Регіональні цільові програми

Перелік регіональних цільових програм з питань соціально-економічного розвитку області у відповідних галузях та сферах діяльності, які діють у 2021 році

станом на 01.08.2021

з/п

Назва програми

Координатор виконання програми

Документ, яким затверджено програму

Термін дії програми

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

1

Регіональна цільова  програма розвитку малого та середнього підприєм­ництва в Івано-Франківсь­кій області на 2021 рік

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 25.09.2020

№ 1570-37/2020

2021 рік

2

Регіональна цільова про­грама енергозбереження для населення Івано-Фран­ківської області на 2021 рік

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 31-2/2020

2021 рік

3

Програма соціально-економічного і культурного розвитку області на 2021 рік

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 09.07.2021

№ 180-7/2021

2021 рік

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

4

Регіональна цільова програ­ма проведення лаборатор­но-діагностичних та ліку­вально-профілактичних робіт у сфері ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів в Івано-Франківській області на 2021-2022 роки

Департамент агропромислового розвитку

Рішення обласної ради

від 21.02.2020

№ 1409-34/2020


2021-2022 роки

5

Регіональна цільова програма боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2017-2021 роки

Департамент агропромислового

розвитку

Рішення обласної ради

від 15.09.2017

№ 609-17/2017

2017-2021

роки

6

Комплексна програма роз­витку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франків­ської області у 2021 році

Департамент агропромислового

розвитку

Рішення обласної ради

від 25.09.2020

№ 1569-37/2020


2021 рік

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області

7

Регіональна програма розвитку земельних відносин  в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області

Рішення обласної ради від 23.04.2021

№ 148-6/2021

2021-2025

роки

Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

8

Регіональна цільова про­грама підтримки індивіду­ального житлового будів­ництва на селі та поліп­шення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2021-2025 роки

Обласний фонд підтримки індивідуального

житлового будівництва на селі

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 36-2/2020


2021-2025

роки

Дністровське басейнове управління водних ресурсів

9

Комплексна регіональна цільова програма розвитку водного господарства на період до 2021 року в області

Дністровське басейнове управління водних ресурсів

Рішення обласної ради

від 23.11.2012

№ 723-19/2012

до 2021 року

Обласне управління лісового та мисливського господарства

10

Обласна цільова програма розвитку лісового та мисливського господар­ства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки

Обласне управління лісового та мисливського господарства

Рішення обласної ради

від 21.10.2016

№ 315-10/2016


2017-2021 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

11

Регіональна цільова програма розвитку донор­ства крові, її компонентів на 2021-2025 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 32-2/2020


2021-2025 роки12

Комплексна програма «Здоров’я населення Прикарпаття 2021-2025 роки»

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 33-2/2020

від 23.04.2021

№ 139-6/2021

від 09.07.2021

№ 177-7/2021

2021-2025 роки


13

Програма розвитку та вдо­сконалення служби екстре­ної (швидкої) та невідклад­ної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2018-2022 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 22.12.2017

№ 744-19/2017


2018-2022 роки

14

Обласна програма «Розвиток паліативної допомоги на Прикарпатті на 2018-2022 роки»

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 22.12.2017

№ 747-19/2017

2018-2022 роки

15

Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Обласний аптечний склад» на 2020-2021 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 21.02.2020

№ 1410-34/2020

2020-2021 роки

16

Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерцій­них підприємств охорони здоров’я Івано-Франківсь­кої обласної ради на 2020-2021 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 29.05.2020

№ 1456-35/2020

2020-2021 роки

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

17

Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 25.12.2015

№ 42-2/2015

від 10.06.2016

№ 218-5/2016

від 09.12.2016

№ 342-11/2016

від 10.03.2017

№ 445-13/2017

від 30.06.2017

№ 542-16/2017

від 08.12.2017

№ 679-19/2017

від 02.03.2018

№ 820-20/2018

від 22.06.2018

№ 871-22/2018

від 15.02.2019

№ 1059-27/2019

від 15.11.2019

№ 1262-32/2019

від 21.02.2020

№ 1403-34/2020

від 29.05.2020

№ 1449-35/2020

від 31.07.2020

№ 1502-36/2020

від 06.11.2020

№ 1617-38/2020

від 23.12.2020

№ 26-2/2020

від 19.02.2021

№ 82-4/2021

від 23.04.2021

№ 140-6/2021

2016-2023  роки

18

Обласна цільова соціальна програма «Молодь Прикарпаття»

на 2021-2025 роки

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 38-2/2020

2021-2025 роки

19

Обласна цільова соціальна програма «Розвиток пластового руху Прикар­паття» на 2018-2022 роки

