 тонн.

Заходи щодовпровадженнянайкращихіснуючихтехнологій виробництва. Заходи щодовпровадженнянайкращихіснуючихтехнологій виробництва для 3 групизгідно Наказу Міністерстваекології та природнихресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелікзаходівщодоскороченнявикидівзабруднюючихречовин. Перелікзаходівщодоскороченнявикидівзабруднюючихречовин для 3 групизгідно Наказу Міністерстваекології та природнихресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі нормативної СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.


Повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Петрол Маркет»

Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест Петрол Маркет»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «Вест Петрол Маркет»

Ідентифікаційний код: 42663493

Юридична та поштова адреси: 43023,Волинська обл., Луцький р-н, Луцьк ОТГ,м. Луцьк, вул. Єршова, 1

Контактний номер телефону: _(044) 587-99-99

Електронна пошта: volodymyr.fedorkiv@wog.ua

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту

Документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ТОВ «Вест Петрол Маркет» виконані відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ТОВ «Вест Петрол Маркет» здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного транспорту бензином, дизельним паливом та скрапленим вуглеводневим газом. (КВЕД: 46.71 – Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами).На підприємстві розміщенірезервуари для зберігання бензину та дизельного палива. Реалізація нафтопродуктів здійснюється за допомогою паливороздавальних колонок. Також,на проммайданчику встановлено автогазозаправний пункт для зберігання та реалізації скрапленого вуглеводневого газу. Для аварійного електропостачання передбачено дизельний генератор. Також, на автозаправному комплексі здійснюється приготування їжі з напівфабрикатів.

Фактична адреса промислового майданчика №1: 78315, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, Заболотівська ОТГ, смт. Заболотів, вул.Грушевського, 125б.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,067851 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003393 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000198 т/рік; Сірки діоксид – 0,00719 т/рік;Метан – 0,000256 т/рік; Діоксид вуглецю – 6,255994 т/рік; Оксид діазоту – 0,000213 т/рік;Акролеїн– 0,000788 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,033035 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)– 1.144384 т/рік; Бутан– 0,017191 т/рік; Пропан– 0,01146 т/рік.

Фактична адреса промислового майданчика №2: 78223, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, Отинійська ОТГ, смт. Отинія, вул. Галицька, 123а.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,072133 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003393 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000198 т/рік; Сірки діоксид – 0,00719 т/рік; Метан – 0,000256 т/рік; Діоксид вуглецю – 6,255994 т/рік; Оксид діазоту – 0,000213 т/рік; Акролеїн– 0,000725 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,030197 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)– 1,40974 т/рік; Бутан– 0,045538 т/рік; Пропан– 0,030358 т/рік.

Фактична адреса промислового майданчика №3: 78248, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, Коломийська ОТГ, с. Раківчик, вул. Прикарпатська, 10а.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,068507 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003223 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000188 т/рік; Сірки діоксид – 0,00684 т/рік; Метан – 0,000243 т/рік; Діоксид вуглецю – 5,943194 т/рік; Оксид діазоту – 0,000202 т/рік; Акролеїн– 0,000694 т/рік; Вуглеводні граничні С1219 – 0,059145 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)– 2,398537 т/рік; Бутан– 0,047157 т/рік; Пропан– 0,035438 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарюваннянапрвляти протягом 30 днів з дня опублікування уІвано-Франківську обласну державну адміністраціюза адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800)501 554.


Повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Петрол Маркет»

Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест Петрол Маркет»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «Вест Петрол Маркет»

Ідентифікаційний код: 42663493

Юридична та поштова адреси: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, Луцьк ОТГ, м. Луцьк, вул. Єршова, 1

Контактний номер телефону: (044) 587-99-99

Електронна пошта: volodymyr.fedorkiv@wog.ua

Фактична адреса промислового майданчика: 78607, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, Косівська ОТГ, с. Смодна, вул. Незалежності, 44а.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «Вест Петрол Маркет»яка підлягає оцінці впливу на довкілля передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. Проте, зазначаємо, що автозаправний комплекс введений в екпулуатацію та функціонує з 2016 р., тобто до вступу в дію постанови КМУ №1010.

ТОВ «Вест Петрол Маркет» здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного транспорту бензином, дизельним паливом та скрапленим вуглеводневим газом. (КВЕД: 46.71 – Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами).На підприємстві розміщені резервуари для зберігання бензину та дизельного палива. Реалізація нафтопродуктів здійснюється за допомогою паливороздавальних колонок. Також, на проммайданчику встановлено автогазозаправний пункт для зберігання та реалізації скрапленого вуглеводневого газу. Для аварійного електропостачання передбачено дизельний генератор. Також, на автозаправному комплексі здійснюється приготування їжі з напівфабрикатів.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,068507 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003223 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000188 т/рік; Сірки діоксид – 0,00684 т/рік Метан – 0,000243 т/рік; Діоксид вуглецю – 5,943194 т/рік; Оксид діазоту – 0,000202 т/рік; Вуглеводні граничні С1219-0,052445 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)– 2,567696 т/рік; Бутан– 0,087061 т/рік; Пропан– 0,05804 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800)501 554.


