Київ
Обласний план дій на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

Про затвердження обласного плану дій

на 2021 і 2022 роки з реалізації

Національної стратегії зі створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року


Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 883-р «Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» (далі – Національна стратегія) та доручення Офісу Президента України від 01.10.2021 № 15/2-01/61 щодо розробки та впровадження обласних планів дій з реалізації Національної стратегії:

1. Затвердити обласний план дій на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – обласний план дій), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Івано-Франківської облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій:

2. 1. Забезпечити в межах компетенції виконання обласного плану дій.

2. 2. Подавати щокварталу до 5 числа наступного місяця департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації інформацію про стан виконання обласного плану дій.

3. Рекомендувати виконавчим органам міських, селищних та сільських рад забезпечити виконання завдань, визначених у підпунктах 2.1 та 2.2 пункту 2 цього розпорядження.

4. Департаменту розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації (Л. Остап’як) подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця керівництву облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання обласного плану дій.

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації (Л. Остап’як).

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Івано-Франківської облдержадміністрації відповідно до функціональних повноважень.

 

Голова

облдержадміністрації                                    Світлана ОНИЩУК


Обласний план дій на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року


Найменування завдання

Найменування заходу

Індикатор виконання

Строк виконання

Відповідальні виконавціПроведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності

забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності

проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності

IV квартал 2021 р.

Управління спорту облдержадміністрації

Райдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських радФормування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади

підготовлено пропозиції щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд

IV квартал 2022 р.

Управління спорту облдержадміністрації

Райдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських радЗабезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд, що побудовані в Україні

забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури

IV квартал 2022 р.

Управління спорту облдержадміністрації

Райдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад
Забезпечення доступності транспортних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних


створено покращені умови для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних

IV квартал 2022 р.
Департамент освіти, науки та молодіжної політики

Райдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад
Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях в мирний та особливий періоди

1) розроблення та включення до регіональних і місцевих програм цивільного захисту питань щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ

включено питання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програми цивільного захисту

ІІ квартал 2022 р.

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

Райдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад

2) проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу

результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування

ІV квартал 2022 р.

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

Райдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад

3) проведення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

відомості про сховища розміщено на інформаційних ресурсах

ІV квартал 2021 р.

Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації

Райдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських радПристосування головних входів до будівель обласної, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів для використання особами з інвалідністю

проведення відповідних будівельних / ремонтних робіт

забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю

IV квартал 2022 р.

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

РайдержадміністраціїЗабезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень


1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537)

опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу

IV квартал 2022 р.

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Райдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських радрозроблено рекомендації щодо безбар’єрних рішеньІІІ квартал 2022 р.
Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації

Райдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад
2) збір даних у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

результати моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах

щороку

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

Райдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських радЗабезпечення обласних та місцевих телерадіоорганізацій сучасним обладнанням для титрування, перекладу на українську жестову мову та аудіодискрипції (тифлокоментування)

проведення аналізу наявного стану матеріально-технічної бази телерадіоорганізацій та визначення обсягу потреби в новому обладнанні для забезпечення титрування, перекладу на українську жестову мову та аудіодискрипції (тифлокоментування)

підготовлено звіт за результатами проведення аналізу

ІІ квартал 2022 р.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських радЗдійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб

1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб (112) та роботи телефонів довіри, “гарячих ліній” з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку

інтегровано в систему диспетчеризації екстреної медичної допомоги принаймні один провайдер неголосового виклику екстрених служб

ІV квартал 2022 р.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Райдержадміністрації
2) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення

реалізовано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України

ІV квартал 2022 р.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Райдержадміністрації
Забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств у сільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету

забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету

підвищено до 75 відсотків технічну можливість підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету за допомогою мереж надвисокої пропускної здатності

ІV квартал 2022 р.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Райдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських радЗабезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше
100 Мбіт/с

1) забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с

забезпечено підключення не менше ніж 3000 закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету

IV квартал
2022 р.

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад2) забезпечення підключення закладів культури та освіти сфери культури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше
100 Мбіт/с

збільшено частку забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с для 60 відсотків бібліотек

ІV квартал 2022 р.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських радВпровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя

проведення обласних та місцевих культурно-мистецької заходів, спрямованих на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю

залучено учасників (осіб з інвалідністю) до участі в культурно-мистецьких заходів на підтримку творчих здібностей осіб з інвалідністю

IV квартал
2022 р.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Райдержадміністрації

Громадські організації осіб з інвалідністюРозвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській

забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю

забезпечено проведення регулярних заходів

постійно

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Райдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських радПідвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності

забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності

підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

постійно

Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організаційПроведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації

проведення циклів вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації

проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінаці

IV квартал
2022 р.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Громадські організації осіб з інвалідністюЗапровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності осіб з інвалідністю

1) забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують

збільшено чисельність отримувачів послуг

постійно

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад
2) забезпечення надання особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на жестову мову

запроваджено відповідні соціальні послуги

IV квартал
2022 р.

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад

Громадські організації осіб з інвалідністю Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників

проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову

проведено широку просвітницьку кампанію щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору

IV квартал
2022 р.

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад

Громадські організації осіб з інвалідністюЗапровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя ветеранів війни та осіб з інвалідністю

1) здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг

забезпечено реалізацію Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації

IV квартал
2022 р.

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Управління спорту облдержадміністрації

Громадські організації ветеранів війни

2) залучення жінок-ветеранок війни до спортивної активності та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни

збільшено кількість жінок-ветеранок, які взяли участь у національних та міжнародних спортивних заходах

IV квартал
2022 р.

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Управління спорту облдержадміністрації

Громадські організації ветеранів війни
3) забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

покращено механізм надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг

постійно

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Служба у справах дітей облдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських радСтворення умов для підвищення прозорості і доступності системи соціального захисту, забезпечення об’єктивного (недискримінуючого), ефективного і цільового розподілу гарантій і пільг

розроблення проекту розпорядження облдержадміністрації щодо затвердження плану заходів стосовно реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року”


прийнято розпорядження обласної державної адміністрації

IV квартал
2022 р.

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

Громадські організації ветеранів війни та осіб з інвалідністюЗабезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення

проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації

збільшено кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

постійно

Управління спорту облдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад

Громадські організації осіб з інвалідністюВпровадження положень Закону України “Про освіту дорослих” на регіональному рівні

реалізація Закону України “Про освіту дорослих”

Надання пропозицій щодо прийняття

відповідних підзаконних нормативно-правових актів

IV квартал
2022 р.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації
Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища

1) здійснення підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку

підвищено фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів кваліфікацію з питань роботи з діагностичними засобами

IV квартал
2022 р.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Громадські організації осіб з інвалідністю

2) забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища

оновлено матеріально-технічні засоби для створення та функціонування інклюзивного середовища
25 відсотків закладів дошкільної освіти

IV квартал
2022 р.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Громадські організації осіб з інвалідністюСтворення та забезпечення освітніх можливостей для освітніх управлінців щодо питань освітньої безбар’єрності

проведення тренінгів для співробітників із залученням фахових експертіврозроблено та затверджено інструкції для співробітників


ІІ квартал 2022 р.Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад

Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів

1) забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів

збільшено кількість інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреби у великих містах

збережено діючу мережу інклюзивно-ресурсних центрів у громадах та сільській місцевості

IV квартал
2022 р.

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Інклюзивно-ресурсні центри при органах місцевого самоврядування області2) забезпечення підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів

підвищено кваліфікацію фахівців інклюзивно-ресурсних центрів

постійно

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Інклюзивно-ресурсні центри при органах місцевого самоврядування області


3) забезпечення підвищення кваліфікації керівників інклюзивно-ресурсних центрів

підвищено кваліфікацію керівників інклюзивно-ресурсних центрів

постійно

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Інклюзивно-ресурсні центри при органах місцевого самоврядування області

Створення умов для організації обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківських спільнот та профільних громадських об’єднань

налагодження контактів з громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами
підписано меморандуми про співпрацю


IV квартал 2022 р.


Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій

Забезпечення підвищення мотивації до навчання фахівців за професіями “асистент вчителя”, “асистент учня”, зокрема створення умов для навчання батьків дітей з особливими освітніми потребами

створення умов для працевлаштування батьків, інших представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання

забезпечено надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання, створено умови для працевлаштування батьків дітей з особливими освітніми потребами для надання такої послуги

IV квартал 2022 р.

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад


Розроблення та впровадження державної системи раннього втручання

1) розроблення спецификації послуги з раннього втручання

прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України

IV квартал 2022 р.

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації


2) утворення центрів раннього втручання на базі діючої мережі закладів освіти з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці

утворено центри раннього втручання

IV квартал 2022 р.

Департамент соціальної політики облдержадміністрації

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад

Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

організація роботи, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідності, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

проведено просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідності

IV квартал 2021 р.

Управління спорту облдержадміністрації

Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад

Громадські організації осіб з інвалідністю


Розвиток інституту інвестиційного супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи

забезпечення розвитку та інституціоналізації мережі центрів підтримки підприємців за участю органів місцевого самоврядування

створено інфраструктуру підтримки підприємництва для забезпечення супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи

постійно

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури

Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціїOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux