Зміни у програмі та умовах відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію «Музеєфікація з наступним пристосуванням, реабілітацією фундаментів собору Успіння Пресвятої Богородиці - пам`ятки культурної спадщини національного значення Івано-Франківської області із можливістю відновлення духовного храму»

ПРОГРАМА ТА УМОВИ

Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію

«Музеєфікація з наступним пристосуванням, реабілітацією фундаментів собору Успіння Пресвятої Богородиці - пам`ятки культурної спадщини національного значення Івано-Франківської області (охоронний № 090021/1-Н) із можливістю відновлення духовного храму»  (нова редакція) 

 1. Загальні положення

1.1. Програма та умови визначають порядок та умови проведення Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію: «Музеєфікація з наступним пристосуванням, реабілітацією фундаментів собору Успіння Пресвятої Богородиці - пам`ятки культурної спадщини національного значення Івано-Франківської області (охоронний № 090021/1-Н) із можливістю відновлення духовного храму» (надалі - конкурс).

1.2. Підставою для проведення конкурсу є : рішення № 1 від 03.10.2017р.

2. Організатор конкурсу

2.1. Організатор конкурсу – Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського собору».

2.2. Координати :

Адреса організатора :

76000, м. Івано-Франківськ, вулиця Василіянок, 22

01004, м. Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 43/16, квартира 1.

2.3. Організатор конкурсу забезпечує :

Підготовку інформації та оголошень, пов’язаних з проведенням конкурсу, для опублікування у періодичній пресі та у мережі Інтернет.

Підготовку, тиражування та розсилку програм та умов конкурсу, а також відповідних вихідних даних.

Формування допоміжних органів (журі, оргкомітету, громадських експертів) конкурсу.

Запрошення до участі у конкурсі авторських колективів.

Організацію реєстрацію учасників, надання їм конкурсної документації та вихідних даних.

Надання необхідних приміщень для організаційної роботи журі конкурсу, ради громадських експертів конкурсу, прийому конкурсних проектів та їх тимчасового зберігання. 

3. Вид конкурсу 

3.1. Конкурс є всеукраїнським відкритим конкурсом. Конкурс проводиться в 1 (один) тур.

3.2. За необхідності, визначеною журі конкурсу за погодженням із замовником конкурсу, після підведення результатів конкурсу, замовником конкурсу може буди прийняте рішення про проведення другого туру конкурсу. Другий тур матиме формат замовленого конкурсу, до участі в якому будуть запрошені визначені журі та відібрані фіналісти конкурсу. 

4. Тема та мета конкурсу 

4.1. Тема конкурсу:

Музеєфікація з наступним пристосуванням, реабілітацією фундаментів собору Успіння Пресвятої Богородиці - пам`ятки культурної спадщини національного значення Івано-Франківської області (охоронний № 090021/1-Н) із можливістю відновлення духовного храму 

4.2. Мета конкурсу :

Визначити найкращу проектну пропозицію музеєфікації з наступним пристосуванням, реабілітацією фундаментів собору Успіння Пресвятої Богородиці - пам`ятки культурної спадщини національного значення Івано-Франківської області (охоронний № 090021/1-Н) із можливістю відновлення духовного храму

5. Ділянка проектування 

Ділянка проектування розташована в с. Крилос Галицького району на території Національного заповідника «Давній Галич» 

6. Завдання конкурсу 

                      Пошук найкращих рішень щодо:

- містобудівного вирішення музеєфікації з наступним пристосуванням, реабілітацією фундаментів собору Успіння Пресвятої Богородиці - пам`ятки культурної спадщини національного значення Івано-Франківської області (охоронний № 090021/1-Н) із можливістю відновлення духовного храму комплексу на ділянці з врахуванням чинних будівельних норм та правил, містобудівного та пам’яткоохоронного законодавства. 

Технічне завдання 

1. Надати проектні пропозиції щодо проведення музеєфікації та реставрації залишків фундаменту собору Успіння Пресвятої Богородиці;

2. Передбачити можливість облаштування необхідних площ для розміщення музею історії Галицької метрополії.

3. Надати проектну пропозицію (бачення, ідею) щодо місця - крипти князівського перепоховання.

4. Розробити концепцію щодо можливості відновлення собору. 

Вимоги до ГП та благоустрою 

- запропонувати рішення благоустрою з врахуванням містобудівної ситуації та завдання конкурсу;

- забезпечити дотримання будівельних норм та правил, містобудівного та пам’яткоохоронного законодавства; 

7. Форма подачі конкурсних проектів 

7.1 Деталізація розробки

Стадія проектування : проектна пропозиція.

7.2. Склад конкурсного проекту :

Графічні матеріали – планшети, вертикальний формат А0 в електронному та друкованому вигляді.

Текстові матеріали – пояснювальна записка в електронному та друкованому вигляді.

Матеріали в електронному вигляді на цифровому носії.

Додаткові матеріали – макет, відео, тощо (за бажанням).

Декларації авторства.

7.3. Вимоги до оформлення конкурсного проекту.

7.3.1. Вимоги до оформлення графічної частини конкурсного проекту.

Конкурсні проекти подаються на конкурс анонімно під шифром у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку всіх матеріалів конкурсного проекту.

Всі написи, підписи на конкурсних проектах виконуються українською мовою.

На конкурсний проект має бути подано не більше 4 (чотирьох) вертикальних планшетів формату А0 з графічними матеріалами. Друковані планшети подаються на твердій основі для зручної експозиції виставки. 

