Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій

Нормативно-правова база, якою керується у роботі структурний підрозділ

Туризм

 Закони України

1. «Про туризм» від 15.09.1995 № 324/95-ВР

2.  «Про курорти» від 05.10.2000 № 2026-III

3.  «Про особисте селянське господарство» від 15.05.2003 № 742-IV

4.   «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII

5.   «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV

6.  «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР

7.   «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VI

8.  «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII  

 Акти Кабінету Міністрів України

3. Постанова «Про затвердження Порядку надання послуг  з тимчасового розміщення (проживання)» від 5 березня 2006 р.
№ 297

4. Постанова «Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об'єктах туристичних відвідувань» 27 травня 2009 р. № 507

5. Постанова «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання  послуг з тимчасового розміщення (проживання)» від 29 липня 2009 р. № 803

6.  Постанова «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію» від 03 липня 2013 № 470

7. Постанова «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 6 серпня 2014 р.
№ 385

8. Постанова «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності» від 11 листопада 2015 р.
№ 991

 Накази центральних органів виконавчої влади

1. Наказ Державної туристичної адміністрації «Про затвердження Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг» від 16 березня 2004 р. № 19

2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи»

3. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про змагання з туристських спортивних походів серед учнівської та студентської молоді»

Регіональні акти

1. Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 17 жовтня 2014 р.
№ 1401-32/2014)

2. Комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016–2020 рр. (рішення обласної ради 16 жовтня 2015 р. № 1820-39/2015)

  

Зовнішньоекономічна діяльність 

1.  Закон України “Про режим іноземного інвестування”

2.  Закон України “Про інвестиційну діяльність”

3.  Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

4. Закон України “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”

5.  Закон України “Про угоди про розподіл продукції”

6. Закон України “Про концесії”

7. Регіональна цільова Програма сприяння залученню інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2016-2020 роки

Міжнародні відносини

1. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин від 18. 09. 1996 р. № 841/96

2. Указ Президента України «Про порядок здійснення зовнішніх зносин Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями» від 05. 03. 2002 р. № 217/2002

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1992 р. № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон»

 4. Регіональна цільова Програма розвитку міжнародного співробітництва області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 16.10.2015 № 1821-39/2015). 

Міжнародна технічна допомога 

1.   Закон України “Про транскордонне співробітництво”

 2.   Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги”

 3.   Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. № 339 “Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва”

 4.   Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. №1075-р “Про схвалення Концепції планування, залучення, ефективного використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями”

 5.   Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. № 821 «Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»

 6.   Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями»

 7.    Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. №554 «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки»

 8.   Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 827 «Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку»

 9.   Рішення обласної ради від 27.10.2015 № № 1817-39/2015 Про внесення змін до регіональної цільової програми впровадження в області ІІІ фази проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" на 2015-2018 роки

 10.  Рішення обласної ради від 23.04.2015 № 1598-35/2015 Про регіональну цільову програму впровадження в області третьої фази проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на 2015-2018 роки

 

Інше 

Наказ від 28.05.2019р. № 36-ОД Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в управлінні міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму обласної державної адміністрації 

 

12.12.2014 17:44