До уваги суб’єктів туристичної діяльності Івано-Франківської області! Статистична звітність у сфері туризму

Повідомляємо, що відповідно до пункту 23 Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 991 (зі змінами) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності»,  ліцензіат зобов’язаний щороку до 30 березня подавати статистичний звіт органу ліцензування за попередній рік.

Неподання вказаного документу є порушенням вимог Закону України «Про туризм» та підставою для проведення перевірки дотримання вимог ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності відповідно до ст. 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Статистичний звіт необхідно надсилати в паперовому варіанті на адресу Державного агентства розвитку туризму України:

01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2.

Електронний варіант статистичного звіту просимо надсилати через Google форму: https://cutt.ly/JjT6TPq

Додатково нагадуємо, що відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами.

У разі відсутності ліцензійних умов ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання.

У разі порушення ліцензіатом строку повідомлення органу ліцензування про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат притягується до адміністративної відповідальності.

Звертаємо увагу, що відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну статистику» на виконання плану державних статистичних спостережень, який затверджується Кабінетом Міністрів України, органи державної статистики проводять державне статистичне спостереження за формою № 1-туризм (річна) «Звіт про туристичну діяльність» (затверджена наказом Державної служби статистики України від 17.06.2020 р. № 181 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-туризм (річна) «Звіт про туристичну діяльність».

Звіт складають юридичні особи (туроператори і турагенти),  фізичні особи-підприємці (турагенти) та подають до територіальних органів Державної служби статистики України не пізніше 28 лютого 2021 року.

Бланк звіту та інструкцію щодо його заповнення можна отримати в органах державної статистики за місцем подання звіту, а також форми звітів розміщені на сайті облдержадміністрації за посиланням: https://bit.ly/2LPu4QK 

19.01.2021 16:49