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Благодійна організація «Благодійний фонд

«Будинок милосердя Блаженного Миколая Чарнецького»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Будинок милосердя Блаженного Миколая Чарнецького»

БФ «Будинок милосердя Блаженного Миколая Чарнецького»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 43527721

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78293, Івано-Франківська обл., Коломийський район, с.Ковалівка, вул. Шахтарська, 12А.

+380673445290, charnetskyyhouse@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта: 78293, Івано-Франківська обл., Коломийський район, с.Ковалівка, вул. Шахтарська, 12А.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаБлагодійна організація «Благодійний фонд «Будинок милосердя Блаженного Миколая Чарнецького» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні деревини в твердопаливному котлі KRONAS 98кВт (1 шт).

Річне споживання твердого палива (дрова) становить 48 т/рік.

Найближча житлова забудова розташована на відстані 72 м від проммайданчика.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: 

На території Благодійної організації «Благодійний фонд «Будинок милосердя Блаженного Миколая Чарнецького» (котельня для теплопостачання приміщення) виявлено 1 стаціонарне джерело викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання дров утворюються забруднені речовини, а саме:

- оксид вуглецю - 0,0719т/рік

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,0476т/рік

- суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,0512т/рік

та парникові гази:

- метан, - 0,0006т/рік

- вуглецю діоксид - 62,2417т/рік

- азоту (1) оксид [N2O]. - 0,0008т/рік

Дані продукти згорання відводяться в атмосферу через димову трубу котла.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Дозвіл отримується вперше, у зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. На проммайданчику відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела).

Для твердопаливного котла KRONAS 98кВт встановлюються наступні пропозиції щодо дозволених обсягів викидів:

Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3

Оксид вуглецю – 0,0796

Оксиди азоту – 0,0142 г/с

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия»

 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия»

БФ «Карітас Коломия».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 26054921

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78203, Івано-Франківська обл. м. Коломия, вул. Гетьманська, 36.

+380 (97) 903 6032, karitas.kolomya@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта: 78665, Івано-Франківська обл., Косівський район, смт.Кути, вул. Павлика, 19.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаБлагодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Коломия»

порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні деревини в твердопаливних котлах. Джерелом викину є твердопаливний котел KRONAS 98кВт (1 шт).

Річне споживання твердого палива (дрова) становить 48 тонн на рік

Найближча житлова забудова розташована на відстані 50 м від проммайданчика.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: 

На території Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Коломия» (котельня для теплопостачання приміщення) виявлено 1 стаціонарне джерело викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання дров утворюються забруднені речовини, а саме:

- оксид вуглецю - 0,0719т/рік

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,0476т/рік

- суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,0512т/рік

та парникові гази:

- метан, - 0,0006т/рік

-вуглецю діоксид - 62,2417т/рік

- азоту (1) оксид [N2O]. - 0,0008т/рік

Дані продукти згорання відводяться в атмосферу через димову трубу котла.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству На проммайданчику відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела).

Для твердопаливного котла KRONAS 98кВт встановлюються наступні пропозиції щодо дозволених обсягів викидів:

Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3

Оксид вуглецю – 0,0861г/с

Оксиди азоту – 0,0148 г/с

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Фізична особа-підприємець Юрах Дмитро Васильович

 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Фізична особа-підприємець Юрах Дмитро Васильович

ФОП Юрах Д. В.

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:2697506956

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання:78324, Івано-Франківська обл., Коломийського р-ну, Шевченківської с/р., с. Рожневі Поля, вул. Шевченка, 12, +380 (97) 741 57 94, dmitro0873@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта:78324, Івано-Франківська обл., Коломийського р-ну, Заболотівської ТГ., с. Зібранівка, вул. І.Боратинського, 4.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: ФОП Юрах Дмитро Васильович порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні деревини в твердопаливних котлах. Джерелом викиду є котел твердопаливний промисловий PAYAR-KTB-320(1 шт).

Річне споживання твердого палива (дрова) становить 150тонн на рік.

Найближча житлова забудова розташована на відстані 143 м від проммайданчика.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: на території ФОП Юрах Д.В. (котельня для теплопостачанняЗібранівської гімназії імені Петра Коржа) виявлено 1 стаціонарне джерело викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання дров утворюються забруднені речовини, а саме:

- оксид вуглецю -0,2248 т/рік;

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], -0,1487 т/рік;

- суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом -0,1599 т/рік.

Та парникові гази:

- метан, -0,0019 т/рік;

-вуглецю діоксид -194,5052 т/рік;

- азоту (1) оксид [N2O]. - 0,0026 т/рік.

Дані продукти згорання відводяться в атмосферу через димову трубу котла.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва:заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:на проммайданчику відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела).

