Регіональні цільові програми

Перелік 

регіональних цільових програм 

з питань соціально-економічного розвитку області

у відповідних галузях та сферах діяльності, які діють у 2023 році

з/п

Назва програми

Координатор

виконання програми

Документ, яким затверджено програму

Термін дії

програми

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації


Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприєм­ництва в Івано-Франківсь­кій області на 2022-2023 роки

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 12.11.2021

№ 280-10/2021

2022-2023 роки


Регіональна цільова програма «ЕНЕРГОДІМ» для підтримки ОСББ Івано-Франківської області на 2022-2023 роки

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 24.12.2021

№ 356-11/2021

2022-2023 роки


Програма соціально-еко­номічного та культурного розвитку Івано-Франківсь­кої області на 2023 рік

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

Розпорядження ОДА

від 12.01.2023 № 10

2023 рік

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації


Регіональна цільова програма боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Івано-Франківській області на 2022-2025 роки

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 17.12.2021

№ 338-11/2021

2022-2025

роки


Комплексна програма роз­витку агропромислового комплексу та сільських те­риторій Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 17.12.2021

№ 337-11/2021

від 23.12.2022

№ 572-19/2022

2022-2025 роки


Регіональна цільова програма охорони та збереження лісових ресурсів комунального лісового господарства Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 12.11.2021

№ 285-10/2021

2022-2026 роки

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області


Регіональна програма розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021-2025 роки

Головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області

Рішення обласної ради від 23.04.2021

№ 148-6/2021

2021-2025

роки

Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі


Регіональна цільова про­грама підтримки індивіду­ального житлового будів­ництва на селі та поліп­шення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2021-2025 роки

Обласний фонд підтримки індивідуального

житлового будівництва на селі

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 36-2/2020


2021-2025

роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації


Регіональна цільова програма розвитку донор­ства крові, її компонентів на 2021-2025 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 32-2/2020


2021-2025 роки
Комплексна програма «Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки»

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 33-2/2020

від 23.04.2021

№ 139-6/2021

від 09.07.2021

№ 177-7/2021

від 11.05.2022

№ 410-14/2022

від 06.07.2022

№ 471-15/2022

від 16.09.2022

№ 500-16/2022

від 07.12.2022

№ 556-18/2022

2021-2025 рокиПрограма розвитку та вдо­сконалення служби екстре­ної (швидкої) та невідклад­ної медичної допомоги Івано-Франківської області на 2023-2027 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 11.11.2022

№ 529-17/2022


2023-2027 роки


Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерцій­них підприємств охорони здоров’я Івано-Франківсь­кої обласної ради на 2022-2023 роки

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 17.12.2021

№ 340-11/2021

від 11.11.2022

№ 522-17/2022

від 07.12.2022

№ 557-18/2022

2022-2023 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації


Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 25.12.2015

№ 42-2/2015

від 10.06.2016

№ 218-5/2016

від 09.12.2016

№ 342-11/2016

від 10.03.2017

№ 445-13/2017

від 30.06.2017

№ 542-16/2017

від 08.12.2017

№ 679-19/2017

від 02.03.2018

№ 820-20/2018

від 22.06.2018

№ 871-22/2018

від 15.02.2019

№ 1059-27/2019

від 15.11.2019

№ 1262-32/2019

від 21.02.2020

№ 1403-34/2020

від 29.05.2020

№ 1449-35/2020

від 31.07.2020

№ 1502-36/2020

від 06.11.2020

№ 1617-38/2020

від 23.12.2020

№ 26-2/2020

від 19.02.2021

№ 82-4/2021

від 23.04.2021

№ 140-6/2021

від 06.07.2022

№ 469-15/2022

від 23.12.2022

№ 571-19/2022

2016-2023 роки


Обласна цільова соціальна програма «Розвиток пластового руху Прикар­паття» на 2023-2027 роки

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2022

№ 574-19/2022


2023-2027 роки

Управління спорту та молодіжної політики облдержадміністрації


Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки

Управління спорту та молодіжної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 12.11.2021

№ 284-10/2021

від 11.05.2022

№ 405-14/2022

2022-2026 роки


Обласна цільова соціальна програма «Молодь Прикарпаття»

на 2021-2025 роки

Управління спорту та молодіжної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 38-2/2020

від 17.12.2021

№ 329-11/2021

2021-2025 роки


Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки

Управління спорту та молодіжної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 37-2/2020

від 17.12.2021

№ 328-11/2021

2021-2025 роки

Служба у справах дітей облдержадміністрації


Регіональна цільова програма попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2021-2025 роки

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 23.04.2021

№ 149-6/2021

2021-2025 роки

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації


Регіональна цільова комплексна програма «Культура Івано-Франків­щини» на 2022-2026 роки

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 10.09.2021

№ 228-9/2021

2022-2026 роки


Регіональна цільова програма «Духовне життя» на 2022-2026 роки

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 10.09.2021

№ 229-9/2021

2022-2026 роки


Регіональна цільова програма «Просвіта: ХХІ століття» на 2022-2026 роки

Управління культури, національностей та релігій

облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 12.11.2021

№ 279-10/2021


2022-2026 роки


Обласна комплексна програма «Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич» на 2022-2023 роки

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації


Рішення обласної ради

від 10.09.2021

№ 230-9/2021

від 11.05.2022

№ 409-14/2022

від 06.07.2022

№ 470-15/2022

2022-2023 роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації


Обласна комплексна програма соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 12.11.2021

№ 276-10/2021


2022-2026

роки


Обласна програма підтрим­ки сімей загиблих, постра­ждалих учасників Револю­ції Гідності, осіб, які пере­бували і пере­бувають у складі добровольчих фор­мувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосе­редню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стриму­вання збройної агресії Російської Федерації проти України, починаю­чи з 20 лютого 2014 року, на 2022-2026 роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 11.05.2022

№ 417-14/2022

від 06.07.2022

№ 464-15/2022

2022-2026 роки


Регіональна цільова про­грама соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці на 2020-2024 роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 13.12.2019

№ 1293-33/2019

2020-2024 роки


Програма зайнятості населення Івано-Франківської області на 2021-2023 роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Розпорядження ОДА

від 10.02.2021 №35

2021-2023 роки


Обласна програма підтримки осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей на 2022-2026 роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 12.11.2021

№ 275-10/2021

2022-2026 роки


Обласна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 17.05.2019

№ 1129-28/2019

2019-2023 роки


Обласна цільова програма забезпечення житлом працівників Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області на 2022-2026 роки

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 17.12.2021

№ 339-11/2021

2022-2026 роки

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації


Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2022-2026 роки

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 12.11.2021

№ 278-10/2021

2022-2026 роки

Юридичний департамент облдержадміністрації


Регіональна цільова програма профілактики правопорушень на 2021-2025 роки

Юридичний департамент 

облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 23.04.2021

№ 145-6/2021

від 10.09.2021

№ 222-9/2021

від 12.11.2021

№ 271-10/2021

від 11.11.2022

№ 524-17/2022

від 11.11.2022

№ 521-17/2022

2021-2025 роки

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації


Комплексна цільова соці­альна програма розвитку цивільного захисту Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.04.2021

№ 147-6/2021

від 11.05.2022

№ 411-14/2022

від 16.09.2022

№ 499-16/2022

2022-2025 роки

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області


Програма розвитку місцевих та добровільних пожежних формувань територіальних громад Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Рішення обласної ради від 11.05.2022

№ 420-14/2022

від 11.11.2022

№ 521-17/2022

2022-2026 роки

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації


Регіональна цільова програма ведення містобудівного кадастру Івано-Франківської області на 2020-2025 роки

Департамент розвитку гро­мад та територій, дорожньо­го, житлово-комунального господарства, містобуду­вання та архітектури

Рішення обласної ради

від 13.12.2019

№ 1295-33/2019

від 11.05.2022

№ 404-14/2022

2020-2025 роки


Регіональна цільова програма паспортизації пам’яток містобудування та архітектури Івано-Франківської області на 2021-2025 роки

Департамент розвитку гро­мад та територій, дорожньо­го, житлово-комунального господарства, містобуду­вання та архітектури

Рішення обласної ради

від 29.05.2020

№ 1455-35/2020

2021-2025 роки


Регіональна цільова програма «Питна вода» на 2021-2025 роки

 

Департамент розвитку гро­мад та територій, дорожньо­го, житлово-комунального господарства, містобуду­вання та архітектури

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 35-2/2020


2021-2025

роки


Регіональна цільова про­грама зовнішнього освіт­лення селищних та сільсь­ких населених пунктів області до 2025 року

Департамент розвитку гро­мад та територій, дорожньо­го, житлово-комунального господарства, містобуду­вання та архітектури

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 34-2/2020


до 2025 року


Регіональна цільова програма розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху Івано-Франківської області на 2021-2025 роки

Департамент розвитку гро­мад та територій, дорожньо­го, житлово-комунального господарства, містобуду­вання та архітектури

Рішення обласної ради

від 09.07.2021

№ 183-7/2021Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації


Регіональна цільова програма розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2022-2026 роки

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 12.11.2021

№ 282-10/2021


2022-2026 роки


Регіональна цільова програма розвитку міжнародного співробіт­ництва та промоції Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 12.11.2021

№ 281-10/2021


2022-2026 роки

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації


Програма охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації


Рішення обласної ради від 23.12.2020

№ 30-2/2020

від 23.04.2021

№ 135-6/2021

від 09.07.2021

№ 171-7/2021

від 10.09.2021

№ 219-9/2021

від 12.11.2021

№ 265-10/2021

від 11.05.2022

№ 406-14/2022

від 11.11.2022

№ 525-17/2022

2021-2025

роки


Обласна цільова протипаводкова програма на період до 2025 року

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Рішення обласної ради від 09.07.2021

№ 181-7/2021

2021-2025

роки


Програма державного моніторингу у галузі охо­рони атмосферного повіт­ря зони «Івано-Франків­ська» на 2021-2025 роки

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 12.11.2021

№ 277-10/2021

2021-2025

роки

Обласна рада


Програма розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2022-2026 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 12.11.2021

№ 273-10/2021

від 16.09.2022

№ 498-16/2022

2022-2026 рокиРегіональна цільова програ­ма забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської облас­ної ради з експлуатації майна на 2020-2024 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 13.12.2019

№ 1294-33/2019

від 17.12.2021

№ 326-11/2021


2020-2024

роки


Програма розвитку Дніс­тровського регіонального ландшафтного парку на 2021-2025 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 40-2/2020

від 17.12.2021

№ 325-11/2021

2021-2025

роки


Програма розвитку та оновлення матеріально-технічного забезпечення ОТБ «Галичина» на 2023-2027 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 11.11.2022

№ 530-17/2022


2023-2027

роки


Програма транспортного забезпечення діяльності Івано-Франківської облас­ної ради на 2022-2024 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 10.09.2021

№ 224-9/2021


2019-2021 роки


Обласна програма пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репре­сій тоталітарних режимів на 2022-2024 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради

від 10.09.2021

№ 226-9/2021

від 11.05.2022

№ 408-14/2022

2022-2024 роки


Регіональна цільова програма забезпечення ді­яльності Івано-Франківсь­кого обласного комуналь­ного агролісогосподарсь­кого підприємства «Івано-Франківськоблагроліс» на 2020-2024 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради від 20.09.2019

№ 1193-30/2019

2020-2024 роки


Регіональна цільова програ­ма забезпечення діяльності комунального підприєм­ства Івано-Франківської обласної ради «Централізо­вана закупівельна організа­ція Івано-Франківської обласної ради» на 2020-2024 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради від 31.07.2020

№ 1512-36/2020

2020-2024 роки


Програма приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2021-2025 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради від 24.12.2021

№ 367-11/2021

2021-2025 роки


Антикорупційна програма Івано-Франківської обласної ради на 2021-2023 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради від 09.07.2021

№ 184-7/2021

2021-2023 роки


Регіональна цільова програма розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 2022-2025 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради від 17.12.2021

№ 341-11/2021

від 11.11.2022

№ 523-17/2022

2022-2025 роки


Регіональна цільова програма «Відзначення в області 80-річчя створення Української Повстанської Армії» на 2022-2023 роки

Обласна рада

Рішення обласної ради від 17.12.2021

№ 336-11/2021

2022-2023 роки


Програма фінансової підтримки комунальних підприємств в умовах воєнного стану на 2023 рік

Обласна рада

Рішення обласної ради від 23.12.2022

№ 575-19/2022

2023 рік

Департамент фінансів облдержадміністрації


Програма підтримки місцевих органів виконав­чої влади на 2023 рік

Департамент фінансів облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 11.11.2022

№ 531-17/2022

2023 рік

Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації


Регіональна програма інформатизації Івано-Франківської області «Цифрове Прикарпаття» на 2022-2024 роки

Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 11.05.2022

№ 416-14/2022

2022-2024 роки

Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення


Регіональна цільова програма діяльності господарського підрозділу управління Івано-Франків­ської обласної державної адміністрації з питань ресурсного забезпечення на 2023-2025 роки

Управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 11.11.2022

№ 532-17/2022

2023-2025 роки

Сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації


Програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Івано-Франківській області на 2023-2027 роки

Сектор мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 07.12.2022

№ 559-18/2022

2023-2027 роки

Сектор оборонної роботи апарату облдержадміністрації


Регіональна цільова програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичне виховання молоді на 2021-2025 роки

Сектор оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Рішення обласної ради

від 23.12.2020

№ 39-2/2020

від 11.05.2022

№ 414-14/2022

2021-2025 роки

Державний архів Івано-Франківської області


Регіональна цільова програма «Розвиток архівної справи в Івано-Франківській області» на 2022-2026 роки

Державний архів Івано-Франківської області

Рішення обласної ради

від 12.11.2021

№ 283-10/2021

2022-2026 роки


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux