Оголошено конкурс експертів проекту «Routes4U»

У рамках пріоритетного напряму-3 «Сприяння розвитку культури та туризму, контактам між людьми» Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону оголошено конкурс експертів з двадцяти країн, у тому числі з України, який реалізується проектом «Routes4U».

«Routes4U» є спільним проектом Ради Європи та Європейської комісії (Генеральний Директорат Європейської комісії з питань регіональної та міської політики, DG REGIO). Проект сприяє регіональному розвитку через програму Ради Європи «Культурні маршрути» у чотирьох макрорегіонах Європейського Союзу відповідно до Конвенції Фаро, зокрема в Дунайському регіоні, до якого належать Івано-Франківська, Одеська, Чернівецька, Закарпатська області України. Детальна інформація у додатках.

Проект «Routes4U» шукає експертів за такими напрямами:

- регіональний розвиток та / або сталий розвиток;

- соціальна взаємодія та / або групова згуртованість;

- культурне співробітництво;

- сталий туризм;

- охорона природної та культурної спадщини;

- комунікації та / або зв'язки з громадськістю.

Завданнями експертів є:

- дослідження існуючої макрорегіональної політики в галузі культурних маршрутів, а також розробка нових політик, керівних принципів чи рекомендацій;

- вивчення економічної, туристичної та політичної ситуації в чотирьох макрорегіонах, виявлення проблем, можливостей та потреб;

- навчання з предметів, пов’язаних з культурними маршрутами, такими як маркетинг, сталий туризм, мале та середнє підприємництво.

Кінцевий термін подання заявок на конкурс – 15 серпня 2018 року.

Детальна інформація щодо конкурсу: https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/-/routes4u-second-call-for-experts.

Інформація щодо участі України у програмі Ради Європи «Культурні маршрути» є на сайті Мінкультури http://bit.ly/mincult-cr.

Додаток 1

Додаток 2

07.08.2018 08:25