Державний архів області

Вакансії станом на 02.07.2019 року

№ з/п

Повна назва посади

Дата, з якого часу посада вакантна

Примітка

1.

Директор архіву

29.06.2018

 

2.

Заступник начальника відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

27.06.2019

 

02.07.2019 10:00