Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс проектів та програм інститутів громадянського суспільства з молодіжної проблематики та національно-патріотичного виховання, для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році

Конкурс проводиться відповідно до наказів департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації від 05 березня 2021 року № 51 «Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу проектів та програм інститутів громадянського суспільства з молодіжної проблематики та національно-патріотичного виховання департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації» зареєстрованого в Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) 10 березня 2021 року за № 14/135 та від 30.03.2021 року № 79 «Про організацію підготовки та проведення обласного конкурсу проектів та програм інститутів громадянського суспільства з молодіжної проблематики та національно-патріотичного виховання» з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, що передбачаються в календарному плані заходів на 2021 рік обласної цільової соціальної програми «Молодь Прикарпаття» на 2021 – 2025 роки та обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021 – 2025 роки департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації для державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій.

Програми (проекти, заходи), що подаються інститутами громадянського суспільства для участі у конкурсі повинні бути спрямовані на реалізацію наступних пріоритетних завдань та видів діяльності, що відповідають обласній цільовій соціальній програмі «Молодь Прикарпаття» та обласній цільовій соціальній програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді і не повинні перевищувати вказаний граничний обсяг фінансування:

Пріоритет 1. «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді»

(граничний обсяг фінансування - 50 тис. грн)

1.1. Проведення заходів, спрямованих на утвердження патріотизму, громадянської свідомості й активної громадянської позиції дітей та молоді, розвитку громадянської ідентичності.

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 15 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску. 

1.2. Проведення заходів, вишколів та таборів спрямованих на розвиток допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання на основі традицій національно-визвольних змагань українців, захисту незалежності та територіальної цілісності України, підвищення престижу військової служби, громадського сприяння безпеці та обороні України.

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 20 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску;

1.3. Проведення заходів, спрямованих на популяризацію та розвиток національної духовно-культурної спадщини українського народу, моральне та духовне виховання молоді.

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 15 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску. 

 

Пріоритет 2 «Компетентності молоді»

(граничний обсяг фінансування – 40 тис. грн)

2.1. Проведення навчань лідерів молодіжних та дитячих організацій, молодих активістів, правове виховання молоді (навчальні семінари, тренінги, комунікативні майданчики тощо).

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 15 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску. 

2.2. Проведення заходів, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованої та талановитої молоді Прикарпаття.

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 15 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску. 

2.3. Реалізація заходів, спрямованих на зміцнення соціальної згуртованості молоді, у тому числі інтеграція молоді Прикарпаття у світову та європейську молодіжні спільноти.

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 10 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску. 

Пріоритет 3. «Здоровий та безпечний спосіб життя»

(граничний обсяг фінансування – 30 тис. грн)

3.1. Проведення заходів, спрямованих на популяризацію серед молоді здорового та безпечного способу життя.

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 15 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

3.2. Проведення заходів, спрямованих на формування відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища та посилення культури споживання.

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 15 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

Пріоритет 4. «Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді»

(граничний обсяг фінансування – 20 тис. грн.)

4.1. Сприяння організації та проведенню виставок, навчальних програм, семінарів, конференцій, круглих столів з питань забезпечення зайнятості та підтримки підприємницької діяльності молоді, тренінгів з розвитку лідерських та комунікативних навичок молоді.

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 10 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

4.2. Проведення заходів, спрямованих на популяризацію волонтерської діяльності серед молоді Прикарпатті.

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 10 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

Пріоритет 5. «Соціальний захист молоді»

(граничний обсяг фінансування – 10 тис. грн.)

4.1. Здійснення заходів, спрямованих на подолання дискримінації,  інформаційну, консультативну, організаційну та іншу підтримку різних категорій дітей та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах, сприяння їх ресоціалізації.

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 10 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

Загальний фонд Конкурсу становить 150 000 тис. грн. (сто п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.)

Для участі у конкурсі інститути громадянського суспільства згідно до наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації від 05 березня 2021 року № 51 «Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу проектів та програм інститутів громадянського суспільства з молодіжної проблематики та національно-патріотичного виховання департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франкіської обласної державної адміністрації» зареєстрованого в Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) 10 березня 2021 року за № 14/135 подають департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації конкурсну пропозицію, складену українською мовою, яка має містити: 

1) заяву про участь у конкурсі, складену за встановленою формою (додаток 1) із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за встановленою формою (додаток 2).

Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування. Пакет документів (заява та опис програми) подається прошнурованим, пронумерованим та скріпленим печаткою

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

До участі в конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження).

Конкурсні пропозиції не допускаються до участі в конкурсі, якщо:

  • подано не повний комплект документів, які складають конкурсну пропозицію;

  • подані документи не відповідають вимогам щодо оформлення державною мовою;

  • програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання;

  • передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій.

Обов’язковою умовою конкурсу для громадських організацій та їх спілок є співфінансування програми (проекту, заходу) в розмірі, не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за шкалою від 0 до 5 балів за такими критеріями: 

відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті;

реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно з 1 квітня до 30 квітня 2021 року, крім суботи, неділі та святкових днів, з 09.00 до 16.00 год., за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 624, e-mail: npv.if@ukr.net.

Відповідальна особа за прийом конкурсних пропозицій:

- головний спеціаліст відділу молодіжної політики управління соціально-економічного розвитку та молодіжної політики департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації Дмитраш Юрій Мирославович, каб.624, тел.55-64-07. 

Конкурсні пропозиції подаються департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації у друкованом (в одному примірнику) та в електронному вигляді (e-mail: npv.if@ukr.net).

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадської організації (у разі наявності).

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються на цифровому носії  разом із друкованим варіантом, або на електронну адресу: npv.if@ukr.net .

Дата та час закінчення прийому конкурсних пропозицій – 30 квітня 2021 року, 16.00 год.

Відкритий захист конкурсних пропозицій – до 14 травня 2021 року.

Рішення конкурсної комісії, оголошення результатів конкурсу – до 21 травня 2021 року.

 
 

 

 

 

 

31.03.2021 14:52