Додатковий конкурс інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2019 році

У зв’язку із зверненнями новостворених об’єднаних територіальних громад в області, щодо подання проектів на конкурс, які можуть реалізовуватись у 2019 році із залученням коштів державного фонду регіонального розвитку, конкурсна комісія оголошує про додатковий конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.

У конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі — заявники) інвестиційні програми і проекти.

Інвестиційні проекти мають відповідати одній з таких умов:

  • відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року та планам заходів з їх реалізації, в тому числі щодо розвитку спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів;
  • впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів співробітництва територіальних громад;
  • проекти на підтримку добровільно об’єднаних територіальних громад.

Основними умовами відбору інвестиційних програм і проектів є їх відповідність зазначеним умовам, а також таким критеріям:

  • для інвестиційних програм і проектів, які передбачають будівництво, -наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації;
  • календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
  • співфінансування з місцевих бюджетів на рівні не менше 10 відсотків;
  • спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Форма інвестиційної програми (проекту) регіонального розвитку та перелік документів затверджений наказом Мінрегіону від 24.04.2015 №80 (зі змінами), які подаються для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного Фонду регіонального розвитку

Окремо наголошуємо на необхідності врахування проектами, що передбачають здійснення будівельних робіт, урахування потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Крім того, просимо звернути увагу на внесення змін у постанову КМУ від 18.03.2015 року №196 пункт 6 «Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку» та пункт 7 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000 тис. грн.”.

Інвестиційні проекти з повним пакетом документів за підписом керівника заявника в паперовому та в електронному вигляді надаються до 12 березня 2019 року  Департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації (м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 115).

Додаткову інформацію щодо умов конкурсного відбору та порядку його проведення можна отримати за телефоном 0342–55-22-10 (моб. 0678835739 або 0957623536).

Контактна особа – Орловська Зоряна Степанівна

Електронна адреса – vodvud1@ukr.net 

11.02.2019 14:57