Розпорядження від 2004-02-04. № 43

Про заходи щодо реалізації о 2004 році другого етапу Стратегії подолання бідності

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 04.02.2004. № 43

м. Івано-Франківськ

Про заходи щодо реалізації о 2004 році другого етапу Стратегії подолання бідності

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 810-р "Про затвердження заходів щодо реалізації в 2004 році другого етапу Стратегії подолання бідності":

1. Затвердити заходи щодо реалізації у 2004 році другого етапу Стратегії подолання бідності, що додаються.

2. Районним державним адміністраціям і міськвиконкомам, головним управлінням та управлінням обласної державної адміністрації:

  • забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням;
  • надсилати головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, інформацію про хід виконання заходів для узагальнення та подання Міністерству праці та соціальної політики України.

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження облдержадміністрації від 27.03.2003 р. № 239 "Про заходи щодо реалізації у 2003 році другого етапу Стратегії подолання бідності".

4. Контроль за виконанням розпоряджень покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Зварича.

Перший заступник голови обласної
державної адміністрації

Олександр Турчак

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням облдержадміністрації від . 04.02.2004 р. № 45

ЗАХОДИ
щодо реалізації в 2004 році другого етапу Стратегії подолання бідності

Другий етап Стратегії подолання бідності (2003-2004 роки) передбачає здійснення в 2004 році заходів, які сприятимуть подальшому зростанню доходів населення, зниженню безробіття, підвищенню різня соціального захисту найбільш вразливих верств населення.

I. Підвищення зайнятості населення та розвиток ринку праці

1. Забезпечити працевлаштування за допомогою державної служби зайнятості на вільні та новостворювані робочі місця не менш як 40,5 тис. незайнятих та безробітних осіб та залучити до громадських робіт не менш як 9,2 тис. таких осіб.

Обласний, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості
2004 рік

2. Забезпечити надання соціальних послуг безробітним, які потребують додаткових соціальних гарантій та неконкурентоспроможні на ринку праці, зокрема, шляхом бронювання робочих місць на підприємствах, працевлаш­тування на робочі місця, створені за рахунок дотацій роботодавцям, та виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності.

Обласний, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості
2004 рік

3. Запровадити нові форми професійного навчання безробітних відповідно до потреб роботодавців, зокрема, за індивідуальними замовленнями.

Обласний, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, адміністрації підприємств
2004 рік

4. Здійснити заходи з метою подолання довготривалого безробіття, зменшення тривалості зареєстрованого безробіття не менш, ніж на один місяць.

Обласний, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості
2004 рік

5. Сприяти працевлаштуванню молоді, дітей з вадами розумового або фізичного розвитку, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших осіб, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці, шляхом бронювання робочих місць та підтримки програм, спрямованих на розвиток їх підприємницьких ініціатив.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласний, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, адміністрації підприємств
2004 рік

6. Сприяти розвитку мережі молодіжних центрів праці та забезпечувати підтримку здійснюваних ними програм і заходів щодо працевлаштування молоді.

Управління освіти і науки, у справах сім'ї та молоді облдержадміністра­ції, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

7. Забезпечити проведення Всеукраїнської акції "Молодіжні трудові - загони - 2004".

Управління освіти і науки, у справах сім'ї та молоді облдержадміністра­ції, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

8. Сприяти розвитку інфраструктури малого підприємництва з метою створення сприятливих умов для молодіжного підприємництва.

Управління освіти і науки, культури, у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 роки

9. Забезпечити проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності молоді.

Управління освіти і науки, культури, у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

II. Збільшення доходів від трудової діяльності

1. Включити до галузевих і регіональних угод положення щодо умов зростання фондів оплати праці працівників виробничої сфери та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

Головні управління економіки, промисловості та розвитку підприємництва, сільського господарства і продовольства, праці та соціального захисту населення облдержадмі­ністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

2. Підтримувати купівельну спроможність населення шляхом індексації заробітної плати та інших грошових доходів відповідно до законодавства.

Головні управління економіки, промисловості та розвитку підприємництва, сільського господарства і продовольства, праці та соціального захисту населення облдержадмі­ністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

III. Соціальне страхування як засіб захисту особи та її сім "ї від втрат доходу

Сприяти діяльності центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога".

Управління у справах сім'ї та молоді, охорони здоров'я облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

IV. Впровадження консолідованої системи адресної соціальної допомоги та соціальних послуг

1. Забезпечити фінансування допомоги, призначеної відповідно до Законів України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про державну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", і надання населенню субсидій на придбання скрапленого газу та палива готівкою в обсягах, передбачених у державному бюджеті.

Головні фінансове, управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

2. Установити диференційований рівень забезпечення прожиткового ., мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми в розрахунку на одну особу.

Головні управління праці та соціального захисту населення, фінансове облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

3. Забезпечити включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, категорій громадян, передбачених Законами України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів • військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист" та "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні".

Головні управління праці та соціального захисту населення, фінансове, економіки, промисло­вості і розвитку підприємництва облдержадміністрації, райдерж­адміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

4. Запровадити на загальнонаціональному та місцевих телевізійних і радіоканалах соціальну рекламу з питань формування здорового способу життя.

Управління у справах сім'ї та молоді, у справах преси та інфор­мації, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2004 рік

V. Соціальна підтримка непрацездатних, громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями

1. Сприяти діяльності центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Райдержадміністрації, міськви­конкоми, головне управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров'я, освіти і науки, у справах сім'ї та молоді облдержадмі­ністрації, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів разом з громадськими організаціями інвалідів
2004 рік

2. Надавати громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам та організаціям державну підтримку у вигляді фінансової допомоги, кредитування, розміщення державного замовлення тощо.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головні управління праці та соціального захисту населення, фінансове облдержадміністрації
Постійно

3. Здійснювати заходи з усунення перешкод, що заважають доступу особам з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема до транспорту, забезпечивши внесення відповідних змін до нормативно-методичних показників.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства облдержадміністрації
2004 рік

4. Сприяти розвитку в регіонах програм, які здійснюються центрами соціальних служб для молоді, щодо реабілітації молоді, дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку.

Управління у справах сім'ї та молоді, охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськви­конкоми, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів
2004 рік

VI. Соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Сприяти розвитку програм центрів "Родинний дім" щодо соціаль­ного супроводження неблагополучних сімей, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Управління у справах сім'ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

2. Удосконалити систему утримання, виховання, навчання та соціаль­ного супроводження дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах неповнолітніх, управління у справах сім'ї та молоді, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

3. Сприяти підвищенню ефективності роботи закладів соціального захисту дітей.

Управління у справах сім'ї та молоді, освіти і науки облдержад­міністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

4. Сприяти збереженню мережі дитячих оздоровчих закладів, розвитку їх матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення.

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

5. Забезпечити неухильне дотримання санітарно-гігієнічних нормативів організації утримання, харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в державних інтернатних закладах та інших установах соціального спрямування.

Управління у справах сім'ї та молоді, освіти і науки, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2004 рік

VII. Поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення

1. Передбачити у щорічних регіональних програмах розвитку житлового будівництва, які розробляються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000 року № 1347, показники щодо створення житлового фонду соціального призначення шляхом будівництва нового та реконструкції існуючого житла.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне управління економіки, промисловості та роз­витку підприємництва, управ­ління містобудування та архітектури облдержадміністрації
2004 рік

VIII. Моніторинг реалізації стратегічних напрямів подолання бідності

1. Проводити моніторинг показників бідності та рівня життя населення, готувати інформаційно-аналітичні матеріали з питань оцінки бідності.

Обласне управління статистики, райдержадміністрації, міськвиконкоми
Щокварталу

2. Висвітлювати у засобах масової інформації результати моніторингу показників бідності та рівня життя населення.

Головне управління праці та соціального захисту населення, обласне управління статистики, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації
2004 рік

04.02.2004 00:00