Посібник для державного службовця

“Економіко-аналітична діяльність державного службовця“ під такою назвою нещодавно вийшов у світ навчальний посібник, виданий Івано-Франківським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за сприяння Представництва Фонду Ганнса Зайделя в Україні.
Авторами посібника є доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Данилюк М.О. та викладач цієї кафедри Струк Н.П. Навчальний посібник призначений, насамперед, для слухачів магістерських програм за спеціальністю “Державна служба”. Також він буде цікавим і для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, які бажають розібратися у питаннях виробничо-господарського аналізу окремих суб’єктів підприємництва та аналізу соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, отримати необхідні теоретичні знання та практичні навички розв’язання різних ситуацій, цікавляться методичним механізмом проведення аналітичних досліджень і підвищують свою кваліфікацію.” Любомир Бойчук. Заступник директора центру.
03.10.2005 10:14