Структура департаменту

76004, м.Івано-Франківськ, вул.Грушевського,21, тел.55-22-72, тел. факс 55-22-72  e-mail: osvita@if.gov.ua 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;

п’ятниця – з 8.00 до 16.00;

обідня перерва – з 12.00 до 13.00;

вихідні дні: субота, неділя

 

Директор департаменту

Кімакович Віктор Євстахійович

55-22-72
osvita@if.gov.ua 

Заступник директора департамент

БУДЗАК Іван Васильович

55-21-34

osvita569@ukr.net

 

 

 


Основні завдання:

 • Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
 • Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
 • Створення у межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки.
 • Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти.
 • Забезпечення розвитку освітнього, наукового і науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області.
 • Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти.
 • Координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.
 • Забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в області, захисту інтелектуальної власності.
 • Формування наукової, науково-технічної та інноваційної політики у сфері освіти.
 • Сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації.
 • Сприяння інтеграції вітчизняної освіти та науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів.

 

18.12.2014 16:03