Голова обласної державної адміністрації

Шмигаль Денис Анатолійович

 

 

Тел. приймальні: 55-22-91
                             55-22-07
                             55-21-86 т/ф
 e-mail: oda@
if.gov.ua 

Біографічна довідка
Шмигаля Дениса Анатолійовича

Пpацює

голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації

 

Громадянство

громадянин України

 

Число, місяць і рік народження

15 жовтня 1975 року

 

Місце народження

м. Львів

Освіта

Повна вища‚ 1997 р.,  Державний університет «Львівська Політехніка»‚  менеджмент у виробничій сфері (машинобудування), інженер-економіст

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат економічних наук – 2003 р.

(Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України)

Володіння мовами

українська, англійська, польська (вільно)

Нагоpоди, почесні звання

не має

 

Загальний стаж роботи

24 роки, 4 місяці

Вислуга в державному органі

4 роки, 2 місяці

Депутат ради

не обирався

Стягнення

не має

 Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь

04.1994 до 11.1995

менеджер ПП «О’кей» ; м. Львів

11.1995 до 08.1997

бухгалтер відділу неторгових операцій валютного управління АК «Електронбанк» ; м. Львів

10.1997 до 03.1998

бухгалтер ВАТ «Львівський автобусний завод»; м. Львів

03.1998 до 09.1999

провідний бухгалтер ЗАТ «З-Торговий дім»; м. Львів

09.1999 до 10.2003

головний бухгалтер‚ директор з фінансів ТзОВ «ЛА ДІС»; м. Львів

11.2003 до 08.2005

начальник фінансового відділу‚ начальник відділу управління фінансами та економічного аналізу‚ директор з економіко-стратегічного розвитку           ЗАТ «Львівський автобусний завод»;

м. Львів

09.2005 до 06.2006

заступник генерального директора ТзОВ «ЛА ДІС»; м. Львів

06.2006 до 08.2008

директор з економіки ТзОВ «Інвестиційна компанія «Комфорт-Інвест»; м. Львів

09.2008 до 09.2009

генеральний директор ТзОВ «РОСАНІНВЕСТ»; м. Львів

09.2009 до 10.2009

помічник голови Львівської обласної державної адміністрації відділу забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації; м. Львів

10.2009 до 10.2009

т.в.о. начальника головного управління  економіки Львівської обласної державної адміністрації; м. Львів

10.2009 до 04.2011

начальник головного управління  економіки Львівської обласної державної адміністрації (01. 11. 2010 року – головне управління економіки перейменовано в головне правління економіки та інвестицій); м. Львів

08.2011 до 12.2011

голова правління громадської організації «Інститут регіонального розвитку»;

 м. Львів

01.2012 до 12.2012

начальник головного управління економіки та промислової політики Львівської обласної державної адміністрації; м. Львів

01.2013 до 12.2013

директор департаменту економічного розвитку‚ інвестицій‚ торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації;

м. Львів

01.2014 до 02.2014

тимчасово не працював, перебував на обліку у центрі зайнятості; м. Львів

04.2014 до 04.2014

помічник - консультант народного депутата України; м. Київ

05.2014 до 12.2014

заступник начальника головного управління Міндоходів Львівської області; м. Львів

01.2015 до 01.2017

радник президента‚ віце-президент‚ генеральний директора‚ член Наглядової ради ТзОВ ТВК «Львівхолод»;

м. Львів

01.2017 до 01.2018

заступник генерального директора з соціальних питань ПАТ «ДТЕК Західенерго»; м. Бурштин Івано-Франківської області

01.2018 до 07.2019

директор ДТЕК Бурштинська ТЕС‚

в. о заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ «ДТЕК Західенерго» в порядку заміщення посад; м. Бурштин Івано-Франківської області

08.2019 по цей час

голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

м. Івано-Франківськ.

Компетенція

Здійснює загальне керівництво діяльністю обласної державної адміністрації, координує роботу першого заступника, заступників голови, керівника апарату обласної державної адміністрації. Вирішує основні питання взаємодії з Офісом Президента  України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади, обласною радою, районними державними адміністраціями, районними і міськими (міст обласного значення) радами та іншими органами місцевого самоврядування. Несе відповідальність за виконання покладених на обласну державну адміністрацію завдань і  за здійснення  нею своїх повноважень.

Представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації відповідно до статей 10, 11 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» і законодавства про державну службу.

Укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх першого заступника та заступників.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників підприємств, установ та організацій Збройних Сил України та інших військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.

В межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів обласної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний чи посадовий склад.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, може порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та населення про суспільно-політичну, соціально-економічну, екологічну ситуацію в області та стан виконання повноважень, покладених на обласну державну адміністрацію. 

Організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку області, здійснює їх моніторинг.

Організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку області, подає їх на розгляд обласній раді, організовує виконання схвалених обласною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Запроваджує ефективні механізми комунікацій між обласною державною адміністрацією, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад області щодо моніторингу, аналізу та вирішення проблемних питань розвитку територій.

Забезпечує: реалізацію наданих державою, а також делегованих обласною радою повноважень та здійснення заходів, пов’язаних із організацією належного виконання переданих повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Безпосередньо веде питання: казначейської роботи; використання бюджетних коштів; забезпечення законності, прав і свобод громадян; внутрішнього аудиту; запобігання та виявлення корупції; координації суспільно-політичних процесів; інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю; кадрової політики; контролю; режимно-секретної роботи; правового та фінансового забезпечення діяльності облдержадміністрації.

Спрямовує діяльність: першого заступника, заступників голови, керівника апарату, усіх структурних підрозділів обласної державної адміністрації; юридичного департаменту облдержадміністрації; управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (в частині діяльності прес-служби та взаємодії зі ЗМІ); секторів режимно-секретної роботи; внутрішнього аудиту; з питань запобігання та виявлення корупції; відділів управління персоналом; фінансового забезпечення; контролю апарату облдержадміністрації.

Координує діяльність: головного управління Державної казначейської служби України в області; головного територіального управління юстиції в області; обласного військового комісаріату; військових формувань, що дислокуються на території області.

Забезпечує взаємодію: з апеляційним судом області; господарським судом області; окружним адміністративним судом; територіальним управлінням Державної судової адміністрації в області; з обласними організаціями політичних партій, з громадськими організаціями, профспілками; з обласною державною телерадіокомпанією «Карпати», редакціями обласного телебачення «Галичина» і газети «Галичина», іншими засобами масової інформації.

Очолює: колегію обласної державної адміністрації; Раду оборони області; регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; обласну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; є співголовою обласної ради регіонального розвитку.

02.08.2019 15:55