Оголошення про проведення конкурсу з проектів соціально-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

Оголошення

про проведення конкурсу з проектів соціально-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) та з метою реалізації державної політики з питань спрямованих на здійснення соціально психологічної реабілітації учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції Об'єднаних сил в районах їх проведення  та членів їх сімей, департамент соціальної політики облдержадміністрації оголошує конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка на суму                750 000 грн. у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету.

Для участі в конкурсі інститути громадянського суспільства подають робочому органу конкурсні пропозиції у друкованій та електронній формі за адресою вул. Курбаса, 2, м. Івано-Франківськ та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу та які зареєстровані на території Івано-Франківської області.

 

            ПРІОРИТЕТИ КОНКУРСУ:


- підтримка Учасників АТО/ООС та членів їх сімей, створення умов шляхом психологолічної реабілітації, фізичної терпії, творчих занять (групова та індивідуальна робата);

- залучення фахівців з психологічною освітою для реабілітації учасників АТО/ООС та членів їх сімей;

- проведення заходів, спрямованих на підтримку та соціальну інтеграцію Учасників  АТО/ООС та членів їх сімей.

 

            ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

 

1)  заява про участь у конкурсі;

2) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статут (положення), скріплення його печаткою (у разі наявності);

3) копія документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис проекту (програми) та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту (програми);

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання проекту (програми));

6) інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід реалізації проектів (програм) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення.

Конкурсна пропозиція повинна передбачати співфінансування проекту (програми) в розмірі не менш як 25 відсотків загального обсягу фінансування зі сторони учасника.

Внесок для реалізації проекту (програми) може здійснюватися учасником у формі матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі, як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду тощо.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

 

            Учасники конкурсу подають інформацію відповідно до Проектної пропозиції:

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

1.     Назва організації;

2.     ПІБ керівника Організації;

3.     Юридичний статус Організації;

4.     Юридична адреса, електронна пошта і телефон Організації;

5.     Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

6.     Професійний досвід;

7.     Назва банку;

8.     Отримувач;

9.     Номер розрахункового рахунку;

10.   ПІБ та контактні номера працівника, відповідального за  проект;

11.   Особи, уповноваженні Організацією підписувати банківські документи

(ПІБ/Посада/Підпис);

12.   Довідка про неприбутковість організації ( Підприємства, установи);

13.   Головні джерела фінансування:

Джерела надходження від реалізації грантових проектів та членських внесків;

Залучення коштів благодійних фондів, організацій та меценатів;

13.1.Гарантійний лист про співфінансування.

ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТНУ ПРОПОЗИЦІЮ

1.     Назва Проекту;

2.     Місце проведення Проекту;

3.     Терміни реалізації Проекту;

4.     Цілі Проекту;

5.     Стратегія (Послідовність кроків для досягнення цілей Проекту);

5.1.    Програма проведення Проекту;

6.     Учасники Проекту:

6.1.    Задіяні в реалізації Проекту;

6.2.    Перелік осіб,  яким надається психологічна послуга (з числа мешканців Івано-Франківської області).

7. Очікувані результати від Проекту;

8. Звітність по Проекту;

9. Бюджет, розподіл та терміни  витрат по Проекту;

10. Обов'язкові умови по Проекту:

10.1. Учасник бойових дій, особи, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та Операції Об'єднаних сил в районах їх проведення  та членів їх сімей, які є жителями Івано-Франківської області;

10.2. Місце реалізації проекту має забезпечувати комфортні умови для перебування ветеранів, членів їх сімей та сімей загиблих;

10.3. Обов'язкове проведення психологічної реабілітації, фізичної терапії, творчих занять;

10.4. Розмежування цільових груп;

10.4.1. Ветеран  АТО/ООС і/або члени їх родин;

10.4.2. Діючі учасники АТО/ООС і/або члени їх родин (під час ротації);

10.4.3. Особи, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

10.4.4. Сім′ї загиблих (психологічна робота  по втраті);

10.5.   Дотримання затвердженої програми;

10.6. Обов'язкове залучення фахівців з психологічною освітою (копія диплома про отримання кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр);

10.7. При психотерапевтичній роботі використовувати методи рекомендовані Дітті Марчер, Френком Пьоселіком, а також Всеукраїнською асоціацією фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій, суїцидів, супровід втрат, депресій, тривалих психологічних розладів, нав’язливих думок, залежностей інтерперсональних стосунків та соціальної адаптації. Обов'язкова наявність документу про пройдене навчання і право працювати за відповідними  методиками;

10.8. Обов'язково досвід роботи з Учасниками АТО/ООС;

10.9. Досвід проведення психологічних групових тренінгів;

10.10. Звіт про проведення робіт по психологічній реабілітації за попередній рік (для попередніх переможців конкурсу).

10.11. Захист конкурсної пропозиції здійснює автор та психолог проекту. У разі необхідності захист конкурсних пропозицій може здійснюватись у два етапи (перший - захист  психологами та другий - авторами проекту). Якщо учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції або не з’явився на захист без поважної причини, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

 

 

ІІІ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ПО ЙОГО ЗАВЕРШЕННІ

 

1.     Наскільки досягнуті цілі Проекту?

2.     Який вплив мав Проект  на тих учасників Проекту, з якими працювали?

3.     Яким був вплив проекту на розвиток суспільства?

4.     Життєздатність Проекту?

5.     Можливості реплікації досвіду?

6.     Аналіз анкет учасника Проекту ( додаток № 1,2)

 

 

Дата:                                                                                 м.п.          Підпис (П.І.Б.)

 

 

 

Анкета  № 1

 

1. П.І.Б._________________________________________________________________________

 

2. Дата народження_______________________________________________________________

 

3. Зазначте свій статус

 

 

           Учасник АТО/ООС ( де проходить службу)

 

 

           Ветеран АТО/ООС ( де проходив службу)

 

 

           Військовослужбовець ( де проходить службу)

 

 

           Психолог

 

 

           Представник адміністрації

 

 

           Родич Учасника АТО/ООС_______________________________________

 

 

           Інше___________________________________________________________

 

4. Назва організації (місце служби), посада, де проходив службу в зоні АТО/ООС (документ про участь в АТО/ООС)

 

5. Телефон____________________________

 

6. Електронна пошта____________________

 

 

Анкета № 2

 

1. З якими проблемами Ви зіштовхнулись до проходження  реабілітації?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Вкажіть кількість  психологічних консультацій, які ви отримали?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Що, на Вашу думку, було для Вас корисним від спілкування з психологом?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Чи вважаєте  Ви, що психологічна реабілітація потрібна, як ветерану, так і його родичам? Чому саме потрібна ( або не потрібна) поясніть.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Чи Ви вважаєте, що подальше спілкування з психологом потрібне для Вас або Ваших родичів?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Чи відчули Ви зміни після проходження реабілітації ( вкажіть які).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           

 

 

Адреса за якою приймаються  конкурсні пропозиції.

 

Конкурсні пропозиції приймаються з 22.03.2021 до 20.04.2021 у робочі дні з 8:00 до 17:00 год., перерва з 12:00 до 13:00 год., за адресою:

місто Івано-Франківськ, вулиця Л. Курбаса, 2, кім. № 11, департамент соціальної політики Івано-Франківської  облдержадміністрації, тел.: (0342) 53-51-07.

Конкурсна пропозиція подається особисто в друкованій та електронній формі.

            За додатковою інформацією звертатись до працівника департаменту соціальної політики:

            Малоглова Світлана Марківна - головний спеціаліст відділу соціальної підтримки ветеранів та внутрішньо переміщених осіб департаменту соціальної політики облдержадміністрації

 

18.03.2021 12:03