Про проведення громадської експертизи

До облдержадміністрації звернулися представники Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» та інформаційно-аналітичного центру «Логос» із запитом  на проведення громадської експертизи щодо діяльності обласної державної адміністрації із забезпечення вимог законодавства стосовно регіональних цільових програм, втілення антикорупційних стандартів, проведення публічного громадського обговорення звітів і проектів нормативно-правових актів.

Відповідно до Порядку сприяння проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 року № 976, розпорядженням обласної державної адміністрації  від 23.07.2013 року  «Про проведення громадської експертизи» затверджено склад робочої групи  з підготовки матеріалів для проведення громадської експертизи, до якого увійшли:

 

Іваницький                

Роман Ярославович                     

 

заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи

Мацюк

Ірина Тарасівна

начальник відділу зв’язків з громадсько-політичними об’єднаннями управління комунікацій з громадськістю департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, заступник голови робочої групи 

 

Ходан

Надія Юріївна

головний спеціаліст відділу аналітичного забезпечення та консультацій з громадськістю управління комунікацій з громадськістю департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, секретар робочої групи

 

Члени робочої групи

 

Гривул

Тарас Теодорович

представник регіональної громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Логос» (за згодою)

 

Дерев’янко

Сергій Миронович

директор департаменту освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації

 

Єдгарова

Тетяна Леонідівна

завідувач сектору з питань режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації

Зрайко 

Олександра Іванівна

завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції і діяльності правоохоронних органів юридичного відділу обласної державної адміністрації

 

Іванов

Віталій Сергійович

голова правління регіональної молодіжної громадської організації «Учнівське братство» (за згодою)

 

Карп

Галина Василівна

директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації

 

Ковальчук

Уляна Василівна

представник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» (за згодою)

 

Насадюк

Василь Васильович

перший заступник директора департаменту економіки обласної державної адміністрації

 

Попович

Володимир Васильович

директор департаменту економіки обласної державної адміністрації

 

Рудковський

Арсен Васильович

головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та моніторингу  управління інформаційної діяльності департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації

 

Федорак

Володимир Васильович

начальник управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації

 

Цимбалюк

Юрій  Володимирович

 

заступник начальника відділу забезпечення моніторингу обласних програм та аналізу бюджету виконавчого апарату обласної ради

(за згодою)

 

 

 

Щепанський

Ярослав Стахович

начальник юридичного відділу обласної державної адміністрації

 

Яценко

Олег Анатолійович

представник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» (за згодою)

 

 

 

 

На підставі опрацьованих документів представники Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» та інформаційно-аналітичного центру «Логос» склали попередній акт-висновок, який публічно представили під час проведення круглого столу на тему: «Взаємодія влади і громадськості для реалізації антикорупційних стандартів та засад відкритості у регіональній освітньо-культурній політиці» за участі представників облдержадміністрації, обласної ради, громадської ради при облдержадміністрації, засобів масової інформації.

Попередній акт-висновок №1 від 28 серпня 2013 р.

 “Про наявність в Івано-Франківській обласній державній адміністрації документів, які засвідчують виконання вимог законодавства України (зокрема, Закону “Про  засади запобігання і протидії корупції”, Постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 3.11.2010, Наказу Міністерства економіки України № 367 від 4.12.2006) щодо проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, які стосуються здійснення делегованих повноважень, проектів регіональних цільових програм, звітів головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік, а також забезпечення результативності регіональних цільових програм”

28 серпня 2013 року ми, Яценко Олег Анатолійович (кандидат наук з державного управління, експерт громадської організації “Інформаційно-аналітичний центр “Логос”), Ковальчук Уляна Василівна (представниця Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство»), Іванов Віталій Сергійович (голова правління молодіжної громадської організації «Учнівське братство»),  які є членами робочої групи, пов’язаної зі здійсненням громадської експертизи, створеної розпорядженням голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації № 573 від 23.08.2013 «Про проведення громадської експертизи», а також Маслій Назар Васильович (голова громадської організації «Українська агенція інвестицій і розвитку») і Свідрак Ярослав Васильович (голова громадської організації «Пожежно-спортивне товариство «Грім»), будучи, відповідно до пункту 3 частини шостої статті 5 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, суб’єктами, що беруть участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом порядках - у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, склали Акт громадської експертизи №1 “Про наявність в Івано-Франківській обласній державній адміністрації документів, які засвідчують виконання вимог законодавства України (зокрема, Закону “Про  засади запобігання і протидії корупції”, Постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 3.11.2010, Наказу Міністерства економіки України № 367 від 4 грудня 2006 року) щодо проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, які стосуються здійснення делегованих повноважень, проектів регіональних цільових програм, звітів головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік, а також забезпечення результативності регіональних цільових програм” (далі - Акт).

Складаючи Акт, ми керувалися статтею 38 Конституції України, яка забезпечує право громадян брати участь в управлінні державними справами, Порядком сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 976 від 5 листопада 2008 року, що передбачає проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади – як складової механізму демократичного управління державою – з метою оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень та підготовки пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем для їх врахування органам виконавчої влади у своїй роботі, а також, пунктом 3 частини шостої статті 5, частиною 7 статті 15, статтею 18 Закону України “Про  засади  запобігання і протидії корупції” та досліджували виконання таких норм законодавства України:

1. Порядку проведення консультацій з громадськістю, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, пункт 12 якого  зазначає, що в обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо: проектів нормативно-правових  актів, якими передбачається здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; проектів регіональних програм, звітів головних   розпорядників бюджетних   коштів  про  їх витрачання за минулий рік; Порядок передбачає, що Результати публічного громадського обговорення в обов’язковому порядку відображаються у звіті.

2. Закону України “Про  засади  запобігання і протидії корупції”, який у частині третій статті 18 передбачає, що проекти нормативно-правових актів, пов’язані з делегованими повноваженнями з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах органів державної влади.

3. Затверджених наказом Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки) № 367 від 4 грудня 2006 року Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання (далі – Методичні рекомендації Мінекономіки).

4. Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року №1001/2011 (яка передбачає «забезпечення прозорості в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування» для продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб).

 Учасниками громадської експертизи під час роботи з документами (та їх копіями) Івано-Франківської обласної державної адміністрації, інтерв’ю з її працівниками встановлено:

1) відсутність на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації та у приміщеннях її структурних підрозділах будь-яких звітів щодо проведення будь-яких громадських обговорень проектів нормативно-правових актів, пов’язаних із здійсненням делегованих повноважень, розробкою і рішеннями про стан виконання регіональних цільових програм, звітами головних розпорядників бюджетних коштів, як того вимагає  Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 3.11.2010;

2) відсутність сукупності чотирьох результативних показників у текстах регіональних цільових програм Івано-Франківщини, що ставить під сумнів ефективність використання бюджетних коштів і порушує підпункт 2.2.5 Методичних рекомендацій Мінекономіки;

3) відсутність у текстах регіональних цільових програм Івано-Франківщини очікуваного результату конкретних заходів цих програм, що порушує підпункт 2.2.6 Методичних рекомендацій Мінекономіки та ускладнює аналіз результативності таких програм;

4) відсутність експертних висновків щодо проектів регіональних цільових програм Івано-Франківщини, які мали бути складені відповідно до пункту 3.1 Методичних рекомендацій Мінекономіки структурними підрозділами Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань економіки і фінансів та стосуватися результативних показників, реальності та доцільності заходів, включених до проекту кожної регіональної цільової програми;

5) неможливість отримати необхідну інформацію про регіональні цільові програми на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації (всупереч листу-відповіді Івано-Франківської обласної державної адміністрації № Яц-167-172 від 21.08.2013 на запит Інформаційно-аналітичного центру «Логос» щодо ознайомленням з текстами та бюджетами регіональних цільових програм на 2013 рік) через те, що у підрозділі «цільові програми» розділу «соціально-економічний розвиток регіону» міститься застарілий перелік обласних програм за 2011 рік;

6) Суперечність окремих положень розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації № 99 від 05.03.2007 «Про затвердження порядку розроблення регіональних цільових програм» нормам законодавства України щодо цільових програм, передусім Методичним рекомендаціям Мінекономіки, що свідчить про необхідність приведення такого розпорядження у відповідність до відповідних норм законодавства України.

Акт складено у 6 примірниках в м.Івано-Франківську, в приміщеннях Івано-Франківської обласної ради (вул. Грушевського, 21) суб’єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, діючи зокрема, згідно Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”:

30.08.2013 09:37