Антикорупційна діяльність

Нормативно-правова база

Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції"

Закон України від 09.08.2015  № 3206-VI "Про засади запобігання і протидії корупції"

Постанова Кабінету міністрів України від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції"

Постанова Кабінету міністрів України від 14.05.2015 № 301 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції"

Постанова Кабінету міністрів України від 29.04.2015 № 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.2015 № 333 "Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру"

Розпорядження Кабінету міністрів України від 24.02.2016 № 145-р "Про забезпечення надання послуг електронного цифрового підпису державним службовцям, які займають посади, віднесені до першої - третьої категорій, та інші прирівняні до них посади"

Розпорядження облдержадміністрації від 01.03.2016 №98 "Про затвердження антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2016 рік"

26.07.2013 14:41