2023 ( з 30.10.2023)


Повідомлення ФОП Йовдій О.Д. про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Йовдій Олена Дмитрівна / ФОП Йовдій О.Д.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 3028222341

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 90571, Україна, Закарпатська обл.,Тячівський р-н, с. Нижня Апша. Вул. 8-го Березня 20 А. Тел (096)66-47608, e-mail: naciku.bukovel@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта (промислового майданчика): 78593, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Поляниця, Урочище Вишні 600.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Йовдій О.Д на майданчику що розглядається, не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: ФОП Йовдій О.Д., на майданчику що розглядається, спеціалізується діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування. Майданчик (готель «Начіку») знаходиться в центральній частині с. Поляниця вздовж дороги та оточений житловими будівлями та іншими суб’єктами господарювання. Джерелами викидів забруднюючих речовин є опалювальне обладнання, дизель-генератор та витяжка робочої зони кухні.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,108 т/рік, вуглецю оксид – 1,19 т/рік, тверді частки – 0,098 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,0174 т/рік, сірки діоксид – 0,0075 т/рік, натрію гідроокис – 0,042 т/рік, альдегід пропіоновий – 0,0000007 т/рік, к-та пентанова – 0,000045 т/рік, к-та гексанова – 0,00000045 т/рік та парникові гази – 400,44 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об'єктів третьої групи не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення

Повідомлення ТОВ «АСТРЕЯ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРЕЯ» / ТОВ «АСТРЕЯ»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32803725

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контакти: 22400, Україна, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Калинівка, вул. Левадна 22, телефон (050) 3310202, електронна пошта - astreya.office@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 77543, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, Вигодська ТГ, с. Старий Мізунь, ур. Верхній Чертіж 1.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «АСТРЕЯ» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «АСТРЕЯ» розташований на околиці с. Старий Мізунь, оточений лісовими та сільськогосподарськими угіддями, здійснює господарську діяльність з виробництва безалкогольних напоїів, виробництва мінеральних вод (КВЕД 11.07).

Відомості щодо видів та обсягів викидів: джерелами викидів забруднюючих речовин є опалювальне обладнання (котел, тепловий генератор), бензогенератор, навантажувач та допоміжне устаткування для зберігання сировини та відпуску продукції. Валовий викид забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,187 т/рік, вуглецю оксид – 0,48 т/рік, тверді частки – 0,0004 т/рік, НМЛОС – 0,0634 т/рік, аміак – 0,00028 т/рік та парникові гази – 65,6 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об'єктів третьої групи не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:  для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення ТОВ «Петрол Контракт»

Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Петрол Контракт»;

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «Петрол Контракт»;

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 44800308;

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 42023, Волинська обл., Луцький р-н, Луцька ТГ, м. Луцьк, вул. Назарія Яремчука, 1;

Контактний номер телефону: (066) 621-93-49;

Електронна пошта: volodymyr.mura@wog.ua;

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 78607, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, Косівська ТГ, с. Смодна, вул. Незалежності, 44а;

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту;

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: ТОВ «Петрол Контракт» підлягає оцінці впливу на довкілля передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля. Проте, зазначаємо, що автозаправний комплекс введений в екпулуатацію та функціонує з 2016 р., тобто до вступу в дію постанови КМУ №1010;

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «Петрол Контракт» здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного транспорту бензином, дизельним паливом та скрапленим вуглеводневим газом. (КВЕД: 47.30 – Роздрібна торгівля пальним). Джерелами викидів забруднюючих речовин на проммайданчику є: дихальні клапани резервуарів зберігання дизельного палива, паливороздавальні колонки, заправні рукави, дизельний генератор, приготування їжі;

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Вуглеводні граничні С12-С19 – 0,084336 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 2,981953 т/рік; Акролеїн – 0,000599 т/рік; Азоту діоксид – 0,064902 т/рік; Оксид вуглецю – 0,003053 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000178 т/рік; Сірки діоксид – 0,00648 т/рік; Метан – 0,00023 т/рік Діоксид вуглецю – 5,630394 т/рік; Оксид діазоту – 0,000192 т/рік, Бутан – 0,108383 т/рік, Пропан – 0,072257 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт віднесено до 2 групи, і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;

Перелік заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Для визначення рівня забруднення атмосферного повітря в районі розташування виробничого майданчика ТОВ «Петрол Контракт» було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел підприємства та заміри концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони. Ні для одного з дозволених викидів не перевищуються граничнодопустимі рівні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інші викиди в атмосферу, що чинять суттєвий вплив відсутні. Викиди забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів та відповідають вимогам чинного законодавства

Адреса обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Івано-Франківська обласна державна адміністрація за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501 554.

Строки подання зауважень та пропозицій: Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВО НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування субʼєкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЗАХІД», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЗАХІД».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 43253101.

Місцезнаходження субʼєкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти субʼєкта господарювання: 78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Грушевського, буд. 8, +38(093)442-37-65 eecw@ua-eec.com.ua.

Місцезнаходження обʼєкта/промислового майданчика: 78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Ярослава Мудрого, буд. 9.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на обʼєкті, повʼязану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи обʼєктів за складом документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу обʼєкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, так як діяльність обʼєкта не підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис обʼєкта: Котельня ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЗАХІД» забезпечує теплопостачання в опалювальний сезон приміщень Косівського ліцею № 1 імені Ярослава Мудрого. В приміщенні котельної встановлений твердопаливний котел Ретра-4М (джерело викидів № 1) потужністю 500 кВт. В якості палива застосовуються дрова, витрата яких складає 97,0 тонн/рік. Паливо доставляється на майданчик вже підготовленим для завантаження в котел.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території обʼєкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котла утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту - 0,239, оксид вуглецю - 0,233, метан - 0,006, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,339, оксид діазоту - 0,005, діоксид вуглецю - 122,913.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, В яких обгрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для обʼєктів третьої групи не передбачені. Заходи щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. № 309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування субʼєкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЗАХІД», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЗАХІД».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 43253101. Місцезнаходження субʼєкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти субʼєкта господарювання: 78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Грушевського, буд. 8, +38(093)442-37-65 eecw@ua-eec.com.ua.

Місцезнаходження обʼєкта/промислового майданчика: 77611, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, смт. Брошнів-Осада, вул. 22 Січня, буд. 55.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на обʼєкті, повʼязану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи обʼєктів за складом документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу обʼєкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, так як діяльність обʼєкта не підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис обʼєкта: Брошнів-Осадський ліцей є закладом середньої освіти, що забезпечує здобуття повного, базового, початкового та дошкільного рівнів середньої освіти. Для здійснення обігріву закладу в опалювальний період, на території ліцею передбачена котельня. В приміщенні котельної встановлений твердопаливний котел Payar КТВ-1200 (джерело викидів № 1) потужністю 1200 кВт. В якості палива застосовуються дрова, витрата яких складає 97,0 тонн/рік. Паливо доставляється на майданчик вже підготовленим для завантаження в котел.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території обʼєкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котла утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту - 0,239, оксид вуглецю - 0,233, метан - 0,006, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,339, оксид діазоту - 0,005, діоксид вуглецю - 122,913.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обгрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для обʼєктів третьої групи не передбачені. Заходи щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. № 309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ 

Повне та скорочене найменування субʼєкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЗАХІД», ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЗАХІД».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 43253101. Місцезнаходження субʼєкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти субʼєкта господарювання: 78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Грушевського, буд. 8, +38(093)442-37-65 eecw@ua-eec.com.ua.

Місцезнаходження обʼєкта/промислового майданчика: 78643, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Річка, Участок Село-II.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на обʼєкті, повʼязану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Підприємство відноситься до третьої групи обʼєктів за складом документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу обʼєкта на забруднення атмосферного повітря. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, так як діяльність обʼєкта не підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис обʼєкта: Котельня ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЗАХІД» забезпечує теплопостачання в опалювальний сезон приміщень Річківського ліцею. В приміщенні котельної встановлений твердопаливний котел Payar КТВ-320 (джерело викидів № 1) потужністю 320 кВт. В якості палива застосовуються дрова, витрата яких складає 85,0 тонн/рік. Паливо доставляється на майданчик вже підготовленим для завантаження в котел.

Відомості щодо викидів та обсягів викидів: на території обʼєкта виявлено 1 стаціонарне організоване джерело викидів. Під час експлуатації котла утворюються наступні обсяги забруднюючих речовин, т/рік: оксиди азоту - 0,209, оксид вуглецю - 0,204, метан - 0,0052, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,297, оксид діазоту - 0,0042, діоксид вуглецю - 107,71.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обгрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для обʼєктів третьої групи не передбачені. Заходи щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. № 309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  Державного міського підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Повне найменування суб’єкта господарювання: Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Скорочене найменування суб’єкта господарюванняДМП «ІФТКЕ»

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 03346058

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 76007, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, буд. 59А, +380506849263, vtv@tke.if.ua

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, буд. 13

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаДержавне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні природного газу. Джерелами викидів є димові труби котлів Viessmann Vitocrossal 200 CM2.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На території Державного міського підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго» виявлено 2 стаціонарних джерела викиду забруднюючих речовин. Під час спалювання природного газу утворюються забруднюючі речовини та парникові гази, а саме: оксид вуглецю - 0,1272 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,59874 т/рік, метан – 0,0074843 т/рік, вуглецю діоксид – 418,1459 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 7,4843Е-4 т/рік.

Дані речовини відводяться в атмосферу через димові труби котлів.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Комунального підприємства «Покуття-Комунальник»

Повне найменування суб’єкта господарювання: Комунальне підприємство «Покуття-Комунальник»

Скорочене найменування суб’єкта господарюванняКП «Покуття-Комунальник»

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 35602573

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78300, Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Шевченка, буд. 70, +380508299876, pokuttya-komunalnuk@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, м. Снятин, урочище «Сміттєзвалище»

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: процедура з оцінки впливу на довкілля не проводилась у зв’язку з тим, що об’єкт введено в дію до набуття чинності даного закону.

Загальний опис об’єктаКП «Покуття-Комунальник» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами полігону твердих побутових відходів. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при формуванні тіла полігону, процесі утворення біогазу та при роботі автотранспорту. Джерелами викидів є тіло полігону та автотранспорт.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На території КП «Покуття-Комунальник» виявлено 3 неорганізованих джерела викиду забруднюючих речовин. Під час формування тіла полігону, процесу утворення біогазу та роботи автотранспорту утворюються забруднюючі речовини та парникові гази, а саме: оксид вуглецю - 0,0702 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,1697 т/рік, метан – 4,937 т/рік, вуглецю діоксид – 17,294 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 3,7Е-4 т/рік, суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 0,01144 т/рік, аміак – 0,048076 т/рік, діоксид сірки – 0,0068 т/рік, сірководень – 0,003 т/рік, етилбензол – 0,0087 т/рік, ксилол – 0,0388 т/рік, толуол – 0,068 т/рік, формальдегід – 0,0087 т/рік, свинець – 8,1577Е-7 т/рік, НМЛОС (вуглеводні насичені) – 0,016 т/рік, бенз(а)пірен – 2,54Е-7 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.


Повідомлення ТОВ «КРЕЗ» про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕЗ» / ТОВ «КРЕЗ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 19391173

Місцезнаходження суб’єкта господарювання та місцезнаходження промислового майданчика, контакти: 77614, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, Брошнів-Осадська ТГ, с. Брошнів, вул. Івана Франка 2 Е. Тел (03474)46-513, e-mail: krez.ua@ukr.net 

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «КРЕЗ» на проммайданчику не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ТОВ «КРЕЗ» спеціалізується на вирощуванні овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (КВЕД 01.13). Проммайданчик знаходиться в північній частині с. Брошнів та оточений іншими суб’єктами господарювання та землями сільськогосподарського та комунального призначення. На майданчику розташовано тепличне господарство, склади та котельня. Джерелами викидів забруднюючих речовин є котли КСВ 1,0 (2 шт.) та Kalvis 950 (2 шт.).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,635 т/рік, вуглецю оксид – 1,71 т/рік, тверді частки – 0,118 т/рік та парникові гази – 708,6 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

 Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від виробничої діяльності

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта: Установка компримування газу Пасічнянського газопереробного цеху Долинського газопереробного заводу.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Публічне акціонерне товариство "Укрнафта", ПАТ "Укрнафта".

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00135390.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактні дані: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 3-5 тел./факс: (044) 506-10-03 e-mail: office@ukrnafta.com.

Місцезнаходження об’єкта Установка компримування газу Пасічнянського газопереробного цеху Долинського газопереробного заводу: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с. Пнів, вул. Січових Стрільців, буд. 151.

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Установка компримування газу Пасічнянського газопереробного цеху Долинського газопереробного заводу є діючим об’єктом, що введений в експлуатацію в 1965 році, та має актуальний дозвіл на викиди забруднюючих речовин. Зміни потужності, реконструкції, модернізації і розширення діяльності, які би привели до збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря, не відбулося. Відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 "Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля" продовження ведення господарської діяльності на об’єкті не підлягає оцінці впливу на довкілля, оскільки зміни не відбувалися та об'єкт введений в експлуатацію до вступу в дію закону.

Загальний опис об’єкта: Установка компримування газу Пасічнянського газопереробного цеху призначена для проміжного компримування і подачі газу на компресорну установку газліфтного газу. При необхідності можлива подача газу в магістральний газопровід для реалізації споживачам. Основними забруднюючими речовинами є оксид вуглецю, оксиди азоту, метан, які виділяються при спалюванні палива в газоперекачувальних агрегатах. На об'єкті встановлено газомотокомпресори марки 10ГКН, 10 ГКМ потужністю 993-1103 кВт (10 шт.). Стравлення газу з ГМК, технологічних газопроводів, посудин проводиться на свічу.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. В процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря можуть надходити забруднюючі речовини та парникові гази в кількості 29158,54697 т/рік, в тому числі (т/рік): залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,009; манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 0,0004; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 322,482; оксид вуглецю 123,415; фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень 0,0003; фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор 0,001; фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор 0,001; бутан 3,08123; гексан 0,56332; пентан 1,38035; метан 86,976; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) 2,26E-09; вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,763; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,0002; пропан 4,53684; етан 5,84733; вуглецю діоксид 28608,25; азоту (1) оксид (N2O) 1,24. Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: на об'єкті не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Заходи щодо скорочення викидів передбачені "Програмою заходів по технічному переоснащенню газопереробних заводів ПАТ "Укрнафта" до 2030 року", яка включає заміну компресорів на сучасне обладнання до 31.12.2030 року.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Для запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично-допустимих викидів у процесі виробництв необхідно проводити систематичний контроль виробничих процесів та профілактику технологічного обладнання, ведення технологічного процесу повинно здійснювати у відповідності з технологічним регламентом, затвердженим в установленому порядку. При виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідно діяти згідно Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Максимальні концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря під час роботи підприємства не перевищують гранично-допустимих концентрацій. Санітарно-захисна зона витримана. На підприємстві ведеться контроль за станом атмосферного повітря.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел", встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

З пропозиціями та зауваженнями від громадських організацій та окремих громадян протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення звертатися до Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою: 76015, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, електронна пошта: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Повідомлення ТОВ «ДТС-ХАРКІВ»

Про намір щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТС-ХАРКІВ»

ТОВ «ДТС-ХАРКІВ».

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 34630809

Місцезнаходження юридичної особи: 61102, Харківська обл., м. Харків, вул. Достоєвського, 3

тел.. +38 (096) 377-15-60, e-mail: kfc@dts.kharkiv.ua 

Назва об’єкта / промислового майданчика: ресторан «KFC «Велес»;

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Україна, 76006, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, місто Івано-Франківськ, с. Вовчинець, вул. Вовчинецька, 225А, корпус 2. ТРЦ "Велес"

Отримання дозволу на викиди для новоствореного об’єкту: ресторану «KFC «Велес» ТОВ «ДТС-ХАРКІВ», який відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Діяльність об’єкту оцінці впливу на довкілля не підлягає згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ТОВ «ДТС-ХАРКІВ» (ресторан «KFC «Велес») спеціалізується на швидкому приготуванні готових страв з напівфабрикатів та їх реалізації у торгівельному залі (надання послуг мобільного харчування).

Технологія виробництва складається з наступних технологічних операцій: приймання сировини (харчових напівфабрикатів), зберігання сировини в холодильниках, приготування готових страв з напівфабрикатів, реалізація готових страв в торгівельному залі, санітарно-гігієнічне оброблення приміщень та мийка інвентарю.

Харчові заморожені напівфабрикати (курячі стріпси, курячі ніжки та крильця, картопля-фрі, готові сендвічі і т.і.), напої, овочеві салати та десерти (готова випічка та морозиво) доставляються автотранспортом поставників та надходять до кухні для зберігання в холодильних камерах та приготування і реалізації в торговому залі. Готова заморожена продукція (сендвічі, випічка і т.і.) перед подачею розігрівається в мікрохвильовій печі. Приготування напівфабрикатів здійснюється на електричних фритюрах.

На кухні ресторану встановлене наступне технологічне обладнання: фритюр для картоплі подвійний PITCO KF-SE14-2/FD (відкритий), фритюр для курки під тиском HENNY PENNY PXE-100 (2 од.) (закритий), фритюр для курки потрійний FRYMASTER/ PITCO KSCF318E/KF-SE18-3/FD (відкритий).

Місця для приготування страв (жарки на фритюрах) обладнані системою витяжної вентиляції з встановленими фільтрами, що відносяться до технологічного обладнання. Викиди від місць приготування видаляються системою примусової витяжної вентиляції в атмосферне повітря. Мийка інвентарю здійснюється в окремій кімнаті, що також обладнана примусовою витяжною вентиляцією. Опалення приміщення здійснюється від котельні ТРЦ «Велес».

В теперішній час на майданчику існує 1 організоване джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Газоочисне устаткування на майданчику відсутнє. Джерела залпових викидів на майданчику відсутні. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої діяльності підприємства складає 0,0000815 т/рік, в тому числі: Акролеїн – 0,0000815 т/рік; Для мийки застосовують миючих засіб типу FAIRY. В атмосферне повітря вентиляційною установкою видаляються волога, надлишки тепла, що утворюються під час мийки інвентарю Забруднюючі речовини не виділяються. Власний транспорт на балансі відсутній. Постачання сировини та напівфабрикатів здійснюється транспортними засобами постачальників

Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися.

Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ресторан «KFC «Велес» не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Визначені потужності викидів відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 та забезпечують дотримання нормативів ГДК та гігієнічних нормативів на межах СЗЗ та житлової зони по усіх інгредієнтах, які присутні у викидах ресторану «KFC «Велес». Відповідно до цього природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в засобах масової інформації до Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою: 76015, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 або за телефоном (0342) 55-20-07 та E-mail oda@if.gov.ua, або до Івано-Франківської міської ради за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 або за телефоном (0342) 55-65-15 та E-mail mvk@mvk.if.ua


Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди 

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 23269555.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання – 79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Козельницька, буд.15; тел. +380322390710; е-mаіl: kanc-ze@dtek.com.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика. Основний промисловий майданчик ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Бовшів, вул. Промислова.

Мета отримання дозволу на викиди - внесення змін до існуючого дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 14.11.2022 р. №UA26040070020097949-І-0152 шляхом отримання нового дозволу у зв’язку зі змінами до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), внесеними розпорядженням КМУ від 29.12.2023 р. №1222-р. Дане розпорядження передбачає уточнення строків введення в експлуатацію пилогазоочисного обладнання на найбільших вугільних енергоблоках, а також строків закриття окремих енергоблоків відповідно до міжнародних зобов’язань України як Договірної Сторони Енергетичного Співтовариства.

Згідно з розпорядженням, змінено терміни виведення з експлуатації енергоблоків №№1,2,3,4,6 до 31.12.2025 р., а також терміни реконструкції з впровадженням устаткування очищення газів від твердих частинок та діоксиду сірки на енергоблоках №№8-11 до 31.10.2028 р., оксидів азоту на енергоблоках №8-12 до.31.12.2033р. Таким чином, у чинний дозвіл на викиди вносяться зміни в цій частині у порядку, встановленому законодавством з обов’язковим дотримання інших вимог та умов чинного дозволу.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля. На підприємстві була здійснена процедури оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності з «Нарощування золовідвалів №1 та №2 (реконструкція)», за результатами якої отримано позитивний висновок з ОВД №7-03/12-2019262788/1 від 01.07.2019 р. З моменту впровадження планованої діяльності для золовідвалів будуть встановлені вимоги та умови згідно з вказаним висновком.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС спеціалізується на виробництві електричної і теплової енергії. Проектна електрична потужність електростанції 2400 МВт (12 блоків по 200 МВт), на даний час перемаркована і становить 2366 МВт. Теплова потужність на теперішній час – 5711 МВт. Проектне паливо – вугілля газової групи, розпалювально-підсвічувальне – мазут і природний газ. Природний газ може застосовуватись як резервне паливо.

На території основного проммайданчика розташовані такі відділення з технологічним устаткуванням основного та допоміжного виробництва, при роботі якого утворюються забруднюючі речовини: котлотурбінне відділення (12 енергоблоків), паливо-транспортне, котлотурбінне, хімічне відділення, хімічна лабораторія, вуглехімічна лабораторія, служба механіка, служба систем захисту, автоматики та зв’язку, автотранспортна служба, їдальня, а також ремонтні підрозділи (роботи з механічної обробки металу, зварювальні та ремонтні дільниці).

Відомості щодо видів та обсягів викидів. На основному проммайданчику ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС наявні 100 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 71 організованих та 29 неорганізованих.

Валовий викид забруднюючих речовин від всіх джерел підприємства становить 168075,123 т/рік (крім того, парникових газів: вуглецю діоксид – 8476611,304 т/рік, діазоту оксид – 125,955 т/рік). Найбільший викид здійснюється від основного виробництва, викиди становлять: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 19676,213 т/рік, оксид вуглецю – 1079,697 т/рік, сірки діоксид (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 118970,551 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 26758,735 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 1446,065 т/рік. Це становить 99,9% викидів всіх забруднюючих речовин. Всі інші речовини викидаються у атмосферне повітря в незначних кількостях. У рамках розроблених обгрунтовуючих матеріалів обсяги викидів забруднюючих речовин не змінились у порівнянні з чинним дозволом.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання На підприємстві визначено та затверджено заходи з впровадження найкращих доступних технологій і методів керування для досягнення перспективних технологічних нормативів граничнодопустимих викидів енергоблоків №№8-12 у строки, встановлені НПСВ:

- модернізація і технічне переоснащення електрофільтру (блок №№8,9) та встановлення тканинних фільтрів на блоках №№11,12;

- будівництво сіркоочисних установок мокрого сіркоочищення (МСДГ) на енергоблоках №№8,9,10 та напівсухої десульфуризації на енергоблоках №№11,12;

- будівництво азотоочисних установок технології СКВ на енергоблоках №№8,9,10 та технології СНКВ+СКВ на енергоблоках №№11,12.

На ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС вже здійснено реконструкцію електрофільтру на енергоблоці №10 з досягненням встановлених дозволом на викиди концентрацій.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання.

Окремі заходи щодо скорочення викидів не розроблялися, оскільки масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують гранично допустимих викидів відповідно до НПСВ, наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №541 від 22.10.2018 р. «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» та Наказу №309 від 27.06.2006 р «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері від викидів підприємства та періодичний контроль, що здійснюється на межі СЗЗ та по факелу свідчать про дотримання рівнів ГДК в атмосферному повітрі з урахуванням фонових забруднень.

Досягнення встановлених перспективних технологічних нормативів граничнодопустимих викидів передбачається шляхом виконання вищезазначених заходів про впровадженню найкращих доступних технологій.

При цьому ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС поступово скорочує обсяги викидів згідно вимог НПСВ. Енергоблоки теплоелектростанції №№1-7 будуть виведені з експлуатації на підставі вимог та строків, встановлених НПСВ, в результаті чого викиди забруднюючих речовин від роботи ТЕС суттєво знизяться.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – Підприємством дотримуються зобов’язання по виконанню заходів і не порушуються строки виконання. ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС планує і в подальшому продовжувати виконання запланованих заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, а також моніторингу викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству Дозволені обсяги викидів для основних джерел (труби котлоагрегатів) пропонується затвердити на рівні фактичних значень відповідно до «Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт», затверджених наказом Мінприроди України від 22.10.2008 р. № 541 з досягненням перспективних нормативів у терміни згідно НПСВ.

Для джерел викидів та забруднюючих речовин, які підлягають нормуванню, встановлюються нормативи викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

Для джерел викидів для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до цього наказу, а також для залпових викидів встановлюються величини масової витрати в г/с. Регулювання викидів від неорганізованих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

На джерелах викидів для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають регулюванню та за результатами розрахунків розсіювання цих забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки, нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди. Івано-Франківська обласна військова адміністрація, що знаходиться за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; тел. (0342) 55-20-07, ел. пошта: oda@if.gov.ua);

Строки подання зауважень та пропозицій Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, від громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в газеті.

Повідомлення ТОВ «АСТРЕЯ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТРЕЯ» / ТОВ «АСТРЕЯ»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32803725

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контакти: 22400, Україна, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Калинівка, вул. Левадна 22, телефон (050) 3310202, електронна пошта - astreya.office@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 77543, Україна, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, Вигодська ТГ, с. Старий Мізунь, ур. Верхній Чертіж 1.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «АСТРЕЯ» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «АСТРЕЯ» розташований на околиці с. Старий Мізунь, оточений лісовими та сільськогосподарськими угіддями, здійснює господарську діяльність з виробництва безалкогольних напоїів, виробництва мінеральних вод (КВЕД 11.07).

Відомості щодо видів та обсягів викидів: джерелами викидів забруднюючих речовин є опалювальне обладнання (котел, тепловий генератор), бензогенератор, навантажувач та допоміжне устаткування для зберігання сировини та відпуску продукції. Валовий викид забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,187 т/рік, вуглецю оксид – 0,48 т/рік, тверді частки – 0,0004 т/рік, НМЛОС – 0,0634 т/рік, аміак – 0,00028 т/рік та парникові гази – 65,6 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об'єктів третьої групи не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:  для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Повне найменування суб’єкта господарювання: Філія газопромислового управління «Львівгазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: Філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

Ідентифікаційний код: 39585756

Юридична та поштова адреси: 79062, Львівська область, м. Львів, Франківський район, вул. Рубчака, 27.

Контактний номер телефону: (032) 234-36-26

Електронна пошта: admin@lgv.com.ua

Фактична адреса: газова свердловина № 10 Бабче Пасічнянського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування»:77771, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Солотвинська громада, за межами села Бабче.

Мета отримання дозволів на викиди: отримання дозволів на викиди для існуючого об’єкту. Об’єкт відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яка здійснюється на проммайданчику газової свердловини Пасічнянського ЦВНГК не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Газова свердловина № 10 Бабче призначена для розкриття газового пласту Битків-Бабченського газоконденсатного родовища, вилучення з нього газу з наступним його транспортуванням по трубопроводу на установку підготовки газу. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються забруднюючі речовини (т/рік): метан - 0,014012.

Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 червня 2023 року № 448 заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

 Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501 554.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області

Повне найменування суб’єкта господарювання: Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області

Скорочене найменування суб’єкта господарюванняГоловне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 20551088

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, буд. 15, +380972380588, dutvi70@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Андрія Мельника, буд. 11

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаГоловне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні природного газу. Джерелами викидів є димові труби модулів нагріву МН-100 (1), (2) та газохід конвектора АКОГ-2.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На території Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області виявлено 3 стаціонарних джерела викиду забруднюючих речовин. Під час спалювання природного газу утворюються забруднюючі речовини та парникові гази, а саме: оксид вуглецю - 0,0295 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,13882 т/рік, метан – 0,0017352 т/рік, вуглецю діоксид – 96,9457 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 1,7352Е-4 т/рік.

Дані речовини відводяться в атмосферу через димові труби модулів нагріву та конвектора.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ

Повідомлення ТОВ «ВЕСМАК» про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСМАК» / ТОВ «ВЕСМАК»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 41793089

Юридична , поштова та адреса проммайданчика, контакти: 77454, Івано-Франківська обл., Івано-Фрагнківський р-н, Івано-Франківська ТГ, с. Драгомирчани, вул. Миру 68; Тел (096) 110-7740, e-mail: info@vsmak.com.ua

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «ВЕСМАК» на майданчику що розглядається, не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ТОВ «ВЕСМАК» спеціалізується на виробництві інших харчових продуктів (сушка насіння соняшника, горіхів, їх пакування та реалізація), переробленням та консервуванням фруктів (КВЕД основний 10.39). Джерелами викидів на майданчику є опалювальне обладнання, печі сушки насіння, дизель-генератор та вентвикиди від технологічних процесів.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 1,05 т/рік, вуглецю оксид – 2,03 т/рік, суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 1,93 т/рік, сірки діоксид – 0,007 т/рік, вуглеводні граничні С12-19– 0,007 т/рік та парникові гази – 184,8 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: при отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


Повідомлення про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Філії «Вигодське лісове господарство» ДП «Ліси України»

Повне та коротке найменування суб’єкта господарювання: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» / ДП «Ліси України».

Ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 44768034, юридична адреса суб’єкта господарювання, тел, ел. пошта: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9А, +380442356129, info@e-forest.gov.ua

Повне та коротке найменування відокремленого підрозділу: Філія «Вигодське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» / Філія «Вигодське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу ЄДРПОУ 44979584,

Юридична адреса підрозділу, контакти: 77552, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, Вигодська ТГ, селище Вигода, вул. Данила Галицького 40, Тел.: (03477) 61704, e-mail: vygodske.lg@e-forest.gov.ua

КВЕД - 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві (основний)

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Всі проммайданчики, що розглядаються відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на всіх проммайданчиках філії не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

 1. Найменування та фактична адреса проммайданчика: «Адміністративна будівля філії» 77552, вул. Д. Галицького 40, селище Вигода, Вигодська ТГ, Калуський р-н, Івано-Франківська обл., Майданчик оточений житловими та нежитловими будівлями, іншими суб’єктами господарювання.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Філії «Вигодське лісове господарство» ДП «Ліси України». Джерелами викидів забруднюючих речовин є: опалювальне обладнання (котли твердопаливні).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,0335 т/рік, вуглецю оксид – 0,6084 т/рік, тверді частки 0,0558 т/рік та парникові гази – 164,9 т/рік.

 1. Найменування та фактична адреса проммайданчика: «Нижній склад» 77552, вул. Д. Галицького 34, селище Вигода, Вигодська ТГ, Калуський р-н, Івано-Франківська обл., Майданчик оточений житловими та нежитловими будівлями, іншими суб’єктами господарювання.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться «Нижній склад», де зберігається та сортується деревина. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: опалювальне обладнання (піч-буржуйка твердопаливна) та навантажувач Toyota.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,068 т/рік, вуглецю оксид – 0,92 т/рік, тверді частки 0,0809 т/рік, НМЛОС (вуглеводні граничні С12-19) – 0,03 т/рік, аміак – 0,000176 т/рік та парникові гази – 32,58 т/рік.

 1. Найменування та фактична адреса проммайданчика«Вишківське лісництво» 77563, вул. Забереги 119, с. Вишків, Вигодська ТГ, Калуський р-н, Івано-Франківська обл., Майданчик оточений житловими будівлями, сільськогосподарськими та лісовими угіддями.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходяться будівлі Вишківського лісництва. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: опалювальне обладнання (котел твердопаливний).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,3 т/рік, вуглецю оксид – 0,48 т/рік, тверді частки 0,045 т/рік та парникові гази – 153,2 т/рік.

 1. Найменування та фактична адреса проммайданчика: «Мало-Тур’янське лісництво» 77551, вул. Тур’янська 190, с. Мала Тур’я, Долинська ТГ, Калуський р-н, Івано-Франківська обл., Майданчик оточений житловими будівлями, сільськогосподарськими та лісовими угіддями.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходяться будівлі Мало-Тур’янського лісництва. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: опалювальне обладнання (котел твердопаливний).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,023 т/рік, вуглецю оксид – 0,394 т/рік, тверді частки 0,0385 т/рік та парникові гази – 56,2 т/рік.

 1. Найменування та фактична адреса проммайданчика: «Шевченківське лісництво» 77556, вул. Липова 64, с. Шевченкове, Вигодська ТГ, Калуський р-н, Івано-Франківська обл., Майданчик оточений житловими та нежитловими будівлями, сільськогосподарськими угіддями.

Загальний опис об’єкта: на проммайданчику знаходяться будівлі Шевченківського лісництва, тепличне відділення та майданчик для посадматеріалу. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: опалювальне обладнання (котел твердопаливний).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,058 т/рік, вуглецю оксид – 1,02 т/рік, тверді частки 0,099 т/рік та парникові гази – 206,6 т/рік.

 1. Найменування та фактична адреса проммайданчика: «Солотвинське лісництво» 77543, урочище Солотвино 2, с. Старий Мізунь, Вигодська ТГ, Калуський р-н, Івано-Франківська обл., Майданчик оточений житловими будівлями, сільськогосподарськими та лісовими угіддями.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходяться будівля Солотвинського лісництва. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: опалювальне обладнання (котел твердопаливний).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,022 т/рік, вуглецю оксид – 0,387 т/рік, тверді частки 0,038 т/рік та парникові гази – 55,09 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику не передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: при отримані дозволу на викиди на всіх майданчиках будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Філії «Надвірнянське лісове господарство» ДП «Ліси України»

Повне та коротке найменування суб’єкта господарювання: Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» / ДП «Ліси України».

Ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 44768034, юридична адреса суб’єкта господарювання, тел, ел. пошта: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9А, +380442356129, info@e-forest.gov.ua

Повне та коротке найменування відокремленого підрозділу: Філія «Надвірнянське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» / Філія «Надвірнянське лісове господарство» ДП «Ліси України».

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу ЄДРПОУ 45111957,

Юридична адреса підрозділу, контакти: 78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна вул. Соборна 163, Тел.: (03475) 0-0661, e-mail: nadvirnyanske.lg@e-forest.gov.ua.

КВЕД - 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві (основний)

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Всі проммайданчики, що розглядаються відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на всіх проммайданчиках філії не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

 1. Найменування та фактична адреса проммайданчика: «Бистрицьке лісництво, Довжинецьке лісництво, Річанське лісництво» 78436, Івано-Франківська обл, Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Бистриця, участок Центр б/н. Майданчик оточений житловими та господарськими будівлями, сільськогосподарськими угіддями.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Бистрицького, Довжинецького та Річанського лісництв. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: опалювальне обладнання (котел твердопаливний).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,0331 т/рік, вуглецю оксид – 0,4007 т/рік, тверді частки 0,041 т/рік та парникові гази – 64,81 т/рік.

 1. Найменування та фактична адреса проммайданчика: «Бухтівецьке лісництво» 78432, Івано-Франківська обл, Надвірнянський р-н, Пасічнянська ТГ, с. Пасічна, Урочище Бухтівець, б/н.. Майданчик оточений лісовими та сільськогосподарськими угіддями.

Загальний опис об’єкта: на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Бухтівецького лісництва. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: опалювальне обладнання (піч твердопаливна).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,0456 т/рік, вуглецю оксид – 0,9257 т/рік, тверді частки 0,0732 т/рік та парникові гази – 52,66 т/рік.

 1. Найменування та фактична адреса проммайданчика: «Пасічнянське лісництво» 78432, Івано-Франківська обл, Надвірнянський р-н, Пасічнянська ТГ, с. Пасічна, вул. С. Галечко 63. Майданчик оточений житловими та господарськими будівлями.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Пасічнянського лісництва. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: опалювальне обладнання (піч твердопаливна).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,0233 т/рік, вуглецю оксид – 0,5455 т/рік, тверді частки 0,0418 т/рік та парникові гази – 52,66 т/рік.


 1. Найменування та фактична адреса проммайданчика: «Максимецьке лісництво» 78433, Івано-Франківська обл, Надвірнянський р-н, Пасічнянська ТГ, с. Зелена, Урочище Максимець, б/н. Майданчик оточений житловими та господарськими будівлями, а також лісовими угіддями.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Максимецького лісництва. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: опалювальне обладнання (котел твердопаливний.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,028 т/рік, вуглецю оксид – 0,421 т/рік, тверді частки 0,0339 т/рік та парникові гази – 64,8 т/рік.

