Івано-Франківська область

Івано-Франківська область (до 1962 року – Станіславська область) була утворена 4 грудня 1939 року. Обласний центр – місто Івано-Франківськ. Область розташована на південному заході України і межує з Львівською, Тернопільською, Чернівецькою та Закарпатською областями. На крайньому півдні область межує з Румунією.

Адміністративно-територіальна характеристика

Площа області  13,9 тис. км2.

За адміністративно-територіальним поділом на початок 2016р. область налічувала 14 районів та 6 міст обласного значення. У складі районів та міст обласного значення знаходяться 9 міст районного значення, 24 селища міського типу, 459 сільських рад та 4 об’єднані територіальні громади. Всього в області налічується 804 населених пункти, з них – 765 сільські. Статус гірських надано 240 населеним пунктам.

Обласний центр - м. Івано-Франківськ,  районного поділу немає. 

Соціально-демографічна ситуація

Станом на 1 січня 2016 року чисельність наявного населення області становила 1382,4 тис. осіб, зокрема: міське населення – 604,5 тис. осіб,  сільське  –  777,9 тис. осіб. Із загальної чисельності населення – 653,7 тис. осіб чоловіки, 727,7 тис. осіб жінки.

На території Івано-Франківської міської ради проживає 251,5 тис. осіб, у т.ч. в м.Івано-Франківську –  230,9 тис. осіб.

Щільність  населення області  на  1 кв. км  –  99  осіб.

За 2015  рік  природне  скорочення  населення області становило  2,1 тис. осіб,  міграційний приріст –  1,9 тис. осіб.

Станом на 1 січня 2016 року віковий склад постійного населення складав:

Вікова група

Кількість, осіб

До 18 років

295542

19–24

112532

25–29

113783

30–34

112184

35–39

99910

40–44

96011

45–49

91837

50–54

96216

55–59

96645

60–64

73449

65–69

57546

70–74

41555

75–79

43213

80–84

29637

85–89

14964

90 і більше

4602

 

Національний склад населення: (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року)

Національність

Осіб

 
 

Івано-Франківська область

1406129

 

з них

 

 

українці

1371242

 

росіяни

24925

 

поляки

1864

 

білоруси

1468

 

інші національності

3494

 

національність не вказана

3136

 

Кількість вперше зареєстрованих хворих на 100 тис. населення:

 на грип  - 10,18 осіб,

 СНІД  - 8, 19 осіб,

 туберкульоз - 63,9 осіб,

 наркоманію – 2,5 осіб. 

Економічна ситуація

 

Промисловість

Основним завданням діяльності промислових підприємств області є збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, підвищення технологічного рівня виробничих процесів, диверсифікація виробництв і експорту продукції, розширення ринків збуту, імпортозаміщення, проведення ефективної політики енергозбереження.

У 2019 р. індекс промислової продукції в області склав 95,2%.    

У цьому періоді з приростом виробництва промислової продукції працювали підприємства:

виробництва  хімічних речовин і хімічної продукції – на 16,5%;

виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,3%;

добувної промисловості та розроблення кар’єрів – на 2,1%.

Серед основних видів промислової продукції зросли обсяги видобутку гальки та гравію, що використовуються як наповнювачі бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей; креміню - на 32,7%, газу нафтового попутного – на 8,4%, нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних – на 3,3 %  та обсяги виробництва колготок із синтетичних волокон трикотажних машинного або ручного вязання з лінійною щільністю до 67 децитекс – на 56,0%, барвників дисперсних та препаратів на їх основі – в 2,5 раза, гідрооксиду натрію(соди каустичної) у водному розчині – на 15,0%, бензолу, частотою 95 мас.% і більше – на 12,2%, полівінілхлориду пластифікованого, у суміші з іншими речовинами, у первинних формах – на 27,4%, фарбів та лаків інших, диспергованих чи розчинених у водному середовищі – у 7,0 раза, шампуні – на 26,6%, речовин поверхнево-активних органічних та засобів для миття шкіри –на 31,3%, виробів гігієнічних та фармацевтичних з гуми вулканізованої – у 2,1 раза, бутлів, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних для транспортування або пакування продукції – на 15,3%, посуду столового чи кухонного, з пластмас – на 77,3%, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – на 32,6%, листів профільованих (ребристих) холодно-деформованих, зі сталі нелегованої – на 18,1%, комплектів ізольованих проводів для свічок запалювання для двигунів та комплектів проводів інших для засобів транспортних – на 5,6%, потягів іграшкових та приладдя до них – на 96,5%.

