До відома фермерських господарств області!

Регіональна комісія Івано-Франківського відділення повідомляє, що український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) оголосив проведення конкурсу на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній основі у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до 5 років.

Заявки та документи для участі в конкурсі приймаються комісією Івано-Франківського регіонального відділення українського державного фонду підтримки фермерських господарств з 21 липня 2020 р. по 19 серпня 2020 року за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевіського, 21,  каб. 716, телефон для довідок (0342) 55-22-32.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Конкурсний відбір та формування реєстру фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки – проводиться комісією з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам (Укрдержфонд, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1).

Відповідно до п. 8 постанови Кабінету Міністрів України
від 25.08.2004 № 1102 для отримання фінансової допомоги на поворотній основі, фермерські господарства подають до регіональної комісії заявку у двох примірниках і такі документи:

 1. Копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства - для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське господарство».
 2. Копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності).
 3. Копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою.
 4. Довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства.
 5. Баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою.
 6. Довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів.
 7. Копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності).
 8. Копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності).
 9. Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів.
 10. Пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов’язання.
 11. Згода на збір та обробку персональних даних.

Копії документів повинні бути засвідчені головою фермерського господарства.

22.07.2020 11:23