Нормативно-правова база

Нормативно-правова база, якою керується у роботі департамент соціальної політики облдержадміністрації

Конституція України;

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971, № 322-VIII

Закон України «Про державну службу» 10.12.2015, № 889-VIII;

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992, № 2657-XII;

Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, № 2297-VI

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996, № 393/96-ВР;

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996, № 504/96-вр;

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991, № 797 – XII;

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР

Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999, № 1192-XIV;

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 № 875-XII

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993, № 3356-XII

Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» від 15.02.1995, № 56/95-ВР;

Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995, № 108/95-ВР;

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998, № 137/98-ВР;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності» від 15.09.1999, № 1045-XIV;

Закон України «Про соціальний діалог» від 23.12.2010, № 2862-VI;

Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 № 5026-VI;

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998, № 103/98-ВР;

Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012, № 4312-VI;

Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991, № 1788-XII;

Закон України «Про державні нагороди України» від 16.03.2000, № 1549-III;

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім ’ям» від 01.06.2000 № 1768-III;

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII;

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам» від 16.11.2000, № 2109-ІІІ;

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003, № 966-IV

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05.2004, № 1727-IV;

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014, № 1706 – VII;

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992, № 2694-XII;

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011, № 2939-VI;

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993, № 3551-XII;

Закон України «Про соціальний захист дітей війни» Закон від 18.11.2004, № 2195-IV;

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000, № 1584-III;

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993, № 3721-XII;

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991, № 875-XII;


Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994, № 232/94-ВР;

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 8.09.2005, № 2866-IV;

Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» від 09.04.2015, № 315-VIII;

Закон України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003, № 1102-IV;

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003, № 966-IV;

Закон України „Про протидію торгівлі людьми” від 20.09.2011, № 3739-VI;

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV

Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001, № 2402-III;

Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” від 15.11.2001, № 2789-III;

Постанова КМУ «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» від 20.04.2016, № 306;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» від 22.08. 2012 року № 783;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» від 25.03.2016, № 229;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» від 24.02.2003, № 250;

Постанова КМУ «Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» від 21.08.2001, № 1091;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001, № 1751;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» від 22.02.2006, № 189;

Постанова КМУ «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014, № 505;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» від 31.01.2007, № 81;

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» від 26.04.2002, № 564;

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» від 26.04.2002 № 565;

Постанова КМУ «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребу постійного стороннього догляду, на догляд заним» від 02.08.2000 № 1192;

Постанова КМУ «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 21.10.1995 № 848

Постанова КМУ «Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги» від 05.04.2014, № 83;

Постанова КМУ «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» від 06.08.2014, № 409;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» від 04.03.2002, № 256;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» від 29.04.2004, № 558;

Постанова КМУ «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» від 14.04.1997, № 348;

Постанова КМУ « Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополя держадміністрацій, виконавчими органами міських рад» від 22.02.2006 № 187

Постанова КМУ «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» від 29.01.2003, № 117;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми» від 23.05.2012, № 417;

Постанова КМУ «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї» від 02.03.2010 № 209;

Постанова КМУ «Про умови оплати праці осіб, які працюють у гірських районах» від 11.08.1995, № 648;

Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002, № 1298;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 17.07.2003, № 1078;

Постанова КМУ «Про Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993, № 245;

Постанова КМУ «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994, № 170;

Постанова КМУ «Про Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» від 13.02.2013, № 115;

Постанова КМУ «Про норми витрат на харчування і медикаменти в будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів » від 11.01.1989 № 14;

Постанова КМУ «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики» від 13.03.2002 № 324;

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом будинкам-інтернатам (пансіонатам), дитячим будинкам-інтернатам і стаціонарним відділенням територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян» від 04.09.2003 № 1399;

Постанова КМУ «Про Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики» від 21.10.2015, № 856;

Постанова КМУ «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від від 01.08.1992, № 442;

Постанова Мінпраці України «Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.09.1992, № 41;

Постанова Ради Міністрів СРСР «Списки №1 та №2 виробництв, цехів, професій та посад на підземних роботах, на роботах з шкідливими умовами праці та в гарячих цехах, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах та в пільгових розмірах» від 22.08.1956, № 1173;

Постанова Кабінету Міністрів СРСР «Списки №1, №2 виробництв, робіт, професій, посад та показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими, особливо важкими, шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 26.01.1991, № 10;

Постанова КМУ «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24.06.2016, № 461;

Постанова КМУ «Про затвердження Списків №1, №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах. на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими, шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість на яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» 24.06.2016, № 461;

Постанова КМУ «Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування” від 07.02.2007 року № 150;

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян” від 17.06.2004 року, № 785;

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” від 31.03.2015 року, № 200;

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції” від 31.03.2015 року, № 221;

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад” від 23.08.2016 року, № 528;

Постанова КМУ “Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян” від 26.10.2016 року, № 760;

Постанова КМУ “Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2017 році” від 28.12.2016 року, № 1029;

Постанова КМУ «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» від 29.01.2003 № 117.

Постанова КМУ «Деякі питання виплати соціальних стипендій 

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 28.12.2016 № 1045

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї» від 04.06.2015 № 389

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями» від від 19.07.2006 № 999

Постанова КМУ «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування » від від від 14.02.2007, № 228;

Постанова КМУ «Про порядок виплпти та розміри грощових компенсацій на бунзин Постанова про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги» від 30.01.2013, № 39

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей-інвалідів» від 20.06.2012 № 572

Постанова КМУ «Про затвердження Переліків виробництв, цехів, професій, і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 21.02.2001, № 163;

Наказ Мінcоцполітики України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних» від 31.05.2013, № 318/655;

Наказ Мінcоцполітики України «Про затвердження Методики моніторингу створення нових робочих місць від 23.09.2013, № 611;


Наказ МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» від 08.04.2014, № 248;

Наказ Мінісоцполітики України “Про затвердження форм документів з організації лікування осіб пільгових категорій для забезпечення їх санаторно-курортною путівкою структурними підрозділами соціального захисту населення” від 14.07.2015 року, № 729

Наказ Мінпраці України «Про затвердження типових положень про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення » від 02.04.2008, № 173

Наказ Мінпраці «Про затвердження форми Акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї» від 28.04.2004 № 95;

Наказ Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомсім’ї, Держкомбуду, Держкомстату «Про затвердження Положення про проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населення субсидій та адресної соціальної допомоги» від 21.07.1999, № 119/167/96/114/175/266;

Наказ Мінпраці, Мінфіну, Мінохорони здоров’я, Міносвіти, Мінсім’ямолодьспорту «Про затвердження Порядку виплати державної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до дитячого закладу (будинку дитини) на повне державне утримання» від 19.05.2008, № 254/704/260/427/2014;

Наказ від 16.05.2019 № 145 «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету»

НАКАЗ від 18.06.2019 №196 «Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на засадах державної служби, в департаменті соціальної політики облдержадміністрації»

Наказ від 02.08.2019 року №122-кк "Про визначення виконавця соціального замовлення за результом проведення конкурсу із залучення коштів обласного бюджету для надання соціальних послуг"

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux