Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" – головного спеціаліста загального відділу управління документообігу та контролю апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

державної служби категорії "В" – головного спеціаліста загального відділу управління документообігу та контролю апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Згідно з вимогами інструкції з діловодства та АСД “ДОК.ПРОФ 2.0” здійснює комп’ютерну реєстрацію листів-відповідей від виконавців для керівництва обласної державної адміністрації. Перевіряє правильність оформлення листів, наявність додатків тощо.

2. Відповідно до резолюцій керівництва облдержадміністрації та встановлених вимог вносить у реєстраційні картки бази даних відомості про проходження документів між керівництвом облдержадміністрації та виконавцями.

3. Формує папку з контрольними документами, отриманими від виконавців, вносить записи у реєстраційні картки бази даних АСД “ДОК.ПРОФ 2.0” про їх передачу у відділ контролю, повернення та надання керівництву облдержадміністрації згідно з розподілом обов'язків.

4. Співпрацює з виконавцями щодо дотримання термінів повернення документів до облдержадміністрації та надання відповідей на них.

5. Опрацьовує запити на публічну інформацію відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, готує відповіді на них, надає необхідні відомості та засвідчені копії документів, здійснює їх відправку в електронному та паперовому вигляді.

6. Здійснює обробку (реєстрацію, передачу за призначенням) документів, що містять персональні дані, забезпечує їх зберігання та дотримання вимог щодо нерозголошення персональної інформації відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

7. Проводить аналіз дотримання визначених нормативними актами і національними стандартами вимог до документування управлінської інформації в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації.

8. Бере участь у підготовці матеріалів для проведення нарад та  семiнарiв-навчань з питань роботи з документами.

9. Бере участь у підготовці піврічних, річних доповідних записок, звітів, інформаційних даних про документообіг в апараті обласної державної адміністрації.

10. При потребі вносить пропозиції щодо змін у номенклатурі справ, списках постійних кореспондентів і виконавців, використовуючи для цього сформовану базу даних АСД “ДОК.ПРОФ 2.0”.

11. Надає методичну та практичну допомогу з питань роботи з документами структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади, райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення та рад об'єднаних територіальних громад.

12. Забезпечує зберігання документаційного фонду апарату обласної державної адміністрації та користування ним відповідно до встановлених вимог.

13. На час тимчасової відсутності головних спеціалістів загального відділу управління документообігу та контролю апарату обласної державної адміністрації виконує їх обов’язки в порядку взаємозаміни.

14. При потребi виконує окремi доручення керівництва управління документообігу та контролю апарату обласної державної адміністрації.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4800,00 грн., розмір надбавки за вислугу років встановлюється відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу", розмір  надбавки до посадового окладу за ранг визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року  № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (зі змінами), інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу".

Додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від                       18 січня 2017 року  № 15 (зі змінами).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції")

 

Документи приймаються до 16:00 години  

22 березня  2018 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться 27 березня 2018 року о 10:00 годині за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 321

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мельничук Анатолій Олександрович,

(0342) 55-22-38, 55-20-02

staff@if.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта у сфері документознавства, інформаційної діяльності або вища педагогічна, економічна чи юридична освіта; ступінь вищої освіти – не нижче, ніж молодший бакалавр або бакалавр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкову вищу освіту), відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня молодшого бакалавра)

 

2.

Досвід роботи

не потребує

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 

 

Вимоги до компетентності

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання у сфері документування управлінської інформації

1) знання основ державного управління, системи державних органів і органів місцевого самоврядування;

2)знання функціональних повноважень голови, першого заступника, заступників голови та керівника апарату обласної державної адміністрації, знання основ організації та ведення діловодства;

3) знання правил ділового етикету;

4) знання структури, завдань і функцій апарату та підрозділів обласної державної адміністрації

2.

Якісне виконання поставлених завдань

 

1) вміння організовувати та планувати роботу;

2) вміння ефективно використовувати робочий час;

3) вміння працювати з масивами інформації в паперовій та електронній формі;

4) вміння працювати з документами

3.

Командна робота та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість

4.

Сприйняття змін

1) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

2) виконання плану змін

5.

Технічні вміння

навички роботи з документами в паперовому та в електронному вигляді

6.

Знання сучасних інформаційних технологій

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express).

Навики роботи з електронними базами даних, вміння працювати  з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

7.

Особистісні компетенції

– відповідальність;

– дисципліна і системність;

– комунікабельність;

– дипломатичність та гнучкість;

– вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України,

Закон України „Про державну службу”;

Закон України „Про запобігання корупції”;

Закон України „Про очищення влади”;

Закон України „Про місцеві державні адміністрації”;

Закон України "Про інформацію";

Закон України "Про захист персональних даних";

Закон України "Про доступ до публічної інформації";

Закон України "Про звернення громадян"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до положення про структурний підрозділ

Знання указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та інших документів органів влади вищого рівня, що стосуються державної служби і місцевих державних адміністрацій, регулюють сферу документування управлінської інформації та організацію роботи з документами.

Знання Регламенту облдержадміністрації; інструкції з діловодства в апараті обласної державної адміністрації; основ архівної справи; Положення про апарат облдержадміністрації,  Положення про управління документообігу та контролю апарату облдержадміністрації; Положення про загальний відділ управління документообігу та контролю апарату облдержадміністрації; Правил внутрішнього трудового розпорядку.

05.03.2018 13:46