Якісна підготовка управлінців – запорука успішного розвитку держави

news-image
В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся всеукраїнський «круглий стіл» з проблем розвитку системи навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

На захід прибув директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України проф. Андрій Шевцов. В обговоренні порушених питань взяли участь ректор університету, проф. Євстахій Крижанівський, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ, проф. Дмитро Дзвінчук, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, проф. Іван Лопушинський, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету Віталій Толуб’як, керівник апарату облдержадміністрації Роман Маланій, голова постійної комісії обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування Василь Мельничук, відповідальні працівники апарату ОДА та обласної ради, науково-педагогічні працівники.

Відзначимо, що процеси державотворення, реформування публічного управління на основі демократичних засад, розбудова правової держави, проведення адміністративної та муніципальної реформ зумовили потребу в підготовці компетентних, свідомих, діяльних працівників органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських активістів. З огляду на зазначені процеси, це питання на сьогодні набуває неабиякої актуальності.

Розпочинаючи дискусію, Дмитро Дзвінчук відзначив: «Не випадково у нас сьогодні таке широке представництво, адже в підготовці управлінців без тісної взаємодії з органами влади, органами місцевого самоврядування, з посадовими особами успіхів, очевидно, досягнути важко. В ІФНТУНГ підготовку фахівців за спеціальністю «Державна служба» напряму «Державне управління» розпочато ще в 1996 році. З 2016 року підготовку магістрів було продовжено за новою спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Всього підготовлено 1757 магістрів за спеціальністю «Державна служба» та здійснено перший випуск 19 магістрів за новою спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». За цей час 100% працевлаштованих випускників магістратури, завдяки тісній співпраці з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та Івано-Франківською обласною радою. Так, за кошти обласної ради можуть навчатися на управлінців депутати будь-якого рівня. Цьогоріч за такою системою навчаються на магістратурі 13 осіб. Сьогодні ми заслужено пишаємось нашими випускниками, які працюють в усіх сферах - і в органах державної виконавчої влади, і місцевого самоврядування, і в територіальних представництвах центральних органів влади, і не тільки в Івано-Франківській області, але й в різних куточках України».

Загалом, учасники дискусії поділились досвідом організації підготовки фахівців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, яка базується на поєднанні теоретичних знань та практичної підготовки; обговорили перспективи створення нових освітніх програм зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті, створення умов для навчання студентів з інвалідністю.

Довідково

За підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» В ІФНТУНГ відповідає кафедра публічного управління та адміністрування, яка є структурним підрозділом Інституту гуманітарної підготовки та державного управління. Наявний якісний склад професорсько-викладацького колективу має високий педагогічний і науковий рівень, що забезпечує необхідну якість навчального процесу. Випускник спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» може працювати на керівних посадах в установах і організаціях, які належать до сфери публічного управління та адміністрування.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін для усіх трьох рівнів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» - бакалаврського, магістерського та доктора філософії. Більшість слухачів магістратури здобувають вищу освіту за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби. 

До числа основних замовників фахівців з публічного управління та адміністрування відносяться органи влади, зокрема обласна та районні державні адміністрації, обласна та районні ради, виконавчі комітети рад міст обласного підпорядкування, органи місцевого самоврядування новостворених ОТГ, територіальні представництва центральних органів виконавчої влади, інші установи та організації сфери публічного управління. Підготовка магістрів здійснюється не тільки для потреб Івано-Франківської області, але й для інших регіонів України. 

Про належний рівень підготовки магістрів свідчить якісний склад викладачів: до проведення занять в магістратурі залучено десять докторів наук, професорів та більше двадцяти кандидатів наук, доцентів.

12.02.2019 11:27