Департамент охорони здоров’я

Бюджетні програми місцевого бюджету /Звіти про виконання бюджетних програм

2018 рік

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Бібліотеки

Виконання інвестиційних проектів

Екстрена та швидка медична допомога населенню

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

Інші програми і заходи у сфері охорони здоров'я

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Надання стоматологічної допомоги населенню

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

Санаторно-курортна допомога населенню

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

Створення банків крові та її компонентів

29.03.2019 15:15