Підприємствами області у 2019 році реалізовано промислової продукції на суму 66,6 млрд. грн або 2,7% усієї реалізованої продукції промисловості України (11 місце серед регіонів України).

У промисловому секторі економіки у 2019 році зайнято 43,2 тис. осіб, що становить 23,2 % усіх працюючих в економіці області.

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2019 рік зросла на 0,9% порівняно з 2018 роком, зокрема значний приріст спостерігався у:

- виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів - на 18,4%;

- виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання - на 17,9%;

- металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання - на 12,7%;

виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 9,1%.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників промислового комплексу зросла на 19,2% і склала  11,5 тис. грн, що на 29,8% вище середнього рівня в економіці області.

У січні-вересні 2019 р. промисловими підприємствами освоєно 1737,9 млн. грн. капітальних інвестицій.

Енергоефективність 

Спільно з банківськими установами ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк» реалізується ініціатива Уряду зі стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів. Так, з початку 2019 року в нашій області укладено 517 «теплих» кредитів (з них, учасниками програми уже стали 28 ОСББ) на впровадження енергоефективних заходів на суму близько 26 млн. гривень.

З метою продовження ефективної підтримки енергоефективності в області, розроблена та затверджена рішенням сесії обласної ради «Регіональна цільова програма енергозбереження для населення на 2019-2020 роки», якою передбачено часткове відшкодування суми кредиту на енергозберігаючі заходи для фізичних осіб, ОСББ та ЖБК. На заходи даної програми на 2019 рік передбачено кошти в сумі 1,2 млн. гривень.

Разом з тим, в області розроблена та затверджена рішенням сесії обласної ради від 10.06.2016 № 230-5/2016 «Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки», виконання заходів якої дасть змогу зменшити частку природного газу, шляхом його заміщення іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, також дозволить зменшити енергоємність продукції, рівень споживання енергоресурсів у бюджетній сфері та видатків обласного і місцевих бюджетів на його оплату. На заходи даної програми на 2019 рік передбачено кошти в сумі 2,0 млн. гривень.

В області значна увага приділяється розвитку альтернативної енергетики. Об’єктами відновлюваних джерел енергії за І півріччя 2019 року, вироблено 54 млн. кВт. год. електроенергії, що складає 0,70 відс. від загального обсягу виробленої в області електроенергії.

Сьогодні в області працюють:

- 28 промислових сонячних електростанцій (СЕС) загальною потужністю понад 100 МВт, збудованих за рахунок коштів приватних інвесторів. За І півріччя 2019 року СЕС вироблено майже 50 млн. кВт. год. електроенергії.

- п’ять міні ГЕС загальною потужністю 3,6 МВт, виробництво електроенергії за І півріччя 2019 року склало 5,4 млн. кВт. год. електроенергії.

- біогазовий завод, потужність якого складає 1,2 МВт в с. Копанки Калуського району, за І півріччя 2019 року вироблено 2,0 млн. кВт. год. електроенергії та 2782 Гкал теплової енергії .

- перша черга вітрової електростанції (ВЕС) потужністю 600 кВт в Долинському районі, виробництво електроенергії за І півріччя 2019 року склало 0,22 млн. кВт. год.

У найближчій перспективі заплановано ввести в експлуатацію ще 10 сонячних електростанцій (в Городенківському районі – 1, Коломийському районі – 1, Тисменицькому районі – 2 та Тлумацькому районі – 6). Також планується будівництво вітрової електростанції в Рожнятівському районі потіжністю 25 МВт, другої черги вітрової електростанції в селі Шевченкове Долинського району потужністю 5,4 МВт та другого біогазового заводу ТзОВ «Ґудвеллі Україна» в селі Тустань Галицького району потужністю 1,5 МВт.

На сьогодні у бюджетній сфері із 2199 котелень 670 працюють на альтернативних видах палива (30,5 відс. від загальної кількості), з них 512 – на біопаливі та 158 – опалюються електроенергією, що дозволяє скоротити споживання природного газу близько 20 млн. куб. м. в рік.

Капітальне будівництво

У 2018 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3311,4 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з 2017 р. становив 117,9 %. На темп росту вплинуло зростання обсягів будівництва інженерних споруд (на 44,7%). За цим показником область серед регіонів України посіла 12 місце.

У 2018 р. на території області збудовано 1822 нових житлових будівель, прийнято в експлуатацію 404,2 тис.м2  загальної площі житлових будівель нового будівництва. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 138,8 тис.м2  загальної площі житла (34,3 % загального обсягу), у сільській місцевості – 265,4 тис.м2  (65,7 %).

У загальному обсязі збудованого в області житла найбільшою є частка Івано-Франківської міської ради (22,1 %) та Тисменицького (13,1 %) району.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 2944,4  м2  житла.

Серед регіонів України за обсягом прийнятого в експлуатацію житла та в розрахунку на 10 тис. осіб Івано-Франківщина посіла 7 місце.

У 2018 році за програмою розвитку молодіжного житлового будівництва за кошти обласного та місцевих бюджетів в сумі 9516,07 тис. грн. надано 17 пільгових довготермінових кредитів для будівництва (придбання) житла загальною площею 1208 м2,  з них 10 кредитів – для сімей учасників антитерористичної операції.

За регіональною цільовою програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки у  2018 році прийнято в експлуатацію 16 житлових будинків загальною площею 3029,41 м2, освоєно 2495,0 тис. грн. коштів  бюджетів всіх рівнів. 

У 2018 році на розбудову інфраструктури області з державного бюджету освоєно кошти в сумі 372,35 млн. гривень. За рахунок зазначених коштів здійснювалося будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 741 об’єкту, зокрема: 243 – сфери освіти; 133 – галузі охорони здоров’я; 142 – сфери культури та спорту; 108 – дорожнього господарства; 42 – сфери житлово-комунального господарства; 15 – вуличне освітлення; 4 – закупівля спецтехніки для ОТГ; 54 – інше. 

Капітальні  інвестиції 

У січні-вересні 2019 року  підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5831,4 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 3,3 відс. менше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року. Серед регіонів України за обсягом освоєння капітальних інвестицій область посіла 17 місце, за індексом капітальних інвестицій – 19 місце. У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 4248,3 гривень, що відповідає 20 місцю в загальному рейтингу за регіонами.

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 20,9 відс., у житлові будівлі – 24,4 відс., нежитлові будівлі – 19,8 відс., інженерні споруди – 17,8 відсотка.

Із загального обсягу капітальних інвестицій у розвиток підприємств промисловості спрямовано 29,8 відс. або 1737,9 млн. грн., при цьому частка підприємств переробної промисловості склала 18,5 відсотка.

Найбільше капітальних інвестицій вкладено у місті Івано-Франківську 2623,8 млн. грн. або 45,0 відсотка. Також підприємствами та організаціями Тисменицького району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 615,7 млн. грн. капітальних інвестицій. Частка Тисменицького району у загальнообласному обсязі капітальних інвестицій склала   12,3 відс., що відповідає 2 місцю серед міст обласного значення та районів області. Найбільше капітальних інвестицій вкладено промисловими підприємствами, а саме: ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТзОВ «Геліос Енерджі», ЗАТ «Падана Кемікал Компаундс». 

Торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств  (юридичних осіб) та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні-грудні 2019 року становив 25,8 млрд. гривень. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня-грудня попереднього року  (враховуючи індекс споживчих цін) становив 109,3% (в Україні – 110,5%). За цим показником область посіла 15 місце серед регіонів України. 

У  2019 році індекс споживчих цін в середньому по Україні склав 104,1 відс., в області – 104,5 відсотка.

У грудні 2019 р. до попереднього місяця індекс споживчих цін як по Україні, так і в області становив 99,8 відсотка.

Вищими від середньоукраїнських є індекси споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої (область – 105,3 відс., Україна – 104,8 відс.), алкогольні напої, тютюнові вироби (область – 113,5 відс., Україна – 113,0 відс.), предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла  (область – 101,4  відс., Україна – 99,8 відс.), охорону здоров’я (область – 104,8 відс., Україна – 103,8 відс.), зв’язок (область – 112,5 відс., Україна – 111,8) освіту (область – 115,4 відс., Україна – 113,5) та різні товари і послуги  (область – 109,6 відс., Україна – 107,8 відс.).

Значно нижчими є індекси споживчих цін на  одяг і взуття, житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива,  відпочинок і культуру та  ресторани і готелі.

Згідно з аналізом щомісячних даних Держстату щодо середніх роздрібних цін на основні споживчі товари у 2019 році в області нижчими темпами, ніж в середньому по Україні, зросли ціни на хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, крупи гречані, птицю (тушки курячі), сири м’які жирні, сметану, масло вершкове та яблука. Як і в цілому у державі, подешевшали рис, борошно пшеничне, крупи манні та ячні, філе куряче, яйця та олія соняшникова. Крім цього, в області дещо знизились середні роздрібні ціни на макаронні вироби, пшоно та цукор, тоді як в середньому в Україні ціни на ці продукти зросли.

У грудні 2019 р. в області зафіксовано нижчі за середньоукраїнські роздрібні ціни на 15 з 31 обстежуваних Держстатом соціально важливих продуктів харчування.

 Підприємництво

Розвиток підприємництва є одним із ключових пріоритетів регіональної економічної політики. В області малий і середній бізнес становить основу підприємництва, станом на 01.01.2018 року 99,9 відсотка становлять суб’єкти малого і середнього бізнесу (307 – суб’єктів середнього підприємництва і 49494 – малого), які у січні-червні поточного року сплатили до бюджетів усіх рівнів 5,8 млрд. грн, що на 800 тис. гривень або 16 відсотків більше, порівняно з відповідним періодом минулого року.

Налагоджено ефективний діалог між обласною владою, громадами, представниками підприємницького середовища. Відповідно до рейтингу «Regional Doing Business. 2018» наша область визнана однією з найкомфортніших серед регіонів України для започаткування та ведення бізнесу.

Також утворено близько 60 громадських організації суб'єктів підприємництва. Активно працює Івано-Франківська торгово-промислова палата, яка на добровільних началах об'єднує підприємців Прикарпаття та сприяє просуванню інноваційних рішень і нових можливостей для бізнесу, а також залученню інвестицій. У 2018 році запрацювала «Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття», мета якої налагодження ефективного діалогу між такими громадами, обласною владою та відстоювання їх  інтересів.

З метою поліпшення бізнес-клімату та зміцнення позицій малого та середнього підприємництва в загальній структурі економіки області рішенням обласної ради від 21.09.2018 року № 939-23/2018 затверджена Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2019-2020 роки (далі – Програма). Її пріоритетними напрямами визначено надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва та розвиток інфраструктури його підтримки. Відповідно до заходів програми у 2019 році на ці цілі передбачено спрямувати 1500,0 тис. грн. з обласного бюджету через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області.

Крім того, для надання державної підтримки фермерським господарствам області на поворотній основі (КПКВК 2801460) «Надання кредитів фермерським господарствам» з державного бюджету на 2019 рік затверджено 2445 тис. гривень.

Станом на 01.07.2019 року в області функціонує 24 ЦНАП ( у тому числі у Печеніжинській, Верхнянській і Старобо­го­род­чанській об'єднаних територіальних громадах та в с. Поляниця Яремчанської міської ради). Для створення зручностей суб’єктам звернень, додатково працюють 3 територіальні підрозділи ЦНАП м. Івано-Франківська.

З метою забезпечення доступності громадян з обмеженими фізичними можливостями та осіб обмежених у пересуванні, для отримання окремих адміністративних послуг через ЦНАП м. Івано-Франківська та м. Яремче доступна послуга «Мобільний адміністратор», що працює за принципом віддаленого робочого місця.

Кількість наданих адміністративних послуг через ЦНАП за 6 місяців поточного року склала  266,8 тисяч, що у 1,3 раза більше, ніж за відповідний період 2018 року.

В області активно запроваджується надання адміністративних та інших публічних послуг в електронній формі, застосовуються різноманітні інноваційні технології, спрямовані на задоволення потреб споживача, зокрема, виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради ініціативно запроваджено надання 47 адміністративних послуг, які можна замовити в режимі он-лайн. Ці послуги можна отримати через «Електронний персональний кабінет» на сайті www.cnap.if.ua (розділ «Електронні послуги») або через портал державних послуг https://e-gov.org.ua. Ідентифікація клієнта здійснюється за технологією BanklD та електронного цифрового підпису.

Для зручності мешканців функціонує також мобільний додаток «Мобільний Івано-Франківськ», де у режимі реального часу можна перевірити стан виконання послуги, завантажити бланк заяв чи отримати всю необхідну інформацію щодо адміністративних та дозвільних послуг.

У ході проведення децентралізації актуальним є питання створення в ОТГ сучасних Центрів надання адміністративних послуг, де громадяни можуть отримати найнеобхідніші адмінпослуги у комфортних умовах. Область успішно співпрацює з Програмою «U-Lead з Європою»,  участь у якій беруть 29 територіальних громад. Вже у поточному році в об’єднаних територіальних громадах області планується створення чи модернізація 11 ЦНАП, на що залучено понад 8,8 млн. грн. власних коштів громад,  інфраструктурної субвенції та коштів міжнародної технічної допомоги.

Протягом січня – червня 2019 року в Івано-Франківській області здійснювали діяльність 16 центрів обслуговування платників.

За січень – червень 2019 року фахівцями центрів обслуговування платників територіальних органів ДФС в області надано 74993 адміністративні послуги.

З метою забезпечення підтримки суб’єктів підприємництва застосовуються сучасні методи та технології збору первинних даних, зокрема,– в Головному управлінні статистики та його відокремлених підрозділах збір та реєстрація статистичної та фінансової звітності від респондентів відбувається за принципом «Єдиного вікна», організація роботи якого відбувається згідно з Регламентом збирання форм державної статистичної та фінансової звітності за принципом «Єдиного вікна». Всього у форматі «Єдиного вікна» упродовж січня–червня 2019 року 15,3 тис. респон-дентами подано 78,6  тис. статистичних та фінансових звітів. Запроваджено та активно використовується система електронного звітування, зокрема  у січні–червні 2019 року понад 70% статистичних звітів подано в електронному вигляді.

З 2019 року запроваджено роботу розробленого Державною службою статистики України  нового сервісу для електронного звітування «Кабінет респондента», за допомогою якого в онлайн-режимі респонденти можуть безкоштовно  подавати 76 форм державної статистичної звітності. За лютий–червень 2019 року за допомогою даного сервісу 521 респондент області подав 1971 звіт.

Для активізації незайнятих громадян до зайняття власною справою протягом січня-травня 2019 року фахівцями служби зайнятості проведено 98 заходів з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність, в яких взяла участь 1051 особа, в т. ч. 7 днів відкритих дверей центрів зайнятості щодо сприяння організації та здійсненню підприємницької діяльності за участю представників територіальних органів Державної фіскальної служби в області та управлінь юстиції. Серед учасників заходів: 485 осіб – жінки, 374 особи – молодь до 35 років, 501 особа – жителі села.

Для популяризації підприємництва, ознайомлення безробітних з умовами праці безпосередньо у роботодавців та можливостями майбутнього працевлаштування, фахівцями служби зайнятості області проведено 299 професіографічних екскурсій на підприємства області, до приватних підприємців, в яких взяли участь 4643 безробітні. Також за цей період проведено 155 днів відкритих дверей на виробництві, учасниками яких були 2648 осіб.

Проведено 7 навчальних семінарів на тему: «Ефективне ведення сільського господарства», в яких взяли участь 124 особи з числа мешканців,  які проживають в сільській місцевості. Протягом січня-травня 2019 року підприємцям було надано 397 безоплатних консультацій. 

З метою забезпечення ефективної комунікації з бізнесом, територіальними органами ДФС в області протягом січня-червня 2019 року проведено 131 захід з представниками бізнесу та інститутами громадянського суспільства, з них – 35 «круглих столів» та 96 зустрічей (1138 учасників).

За вказаний період організовано 167 семінарів та практикумів для платників податків, участь в яких взяли 2432 платники, у тому числі 2 інтернет-конференції, проведено 112 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія», для ЗМІ організовано 13 прес-конференцій, 18 брифінгів, 9 інтерв’ю та 10 коментарів, розповсюджено 153 види друкованої продукції загальним накладом 9550 примірників.

З початку року проведено 21 захід з майбутніми платниками податків (640 дітей) для популяризації підприємницької діяльності як засобу реалізації особистості та фінансової незалежності, а також підвищення рівня податкової культури та ознайомлення студентів з податковою системою України.

Прикладом соціального підприємництва в області є реалізація проекту «Громадський ресторан у форматі «Urban Space» 100», за основну мету якого обрано якісний розвиток міського простору Івано-Франківська. Унікальність проекту у тому, що 80% прибутку ресторану направляється винятково на впровадження громадських проектів. Проекти, що подаються на конкурс, мають бути некомерційними, приносити користь місту та реалізовуватися в  Івано-Франківську. Сума ґрантів – необмежена. У першому кварталі 2019 року відбулися чергові збори співзасновників громадського ресторану Urban Space 100. Фінансування отримали 7 проектів на загальну суму 220 667 гривень.

Сьогодні продовжується реалізація проекту «Promprylad. Renovation», який передбачає створення в Івано-Франківську інноваційної платформи нового формату на базі заводу «Промприлад», і поєднує три основні складові: влада, бізнес та громадські організації. Платформа працює як соціальний бізнес, де 50% прибутку перерозподіляється на соціальні проекти, що розвивають місто. У 2019 році проект підтримав перший системний інвестор – українська компанія FinStream. На початку лютого підписано договір про купівлю-продаж заводу: проект викупив контрольний пакет акцій.  До кінця року проектом заплановано залучити 5 мільйонів доларів у вигляді імпакт-інвестицій. 

У рамках Стратегії соціального партнерства між компанією ДТЕК та м. Бурштин з 2012 року реалізовано низку соціальних проектів за напрямами: охорона здоров’я, підвищення активності громади, розвиток бізнес-середо­ви­ща, покращення соціальнозначущої інфраструктури, енерго­ефектив­ність.

Область бере участь у реалізації проекту міжнародної технічної допомоги ПРОМІС «Партнерство для розвитку міст» (грудень 2015 р. - кінець 2020 р.), учасниками якого є міста Івано-Франківськ, Яремче, Долина та Коломия. Проект впроваджується за допомоги Федерації канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади і спрямований, зокрема на створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу.

У рамках проекту у ІІ кварталі 2019 року:

- 12 квітня 2019 року у місті Івано-Франківськ відбулося офіційне відкриття майстерні-студії Акселератора креативних жіночих стартапів за фінансової підтримки Фонду сприяння розвитку малих і середніх підприємств Проекту ПРОМІС в рамках проекту «Creative Woman Network: посилення спроможності жінок у креативних індустріях Івано-Франківська»;

- 11-12 квітня відбувся тренінг на тему «Застосування інвестиційних інструментів в громадах», організований Івано-Франківською облдержадміністрацією та проектом міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС);

- у місті-партнері Долині 12 квітня два десятки бізнес–леді, представники місцевої влади та ЗМІ побували на практичному семінарі «Підготовка долинських підприємців до виробництва конкурентоспроможної продукції бджільництва, придатної для експорту (маток карпатської породи штучного та природнього осіменіння».

12 червня в Івано-Франківську відбувся Open business space «Франківськ бізнесовий: туризм, ІТ чи промисловість?», який організований Центром інформаційної підтримки бізнесу на базі Клубу ділових людей України за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи ЄС EU4Business. Участь у відкритому форматі заходу взяли представники бізнесу, громадських організацій та влади, в т.ч. представники департамент еконо­мі­чного розвитку, про­мисловості та інфра­структури обласної дер­жавної адміністра­ції.

Також наприкінці червня в місті Брюсселі  відбулись інформаційні дні програми «Горизонт-2020» за напрямом «Енергетика» та Брокерські заходи. У цих заходах взяла участь делегація Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ отримав нагороду ЄС за проект з формування енергетичного майбутнього Європи). 

 Вантажні перевезення

У 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 12,4 млн.т вантажів, що складає 84% обсягів вантажних перевезень 2017р.

Залізничним транспортом у 2018р. відправлено 7,2 млн.т вантажів, що на 27,9% більше обсягів 2017р. Серед основних груп вантажів збільшилось відправлення нафти і нафтопродуктів на 46,6%, хімічних і мінеральних добрив – на 31%, цементу – на 26,8%, водночас зменшилось відправлення лісових вантажів – в 1,7 раза, зерна і продуктів перемелу – на 27,7%, будівельних матеріалів – на 16%, брухту чорних металів – на 13,2%. Автомобiльним транспортом області у 2018р. замовникам доставлено 5,1 млн.т вантажiв (з урахуванням перевезень, здійснених транспортом фізичних осіб- підприємців) або 56,6% обсягів 2017р. Обсяг вантажообороту автомобільного транспорту області становив 1140,1 млн.ткм або 96,2% обсягу 2017р.

Пасажирські перевезення

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту у 2018р. скористались 85,6 млн. пасажирів, що на 6,4% більше обсягів пасажироперевезень у 2017р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1381,7 млн.пас.км або на 9,9% більше обсягу 2017р.

Залізничним транспортом у 2018р. перевезено 2402,7 тис. пасажирів, що складає 89,2% обсягів 2017р.

Автомобільним транспортом у 2018р. перевезено  67054,2 тис. пасажирів, що складає 105,5% обсягів 2017р.

Тролейбусним транспортом у 2018р. перевезено 16191,6 тис. пасажирів, що складає 113,2% обсягів 2017р.

 

 

10.01.2017 14:01