Оголошено конкурс на заміщення посади директора Коломийського медичного коледжу ім. І. Франка

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації відповідно до частини 3 статті 42 Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення посади директора Коломийського медичного коледжу ім. І. Франка.

Кандидат на посаду повинен вільно володіти державною мовою, мати стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників або педагогічної роботи не менш як 10 років та має бути громадянином України.

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

довідку про наявність або відсутність судимості;

витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;

засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Прийом документів претендентів здійснюється Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації протягом двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу за адресою:

77004,  м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21,

каб. 342, 343,  тел. 55-19-35

Е-mail: department@doz.if.gov.ua

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Вибори директора Коломийського медичного коледжу ім. І. Франка відбудуться 12 квітня 2019 року.

31.01.2019 09:19