Управління культури, національностей та релігій

Нормативно-правова база

Конституція України;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»; 

Закон України «Про культуру»;

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

Закон України «Про музеї і музейну справу»;

Закон України «Про театри і театральну справу»;

Закон України «Про позашкільну освіту».

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від  28 січня 2016 року № 955-VIII

Постанова КМУ від 06.02.2019 р. № 72  «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні;

Постанова КМУ від 12.11.1998 № 1775 «Про  нормативи забезпечення населення клубними закладами»;

Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84«Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»;

Постанова КМУ від  09.12.2015 р. № 1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків  культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»;

Постанова КМУ від 22.01.2005 № 82 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України"Про музеї та музейну справу» (доплата за вислугу років працівникам музеїв);

Наказ Мінкультури від 15.10.2013  № 983 «Про затвердження державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності»;

Наказ Мінкультури від 20.09.2011 N 767/0/16-11 «Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної  творчості, парків культури та відпочинку  та інших культурно-освітніх центрів і установ  державної та комунальної форми власності  сфери культури»;

наказ Мінкультури від 01.08.2012 року № 823 «Про затвердження примірних штатних розписів державних та комунальних музеїв, заповідників та закладів музейного типу»;

наказ  Мінкультури України від 22.08.2012 р. № 900 «Про затвердження примірної структури та примірних штатних розписів комунальних бібліотек»;

наказ Мінкультури України від 18.10.2005  N 745  «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки;

наказ Мінкультури України від 01.07.2016  № 497 «Про затвердження Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури»;

наказ Мінкультури України  від 23.06.99  N 415  «Про Положення про народний (зразковий)  аматорський колектив (студію) закладів культури  системи Міністерства культури України»;

наказ Міністерства культури України від 02.08.2016 № 624 "Про затвердження форми контракту з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури";

наказ Міністерства культури і туризму України від 10 квітня 2009 року 230/0/16-09 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури»;

наказ Міністерства культури України від 16.07.2007  N 4 «Про затвердження Положення про проведення атестації  працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури»;

наказ Міністерства культури України від 21.07.2016 року № 580 «Про затвердження Інструкції з організації обліку музейних предметів»;

наказ Міністерства культури України від 12.07.2018 року № 628 «Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури».

Наказ «Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в управлінні культури, національностей та релігій облдержадміністрації»

16.12.2014 14:11