Державний архів області

Нормативно правова база

1. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

2. Правила роботи архівних установ України затверджені наказом Міністерства юстиції України  08.04.2013 №656/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України  10 квітня 2013 р. за № 584/23116

3. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях затверджені наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р. за  № 736/27181

4. Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам затверджений наказом Міністерства юстиції України 19.11.2013  № 2438/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2013 р. за № 983/24515

5. Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. №1004

6. Положення про Державний архів Івано-Франківської області затверджене розпорядженням голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 08.10.2018 р.  № 594

7. Наказ держархіву області № 35 від 29.06.2011 р. "Про доступ до публічної інформації"

8. Наказ держархіву області № 67 від 04.10.2013 р. "Про внесення змін до наказу держархіву області від 29.06.2011 № 35 "Про доступ до публічної інформації"

9.Наказ держархіву області № 1 від 02 січня 2019 р. "Про склад науково-методичної ради Державного архіву Івано-Франківської області"

10.Наказ держархіву області № 36 від 05 червня 2018 р. "Про затвердження Інструкції з діловодства у Державному архіві Івано-Франківської області"

11. Наказ держархіву області № 16 від 02 березня 2017 р. "Про порядок доступу до приміщень Державного архіву області"

12. Наказ держархіву області № 46 від 09 липня 2018 р. "Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Івано-Франківської області"

13. Наказ держархіву області № 50 від 06 червня 2017 р. "Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію держархіву області"

14. Наказ держархіву області № 17 від 12 березня 2018 р. "Про затвердження Регламенту функціонування офіційного веб-сайту Державного архіву області"

15. Наказ держархіву області № 64 від 15.09.2014 р. "Про затвердження регіональної програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2015-2019 роки"

 

20.03.2019 15:49