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 21.09.2018

№ 942-23/2018

від 25.09.2020

№ 1565-37/2020

2018-2022 роки

20

Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 37-2/2020

2021-2025 роки

Управління спорту облдержадміністрації

21

Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки

Управління спорту облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2016

№ 404-12/2016

від 30.06.2017

№ 539-16/2017

від 22.06.2018

№ 873-22/2018

від 07.012.2018

№ 1006-26/2018

від 15.02.2019

№ 1060-27/2019

від 15.11.2019

№ 1257-32/2019

від 13.12.2019

№ 1289-33/2019

від 31.07.2020

№ 1503-36/2020

2017-2021 роки

Служба у справах дітей облдержадміністрації

22

Регіональна цільова програма попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2021-2025 роки

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 23.04.2021

№ 149-6/2021

2021-2025 роки

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

23

Регіональна цільова програма «Культура Івано-Франківщини» на 2021 рік

Управління культури, національностей та релігій

Рішення обласної ради

від 25.09.2020

№ 1566-37/2020

2021 рік

24

Регіональна цільова програма «Духовне життя» на 2021 рік

Управління культури, національностей та релігій

Рішення обласної ради

від 25.09.2020

№ 1567-37/2020

2021 рік

25

Регіональна цільова програма «Просвіта ХХІ століття» на 2017-2021 роки

Управління культури, національностей та релігій


Рішення обласної ради

від 23.12.2016

 № 403-12/2016

від 22.06.2018

№ 869-22/2018

від 21.09.2018

№ 932-23/2018

від 01.03.2019

№ 1101-27/2019

2017-2021 роки

26

Регіональна цільова програма «Відродження Галича як давньої столиці України» на 2018-2021 роки

Управління культури, національностей та релігій


Рішення обласної ради

від 08.12.2017

№ 684-19/2017

від 08.12.2017

№ 684-19/2017

від 21.09.2018

№ 930-23/2018

від 13.12.2019

№ 1284-33/2019

від 09.07.2021

№ 178-7/2021

2018-2021 роки

27

Регіональна цільова програма «Відзначення в області 150-річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році» на 2018-2021 роки

Управління культури, національностей та релігій


Рішення обласної ради

від 22.06.2018

№ 880-22/2018

від 21.09.2018

№ 929-23/2018

від 13.12.2019

№ 11285-33/2019

2018-2021 роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

28

Обласна комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2016

№ 402-12/2016

від 24.03.2017

№ 472-13/2017

від 15.09.2017

№ 603-17/2017

від 27.04.2018

№ 838-21/2018

від 07.12.2018

№ 999-26/2018

від 15.02.2019

№ 1061-27/2019

від 29.05.2020

№ 1445-35/2020

2017-2021

роки


Обласна програма підтрим­ки сімей загиблих, постра­ждалих учасників Револю­ції Гідності, учасників бо­йових дій, осіб, які пере­бувають чи перебували у складі добровольчих фор­мувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територі­альної цілісності України, та інших громадян, які за­лучалися і брали безпосе­редню участь в антитеро­ристичній операції в райо­нах її проведення, чи у здійсненні заходів із забез­печення національної без­пеки і оборони, відсічі і стримування збройної агре­сії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 06.06.2014

№ 1259-28/2014

від 24.03.2017

№ 471-13/2017

від 15.09.2017

№ 602-17/2017

від 07.12.2018

№ 1000-26/2018

від 01.03.2019

№ 1099-27/2019

від 21.02.2020

№ 1406-34/2020

від 31.07.2020

№ 1500-36/2020

від 25.09.2020

№ 1564-37/2020

від 06.11.2020

№ 1616-38/2020

від 23.04.2021

№ 136-6/2021

від 09.07.2021

№ 176-7/2021

постійно

29

Регіональна цільова про­грама соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці на 2020-2024 роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 13.12.2019

№ 1293-33/2019

2020-2024 роки

30

Обласна програма підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей на 2019-2021 роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 21.12.2018

№ 1032-26/2018

2019-2021 роки

31

Обласна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки 

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 17.05.2019

№ 1129-28/2019

2019-2023 роки 

32

Програма удосконалення системи соціального захисту населення в Івано-Франківській області на 2021 рік

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 23.04.2021

№ 146-6/2021

2021 рік

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

33

Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2021 рік

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Рішення обласної ради

від 25.09.2020

№ 1568-37/2020

2021 рік

Юридичний департамент облдержадміністрації

34

Регіональна цільова програма профілактики правопорушень на 2021-2025 роки

Юридичний департамент 

облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 23.04.2021

№ 145-6/2021

2021-2025 роки

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ)

35

Програма правової освіти населення на 2018-2022 роки

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)

Рішення обласної ради                       від 02.03.2018

№ 818-20/2018

2018-2022 роки

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

36

Комплексна цільова соці­альна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2021 рік

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 29.05.2020

№ 1454-35/2020

від 09.07.2021

№ 173-7/2021

2021 рік

37

Цільова програма протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту на 2018-2021 роки

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 21.09.2018

№ 941-23/2018


2018-2021 роки

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

38

Регіональна цільова програма розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2018-2022 роки

Департамент розвитку гро­мад та територій, дорожньо­го, житлово-комунального господарства, містобуду­вання та архітектури

Рішення обласної ради

від 08.12.2017

№ 685-19/2017


2018-2022

роки

39

Регіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2020-2025 роки

Департамент розвитку гро­мад та територій, дорожньо­го, житлово-комунального господарства, містобуду­вання та архітектури

Рішення обласної ради

від 13.12.2019

№ 1295-33/2019

2020-2025 роки

40

Регіональна цільова програма паспортизації пам’яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області на 2021-2025 роки

Департамент розвитку гро­мад та територій, дорожньо­го, житлово-комунального господарства, містобуду­вання та архітектури

Рішення обласної ради

від 29.05.2020

№ 1455-35/2020

2021-2025 роки

41

Регіональна цільова програма «Питна вода» на 2021-2025 роки

Департамент розвитку гро­мад та територій, дорожньо­го, житлово-комунального господарства, містобуду­вання та архітектури

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 35-2/2020


2021-2025

роки

42

Регіональна цільова про­грама зовнішнього освіт­лення селищних та сільсь­ких населених пунктів області до 2025 року

Департамент розвитку гро­мад та територій, дорожньо­го, житлово-комунального господарства, містобуду­вання та архітектури

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 34-2/2020


до 2025 року

43

Регіональна цільова програма розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху Івано-Франківської області на 2021-2025 роки

Департамент розвитку гро­мад та територій, дорожньо­го, житлово-комунального господарства, містобуду­вання та архітектури

Рішення обласної ради

від 09.07.2021

№ 183-7/2021Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

44

Регіональна цільова програма розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2021 рік

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 25.09.2020

№ 1571-37/2020


2021 рік

45

Регіональна цільова програма розвитку міжнародного спів робіт­ництва Івано-Франківської області на 2021 рік

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 25.09.2020

№ 1572-37/2020


2021 рік

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

46

Програма охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації


Рішення обласної ради від 23.12.2020

№ 30-2/2020

від 23.04.2021

№ 135-6/2021

від 09.07.2021

№ 171-7/2021

2021-2025

роки

47

Обласна цільова протипаводкова програма на період до 2025 року

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 09.07.2021

№ 181-7/2021


Обласна рада

48

Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2021 рік

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 29.05.2020

№ 1457-35/2020

від 19.02.2021

№ 81-4/2021

2021 рік

49

Регіональна цільова програма забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2020-2024 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 13.12.2019

№ 1294-33/2019


2020-2024

роки

50

Програма розвитку Дніс­тровського регіонального ландшафтного парку на 2021-2025 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 40-2/2020

2021-2025

роки

51

Програма розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ «Галичина» на 2018-2022 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 02.03.2018

№ 819-20/2018

від 29.05.2020

№ 1451-35/2020

2018-2022

роки

52

Програма з виконання робіт із землеустрою для забезпечення оформлення права на землі лісового фонду на 2018-2022 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 22.06.2018

№ 858-22/2018

2018-2022

роки

53

Програма транспортного забезпечення діяльності Івано-Франківської облас­ної ради на 2019-2021 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 21.12.2018

№ 1035-26/2018

2019-2021 роки

54

Обласна програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репре­сій тоталітарних режимів на 2019-2021 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 21.12.2018

№ 1034-26/2018

від 23.04.2021

№ 138-6/2021

від 09.07.2021

№ 175-7/2021

2019-2021 роки

55

Регіональна цільова програма забезпечення ді­яльності Івано-Франківсь­кого обласного комуналь­ного агролісогосподарсь­кого підприємства «Івано-Франківськоблагроліс» на 2020-2024 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради від 20.09.2019

№ 1193-30/2019

2020-2024 роки

56

Регіональна цільова програ­ма забезпечення діяльності комунального підприєм­ства Івано-Франківської обласної ради «Централізо­вана закупівельна організа­ція Івано-Франківської обласної ради» на 2020-2024 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради від 31.07.2020

№ 1512-36/2020

2020-2024 роки

57

Програма приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2025 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради від 19.02.2021

№ 84-4/2021

2021-2025 роки

Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення

58

Регіональна цільова про­грама діяльності господар­ського підрозділу управлін­ня облдержадміністрації з питань ресурсного забезпе­чення на 2020-2022 роки

Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення

Рішення обласної ради

від 20.09.2019

№ 1194-30/2019

від 23.12.2020

№ 28-2/2020

2020-2022 роки

Сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

59

Програма забезпечення мобілізаційної підготовки  та оборонної роботи в області на 2018-2022 роки

Сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 02.03.2018

№ 817-20/2018

2018-2022 роки

Сектор оборонної роботи апарату облдержадміністрації

60

Регіональна цільова програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне виховання молоді на 2021-2025 роки

Сектор оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 39-2/2020


2021-2025 роки

Державний архів Івано-Франківської області

61

Регіональна цільова програма забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Івано-Франківської області на 2019-2021 роки

Державний архів Івано-Франківської області

Рішення обласної ради

від 21.12.2018

№ 1037-26/2018

2019-2021 роки


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux