Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста-юрисконсульта відділу договірної та організаційної роботи у сфері земель управління земельно-правових відносин юридичного департаменту Івано-Франківської облдержадміністрації

Юридичний департамент оголошує конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста-юрисконсульта відділу договірної та організаційної роботи у сфері земель управління земельно-правових відносин юридичного департаменту Івано-Франківської облдержадміністрації.

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

державної служби категорії "В" – головного спеціаліста-юрисконсульта відділу договірної та організаційної роботи у сфері земель управління земельно-правових відносин юридичного департаменту Івано-Франківської облдержадміністрації

(76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

     1. Забезпечує проведення правового аналізу проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих актів, підготовлених структурними підрозділами облдержадміністрації, проектів договорів, меморандумів, листів з питань щодо здійснення обласною державною адміністрацією повноважень у сфері земельних відносин, віднесених Конституцією та законами України до її компетенції, опрацювання їх на предмет відповідності чинному законодавству.

     2. Здійснює розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів щодо виконання обласною державною адміністрацією повноважень у сфері земельних відносин, віднесених Конституцією та законами України до її компетенції, подає пропозиції (зауваження) до них.

     3. Здійснює розгляд звернень громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, листів та доручень Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, листів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств установ, організацій усіх форм власності з земельних питань, віднесених Конституцією та законами України до компетенції обласної державної адміністрації та підготовку відповіді на них.

 

     4. Здійснює підготовку проектів розпоряджень обласної державної адміністрації із земельних питань.

     5. Здійснює збір, аналіз та узагальнення інформації про стан дотримання земельного законодавства, інформації про стан укладення, виконання, припинення договорів оренди земельних ділянок, розпорядником яких є обласна державна адміністрація та за результатами її опрацювання подає свої  пропозиції (зауваження).

     6. Здійснює розроблення проектів договорів оренди земельних ділянок, розпорядником яких є обласна державна адміністрація.

     7. За дорученням заступника директора департаменту – начальника управління земельно-правових відносин здійснює представництво інтересів відділу в структурних підрозділах облдержадміністрації, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях.

     8. Бере участь у створених обласною державною адміністрацією робочих групах, комісіях.

     9. Здійснює претензійно-позовну роботу з питань щодо здійснення обласною державною адміністрацією повноважень у сфері земельних відносин, віднесених Конституцією та законами України до її компетенції.

Умови оплати праці

     Посадовий оклад – 4800,00 грн., розмір надбавки за вислугу років встановлюється відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», розмір надбавки до посадового окладу за ранг визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу». Додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 року № 15.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

     Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

     1) копія паспорта громадянина України;

     2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади головного спеціаліста-юрисконсульта відділу договірної та організаційної роботи у сфері земель управління земельно-правових відносин юридичного департаменту Івано-Франківської облдержадміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

     3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

     4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

     5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

     6) заповнена особова картка встановленого зразка;

     7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

 

     Документи приймаються до 16:00 години 03 квітня 2018 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

     Конкурс проводиться 12 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 459.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

     Олесневич Оксана Богданівна,

     (0342) 55-20-21,

     jurdep@if.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

     Вища юридична; ступінь вищої освіти – не нижче рівня молодшого бакалавра або бакалавра.

2.

Досвід роботи

     Не потребує

3.

Володіння державною мовою

     Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

     Конституція України; Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про звернення громадян»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»; інші закони та прийняті відповідно до них підзаконні нормативно-правові акти.

2.

Якісне виконання поставлених завдань

     1) вміння працювати з інформацією;

     2) здатність працювати з кількома завданнями одночасно;

     3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

     4) вміння вирішувати комплексні завдання;

     5) вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі матеріальні);

     6) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

3.

Командна робота та взаємодія

     1) вміння працювати в команді;

     2) вміння ефективної координації з іншими;

     3) вміння надавати зворотний зв'язок.

4.

Сприйняття змін

     1) виконання плану змін та покращень;

     2) здатність приймати зміни та змінюватись.

 

5.

 Технічні вміння

     Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

6.

Особистісні якості

     1) відповідальність;

     2) системність і самостійність в роботі;

     3) уважність до деталей;

     4) наполегливість;

     5) креативність та ініціативність;

     6) орієнтація на саморозвиток;

     7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання у сфері земельних відносин

     1) знання нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики і продовольства України, Держгеокадастру, інших нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини;

     2) вміння створення інформаційного запиту до Державного земельного кадастру, отримання та перегляду відомостей з Державного земельного кадастру;

     3) вміння створення інформаційного запиту до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримання та перегляду відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

     4) вміння виконувати перевірку договорів оренди земельних ділянок, розпорядником яких є обласна державна адміністрація на відповідність чинному законодавству України;

     5) вміння розроблення проектів договорів оренди земельних ділянок, розпорядником яких є обласна державна адміністрація на відповідність чинному законодавству України;

     6) навички ведення претензійно-позовної роботи у сфері земельних відносин.

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до положення про структурний підрозділ

     Земельний кодекс України; Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про Державний земельний кадастр», Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про оцінку земель», Закон України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність», Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інші закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.

       

 

 

 

 

05.03.2018 10:31