ФЕДОРІВ Віталій Васильович

Тел. приймальні: 55-22-91

                             55-22-07
                             55-21-86 т/ф
 e-mail: oda@
if.gov.ua 

Тел. приймальні: 55-18-61
                            55-18-62
                            73-80-19 
e-mail: oda@if.gov.ua

Пpацює

голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації з 24.04.2020 року

Громадянство

громадянин України

Число, місяць і рік народження

23 січня 1977 року

Місце народження

Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Братківці

Освіта

повна вища‚ спеціаліст‚ 2000 р.‚ Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу‚ економіка підприємства, інженер-економіст;

повна вища‚ магістр‚ 2004 р.‚ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, державна служба, магістр державної служби

Науковий ступінь, вчене звання

не має

Володіння мовами

українською‚ російською - вільно; англійською‚ німецькою - зі словником

Нагоpоди, почесні звання

не має

Прийняття Присяги державного службовця

23.03.2001 р.

Ранг державного службовця

5 ( 01.08.2016 )

Загальний стаж роботи

з 25.03.1993 р.

Стаж державної служби

з 23.03.2001 р.

Депутат ради

був обраний депутатом Братковецької сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області V скликання

Стягнення

не має

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь

09.1992 – 06.1995

студент Івано-Франківського комерційного технікуму; м. Івано-Франківськ

09.1995 – 06.2000

студент Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу; м. Івано-Франківськ

08.2000 – 10.2000

менеджер відділу маркетингу та збуту ПК «Екопродукт»; м. Івано-Франківськ

01.2001 – 03.2001

менеджер ПП фірми «Гол-Комп»; м. Івано-Франківськ

03.2001 – 11.2001

провідний економіст відділу планування та аналізу бюджету головного фінансового управління обласної державної адміністрації; м. Івано-Франківськ

11.2001 – 05.2002

заступник начальника відділу планування та аналізу бюджету головного фінансового управління обласної державної адміністрації; м. Івано-Франківськ

05.2002 – 10.2005

начальник відділу фінансування місцевих органів влади і управління головного фінансового управління обласної державної адміністрації; м. Івано-Франківськ

10.2005 – 04.2007

начальник управління фінансів невиробничої сфери головного фінансового управління обласної державної адміністрації; м. Івано-Франківськ

04.2007 – 03.2012

заступник начальника Контрольно-ревізійного управління в Івано-Франківській області; м. Івано-Франківськ

03.2012 – 11.2016

заступник начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області; м. Івано-Франківськ

11.2016 – 10.2017

заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації - начальник управління ресурсного і правового забезпечення‚ моніторингу та супроводу державних програм; м. Івано-Франківськ

10.2017 – 11.2018

заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації - начальник управління ресурсного і кадрового забезпечення‚ моніторингу та супроводу державних програм; м. Івано-Франківськ

11.2018 - 04.2020 

заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації; м. Івано-Франківськ.

02.2020 - 04.2020

т.в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації; м. Івано-Франківськ.

24.04.2020 до цього часу

голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації; м. Івано-Франківськ.

   
 

Компетенція

Здійснює загальне керівництво діяльністю обласної державної адміністрації, координує роботу першого заступника, заступників голови, керівника апарату обласної державної адміністрації. Вирішує основні питання взаємодії з Офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади, обласною радою, районними державними адміністраціями, районними і міськими (міст обласного значення) радами та іншими органами місцевого самоврядування. Несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

Є керівником обласної державної адміністрації. Представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації відповідно до статей 10, 11 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» і законодавства про державну службу.

Укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх першого заступника та заступників.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників підприємств, установ та організацій Збройних Сил України та інших військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.

В межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів обласної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний чи посадовий склад.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, може порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та населення про суспільно-політичну, соціально-економічну, екологічну ситуацію в області та стан виконання повноважень, покладених на обласну державну адміністрацію. 

Організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку області, здійснює їх моніторинг.

Організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку області, подає їх на розгляд обласній раді, організовує виконання схвалених обласною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Запроваджує ефективні механізми комунікацій між обласною державною адміністрацією, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад області щодо моніторингу, аналізу та вирішення проблемних питань розвитку територій.

Забезпечує: реалізацію наданих державою, а також делегованих обласною радою повноважень та здійснення заходів, пов’язаних із організацією належного виконання переданих повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Безпосередньо веде питання: фінансів; фіскальної роботи;  аудиту; казначейської роботи; використання бюджетних коштів; забезпечення законності, прав і свобод громадян; внутрішнього аудиту; запобігання та виявлення корупції; координації суспільно-політичних процесів; інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю; кадрової політики; контролю; режимно-секретної роботи; правового та фінансового забезпечення діяльності облдержадміністрації.

Спрямовує діяльність: першого заступника, заступників голови, керівника апарату, усіх структурних підрозділів обласної державної адміністрації; департаменту фінансів; юридичного департаменту облдержадміністрації; управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (в частині діяльності прес-служби та взаємодії зі ЗМІ); секторів режимно-секретної роботи; внутрішнього аудиту; з питань запобігання та виявлення корупції; відділів управління персоналом; фінансового забезпечення; контролю апарату облдержадміністрації.

Координує діяльність: головного управління ДПС в області; управління Західного офісу Державної аудиторської служби в області; головного управління Державної казначейської служби України в області; Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  (м. Івано-Франківськ); обласного військового комісаріату; військових формувань, що дислокуються на території області.

Забезпечує взаємодію: з апеляційним судом області; господарським судом області; окружним адміністративним судом; територіальним управлінням Державної судової адміністрації в області; з обласними організаціями політичних партій, з громадськими організаціями, профспілками; з філією ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція «Карпати», обласним телебаченням «Галичина», редакцією газети «Галичина», іншими засобами масової інформації.

Очолює: колегію обласної державної адміністрації; Раду оборони області; регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; обласну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; є співголовою обласної ради регіонального розвитку.

06.02.2020 15:55