 1. Найменування та фактична адреса проммайданчика: «Зеленське лісництво» 78433, Івано-Франківська обл, Надвірнянський р-н, Пасічнянська ТГ, с. Зелена, Урочище Черник 1. Майданчик оточений житловими та господарськими будівлями, громадсько-соціальними спорудами, а також лісовими угіддями.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться адмінбудівля Зеленського лісництва. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: опалювальне обладнання (котел твердопаливний.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: азоту діоксид - 0,0767 т/рік, вуглецю оксид – 0,93 т/рік, тверді частки 0,1131 т/рік та парникові гази – 56,2 т/рік.

 1. Найменування та фактична адреса проммайданчика: «Автотракторна дільниця» 78400, Івано-Франківська обл, Надвірнянський р-н, Надвірнянська ТГ, м. Надвірна, вул. Гонти 12. Майданчик оточений житловими та господарськими будівлями та іншими суб’єктами господаюваня.

Загальний опис об’єкта:   на проммайданчику знаходиться дільниця зберігання ПММ та ремонтно-зварювальне відділення. Джерелами викидів забруднюючих речовин є: ємність зберігання ПММ, паливо-роздавальна колонка та зварювальний пост.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел: НМЛОС (вуглеводні граничні С12-19) - 0,01797 т/рік, вуглецю оксид – 0,001197 т/рік, тверді частки 0,00009 т/рік, залізо та його сполуки – 0,0015 т/рік, марганець та його сполуки – 0,00012 т/рік, фтористий водень – 0,00011 т/рік, фториди добре та погано розчинні – 0,0006 т/рік, азоту діоксид – 0,000243 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику не передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: при отримані дозволу на викиди на всіх майданчиках будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00292988.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямницятел+38 (0342) 58-37-17, 0342 58-37-63, факс: 0342 58-37-17ons@ifcem.if.ua

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 2,5 км на південний схід від  с. Межигірці та 9 км на схід від м. Галич Івано-Франківського району Івано-Франківської області.

Мета отримання дозволу на викиди: визначення параметрів джерел викидів, визначення якісних та кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, розробка нормативів гранично допустимих викидів; регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Підприємство отримує дозвіл вперше.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок з оцінки впливу на довкілля від 24.02.2023 р. №21/01-20228259895/1 (реєстраційний номер справи 20228259895) планованої діяльності «Промислова розробка ділянки «Межигірська» Межигірсько-Маринопільського родовища площею 94,9 га зі зміною цільового призначення земель в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області», виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): транспортна, поглиблювальна система розробки з паралельним переміщенням фронту робіт та з зовнішнім розміщенням відвалів розкривних порідВраховуючи фізико-механічні властивості корисних копалин, виконання видобувних робіт здійснюватиметься двома методами: перший метод – безвибуховий з використанням кар’єрного комбайну; другий – з використанням буровибухових робіт. Для зняття РШҐ з площі родовища використовується бульдозер на базі трактора Т-170 або бульдозер «Komatsu D-155». За допомогою бульдозера РШҐ складується у бурти, з яких екскаватор «Doosan SOLAR 420 LC-V» завантажує у автосамоскиди «MAN», «Volvo»«Howo» (та аналоги), які транспортують його на склад зберігання. Для транспортування корисної копалини до ДСК, а розкривних порід у відвали також використовуватимуться вищенаведені автосамоскиди. Середня відстань транспортування корисної копалини – 7,5 км, порід розкриву – 2,5 км.

Джерелами викидів забруднюючих речовин при експлуатації кар’єру будуть проведення буро-вибухових робіт, роботи двигунів внутрішнього згорання кар’єрних машин і механізмів (гірничий комбайн, екскаватори, бульдозери, автосамоскиди), виймально-навантажувальні роботи розкривних порід (в т.ч. ГРШ) та корисної копалини, рух автотранспорту (взаємодія коліс з дорогою, здування пилу з кузову), формування відвалів розкривних порід (в т.ч. ГРШ), зберігання розкривних порід у відвалі; заправлення техніки ПММ; виконання газозварювальних робіт. 

Відомості щодо видів та обсягів викидів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 10,81 т/рік, сажа – 26,3035 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 68,091 т/рік, оксид вуглецю – 169,786 т/рік, сірки діоксид – 33,94 т/рік, вуглеводні насичені С1219 (розчинник РПК-265 П та інш.) – 50,964 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00054 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,0105 т/рік, хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,0002 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на манган) – 0,09855 т/рік, Кремнію діоксид аморфний – 0,00009 т/рік, фториди добpе pозчинні неоpганічні (фтоpид і гекс.натрію) – 0,0004 т/рік, фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) – 0,0002 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30-ти днів з дня публікації до Івано-Франківської обласної військової адміністрації за адресою: 22916,  м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, тел.: (03422) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00292988.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямницятел+38 (0342) 58-37-17, 0342 58-37-63, факс: 0342 58-37-17ons@ifcem.if.ua

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Івано-Франківський район Івано-Франківської області, південно-східна околиця с. Медуха і за 8,5 км на північний схід від міста Галич.

Мета отримання дозволу на викиди: визначення параметрів джерел викидів, визначення якісних та кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, розробка нормативів гранично допустимих викидів; регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Підприємство отримує дозвіл вперше.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок з оцінки впливу на довкілля від 02.11.2020 р. №21/01-20191254922/1 (реєстраційний номер справи 20191254922) планованої діяльності «Промислова розробка із зміною цільового призначення земель Медухівського родовища гіпсівмергелів і вапняків площею 64,2 га в Галицькому районі Івано-Франківської області», виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): система розробки Медухівське родовище гіпсів площею 64,2 га – транспортна, поглиблювальна система розробки з паралельним переміщенням фронту робіт та з зовнішнім розміщенням відвалу розкривних порідВраховуючи фізико-механічні властивості корисних копалин, виконання видобувних робіт здійснюватиметься двома методами: перший метод – безвибуховий з використанням кар’єрного комбайну; другий – з використанням буровибухових робіт. За допомогою екскаватора Volvo 340 ґрунтово-рослинний шар буде завантажуватись у автосамоскиди MAN та перевозитись на тимчасовий склад зберігання у безпосередній близькості від Медухівського родовища. Виїмка та перевезення розкривних порід на родовищі здійснюватиметься екскаваторами Volvo340 та автосамоскидами MAN та формуватиметься бульдозерами у відвали CAT на середню відстань 1 км у зовнішні відвали родовища для подальшого використання при рекультивації. Допоміжні роботи виконуватимуться вищевказаними бульдозерами. 

Джерелами викидів забруднюючих речовин при експлуатації кар’єру будуть двигуни внутрішнього згорання кар’єрних машин і механізмів (екскаватори, бульдозери, бурові верстати, автосамоскиди), викиди твердих речовин при буро-вибухових роботах, при русі автотранспорту (взаємодія коліс з дорогою, здування пилу з кузову), при формуванні відвалів розкривних порід, при виймально-навантажувальних роботах розкривних порід та корисної копалини, при зберіганні розкривних порід у відвалі. 

Відомості щодо видів та обсягів викидів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 55,6386 т/рік, сажа – 18,9317 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 48,893 т/рік, оксид вуглецю – 122,1547 т/рік, сірки діоксид – 24,428 т/рік, вуглеводні насичені С1219 (розчинник РПК-265 П та інш.) – 36,642 т/рік, бенз(а)пірен – 0,0003908 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30-ти днів з дня публікації до Івано-Франківської обласної військової адміністрації за адресою: 22916,  м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, тел.: (03422) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua.


Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Фізична особо-підприємець Крамар Ростислав Васильович  (ФОП Крамар Р. В., ІПН – 3072921814, адреса - 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шевченко, буд. 26, кв. 24, тел. +380963349231, ел. пошта – Lina0315@meta.ua) повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для двох об’єктів (готель «Дідух», готель «Вікінг»).

Основний вид економічної діяльності ФОП Крамар Р. В. згідно КВЕД - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (55.10); випуск продукції не здійснюється. Дозвіл на викиди оформлюється вперше, з метою отримання права на експлуатацію обладнання, з якого в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини.

Найменування об’єкту – готель «Дідух», що знаходиться за адресою: 78593, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, село Поляниця, Урочище Вишні, 431.

Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферу є обладнання ресторану, котли Metal-Fach SEG BIO (2 од.) номінальною продуктивністю 100 кВт кожен та дизельний генератор Darex Energy номінальною потужністю 88 кВт. Експлуатація даного обладнання не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

В процесі діяльності підприємства в атмосферне повітря від джерел викидів потрапляють наступні забруднюючі речовини: азоту діоксид (0,021 т/рік), вуглецю оксид (0,103 т/рік), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (0,016 т/рік), сірки діоксид (0,015 т/рік), акролеїн (0,00001 т/рік), ацетальдегід (0,0001 т/рік), кислота оцтова (0,0003 т/рік), спирт етиловий (0,003 т/рік), вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець) (0,00000002 т/рік), а також метан (0,007 т/рік), вуглецю діоксид (77,833 т/рік), азоту (1) оксид (N2O) (0,003 т/рік) та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,044 т/рік).

Найменування об’єкту – готель «Вікінг», що знаходиться за адресою: 78593, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, село Поляниця, Урочище Вишні, 569.

Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферу є обладнання ресторану, котли марки Ретра 3м (2 од.) номінальною продуктивністю 80 кВт кожен, дизельний генератор Darex Energy DE-35RS-Zn номінальною потужністю 28 кВт, а також піч на дровах та мангал. Експлуатація даного обладнання не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

В процесі діяльності підприємства в атмосферне повітря від джерел викидів потрапляють наступні забруднюючі речовини: азоту діоксид (0,012 т/рік), вуглецю оксид (0,55 т/рік), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (0,013 т/рік), сірки діоксид (0,001 т/рік), акролеїн (0,0000002 т/рік), ацетальдегід (0,00001 т/рік), кислота оцтова (0,00004 т/рік), спирт етиловий (0,0004 т/рік), вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець) (0,000000002 т/рік), а також метан (0,002 т/рік), вуглецю діоксид (42,283 т/рік), азоту (1) оксид (N2O) (0,002 т/рік) та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,021 т/рік).

На підприємстві немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування.

Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди, заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються.

Встановлені нормативи гранично-допустимих викидів дотримуються. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони відсутні.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел. (0342) 55-65-15, 55-20-35, 55-20-07, е-мейл oda@if.gov.ua.

Повідомлення ТОВ «ПОЛІСМОЛИ» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛІСМОЛИ»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «ПОЛІСМОЛИ»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 41402290.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контакти: 77552, Iвано-Франківська область, Калуський район, селище Вигода, вул. Заводська, 4, телефон (099) 0494010, електронна пошта - polismoly@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 77552, Iвано-Франківська область, Калуський район, селище Вигода, вул. Заводська, 4.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів. Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планової діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: Виробнича діяльність яку здійснює ТОВ «ПОЛІСМОЛИ» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч 2 та ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про ОВД» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 No 1010 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1121 від 30.09.2022) «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «ПОЛІСМОЛИ» розташований в населеному пункті, оточений житловою забудовою та іншими суб’єктами господарювання, здійснює господарську діяльність з виробництва карбамідоформальдегідних смол (КФС).

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На території ТОВ «ПОЛІСМОЛИ» виявлено 9 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (8 організованих та 1 неорганізоване). Від діяльності підприємства в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,54 т/рік, оксиду азоту – 2,035 т/рік, діоксиду азоту – 0,035 т/рік, аміак – 0,94 т/рік, сірки діоксид – 0,00057 т/рік, оксиду вуглецю – 2,55 т/рік, вуглецю діоксид - 437,31 т/рік, вуглеводні С12-С19 – 0,000025 т/рік, формальдегід – 0,09 т/рік, метан – 0,05 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: на підприємстві немає виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів: Заходи не встановлюються, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення ФОП Старицька О.П. про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Старицька Ольга Петрівна / ФОП Старицька О.П.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 2885704582

Юридична  та поштова адреса: 46027, Тернопільська обл, м. Тернопіль, вул. Далека 17. Тел (096) 9462672, e-mail: starytskaja@gmail.com, веб сайт - http://alphotel.com.ua/

Місцезнаходження об’єкта (промислового майданчика): 78592, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Яблуниця, Урочище Діл 280.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Старицька О.П. не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ФОП Старицька О.П. спеціалізується на діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10). Проммайданчик (готель «Альпійський») знаходиться в північно-західній частині с. Яблуниця та оточений приватними садибами, житловими будівлями та іншими суб’єктами господарювання. Джерелами викидів забруднюючих речовин є опалювальне обладнання (котли, камін та піч-мангал), дизель-генератор та витяжка робочої зони кухні.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,092 т/рік, вуглецю оксид – 1,18 т/рік, тверді частки – 0,132 т/рік, НМЛОС – 0,00196 т/рік, сірки діоксид – 0,0012 т/рік, натрію гідроокис – 0,049 т/рік, альдегід пропіоновий – 0,0006 т/рік, к-та пентанова – 0,000046 т/рік, к-та гексанова – 0,00000046 т/рік та парникові гази – 69,9 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об'єктів третьої групи не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:  для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

 

Повідомлення ФОП Йовдій І. Ю. про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Йовдій Іван Юрійович / ФОП Йовдій І.Ю.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 3095026673

Місцезнаходження субєкта господарювання: 90571, Закарпатська обл, Тячівський р-н, с. Нижня Апша, вул. Миру 18. Тел (098)70-72-888, e-mail: villaviktoria3111@gmail.com, веб сайт - https://villa-viktoria.com.ua

Місцезнаходження об’єкта (промислового майданчика): 78593, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Поляниця, Урочище Вишні 303.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Йовдій І.Ю. не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ФОП Йовдій І.Ю. спеціалізується на діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10). Проммайданчик (готель «Вілла Вікторія») знаходиться в центральній частині с. Поляниця вздовж дороги та оточений житловими будівлями та іншими суб’єктами господарювання. Джерелами викидів забруднюючих речовин є опалювальне обладнання (котли та печі), дизель-генератор, витяжка робочої зони кухні та приготування страв.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,168 т/рік, вуглецю оксид – 1,29 т/рік, тверді частки – 0,097 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,012 т/рік, сірки діоксид – 0,0084 т/рік, натрію гідроокис – 0,035 т/рік, альдегід пропіоновий – 0,0000006 т/рік, к-та пентанова – 0,000036 т/рік, к-та гексанова – 0,0000004 т/рік та парникові гази – 370,6 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об'єктів третьої групи не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

 Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


Повідомлення ФОП Йовдій В. В. про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Йовдій Василь Васильович / ФОП Йовдій В.В.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 3605002314

Місцезнаходження субєкта господарювання: 90571, Закарпатська обл, Тячівський р-н, с. Нижня Апша, вул. Дібрівська 71. Тел (068)87-00-009, e-mail: info@mirage-bukovel.com, веб сайт - https://mirage-bukovel.com/

Місцезнаходження об’єкта (промислового майданчика): 78593, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Поляниця, Урочище Вишні 524.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Йовдій В.В. не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ФОП Йовдій В.В. спеціалізується на діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10). Проммайданчик (готель «Міраж») знаходиться в центральній частині с. Поляниця вздовж дороги та оточений житловими будівлями та іншими суб’єктами господарювання. Джерелами викидів забруднюючих речовин є опалювальне обладнання (котли та печі), дизель-генератор, витяжка робочої зони кухні та приготування страв.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,152 т/рік, вуглецю оксид – 1,23 т/рік, тверді частки – 0,099 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,017 т/рік, сірки діоксид – 0,0074 т/рік, натрію гідроокис – 0,056 т/рік, альдегід пропіоновий – 0,0012 т/рік, к-та пентанова – 0,000045 т/рік, к-та гексанова – 0,00000045 т/рік та парникові гази – 377,8 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об'єктів третьої групи не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

 Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення
Повідомлення ФОП Боже-Марина М.Ю. про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Боже-Марина Маріана Юріївна / ФОП Боже-Марина М.Ю.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 2991314700

Юридична  та поштова адреса: 90571, Закарпатська обл, Тячівський р-н, с. Нижня Апша, вул. Борканюка 7 А. Тел (067) 25-7183, e-mail: info@marina-bukovel.com, веб сайт - https://marina-bukovel.com

Місцезнаходження об’єкта (промислового майданчика): 78593, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Поляниця, Урочище Вишні 255 .

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Боже-Марина М.Ю. не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ФОП Боже-Марина М.Ю. спеціалізується на діяльності готелів та подібних засобів тимчасового розміщування (КВЕД 55.10). Проммайданчик (готель «Марина») знаходиться в центральній частині с. Поляниця вздовж дороги та оточений житловими будівлями, іншими суб’єктами господарювання та лісовими масивами. Джерелами викидів забруднюючих речовин є опалювальне обладнання, дизель-генератор, обладнання для обслуговування відвідувачів (чан, сауна) та витяжка робочої зони кухні.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,085 т/рік, вуглецю оксид – 0,98 т/рік, тверді частки – 0,081 т/рік, НМЛОС – 0,0098 т/рік, сірки діоксид – 0,0073 т/рік, натрію гідроокис – 0,042 т/рік, альдегід пропіоновий – 0,00083 т/рік, к-та пентанова – 0,000024 т/рік, к-та гексанова – 0,00000024 т/рік та парникові гази – 334,9 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 р. № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об'єктів третьої групи не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:  для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00292988.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямницятел+38 (0342) 58-37-17, 0342 58-37-63, факс: 0342 58-37-17ons@ifcem.if.ua

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Надвірнянський район Івано-Франківської області в 0,6 км на північ від околиці с. Пасічна (Пасічнянська ділянка).

Мета отримання дозволу на викиди: зміна кількісного та якісного складу джерел викидів. Підприємство має діючий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 04.06.2018 року №2624000050-2 виданого Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок з оцінки впливу на довкілля від 18.02.2022 р. №21/01-202110208778/1 (реєстраційний номер справи 202110208778) планованої діяльності «Продовження промислової розробки Надвірнянського родовища пісковиків у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, зміна цільового призначення земельних ділянок», виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): система розробки Пасічнянської ділянки Надвірнянського родовища пісковиків площею 9,8 га – транспортна з паралельним переміщенням фронту робіт, поглиблювальна та з зовнішнім і внутрішнім розміщенням відвалів розкривних порідДобувні горизонти розкриваються траншеями внутрішнього закладання, розміщеними на західному борту кар’єру. Подальший розвиток добувних робіт передбачається вздовж східного контуру ділянки, до її північного контуру з поступовим просуванням фронту робіт на горизонтах у північному напрямку. Територія ділянки родовища частково вже звільнена від розкривних порід. Розробка та навантаження пісковиків виконуються за допомогою екскаватора ЕКГ-5А з об’ємом ковша 5 м3 з попереднім розрихленнням буро-вибуховими роботами. Джерелами викидів забруднюючих речовин при експлуатації кар’єру є двигуни внутрішнього згорання кар’єрних машин і механізмів (екскаватори, бульдозери, бурові верстати, автосамоскиди), викиди твердих речовин при буро-вибухових роботах, при русі автотранспорту (взаємодія коліс з дорогою, здування пилу з кузову), при формуванні відвалів розкривних порід, при виймально-навантажувальних роботах розкривних порід та корисної копалини, при зберіганні розкривних порід у відвалі

Відомості щодо видів та обсягів викидів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 2,9008 т/рік, сажа – 3,875 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 10,0509 т/рік, оксид вуглецю– 25,0204 т/рік, сірки діоксид – 5,0 т/рік, вуглеводні насичені С1219 (розчинник РПК-265 П та інш.) – 7,т/рік, бенз(а)пірен – 0,00008 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30- ти днів з дня публікації до Івано-Франківської обласної військової адміністрації за адресою: 22916,  м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, тел.: (03422) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua.

Повідомлення ДУ «КОЛОМИЙСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№41)» про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Державна установа «КОЛОМИЙСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№41)» / КОЛОМИЙСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№41)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 08563613

Юридична , поштова адреса та фактичне місцезнаходження об’єкта: 78250, Івано-Франківської обл., Коломийський р-н, Коломийська ТГ, с. Товмачик , вул. Привокзальна, 30; Тел (097) 341 05 92, e-mail: vk-41@ukr.net

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на майданчику що розглядається, не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: підприємство спеціалізується на діяльності у сфері юстиції та правосуддя (КВЕД 84.23). Майданчик розташований вздовж автодороги Т0905, по вул. Привокзальна 30, в південній частині с. Товмачик. Для розміщення осіб, що відбувають покарання за злочини та функціонування майданчика облаштовано будівлі перебування ув’язнених, адмінкорпус, допоміжні будівлі (склади, деревообробна майстерня і ін.). Джерелами викидів забруднюючих речовин є опалювальне обладнання (котли), печі для приготування їжі, деревообробне обладнання, зварювальне обладнання та очисні споруди.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,22 т/рік, вуглецю оксид – 4,11 т/рік, тверді частки – 0,525 т/рік, залізо та його сполуки – 0,0026 т/рік, марганець та його сполуки – 0,00028 т/рік, сірководень – 0,0011 т/рік, аміак – 0,032 т/рік, метан - 6,61 т/рік та діоксид вуглецю – 233,7 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: при отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

 Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Терміни подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення

Повідомлення ТОВ «ЖИВА ЕНЕРДЖІ» про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЖИВА ЕНЕРДЖІ» / ТОВ «ЖИВА ЕНЕРДЖІ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 45056011

Юридична , поштова адреса 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 4 офіс 413; Тел (068) 254 2370, e-mail: rostislav.bobetskii@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта: 76495 Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська ТГ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 5.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на майданчику що розглядається, не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. Крім того максимальна потужність переробки відходів не перевищує 100 т/добу (п.8 ст. 3 закону - операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами) і становить 2 т/добу.

Загальний опис об’єкта: Підприємство займається обробленням та видаленням безпечних відходів, а саме переробка гумово-технічних виробів методом піролізного розкладу. Промамайданик знаходиться в промзоні м. Івано-Франківськ, оточений землями запасу та іншими суб’єктами господарювання. Для переробки ГТВ функціонують установки піролізного розкладу УПУВ-М в кількості 2 шт. Джерелами викидів забруднюючих речовин є димові труби установок, компенсаційні резервуари, охолоджувальні колони, ємності зберігання рідкої фракції, склад твердого залишку та дизель-генератор.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 1,54 т/рік, вуглецю оксид – 2,39 т/рік, тверді частки – 0,29 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,34 т/рік, діоксид сірки – 0,061 т/рік та парникові гази – 338,4 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: при отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Терміни подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00292988.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця, тел+38 (0342) 58-37-17, 0342 58-37-63, факс: 0342 58-37-17ons@ifcem.if.ua

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Надвірнянський район Івано-Франківської області в 0,6 км на північ від околиці с. Пасічна (Надвірнянська ділянка).

Мета отримання дозволу на викиди: зміна кількісного та якісного складу джерел викидів у зв’язку з будівництвом вузла класифікації щебеню та водозабору технічної води для потреб гірничого цеху нерудних копалин. Підприємство має діючий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 04.06.2018 року №2624000050-2 виданого Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок з оцінки впливу на довкілля від 18.02.2022 р. №21/01-202110208778/1 (реєстраційний номер справи 202110208778) планованої діяльності «Нове будівництво вузла класифікації щебеню та водозабору технічної води для потреб гірничого цеху нерудних копалин ПрАТ «Івано-Франківськцемент» в с. Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області», виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів Українивисновок з оцінки впливу на довкілля від 28.07.2023 р. №03-04/11 (реєстраційний номер справи 202322010376) планованої діяльності «Продовження промислової розробки Надвірнянського родовища пісковиків у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, зміна цільового призначення земельних ділянок», виданий Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): система розробки Надвірнянської ділянки Надвірнянського родовища пісковиків площею 36,5 га – транспортна з паралельним переміщенням фронту робіт, поглиблювальна та з зовнішнім і внутрішнім розміщенням відвалів розкривних порідДобувні горизонти розкриваються траншеями внутрішнього закладання, розміщеними на західному борту кар’єру. Подальший розвиток добувних робіт передбачається вздовж східного контуру ділянки, до її північного контуру з поступовим просуванням фронту робіт на горизонтах у північному напрямку. Територія ділянки родовища частково вже звільнена від розкривних порід. Для виконання видобувних робіт в кар'єрі використовується екскаватор «DOOSAN Solar 420 LC-V». Для допоміжних робіт використовується фронтальний навантажувач «SD 300 N». Джерелами викидів забруднюючих речовин на період експлуатації кар’єру є двигуни внутрішнього згорання кар’єрних машин і механізмів (екскаватори, бульдозери, бурові верстати, автосамоскиди), викиди твердих речовин при буро-вибухових роботах, при русі автотранспорту (взаємодія коліс з дорогою, здування пилу з кузову), при формуванні відвалів розкривних порід, при виймально-навантажувальних роботах розкривних порід та корисної копалини, при зберіганні розкривних порід у відвалі; при експлуатації гірничого цеху нерудних копалин – щокова дробарка, дві конусні дробарки, приймальний бункер, твердопаливний котел, резервуар зберігання дизпалива, паливно-роздавальна колонка, зварювальний пост, склади; при експлуатації вузла класифікації щебеню: приймальний бункер сортувальної установки, відвантаження готової продукції фр. щебеню 0,63-2 мм, відвантаження готової продукції фр. щебеню 2-5 мм, маневрування автотранспорту. 

Відомості щодо видів та обсягів викидів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 41,9509 т/рік, сажа – 7,1136 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 18,64621 т/рік, оксид вуглецю – 45,9851 т/рік, сірки діоксид – 9,1 т/рік, вуглеводні насичені С1219 (розчинник РПК-265 П та інш.) – 13,663345 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000144 т/рік, азоту оксид – 0,001968 т/рік, вуглецю діоксид – 49,78 т/рік, метан – 0,00246 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,02448 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) – 0,002187 т/рік, кремній діоксид аморфний – 0,000391 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,02214 т/рік, ‌фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) – ‌0,00188 т/рік, фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) ‌– 0,001 т/рік, фтористий водень ‌– 0,00049 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30- ти днів з дня публікації до Івано-Франківської обласної військової адміністрації за адресою: 22916,  м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, тел.: (03422) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua.


Повідомлення ФГ  «БІЛУЩАК» про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фермерське господарство «БІЛУЩАК» / ФГ «БІЛУЩАК»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31695067

Юридична адреса: 77143, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Більшівцівська ТГ, с.Загір’я-Кукільницьке; Тел 0984074953, e-mail: biluchak2017@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 77143, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, Більшівцівська ТГ, с.Загір’я-Кукільницьке, вул. Шевченка 233а корпус 1.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на майданчику що розглядається, не підлягає оцінці впливу на довкілля та не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: ФГ «БІЛУЩАК» спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (КВЕД 01.11). На майданчику, що розглядається розташованs склади та майданчик зберігання ПММ (ємність для зберігання дизельного палива РГС-10 з паливо-роздавальною колонкою), що використовується для власних потреб господарства. Майданчик оточений іншими суб’єктами господарювання, землями запасу та комунальної власності.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: Викиди забруднюючих речовин відбуваються від зберігання та зливо-наливних операції ПММ, а саме: НМЛОС/Вуглеводні граничні С12-С19- 0,0091 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику не розробляються, оскільки об’єкт відноситься до 3 групи.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: при отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Повідомлення ТОВ «БІОАЛЬТЕРНАТИВА» про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОАЛЬТЕРНАТИВА» / ТОВ «БІОАЛЬТЕРНАТИВА»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37582308

Юридична  та поштова адреса: 81110, Львівська обл. Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода, вул. Яворівська 22; Тел (067) 2088613, e-mail: bioaternativaa@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта (котельня): 76018, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола 119 А

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «БІОАЛЬТЕРНАТИВА» на майданчику що розглядається, не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ТОВ «БІОАЛЬТЕРНАТИВА» спеціалізується на постачанні пари, гарячої води та кондиційованого повітря (КВЕД 35.30) для споживачів. Котельня служить для теплопостачання будівель ВЧ А2314. В котельні встановлено два твердопаливні котли типу BRS 1000 та 500. Будівля котельні знаходиться на території частини по вул. Чорновола 119 а, та оточена житловими та господарськими будівлями. Викиди забруднюючих речовин відбуваються від котлів, при спалюванні твердого палива.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,925 т/рік, вуглецю оксид – 11,62 т/рік, суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 0,236 т/рік та парникові гази – 812,5 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: при отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


Повідомлення Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Повне найменування суб’єкта господарювання: Філія газопромислового управління «Львівгазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: Філія ГПУ «Львівгазвидобування»

АТ «Укргазвидобування».

Ідентифікаційний код: 39585756

Юридична та поштова адреси: 79062, Львівська область, м. Львів, Франківський район, вул. Рубчака, 27.

Контактний номер телефону: (032) 234-36-26

Електронна пошта: admin@lgv.com.ua

Фактична адреса: газова свердловина № 10 Бабче Пасічнянського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування»: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, Пасічнянська громада.

Мета отримання дозволів на викиди: отримання дозволів на викиди для існуючого об’єкту. Об’єкт відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яка здійснюється на проммайданчику газової свердловини Пасічнянського ЦВНГК не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Газова свердловина № 10 Бабче призначена для розкриття газового пласту Битків-Бабченського газоконденсатного родовища, вилучення з нього газу з наступним його транспортуванням по трубопроводу на установку підготовки газу. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються забруднюючі речовини (т/рік): метан - 0,014012.

Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 червня 2023 року № 448 заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501 554.


Повідомлення ТОВ «Епіцентр К» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Повне найменування суб"єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К»

Скорочене найменування суб"єкта господарювання: ТОВ «Епіцентр К»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32490244.

Юридична адреса: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К.

Адреса проммайданчика: 76009, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Івано-Франківська ТГ, м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 17, Тел.: (0342) 55-70-90, e-mail: iv.tehdir@epicentrk.com

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об"єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Згідно ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря, об’єкт відноситься до третьої групи та не підлягає постановці на державний облік.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «Епіцентр К» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо н пердбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планової діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об"єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Короткий опис виробничих процесів. Основною діяльністю ТОВ «Епіцентр К» є роздрібна торгівля непродовольчими товарами. До складу гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К» входять: торгові приміщення; форматно-розкрійна дільниця; підрозділ для приготування їжі (Food market); зарядна; господарський двір; сервісний центр. Викиди забруднюючих речовин здійснюються від: форматно-розкрійної дільниці; підрозділа для приготування їжі (Food market); зарядної; дахових кондиціонерів; двох котлів марки «Ferroli Pegasus F2N2S» потужністю 85 кВт кожний, які працюють на природному газі; дизель-генератора FG Wilson P715-3 потужністю 572 кВт; дизель-генератора Madek MD450P потужністю 320 кВт.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид – 0,331 т/рік; вуглецю оксид – 0,711 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 1,056 т/рік; діоксид сірки – 0,009 т/рік; метан – 0,013 т/рік; 1,1,1,2-~тетрафторетан (фреон-134-а) – 0,051 т/рік; акролеїн – 0,003 т/рік; кислота сіpчана за молекулою Н2SO4 – 0,001 т/рік; хлор – 0,040 т/рік; бутан – 0,0009 т/рік; спирт етиловий – 0,114 т/рік; ацетальдегід – 0,024 т/рік; кислота оцтова – 0,027 т/рік; масло мінеральне нафтове(веретенне,машинне,циліндров.та інш.) – 0,0006 т/рік; пропан – 0,0009 т/рік; гас – 0,005 т/рік; азоту (І) оксид (N2O) – 0,0004 т/рік; діоксид вуглецю – 182,132 т/рік.

При отриманні дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин. Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023р. на підприємстві відсутні виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Тому заходи щодо скорочення викидів, які потребують виконання, та дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів не розроблялися

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству, встановлюються за величинами масових концентрацій та величинами масових витрат. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006р. та Наказу № 177 від 10.05.2002р.

Пропозиції, зауваження та рекомендації просимо надсилати продовж 30 календарних днів з дня опублікування до органів влади за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 тел.: (0342) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua.


Повідомлення Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Повне найменування суб’єкта господарювання: Філія газопромислового управління «Львівгазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: Філія ГПУ «Львівгазвидобування»

АТ «Укргазвидобування».

Ідентифікаційний код: 39585756

Юридична та поштова адреси: 79062, Львівська область, м. Львів, Франківський район, вул. Рубчака, 27.

Контактний номер телефону: (032) 234-36-26

Електронна пошта: admin@lgv.com.ua

Фактична адреса газових свердловин Пасічнянського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування»: Івано-Франківська область, Калуський район, Новицька громада.

Мета отримання дозволів на викиди: отримання дозволів на викиди для існуючих об’єктів. Об’єкти відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яка здійснюється на проммайданчиках газових свердловин Пасічнянського ЦВНГК не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Газові свердловини призначені для розкриття газових пластів Гринівського газового родовища, вилучення з них газу з наступним його транспортуванням по трубопроводах на установки підготовки газу. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються забруднюючі речовини (т/рік):

Свердловина № 1 Гринівка - метан - 0,124472.

Свердловина № 17 Гринівка - метан - 0,149422.

Свердловина № 59 Гринівка - метан - 0,114401.

Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 червня 2023 року № 448 заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501 554.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Фізичної особи підприємця Пузікової Марії Романівни 

Повне найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Пузікова Марія Романівна

Скорочене найменування суб’єкта господарюванняФОП Пузікова Марія Романівна

Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів1853114605

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78601, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Тиха, буд. 28, +380673402600, puzikovvv@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 78601, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Шевченка, буд. 1

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаФізична особа-підприємець Пузікова Марія Романівна порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами автозаправної станції. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при наповненні резервуарів та зберіганні пального (дизпаливо, бензин, СВГ), заправці автотранспорту, опосвідченні та при ремонтних роботах . Джерелами викидів є дихальні та запобіжні клапани резервуарів, паливно-роздавальні колонки, опосвідчення резервуарів, ремонт трубопроводів та зливні рукави.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: 

На території ФОП Пузікова Марія Романівна виявлено 14 стаціонарних джерела викиду забруднюючих речовин. Під час наповнення резервуарів та зберігання пального (дизпаливо, бензин, СВГ), заправки автотранспорту, опосвідчення та при ремонтних роботах утворюються забруднюючі речовини, а саме: Неметанові леткі органічні сполуки /Вуглеводні граничні С12-С19 – 0,00172 т/рік; ‌Неметанові леткі органічні сполуки/Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,08994 т/рік; ‌Неметанові леткі органічні сполуки/Бутан – 0,20161 т/рік; ‌Неметанові леткі органічні сполуки/Пропан – 0,20161 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Товариства з обмеженою відповідальністю «КЛІАР ЕНЕРДЖІ»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» (ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 39907675

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Костюк Г., буд. 22, +380949101948, Man@ce.net.ua

Місцезнаходження об’єкта: 77421, Івано-Франківська обл., Івано-Франківский р-н, с. Рибне, урочище Конюшні, 2

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Товариство з обмеженою відповідальнісю «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виробництва електроенергії когенераційними установками. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при роботі когенераційних установок JMC 208 GS-L.L (2 шт).

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» (виробництво електроенергії когеренаційними установками) виявлено 2 стаціонарні джерела викиду забруднюючих речовин.

Під час роботи ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» утворюються забруднені речовини, а саме:

Оксид вуглецю – 1,511 т/рік; Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 7,11 т/рік , та парникові гази: Метан – 0,089 т/рік; Вуглецю діоксид – 4965,378 т/рік; Азоту (1) оксид [N2O] –0,0089т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 2 групи згідно Наказу Міндовкілля № 448 від 27.06.2023 р. не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: На ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не планується, тому що на даний час немає перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та на межі СЗЗ дотримуються гігієнічні нормативи.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються тому природоохоронні заходи для їх виконання не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  Товариства з обмеженою відповідальністю «ІВА-АРТ»

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВА-АРТ»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «ІВА-АРТ»

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 38141066

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 77454, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Драгомирчани, вул. Миру, буд. 66, +380996251981, pavlokruk79@gmail.com

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 77454, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Драгомирчани, вул. Миру, буд. 66

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаТовариство з обмеженою відповідальністю «ІВА-АРТ» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні дров, брикет, вугілля, а також при роботі дизельного генератора. Джерелами викидів є димові труби котлів Е-1,0-0,9 Р та Ardenz T-100 , а також труба дизельного генератора Caterpillar DE450E0-C13.

Відомості щодо видів та обсягів викидів:  

На території ТОВ “ІВА-АРТ» виявлено 3 стаціонарних джерела викиду забруднюючих речовин.

Під час спалювання дров, брикет, вугілля, дизельного палива утворюються забруднюючі речовини та парникові гази, а саме: оксид вуглецю - 0,686871 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,8749785 т/рік, суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,899097 т /рік, метан - 0,0056195 т/рік, вуглецю діоксид – 488,1572 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] - 0,0080875 т/рік, аміак – 0,000132 т/рік, бенз(а)пірен – 4,95Е-7 т/рік, діоксид сірки – 0,91065 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні граничні С1219) - 0,0557205 т/рік

Дані речовини відводяться в атмосферу через димові труби котлів та дизельного генератора.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 3 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами пральні Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРУМОК»

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРУМОК» (ТОВ «СТРУМОК» )

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 22172121

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. Княгині Ольги, буд. 3, +380673443520, Strumok_prannya@ukr.net

Місцезнаходження об’єкта: 78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. Визволення, 1

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРУМОК» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами пральні. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні дров. Джерелом викидів є димова труба котла ПТК « Лідер-5м».

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На ТОВ «СТРУМОК» (пральня) виявлено 1 стаціонарне джерело викиду забруднюючих речовин.

Під час роботи ТОВ «СТРУМОК» утворюються забруднені речовини, а саме: оксид вуглецю – 0,5164 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,3414 т/рік; суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,3672 т /рік; метан - 0,0043т/рік; вуглецю діоксид – 446,7137 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] - 0,006 т/рік;

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 2 групи згідно Наказу Міндовкілля № 448 від 27.06.2023 р. не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: На ТОВ «СТРУМОК» впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не планується, тому що на даний час немає перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та на межі СЗЗ дотримуються гігієнічні нормативи.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються тому природоохоронні заходи для їх виконання не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

Повідомлення Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування»ипро клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Повне найменування суб’єкта господарювання: Філія газопромислового управління «Львівгазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: Філія ГПУ «Львівгазвидобування»

АТ «Укргазвидобування».

Ідентифікаційний код: 39585756

Юридична та поштова адреси: 79062, Львівська область, м. Львів, Франківський район, вул. Рубчака, 27.

Контактний номер телефону: (032) 234-36-26

Електронна пошта: admin@lgv.com.ua

Фактична адреса газових свердловин Пасічнянського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування»: Івано-Франківська область, Калуський район, Новицька громада.

Мета отримання дозволів на викиди: отримання дозволів на викиди для існуючих об’єктів. Об’єкти відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яка здійснюється на проммайданчиках газових свердловин Пасічнянського ЦВНГК не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Газові свердловини призначені для розкриття газових пластів Гринівського газового родовища, вилучення з них газу з наступним його транспортуванням по трубопроводах на установки підготовки газу. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються забруднюючі речовини (т/рік):

Свердловина № 1 Гринівка - метан - 0,009961.

Свердловина № 2 Гринівка - метан - 0,010697.

Свердловина № 17 Гринівка - метан - 0,010697.

Свердловина № 25 Гринівка - метан - 0,003891.

Свердловина № 47 Гринівка - метан - 0,010266.

Свердловина № 51 Гринівка - метан - 0,007950.

Свердловина № 52 Гринівка - метан - 0,010531.

Свердловина № 53 Гринівка - метан - 0,009866.

Свердловина №№ 54, 66 Гринівка - метан - 0,013672.

Свердловини №№ 56, 72, 73 Гринівка - метан - 0,034157.

Свердловина № 57 Гринівка - метан - 0,009759.

Свердловина № 58 Гринівка - метан - 0,029198.

Свердловина № 59 Гринівка - метан - 0,009759.

Свердловина № 61 Гринівка - метан - 0,008298.

Свердловина № 63 Гринівка - метан - 0,009961.

Свердловина № 64 Гринівка - метан - 0,008298.

Свердловина № 65 Гринівка - метан - 0,009759.

1-а лінія збору газу Гринівського ГР - метан - 0,054028.

Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 червня 2023 року № 448 заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

 Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501 554

Повідомлення Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Повне найменування суб’єкта господарювання: Філія газопромислового управління «Львівгазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: Філія ГПУ «Львівгазвидобування»

АТ «Укргазвидобування».

Ідентифікаційний код: 39585756

Юридична та поштова адреси: 79062, Львівська область, м. Львів, Франківський район, вул. Рубчака, 27.

Контактний номер телефону: (032) 234-36-26

Електронна пошта: admin@lgv.com.ua

Фактична адреса газових свердловин Пасічнянського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування»: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, Пасічнянська громада.

Мета отримання дозволів на викиди: отримання дозволів на викиди для існуючих об’єктів. Об’єкти відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яка здійснюється на проммайданчиках газових свердловин Пасічнянського ЦВНГК не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Газові свердловини призначені для розкриття газових пластів Битків-Бабченського газоконденсатного родовища, вилучення з них газу з наступним його транспортуванням по трубопроводах на установки підготовки газу. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються забруднюючі речовини (т/рік):

Свердловина № 33 Бабче - метан - 0,188509.

Свердловина № 496 Бабче - метан - 0,011147.

Свердловина № 3 Битків - метан - 0,498867.

Свердловина № 8 Битків - метан - 0,729988.

Свердловина № 28 Битків - метан - 9,662412.

Свердловина № 31 Битків - метан - 0,129014.

Свердловина № 36 Битків - метан 1,208852.

Свердловина № 37 Битків - метан - 5,925647.

Свердловина № 40 Битків - метан - 3,828310.

Свердловина № 42 Битків - метан - 0,105708.

Свердловина № 45 Битків - метан - 7,061619.

Свердловина № 304 Битків - метан - 0,188725.

Свердловина № 483 Битків - метан - 0,007147.

Свердловина № 492 Битків - метан - 0,025649.

Свердловина № 619 Битків - метан - 0,102792.

Свердловина № 700 Битків - метан - 0,037740.

Свердловини № 16 і № 20 Бухтівець - метан – 5,689559.

Свердловина № 51 Бухтівець - метан - 1,094934.

Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 червня 2023 року № 448 заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501 554.

Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ДП «СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН» ВАТ «Івано-Франківськцемент»

Повне найменування суб’єкта господарювання: Дочірнє підприємство «СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН» відкритого акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент»

Скорочене найменування суб’єкта господарюванняДП «СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН» ВАТ «Івано-Франківськцемент»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32604981

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2А/70, zbvzag@ukr.net, 0342-58-37-99

Місцезнаходження об’єкта/проммайданчика: 77422, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, 2А/70 

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єктаДП «СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при зберіганні інертних матеріалів, під час закачування цементу в силоси, під час змішування піску, щебеню та цементу, під час спалювання дров, при проведенні електрозварювальних робіт, під час роботи компресорів, під час роботи двигунів внутрішнього згорання а також при зберіганні, прийманні та заправці автомобілів. Джерелами викидів є склади інертних матеріалів та завальні ями, бункер заповнювач, фільтри силосів цементу, дефлектори арматурної дільниці, вентиляційні труби зварювальних постів та компресорних, димова труба котла Ретра-3М, дихальний клапан резервуара, ПРК та автотранспорт.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На території ДП «СПЕЦЗАЛІЗОБЕТОН» виявлено 27 стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин, через які в атмосферне повітря потрапляють наступні  забруднюючі речовини та парникові гази, а саме: оксид вуглецю – 3,500762 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2] - 7,6341044 т/рік; суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 8,158347 т /рік; метан – 0,0026 т/рік; вуглецю діоксид – 885,9073 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] – 0,0221 т/рік; кремній оксид – 0,0013816 т/рік; титану діоксид – 17,25Е-5; залізо та його сполуки – 0,024872; манган та його сполуки – 0,001802; аміак – 0,00893 т/рік; бенз(а)пірен – 1,1826Е-5 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні граничні С12-С19) - 0,8555877 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (масло мінеральне нафтове) – 0,0234т/рік; свинець – 3,8Е-5 т/рік; фториди добре розчинні – 0,0030016 т/рік; фториди погано розчинні – 0,001613 т/рік; фтористий водень – 0,0007604 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 2 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для 2 групи згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 348 від 30.10.2014 року не надаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ

 

Повідомлення ФОП Бардіна А.А. про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Бардіна Анастасія Анатоліївна / ФОП Бардіна А.А.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 3102102748

Юридична , поштова адреса та фактичне місцезнаходження об’єкта: 78592, Івано-Франківська обл, Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Яблуниця, вул. Горішків 286 б. Тел (067) 9934700, e-mail: reception.drimhause@gmail.com

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Бардіна А.А. не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ФОП Бардіна А.А. спеціалізується на Діяльності засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (КВЕД 55.20). Проммайданчик (готель «Дрім Хауз») знаходиться в південній частині с. Яблуниця по вул. Горішків 286 б та оточений оточений іншими субєктами господарювання, приватними садибами та лісовими угіддями. Джерелами викидів забруднюючих речовин є опалювальне обладнання та генератор.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,038 т/рік, вуглецю оксид – 0,613 т/рік, тверді частки – 0,0512 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,1183 т/рік, аміак – 0,00005 т/рік та парникові гази – 75,81 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: при отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


Повідомлення ФОП Федь І.І. про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Федь Іван Іванович / ФОП Федь І.І.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (ІПН) 2694015411

Юридична  та поштова адреса: 90613, Закарпатська обл, Рахівський р-н, с. Середнє Водяне, вул. Нова 16. Тел (03132) 34-387, e-mail: reception@milliandjon.com.ua, веб сайт - https://milliandjon.com.ua/

Фактичне місцезнаходження об’єкта: 78593, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, Поляницька ТГ, с. Поляниця, Участок Стаїще 151 А.

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює ФОП Федь І.І. не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Загальний опис об’єкта: ФОП Федь І.І. спеціалізується на діяльності ресторанів, надання послуг мобільного харчування (КВЕД 56.10). Проммайданчик (готель «Міллі і Джон») знаходиться в центральній частині с. Поляниця вздовж дороги та оточений житловими будівлями та іншими суб’єктами господарювання. Джерелами викидів забруднюючих речовин є опалювальне обладнання та випічка піцци, дизель-генератор, витяжка робочої зони кухні та сауна.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: азоту діоксид - 0,297 т/рік, вуглецю оксид – 1,43 т/рік, тверді частки – 0,14 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,0099 т/рік, сірки діоксид – 0,0187 т/рік, натрію гідроокис – 0,056 т/рік, альдегід пропіоновий – 0,001 т/рік, к-та пентанова – 0,000045 т/рік, к-та гексанова – 0,00000045 т/рік та парникові гази – 274,4 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчику передбачені та не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, та відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: при отримані дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання і споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.


Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАСІК-ФОРМ» (ТОВ «КЛАСІК-ФОРМ»). Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 41848263. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 04052, місто Київ, вул. Глибочицька, будинок 17, контактний номер телефону: +38 (067) 505-82-85, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: s.zhidkov@brsm-nafta.ua. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Івано-Франківська область, Калуський (Долинський) район, с. Оболоння, вул. Одиниця. Мета отримання дозволу на викиди: отримати дозвіл на викиди для джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства підлягає оцінці впливу на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме стаття 3, частини 3, п.4, а саме «зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше». ТОВ «КЛАСІК-ФОРМ» отримало позитивний Висновок з ОВД № 03-04/4 від 26.05.2023.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Автозаправна станція призначена для приймання, зберігання та заправки автомобілів рідким моторним паливом (РМП) різних видів, скрапленим вуглеводневим газом (СВГ), а також сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з наданням послуг з продажу супутніх товарів. Зберігання нафтопродуктів здійснюється у 6-ти підземних двохстінних металевих резервуарах, а саме: дизпаливо різних марок – 2 шт. ємністю 25 м3 та 10 м3, бензин різних марок – 4 шт. по два резервуари по 10 м3 та 5м3. Загальна ємність резервуарного парку РМП – 65,0 м3. Встановлено один аварійний резервуар для проливів нафтопродуктів ємністю 10 м3. Для зберігання СВГ функціонує один підземний газовий модуль ємністю 19,95 м3. Кількість паливороздавальних колонок (ПРК): «Gilbarco SK 700 II 6/0/6 LPG» (двостороння) - 2 шт., «Gilbarco SK 700 II 8/0/8» (двостороння) - 1 шт. Пропускна здатність АЗС 250 авто/добу по РМП та 100 авто/добу по СВГ. Для забезпечення електроенергією АЗС під час аварійного відключення використовується дизель-генератор. Відомості щодо видів та обсягів викидів: НМЛОС (бензин (нафтовий малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 1,54 т/рік, НМЛОС (вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) – 0,0694 т/рік, НМЛОС (пропан) – 0,37685 т/рік, НМЛОС (бутан) – 0,56677 т/рік, оксид вуглецю - 0,0003 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) - 0,006 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,000015 т/рік, метан - 0,15402 т/рік, вуглецю діоксид – 0,74 т/рік, азоту (1) оксид [N2О] - 0,00002 т/рік, сірки діоксид - 0,0006 т/рік, сірководень – 0,0003 т/рік, аміак – 0,007 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: відповідно до ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», об’єкт належить до ІІ групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, відсутні перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, тел. (0342) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАСІК-ФОРМ» (ТОВ «КЛАСІК-ФОРМ»). Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 41848263. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 04052, місто Київ, вул. Глибочицька, будинок 17, контактний номер телефону: +38 (067) 505-82-85, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: s.zhidkov@brsm-nafta.ua. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. Європейська, буд. 15. Мета отримання дозволу на викиди: отримати дозвіл на викиди для джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства підлягає оцінці впливу на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме стаття 3, частини 3, п.4, аб.2 «поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше». ТОВ «КЛАСІК-ФОРМ» отримало позитивний Висновок з ОВД № 03-04/49 від 08.12.2021.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Багатопаливний автозаправний комплекс призначений для приймання, зберігання та заправки автомобілів рідким моторним паливом (РМП) різних видів, скрапленим вуглеводневим газом (СВГ), а також сервісне обслуговування водіїв та пасажирів з наданням послуг з продажу супутніх товарів. Зберігання нафтопродуктів здійснюється у 5-ти підземних двохстінних металевих резервуарах, а саме: дизпаливо різних марок – 2 шт. ємністю 25 м3 та 10 м3, бензин різних марок – 3 шт. по 10 м3 (один з них двосекційний по 5 м3). Загальна ємність резервуарного парку РМП – 69 м3. Для зберігання СВГ функціонує один підземний газовий резервуар ємністю 19,95 м3. Кількість паливороздавальних колонок (ПРК): «Gilbarco SK 700 II 6/0/6 LPG» (двостороння) - 2 шт., «Gilbarco SK 700 II 8/0/8» (двостороння) - 1 шт. Пропускна здатність АЗК 250 авто/добу по РМП та 100 авто/добу по СВГ. Відомості щодо видів та обсягів викидів: НМЛОС (бензин (нафтовий малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 1,779476 т/рік, НМЛОС (вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) – 0,074 т/рік, НМЛОС (пропан) – 0,2733697 т/рік, НМЛОС (бутан) – 0,410053 т/рік, оксид вуглецю - 0,014 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) - 0,087 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,0002 т/рік, метан - 0,0003 т/рік, вуглецю діоксид – 6,4 т/рік, азоту (1) оксид [N2О] - 0,0002 т/рік, сірки діоксид - 0,008 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: відповідно до ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», об’єкт належить до ІІ групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, відсутні перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, тел. (0342) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.


Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами кондитерського цеху «Гаврилівські солодощі» Фізичної особи-підприємця Сем’янів Івана Васильовича

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Фізична особа-підприємець Сем’янів Іван Васильович (ФОП Сем’янів Іван Васильович)

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО: 2445217659

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 78414, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул. Поперечна, буд. 16, +380977629203, torytik1@ukr/net

Місцезнаходження об’єкта: 78414, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гаврилівка, вул.Українська 196 в

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: висновок відсутній, оскільки об´єкт не підпадає під дію статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта: Фізична особа-підприємець Сем’янів Іван Васильович порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами кондитерського цеху «Гаврилівські солодощі». Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні дров, пелет, випіканні та остиганні продукції, зберіганні борошна, а також при роботі дизельного генератора. Джерелами викидів є димова труба печей на пелетах LFRNP-6080 (1),(2), димова труба котла Аtmos DC 25S, вентиляційна труба печей на пелетах LFRNP-6080 (1),(2), вентиляційна труба від конвекційної печі Мiwe aero 8.64, труба дизельгенератора PRAMAST VG - R25 та неорганізоване джерело - приміщення остигання і зберігання продукції.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На ФОП Сем’янів Іван Васильович (кондитерський цех «Гаврилівські солодощі») виявлено 6 стаціонарних джерела викиду забруднюючих речовин.

Під час роботи ФОП Сем’янів Іван Васильович утворюються забруднені речовини, а саме: оксид вуглецю - 0,0686 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2], - 0,1066 т/рік; суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом - 0,0513 т /рік; метан - 0,0006т/рік; вуглецю діоксид – 44,54 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] - 0,0008 т/рік; спирт етиловий (неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)) - 0,2736 т/рік; оцтова кислота - 0,0281 т/рік; ацетальдегід - 0,0049 т/рік; акролеїн – 1,03Е-11 т/рік; аміак - 0,00002 т/рік; бенз(а)пірен – 7,2Е-08 т/рік; діоксид сірки - 0,0017 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні граничні С1219) - 0,0081 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 2 групи згідно Наказу Міндовкілля № 448 від 27.06.2023 р. не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: На ФОП Сем’янів Іван Васильович впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не планується, тому що на даний час немає перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та на межі СЗЗ дотримуються гігієнічні нормативи.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються тому природоохоронні заходи для їх виконання не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

Повідомлення Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Повне найменування суб’єкта господарювання: Філія газопромислового управління «Львівгазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: Філія ГПУ «Львівгазвидобування»

АТ «Укргазвидобування».

Ідентифікаційний код: 39585756

Юридична та поштова адреси: 79062, Львівська область, м. Львів, Франківський район, вул. Рубчака, 27.

Контактний номер телефону: (032) 234-36-26

Електронна пошта: admin@lgv.com.ua

Фактична адреса промислових майданчиків Пасічнянського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування»:

 1. УПГ (ГРС) «Гринівка». 77352, Івано-Франківська область, Калуський район, Новицька громада, с. Підмихайля, вул. Лісничівка, 1.
 2. УПГ (ГРС) «Сівка». 77342, Івано-Франківська область, Калуський район, Калуська міська громада, с. Сівка-Калуська, вул. Сівецька, 1.
 3. Пункт заміру «Калуш» Пасічнянського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 77300, Івано-Франківська область, Калуський район, Калуська міська громада, м. Калуш, вул. Львівська, 65.

Мета отримання дозволів на викиди: Отримання дозволів на викиди для існуючих об’єктів.

Об’єкти відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яка здійснюється на проммайданчиках УПГ (ГРС) «Гринівка», УПГ (ГРС) «Сівка», ПЗ «Калуш» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Виробничий майданчик УПГ (ГРС) «Гринівка» призначений для збору природного газу зі свердловин №№ 1, 2, 17, 25, 41-43, 47, 51-59, 61, 63-67 Гринівського родовища, який після двохступеневої сепарації, загального заміру та одоризації подається у вихідний газопровід до споживачів у мережі Калуського УЕГГ та на пункт заміру «Калуш». Фактичний середньорічний відбір природного газу – 16425,0 тис. м3/рік. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються (т/рік): Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,008951; Оксид вуглецю – 0,010853; Діоксид сірки – 0,000319; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок надиференційовані за складом – 0,000606; Вуглеводні граничні С12-С19 – 0,000019; Оксид діазоту – 0,000019; Вуглецю діоксид – 5,867510; Метан – 2,449711; Етилмеркаптан - 0,0000127.

Виробничий майданчик УПГ (ГРС) «Сівка» розташований за адресою: 77342, Івано-Франківська область, Калуський район, Калуська міська громада, с. Сівка-Калуська, вул. Сівецька, 1 і призначений для збору та підготовки природного газу по одній вхідній лінії із свердловини № 9 Гринівського ГР шляхом очистки від механічних домішок та крапельної вологи, одоризації і подачі його в мережу Калуського УЕГГ. Виробнича потужність видобутку підготовленого природного газу – 620,5 тис. м3/рік. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються (т/рік): Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,001697; Оксид вуглецю - 0,001355; Оксид діазоту – 0,000005; Вуглецю діоксид – 3,049496; Метан – 0,443408; Етилмеркаптан - 0,0000094.

Пункт заміру «Калуш» Пасічнянського ЦВНГК Філії ГПУ «Львівгазвидобування» призначений для заміру об'ємів видобутого газу на УПГ (ГРС) «Гринівка». Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються (т/рік): Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,002982; Оксид вуглецю - 0,02341; Оксид діазоту – 0,000009; Вуглецю діоксид – 5,267312; Метан – 0,008452; Етилмеркаптан – 0,000000032.

Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 червня 2023 року № 448 заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501 554.

Повідомлення Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування» про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Повне найменування суб’єкта господарювання: Філія газопромислового управління «Львівгазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: Філія ГПУ «Львівгазвидобування»

АТ «Укргазвидобування».

Ідентифікаційний код: 39585756

Юридична та поштова адреси: 79062, Львівська область, м. Львів, Франківський район, вул. Рубчака, 27.

Контактний номер телефону: (032) 234-36-26

Електронна пошта: admin@lgv.com.ua

Фактична адреса промислових майданчиків Пасічнянського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування»:

 1. Обладнання Бухтівецької складки. 78432, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, Пасічнянська громада, с. Букове, урочище «Монастирецьке».
 2. УППГ-1 Битків-Бабченського газоконденсатного родовища. 78432, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, Пасічнянська громада, с. Постоята.
 3. УПГ «Гребінка № 1». 78432, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, Пасічнянська громада, с. Пасічна, урочище «Бзивач».
 4. УППГ-3 Битків-Бабченського газоконденсатного родовища. 78430, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, Пасічнянська громада, с. Битків, вул. Михайлюка, 292.

Мета отримання дозволів на викиди: Отримання дозволів на викиди для існуючих об’єктів.

Об’єкти відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яка здійснюється на проммайданчиках Бухтівецької складки, УППГ-1, УПГ «Гребінка-1», УППГ-3 не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Обладнання Бухтівецької складки призначене для розкриття газового пласта, вилучення з нього газу з наступним його транспортуванням по трубопроводу на УКПГ (ДКС) «Пасічна». Виробнича потужність видобутку підготовленого природного газу – 317,0 т/рік. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються (т/рік): Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,035660; Оксид вуглецю - 0,237734; Вуглецю діоксид – 39,319845; Метан - 0,374111; Метиловий спирт - 0,0000045.

На УППГ-1 виконується збір та підготовка газу Битків-Бабченського газоконденсатного родовища шляхом очистки від механічних домішок і крапельної вологи та подачі його в промисловий газопровід Ду325 УКПГ (ДКС) «Пасічна». Виробнича потужність видобутку підготовленого природного газу – 55600,0 т/рік. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються (т/рік): Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,002120; Оксид вуглецю - 0,004569; Оксид діазоту – 0,000018; Вуглецю діоксид – 10,279575; Метан – 58,620161; Метиловий спирт - 0,00000035.

На УПГ «Гребінка № 1» виконується збір газу Битків-Бабченського ГКР і подачі його по семи нитках до газозбірної гребінки, після якої газ по трьох технологічних нитках поступає УППГ-1. Виробнича потужність видобутку підготовленого природного газу – 71540,0 т/рік. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються (т/рік): Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,001913; Оксид вуглецю - 0,02206; Діоксид сірки – 0,000262; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок надиференційовані за складом – 0,000497; Вуглеводні граничні С12-С19 – 0,000015; Оксид діазоту – 0,000007; Вуглецю діоксид – 0,113289; Метан - 0,524626; Метиловий спирт - 0,0000037.

На УППГ-3 виконується збір та підготовка газу Битків-Бабченського газоконденсатного родовища шляхом очистки від механічних домішок і крапельної вологи та подачі його в промисловий газопровід Ду325 УКПГ (ДКС) «Пасічна». Виробнича потужність видобутку підготовленого природного газу – 29550,0 т/рік. Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються (т/рік): Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,008710; Оксид вуглецю - 0,011037; Оксид діазоту – 0,000026; Вуглецю діоксид – 15,789778; Метан – 1,028555; Метиловий спирт - 0,00000037.

Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 червня 2023 року № 448 заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: oda@if.gov.ua, телефон: +38 0 (800) 501 554.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux