Транспортна доступність

1. Інформація про доступність транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю у Івано-Франківській області 


РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика ситуації на транспорті 

За всіма видами транспорту:

автомобільний транспорт;

залізничний транспорт;

авіаційний транспорт;

морський транспорт;

річковий транспорт;

електричний транспорт:

трамваї;

тролейбуси;

метрополітен;

фунікулер.

В області діє комплексна Програма соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки, затверджена рішенням обласної ради від 12.11.2021 № 276-10/2021, у якій передбачено перелік заходів щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю, обладнання міського пасажирського транспорту текстовими і звуковими інформаторами для озвучення назв зупинок та зовнішніми системами для інформування номерів маршрутів, проведення модернізації електротранспорту для обслуговування міських пасажирських перевезень із врахуванням максимальної доступності для осіб з інвалідністю опорно-рухового апарату, зору, слуху.

Виконується норма законодавства щодо забезпечення місць для безоплатного паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю на стоянках транспорту. Громадськими організаціями людей з інвалідністю проводяться аудити доступності об’єктів інженерної, дорожньої та транспортної інфраструктури, за результатами яких готуються рекомендації та вживаються заходи по усуненню виявлених недоліків.

Встановлено постійний контроль за створенням умов для безперешкодного доступу до залізничної інфраструктури осіб з інвалідністю. На більшості станцій входи у в приміщення вокзальних комплексів облаштовані пандусами. На інформаційних стендах станцій розміщена інформація про можливість замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю. Організовано групи з працівників станцій та вокзалів для обслуговування осіб з інвалідністю. Приведено у відповідність до ДБН пандус до залу очікування вокзалу залізничної станції Івано-Франківськ, а також проведено роботи по пониженню бордюрів на пішохідних переходах в районі вокзалу.

З метою безперешкодного доступу до приміщень автостанцій та транспортних засобів на всіх автостанціях області визначено відповідальних працівників з надання допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями, про що на видних місцях встановлено відповідну візуальну інформацію, а також обладнані кнопки виклику чергових. Автостанції області обладнані пандусами. На центральному автовокзалі обласного центру встановлено звуковий орієнтир для осіб з вадами зору.

З врахуванням вимог Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008р. №1081 (зі змінами та доповненнями), при формуванні конкурсної пропозиції перевізникам відповідно до умов конкурсу встановлена вимога щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків загальної кількості автобусів.

З метою захисту інтересів осіб з інвалідністю в склад обласного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах введено заступника голови громадської організації сімей людей з інвалідністю та дітьми "Слід", голову Громадської консультативної ради у справах людей з інвалідністю при облдержадміністрації, голову обласного відділення Міжнародної ліги захисту інвалідів внаслідок катастроф, нещасних випадків та військових дій.. Відповідно до договорів на перевезення пасажирів, що укладаються за результатами конкурсу, перевізник зобов’язаний забезпечити безкоштовний проїзд пільгових категорій громадян згідно з чинним законодавством України.

До складу комітетів районів (міст) з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом входять керівники громадських організацій осіб з інвалідністю.

Завдяки проведеній роботі для обслуговування міських та приміських автобусних маршрутів загального користування в області задіяно близько 240 транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На міських автобусних маршрутах обласного центру 68 автобусів обладнані звуковими інформаторами. На 23 автобусних зупинках розміщені цифрові табло для інформування номерів, назв маршрутів, та часу прибуття.

В обласному центрі для обслуговування 7 тролейбусних маршрутів задіяний 61 тролейбус, з них 52 – з низьким рівнем підлоги, що дозволяє здійснювати перевезення зазначеної категорії пасажирів.

Також в кількох містах області створено соціальне таксі.


РОЗДІЛ 2. Правовий статус осіб з інвалідністю в транспортній сфері


Правовий статус осіб з інвалідністю визначено Законами України та постановами Кабінету Міністрів України.


РОЗДІЛ 3. Адміністрування транспортної сфери в контексті її доступності для осіб з інвалідністю3.3. Суб’єкти у транспортній сфері3.3.1. Органи державної влади.


Облдержадміністрація (організація перевезень, утримання та експлуатація місцевих доріг)


3.3.2. Органи місцевого самоврядування


Виконавчі комітети міських та сільських територіальних громад (організація перевезень, утримання та експлуатація автомобільних доріг, дотримання ДБН)

3.3.3. Підприємства, установи, організації та фізичні особи – підприємці (у тому числі, власники, виробники, надавачі транспортних послуг, неурядові організації, які представляють осіб з інвалідністю)

За всіма видами транспорту:

автомобільний транспорт;

залізничний транспорт;

авіаційний транспорт;

морський транспорт;

річковий транспорт;

електричний транспорт:

трамваї;

тролейбуси;

метрополітен;

фунікулер.

Автомобільний транспорт (200 суб'єктів господарювання)

Залізничний транспорт (1)

Електричний транспорт (1)

Авіаційний транспорт (1)РОЗДІЛ 4. Ситуація з доступністю осіб з інвалідністю до різних видів транспорту


Інформація має відображатися за параметрами транспортних засобів, транспортної інфраструктури та послуг. Необхідно описати конкретно по кожному виду транспорту про здійснену роботу щодо створення доступності для осіб з інвалідністю.


4.1. Автомобільний


4.1 Автомобільний

Завдяки проведеній роботі для обслуговування міських та приміських автобусних маршрутів загального користування в області задіяно близько 240 транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

З метою безперешкодного доступу до приміщень автостанцій та транспортних засобів на всіх автостанціях визначено відповідальних працівників з надання допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями, про що на видних місцях встановлено відповідну візуальну інформацію, а також обладнані кнопки виклику чергових. Автостанції області обладнані пандусами. На центральному автовокзалі обласного центру встановлено звуковий орієнтир для осіб з вадами зору.

4.2 Міський електротранспорт

В обласному центрі для обслуговування 7 тролейбусних маршрутів задіянийі 61 тролейбус, з них 52 – з низьким рівнем підлоги, що дозволяє здійснювати перевезення зазначеної категорії пасажирів.

4.3 Залізничний

По ВСП «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень14» встановлено постійний контроль за створенням умов для безперешкодного доступу до залізничної інфраструктури осіб з інвалідністю. На більшості станцій входи у в приміщення вокзальних комплексів облаштовані пандусами. Проведено роботи по пониженню бордюрів на пішохідних переходах в районі вокзалу. На інформаційних стендах станцій розміщена інформація про можливість замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю. Організовано групи з працівників станцій та вокзалів для обслуговування осіб з інвалідністю.

4.6 Авіаційний

Вхід/вихід до/з аеровокзалу облаштований пандусами. При вході в аеровокзал є тривожна кнопка, при натисканні якої до особи з обмеженими фізичними можливостями виходить працівник, який входить до складу групи обслуговування даної категорії пасажирів.


4.2. Міський електротранспорт


4.3. Залізничний


4.4. Морський


4.5. Річковий


4.6. Авіаційний


РОЗДІЛ 5. Перспективи розвитку сфери доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністюВИСНОВКИ


Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування приділяється все більше уваги щодо забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до транспортної інфраструктури


2. Інформація щодо проблемних питань, які виникають під час створення належних умов для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів транспортної інфраструктури, транспорту, надані транспортних послуг, контролю за виконанням тощо

Назва міста/області

№ з/п

Проблемні питання

Шляхи їх вирішення

1

2

3

 

  3. Інформація щодо доступності на автомобільному та електричному транспорті для осіб з інвалідністю

(надається тільки по обласному центру)

Назва міста/області 

м.Івано-Франківськ

№ з/п

Найменування

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023рік

1. Загальні питання


1.

Загальна кількість постійних зупинок громадського транспорту, з них:

246

246

246

246

1.1.

кількість постійних зупинок громадського транспорту на яких розміщена інформація про розклад руху автобусів/маршрутних таксі/тролейбусів/трамваїв, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, з них у доступній формі для осіб:

119

149

160

180

1.1.1.

з порушенням зору

-

-1.1.2.

які користуються кріслом-коляскою

-

-2.

Проведено навчання водіїв та кондукторів щодо особливостей надання транспортних послуг для осіб з інвалідністю, у тому числі з порушенням зору, слуху, які користуються кріслом-коляскою

-

17


2

12

2.1.

Назва та місце розташування організації, яка проводила таке навчання

-

ГО «Слід»
3.

Кількість, назва та місце розташування служб, які здійснюють перевезення осіб з інвалідністю

-

-3.1.

«на замовлення»

-

-3.2.

«Інватаксі»

-

-3.3.

інші

-

-4.

Загальна кількість паркувальних майданчиків, з них:

50

60

60

60

4.1.

кількість паркувальних майданчиків на яких виділено місця для паркування транспортних засобів, що користуються особи з інвалідністю

10%

10%

10%

10%

2. Автомобільний транспорт1.

Кількість автобусних маршрутів загального користування, з них:

34

39

38

39

1.1.

міських

34

39

38

39

1.2.

приміських

-

-

-


1.3.

міжміських

-

-

-


1.4.

міжнародних

-

-

-


2.

Кількість автобусних маршрутів загального користування, на яких використовуються транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю, з них:

15

20

20

21

2.1.

міських

15

20

20

21

2.2

приміських

-

-2.3.

міжміських

-

-2.4.

міжнародних

-

-3.

Кількість автобусів для перевезення пасажирів, які працюють на маршрутах загального користування

57

67

68

68

4.

Придбано автобусів для перевезення пасажирів на маршрутах загального користування

19

7

7

8

4.1.

Витрачено кошти на придбання автобусів для перевезення пасажирів на маршрутах загального користування
(грн.)

78863643,60

110455494.2.

Вказати підприємство-виробника та модель придбаних автобусів

10 шт марки «Богдан» виробник автоскладальний завод, філія ПАТ «Богдан Моторс».

5 шт. марки «Guleryuz Cobra GM 220 LE» - виробник Guleryuz Karoseri ve Otomotiv San. Tic. A. S (Туречиина)

4 шт. марки «МАЗ 206086» виробник ВАТ «МАЗ»

7 шт. марки

«Guleryuz Cobra GM 220 LE» - виробник Guleryuz Karoseri ve Otomotiv San. Tic. A. S (Туречиина)
5.

Кількість автобусів, пристосованих для перевезення пасажирів з інвалідністю, які працюють на маршрутах загального користування, з них, пристосованих для перевезення:

5.1.

(на міських маршрутах)

57

67

68

68

5.1.1.

осіб з порушенням зору (встановлено зовнішні звукові інформатори номера і кінцевих зупинок маршруту та звукові системи у салоні для оголошення зупинок)

56

67

68

68

5.1.2.

осіб з порушенням слуху (встановлено текстову систему у салоні для оголошення зупинок)

40

52

68

68

5.1.3.

осіб, які користуються кріслом-коляскою

61

67

68

68

5.2.

(на приміських маршрутах)

-

-

-

-

5.2.1.

осіб з порушенням зору (встановлено зовнішні звукові інформатори номера і кінцевих зупинок маршруту та звукові системи у салоні для оголошення зупинок)

-

-

-

-

5.2.2.

осіб з порушенням слуху (встановлено текстову систему у салоні для оголошення зупинок)

-

-

-

-

5.2.3.

осіб, які користуються кріслом-коляскою

-

-

-

-

5.3.

(на міжміських маршрутах)

-

-

-

-

5.3.1.

осіб з порушенням зору (встановлено зовнішні звукові інформатори номера і кінцевих зупинок маршруту та звукові системи у салоні для оголошення зупинок)

-

-

-

-

5.3.2.

осіб з порушенням слуху (встановлено текстову систему у салоні для оголошення зупинок)

-

-

-

-

5.3.3.

осіб, які користуються кріслом-коляскою

-

-

-

-

5.4.

(на міжнародних маршрутах)

-

-

-

-

5.4.1.

осіб з порушенням зору (встановлено зовнішні звукові інформатори номера і кінцевих зупинок маршруту та звукові системи у салоні для оголошення зупинок)

-

-

-

-

5.4.2.

осіб з порушенням слуху (встановлено текстову систему у салоні для оголошення зупинок)

-

-

-

-

5.4.3.

осіб, які користуються кріслом-коляскою

-

-

-

-

6.

Придбано автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, для роботи на маршрутах загального користування, з них, пристосованих для перевезення:

-

-6.1.

осіб з порушенням зору (встановлено зовнішні звукові інформатори номера і кінцевих зупинок маршруту та звукові системи у салоні для оголошення зупинок)

-

-

-

-

6.2.

осіб з порушенням слуху (встановлено текстову систему у салоні для оголошення зупинок)

-

-

-

-

6.3.

осіб, які користуються кріслом-коляскою

-

-

-

-

6.4.

Витрачено кошти на придбання автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, для роботи на маршрутах загального користування (млн. грн)

-

-

-

-

6.5.

Вказати підприємство-виробника та модель, придбаних автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю

-

-

-

-

6.6.

Вказати підприємство-виробника та модель автобуса, придбаного до 2016 року7.

Кількість маршрутних таксі, які працюють на маршрутах загального користування, з них:

-

-

-


-


7.1.

пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, з них пристосованих для перевезення:

-

-

-

-

7.2.

осіб з порушенням зору (встановлено зовнішні звукові інформатори номера і кінцевих зупинок маршруту та звукові системи у салоні для оголошення зупинок)

-

-

-

-

7.3.

осіб з порушенням слуху (встановлено текстову систему у салоні для оголошення зупинок)

-

-

-

-

7.4.

осіб, які користуються кріслом-коляскою


-

-

-

-

8.

Кількість перевезених осіб з інвалідністю, з них:


Облік не ведеться

8.1.

які користуються кріслом-коляскою


-

-

-

-

8.2.

Отримано компенсації з державного та місцевих бюджетів за перевезення осіб з інвалідністю (тис. грн)


-

-

-

-

3. Електричний транспорт


3.1. ТРОЛЕЙБУС


1.

Загальна кількість тролейбусних маршрутів, з них:

1.2.

кількість тролейбусних маршрутів, на яких використовуються тролейбуси, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю

7

7

7

7

2.

Кількість тролейбусів для перевезення пасажирів

39

58

61

61

3.

Придбано тролейбусів для перевезення пасажирів

2
3.1.

Витрачено кошти на придбання тролейбусів для перевезення пасажирів (грн)

1960200, 00
3.2.

Вказати підприємство-виробника та модель придбаних тролейбусів

4.

Кількість тролейбусів, пристосованих для перевезення пасажирів з інвалідністю, з них, пристосованих для перевезення:


52

52

52

4.1.

осіб з порушенням зору (встановлено зовнішні звукові інформатори номера і кінцевих зупинок маршруту та звукові системи у салоні для оголошення зупинок)

43

29

61

61

4.2.

осіб з порушенням слуху (встановлено текстову систему у салоні для оголошення зупинок)

43

29

29

29

4.3.

осіб, які користуються кріслом-коляскою

46

52

52

52

5.

Придбано тролейбусів, пристосованих для перевезення пасажирів з інвалідністю, з них, пристосованих для перевезення:

5.1.

осіб з порушенням зору (встановлено зовнішні звукові інформатори номера і кінцевих зупинок маршруту та звукові системи у салоні для оголошення зупинок)

5.2.

осіб з порушенням слуху (встановлено текстову систему у салоні для оголошення зупинок)

5.3.

осіб, які користуються кріслом-коляскою

5.4.

Витрачено кошти на придбання тролейбусів, пристосованих для перевезення пасажирів з інвалідністю (млн. грн.)

5.5.

Вказати виробника та модель, придбаних тролейбусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю

6.

Кількість осіб з інвалідністю перевезених тролейбусом, з них:6.1.

які користуються кріслом-коляскою

-

-

-

-


 4. Інформація

щодо доступності підприємств, які надають автостанційні послуги пасажирам

(надається тільки по обласному центру)

Назва міста/області

м.Івано-Франківськ

№ з/п

Зміст інформаційного запиту

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1.

Загальна кількість підприємств, які надають автостанційні послуги пасажирам, з них:

1

1

1

2

1.1.

доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, з них мають у наявності:

АС-1,АС-2, АС-3,

АС-4

АС-1,АС-2, АС-3

АС-1,АС-2, АС-3

АС-1,АС-2, АС-3

1.2.

облаштовані квиткові каси

АС-1,АС-2, АС-3,

АС-4

АС-1,АС-2, АС-3

АС-1,АС-2, АС-3

АС-1,АС-2, АС-3

1.3.

облаштовані громадські вбиральні

АС-1,АС-2, АС-3,

АС-4

АС-1,АС-2, АС-3

АС-1,АС-2, АС-3

АС-1,АС-2, АС-3

1.4.

технічні обладнання, конструкції та засоби для забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а саме:

АС-1,АС-2, АС-3,

АС-4

АС-1,АС-2, АС-3

АС-1,АС-2, АС-3

АС-1,АС-2, АС-3

1.4.1.

ліфтів

відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

1.4.2.

підіймальних платформ

відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

1.4.3.

візків для переміщення осіб з інвалідністю

відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

1.4.4.

кнопок виклику

АС-1,АС-2, АС-3,

АС-4

АС-1,АС-2, АС-3

АС-1,АС-2, АС-3

АС-1,АС-2, АС-3

1.4.5.

групи надання допомоги особам з інвалідністю

АС-1,АС-2, АС-3,

АС-4

АС-1,АС-2, АС-3

АС-1,АС-2, АС-3

АС-1,АС-2, АС-3

1.4.6.

інше (зазначити)

2.

Кількість працівників задіяних до обслуговування осіб з інвалідністю, з них:

АС-1 - 4, АС-2 - 4, АС-3 - 2, АС-4 - 1

АС-1 - 4, АС-2, АС-3-2

АС-1 - 4, АС-2, АС-3-2

АС-1 - 4, АС-2, АС-3-2

2.1.

пройшли навчання щодо особливостей надання транспортних послуг для осіб з інвалідністю, у тому числі з порушенням зору, слуху, які користуються кріслом-коляскою

АС-1 - 4,АС-2 -4, АС-3 - 2, АС-4-1

АС-1, АС-2, АС-3-2

АС-1, АС-2, АС-3-2

АС-1, АС-2, АС-3-2

2.2.

Назва та місце розташування організації, яка проводила таке навчання

ГО "Слід"

ГО "Слід"

ГО "Слід"

ГО "Слід"

3.

Наявність/виконання планів будівництва, реконструкції, капітального ремонту з урахуванням вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Зупинка громадського транспорту на АС-2 виконана з врахуванням вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення


-

-

-

4.

Кількість автовокзалів/автостанцій та сума витрачених коштів на здійснення заходів щодо створення належних умов для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до автовокзалів та автостанцій (грн)

12500

-

-

-


6. Інформація

щодо доступності аеропортів для осіб з інвалідністю

Назва області, міста

м.Івано-Франківськ

№ з/п

Зміст інформаційного запиту

2020 рік

2021 рік

2022 рік 

2023 рік

1.

Кількість та назва аеропорту, місце розташування, з них облаштовано:

1.1.

доступним входом/виходом до/з аеровокзалу для осіб (назва аеропорту, місце розташування):

1.1.1.

з порушенням зору

1.1.2.

які користуються кріслом-коляскою

1.2.

звуковими маячками або звуковими інформаторами (назва аеропорту, місце розташування)

1.3.

кімнатою відпочинку, пристосованою для осіб з інвалідністю (назва аеропорту, місце розташування)

1.4.

залом очікування, пристосованим для осіб з інвалідністю (назва аеропорту, місце розташування)

1.5.

камерою схову, пристосованою для користування осіб (назва аеропорту, місце розташування):

1.5.1.

з порушенням зору

1.5.2.

які користуються кріслом-коляскою

1.6.

касою, пристосованою для користування осіб (назва аеропорту, місце розташування):

1.6.1.

з порушення зору

1.6.2.

з порушенням слуху


1.6.3.

які користуються кріслом-коляскою


1.7.

кабінами паспортного контролю, пристосованими для осіб з інвалідністю (назва аеропорту, місце розташування)

1.8.

ліфтами, якими можуть користуватися особи з інвалідністю (назва аеропорту, місце розташування)

1.8.1.

з порушення зору

1.8.2.

які користуються кріслом-коляскою

1.9.

туалетною кімнатою, пристосованою для осіб з інвалідністю (назва аеропорту, місце розташування)

1.10.

кімнатою гігієни, пристосованої для осіб з інвалідністю (назва аеропорту, місце розташування)

1.11.

знаками, що застосовуються в міжнародній практиці для позначення їх доступності для осіб з інвалідністю (назва аеропорту, місце розташування)

1.12.

інформацією доступною для осіб з інвалідністю (назва аеропорту, місце розташування):

1.12.1.

з порушенням зору

1.12.2.

які користуються кріслом-коляскою

2.

Назва аеропорту, місце розташування та кількість пересувних установок для посадки (висадки) осіб з інвалідністю

2.1.

Витрачено коштів на придбання пересувних установок (тис. грн.)

2.2.

Назва підприємства-виробника та його місце розташування

3.

Назва аеропорту, місце розташування та кількість візків для переміщення осіб з інвалідністю по території аеропорту

3.1.

Витрачено коштів на придбання візків для переміщення осіб з інвалідністю по території аеропорту (тис. грн.)

3.2.

Назва підприємства-виробника та його місце розташування

4.

Назва аеропорту, місце розташування та кількість візків для переміщення осіб з інвалідністю в салоні літака

4.1.

Витрачено коштів на придбання візків для переміщення осіб з інвалідністю в салоні літака (тис. грн)

4.2.

Назва підприємства-виробника та його місце розташування

5.

Назва аеропорту, місце розташування та кількість машин «Амбуліфт»

5.1.

Витрачено коштів на придбання машини «Амбуліфт» (тис. грн.)

5.2.

Назва підприємства-виробника та його місце розташування

6.

Назва аеропорту, місце розташування та кількість спеціальних трапів без сходів для безперешкодної посадки/висадки осіб з інвалідністю до/з повітряних суден малої авіації

6.1.

Витрачено коштів на придбання спеціальних трапів без сходів для безперешкодної посадки/висадки осіб з інвалідністю до/з повітряних суден малої авіації (тис. грн)

6.2.

Назва підприємства-виробника та його місце розташування

7.

Назва аеропорту, місце розташування та кількість автобусів, які підвозять пасажирів до повітряного судна, з них:

7.1.

пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю, які користуються кріслом-коляскою

7.2.

Придбано автобусів, які підвозять пасажирів до повітряного судна

7.3.

Витрачено коштів на придбання автобусів, які підвозять пасажирів до повітряного судна (тис. грн)

7.4.

Назва підприємства-виробника, місце розташування та модель придбаних автобусів, які підвозять пасажирів до повітряного судна

8.

Назва аеропорту та кількість працівників, задіяних до обслуговування осіб з інвалідністю, з них:

8.1.

пройшли навчання щодо особливостей надання транспортних послуг для осіб з інвалідністю, у тому числі з порушенням зору, слуху, які користуються кріслом-коляскою

8.2.

Назва та місце розташування організації, яка проводила таке навчання

9.

Назва аеропорту та кількість осіб з інвалідністю перевезених повітряним транспортом, з них:

9.1.

які користуються кріслом-коляскою

10.

Назва аеропорту та сума витрачених коштів на здійснення заходів щодо створення належних умов для доступу осіб з інвалідністю до інфраструктури аеропорту (тис. грн)

11.

Наявність/виконання планів будівництва, реконструкції, капітального ремонту з урахуванням вимог доступності для осіб з інвалідністю


 7. Інформація щодо пішохідних переходів 

Івано-Франківської області


№ з/п

Найменування

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

1.

Всього наземних пішохідних переходів, з них:

516

518

518

518

1.1.

пристосованих для користування осіб з інвалідністю

251

253

255

255

2.

Всього підземних пішохідних переходів, з них:

2

2

2

2

2.1.

пристосованих для користування осіб з інвалідністю, з них:

-

-

-

-

2.1.1.

облаштовано підйомним пристроєм

-

-

-

-

3.

Всього надземних пішохідних переходів, з них:

-

-

-

-

3.1.

пристосованих для користування осіб з інвалідністю, з них:

-

-

-

-

3.1.1.

облаштовано ліфтом

-

-

-

-

4.

Всього встановлено (облаштовано) світлофорів спеціальними звуковими пристроями із звуковими сигналами для створення безпечних умов руху для осіб з порушенням зору

4

6

6

6

5.

Кількість звернень, які надійшли від осіб з порушенням зору та громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, щодо встановлення (облаштування) світлофорів спеціальними звуковими пристроями із звуковими сигналами для створення безпечних умов руху для осіб з порушенням зору

-

-

-

-

5.1.

Результати розгляду звернень

-

-

-

-


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux