ЗАКОНОДАВСТВО З ПИТАНЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКОНОДАВСТВО З ПИТАНЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Закон України "Про інноваційну діяльність" від 25.03.2005 р. №40-ІV

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом.

 

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 19.12.2006 р. №1977-ХІІ

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і роз­витку науково-технічної сфери, створює умови для наукової і науково-техніч­ної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному роз­вит­ку.

 

Закон України "Про наукову і науково-технічну експертизу" від 10.02.2006 р. №51/95-ВР

Цей Закон визначає правові, організаційні і фінансові основи експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також загальні основи і принципи регулювання суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи з метою забезпечення наукового обгрунтування структури і змісту пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, наукових, науково-технічних, соціально-економічних, екологічних програм і проектів, визначення напрямів науково-технічної діяльності, аналізу та оцінки ефективності використання науково-технічного потенціалу, результатів досліджень.

 

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16.01.2003 р. №433-IV

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні.

 

Закон України "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку наукоємних технологій" від 09.04.2004 р. №1676-IV

Загальнодержавна комплексна програма розвитку високих наукоємних технологій (далі - Програма) спрямована на запровадження моделі сталого економічного зростання вітчизняних підприємств шляхом удосконалення структури їх основного капіталу та інтенсивного інвестування високотехнологічного виробництва.

 

Закон України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" від 16.07.1999 р. №991-XIV

Цей Закон визначає правові та економічні засади запровадження та функціонування спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків.

 

Закон України"Про Державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" від 14.09.2006 р. №143-V

Цей Закон визначає правові, економічні, організаційні та фінансові засади державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій і спрямований на забезпечення ефективного використання науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології на території держав, де планується або здійснюється їх використання, розширення міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері.

 

Закон України «Про наукові парки» від 25.06.2009 №1563-VI

Цей закон регулює правові, економічні, організаційні відносини, пов’язані із створенням та функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів розроблення , впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

01.10.2013 14:48