Єдина в Україні кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України запрошує на навчання

У НАДУ при Президентові України з 1 квітня 2020 року розпочато прийом документів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» на денну, вечірню, заочну та заочно-дистанційну форми навчання.

Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України запрошує на навчання за програмами:

- освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» на денну, вечірню, заочну, заочно-дистанційну форми навчання за державним замовленням та за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб) за вибірковими компонентами - «Парламентаризм у публічному управлінні» та «Політичний менеджмент»;

- освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 281  «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» на денну та вечірню форми навчання за державним замовленням, заочну форму навчання за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб);

- освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 052  «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» на заочну форму навчання за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Строк навчання магістрів за очною (денною та вечірньою) та заочною (заочно-дистанційною) формами – 1 рік 4 місяці.

Строк навчання докторів філософії за очною (денною та вечірньою), а також за заочною формою – 4 роки.

Для майбутніх магістрів вартість навчання за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб):

Вартість навчання для вступників 2020 року

Форма навчання

Всього за весь термін навчання, грн

1 місяць І курсу навчання, грн

1 місяць ІІ курсу навчання, грн

Денна

69 452,00

3 600,00

6 563,00

Вечірня

48 168,00

2 144,00

5 610,00

Заочна

44 932,00

2 095,00

4 948,00

Заочна (дистанційна)

45 668,00

2 379,00

4 280,00

Вимоги до вступників на магістерську програму за державним замовленням:

за денною формою

за вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами

перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування,

мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів, а також:

обіймають посади державної служби, що належать до 1-9 групи оплати праці,

віднесені до 1-7 категорії посад в органах місцевого самоврядування,

є випускниками закладів вищої освіти,

мають документ про вищу освіту встановленого зразка з відзнакою (за умов, якщо не мають одного року стажу на державній службі або службі . в органах місцевого самоврядування

перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів , а також:

обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці,

віднесені до 1-4 категорії посад в органах місцевого самоврядування;

- державні службовці, посади яких належать до 1-4 групи оплати праці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники.

Інформація про терміни прийому документів на магістратуру:

для вступників на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

прийом документів з 1 квітня по 19 червня 2020 року;

вступні випробування з 29 червня по 10 липня 2020 року.

для вступників на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра (Увага!  Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови - з 06 травня - 03 червня 2020 року):

прийом документів з 1 квітня по 22 липня 2020 року;

вступні випробування з 22 по 24 липня 2020 року.

Звертайтеся до нас для оформлення ваших документів

за адресою: м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2, к. 311,

За тел. 0503834568; 0987918470 (професор Лідія Іванівна Даниленко); у дистанційному форматі е-mail: apn1@ukr.net

через сайт кафедри: http://kafedra.parlement.org.ua/;

через Facebook: https://www.facebook.com/parliament.department//

Для майбутніх аспірантів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» вартість навчання за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб):

Вартість навчання для вступників 2020 року

Форма навчання

Всього за весь термін навчання, грн

Денна

110 000,00

Вечірня

103 200,00

Заочна

102 200,00

Для майбутніх аспірантів спеціальності 052 “Політологія” вартість навчання за договором (за кошти фізичних та юридичних осіб):

Вартість навчання для вступників 2020 року

Форма навчання

Всього за весь термін навчання, грн

Заочна

104 950,00

Детальна інформація про кафедру: http://kafedra.parlement.org.ua

Детальна інформація про вступ: :http://academy.gov.ua/?lang=ukr&tip=osn&tipn=Page&page=14

Попередня реєстрація на конкурсний відбір до магістратури здійснюється за посиланням - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjCTux9ZzTb35rNBmzI8PtUFR9ccLrTxBFBnV8I4PyFpQnAw/viewform

 

 

21.05.2020 14:58