Для твердопаливного котла PAYAR KTB-320 (ДВ№1) встановлюються наступні пропозиції щодо дозволених обсягів викидів: суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3, оксид вуглецю – 0,24 г/с, оксиди азоту – 0,0379 г/с.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Фізична особа підприємець Юрах Дмитро Васильович

 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:

Фізична особа підприємець Юрах Дмитро Васильович

ФОП Юрах Д. В.

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:2697506956

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання:78324, Івано-Франківська обл., Коломийського р-ну, Шевченківської с/р., с. Рожневі Поля, вул. Шевченка, 12,

+380 (97) 741 57 94, dmitro0873@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта:78320, Івано-Франківська обл., Коломийського району, Заболотівської ТГ., с.Ганьківці, вул. Миру, 20.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: ФОП Юрах Дмитро Васильович порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні деревини в твердопаливних котлах. Джерелом викину є котелтвердопаливний промисловий PAYAR-KTB-320(1 шт).

Річне споживання твердого палива (дрова) становить 201 тонн на рік.

Найближча житлова забудова розташована на відстані 54 м від проммайданчика.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: на території ФОП Юрах Д.В. (котельня для теплопостачання Ганьківського ліцею) виявлено 1 стаціонарне джерело викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання дров утворюються забруднені речовини, а саме:

- оксид вуглецю -0,3013 т/рік;

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], -0,1992 т/рік;

- суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом -0,2143 т/рік.

Та парникові гази:

- метан, -0,0025 т/рік;

-вуглецю діоксид -260,637 т/рік;

- азоту (1) оксид [N2O]. - 0,0035 т/рік.

Дані продукти згорання відводяться в атмосферу через димову трубу котла.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва:заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: дозвіл отримується вперше, в зв’язку з цим природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:

На проммайданчику відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела).

Для твердопаливного котла PAYARKTB-320 (ДВ№1) встановлюються наступні пропозиції щодо дозволених обсягів викидів: суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3, оксид вуглецю – 0,24 г/с, оксиди азоту – 0,0379 г/с.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки поданнязауважень та пропозицій: протягом 30 календарнихднів з датипублікації в друкованих ЗМІ.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «СНЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

ТОВ «СНЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю "СНЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА". Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ "СНЯТИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА". Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 37581147. Поштова адреса:78300, Івано-Франківська обл., Коломийський район, м. Снятин, вул. Гоголя, 75. Юридична адреса: 08132, Київська обл., Бучанський р-н, місто Вишневе, вул. Промислова, будинок 5. Контактний номер телефону: +38(034)-762-15-66. Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: iry.chernenko@fozzy.ua. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 78334, Коломийський район, Снятинська міська територіальна громада, с. Потічок, вул. Незалежності України, 63. Мета отримання дозволу на викиди – можливість здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на підставі дозволу на викиди. Управлінням екології та природних ресурсів Івано - Франківської ОДА видано висновок з оцінки впливу на довкілля №03-04/36 від 27.12.2022 р., в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності «Реконструкція існуючих будівель і споруд тваринницького комплексу під птахоферму в селі Потічок Снятинської міської територіальної громади Коломийського району Івано- Франківської області, вул. Незалежності України, 63». На території промплощадки здійснюється вирощування і утримання птиці. Для забезпечення виробничих потреб на території виробництв встановлено паливовикористовуюче обладнання та дизельгенератор. Перелік забруднюючих речовин, які викидаються від джерел наступний (т/рік):аміак - 48,63603742, сірководень - 2,8094, -фенол - 0,25504, -альдегід пропіоновий - 1,40432, -кислота капронова - 1,596, -диметилсульфід - 2,42608, -диметиламін - 3,5954, -діоксид вуглецю -1150,6574, - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 1,32676734, -метан - 14,653888, -оксид вуглецю - 0,4406, -оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] - 1,7781, - оксид сірки -0,003277,-оксид діазоту -0,002662, -вуглеводні граничні С1219 - 0,0157, -бенз(а)пірен - 0,00000014, - бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,0166. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин та дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: періодично здійснюється профілактичний огляд і ремонт обладнання для запобігання аварійних витоків і викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: - для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с; Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог, наведених в умовах, які встановлюються в дозволі на викиди. Зауваження та пропозиції направляти протягом 30 календарних днів з дати публікації в Івано - Франківську обласну державну адміністрацію за адресою – 76015, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, будинок 21.


Повідомлення АТ «Укрспецтрансгаз» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.


Повне найменування суб’єкта господарювання: Акціонерне товариство «Укрспецтрансгаз»

Коротке найменування суб’єкта господарювання: АТ «Укрспецтрансгаз».

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00157842, юридична, поштова та фактична адреса розташування об’єкта (проммайданчика): 77503, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, Долинська ТГ, м. Долина, вул. Промислова 3, Тел (03477) 25310, e-mail: trgaz@ustg.com.ua,

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює АТ «Укрспецтрансгаз» Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Стаття 3. Друга категорія видів планованої діял