Перелік рекомендованих графічних матеріалів: 

Пропозиція по об’єкту :

- Плани поверхів;

- План покриття;

- Характерні перетини;

- Фасади споруди;

- Техніко-економічні показники;

- Схема генплану M1:500 з благоустроєм;

3-4 візуалізації будівлі та прилеглої території в декількох ракурсах.

Пропозиції стосовно ув’язання з існуючою планувальною структурою: пішохідність, велосипедна інфраструктура, заходи з доступності та мобільності, тощо.

Пропозиції стосовно елементів благоустрою та озеленення.

Інші ілюстративні матеріали (розгортки, перспективи тощо), необхідні для розкриття ідеї проекту.

У конкурсних матеріалах використовується метрична шкала вимірів.

7.3.2. Вимоги до планувального макету (за наявності).

Макет подається у масштабі 1:250 (рекомендовано). На макеті має бути обов’язково вказаний девіз проекту у формі шестизначного числа.

7.3.3. Вимоги до оформлення текстових матеріалів конкурсного проекту.

Текстові матеріали конкурсного проекту подаються українською мовою.

Текстові матеріали конкурсного проекту складаються з пояснювальної записки до проекту. Пояснювальна записка з описом прийнятих проектних рішень подається в електронному вигляді.

У пояснювальній записці має бути визначено основну ідею проектної пропозиції, ТЕПи та стислий опис прийнятих елементів будівлі та рішень взагалом. Обсяг пояснювальної записки – не більше 4-х аркушів формату А4 друкованого тексту Times New Roman (14 кегль).

7.3.4. Вимоги до оформлення матеріалів у цифровому вигляді.

На кожен проект автор/авторський колектив має подати цифровий носій з матеріалами конкурсного проекту:

Пояснювальна записка у форматі pdf.

Планшети з графічними матеріалами у форматі jpg з роздільною здатністю  150 dpi.

Окремо візуалізації (для публікацій та збірника конкурсних проектів).

Фотографії макета (за наявності) (3-5 шт., формат jpg з роздільною здатністю 150 dpi).

7.3.5. Вимоги до оформлення декларації авторства.

Декларація авторства оформлюється за наданим до програми та умов конкурсу взірцем. Декларація авторства запаковується у конверт, на якому вказано шифр проекту та напис: «на конкурс «Музеєфікація з наступним пристосуванням, реабілітацією фундаментів собору Успіння Пресвятої Богородиці - пам`ятки культурної спадщини національного значення Івано-Франківської області (охоронний № 090021/1-Н) із можливістю відновлення духовного храму». На конверті не має бути будь-яких даних, які можуть ідентифікувати авторів конкурсного проекту. Конверт має бути заклеєним. Даний конверт з декларацією авторства має бути поданий разом з проектом. 

8. Конкурсна документація 

Конкурсна документація складається з:

- Програми та умов конкурсу (даний документ);

- Вихідних даних конкурсу (додаток 2);

- Декларація авторства (форма);

- Зразок оформлення планшету.

Вихідні дані конкурсу, технічне завдання на проектування та додатки до програми та умов конкурсу готуються організатором конкурсу і надаються зареєстрованим учасникам. 

9. Оголошення конкурсу 

Днем оголошення конкурсу вважати день публікації у пресі оголошення про проведення конкурсу. Оголошення конкурсу проводиться після 01.11. 2017р.

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського собору» оголошує про проведення конкурсу у засобах масової інформації. 

10. Реєстрація на участь у конкурсі 

Для участі у конкурсі автор/авторський колектив має оформити заявку на участь у конкурсі, заповнивши реєстраційну форму (форма додається).

Терміни реєстрації у конкурсі – до 18.00 год. 01.06.2018.

Проекти, подані без попередньої заявки на конкурс, не зможуть взяти участь у конкурсі. 

11. Вимоги до подачі конкурсних проектів 

До закінчення терміну подачі проектів автор/авторський колектив має подати повний комплект конкурсного проекту (планшети у друкованому та електронному вигляді; пояснювальну записку в електронному та друкованому вигляді, додаткові матеріали (за бажанням) та декларацію авторства) організатору конкурсу через поштову відправку (з обов’язковою поміткою на конверті “на конкурс «Музеєфікація з наступним пристосуванням, реабілітацією фундаментів собору Успіння Пресвятої Богородиці - пам`ятки культурної спадщини національного значення Івано-Франківської області (охоронний № 090021/1-Н) із можливістю відновлення духовного храму»“) або особисто за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вулиця Василіянок, 22

Електронний варіант конкурсної роботи з пояснювальною запискою обов’язково також надсилається на електронну адресу: fond.usp.sobor@gmail.com (у темі листа вказати шифр конкурсного проекту).

В e-mail усі матеріали подаються посиланнями з файлообмінника для завантаження конкурсного проекту.

Телефон для довідок: – 0985495149- Крет Ігор Олександрович.

Час роботи: понеділок-п’ятниця – 9.00 год. - 18.00 год.

Останній термін подачі конкурсних проектів – 01.06.2018 до 18.00 год. За київським часом (GMT + 2 год.).

До офіційного оголошення переможця організатор конкурсу гарантує, що подані файли даних будуть використовуватися виключно у цілях попередньої оцінки та документування конкурсу, також гарантується їх конфіденційне збереження та нерозголошення перед третіми сторонами.

За результатами конкурсу після проведення виставок конкурсних проектів премійовані конкурсні проекти залишаються в організатора конкурсу.

 12. Організаційна структура конкурсу 

Замовник конкурсу – Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського собору»

Організатор конкурсу – Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського собору»

Відповідальний секретар конкурсу – Ігор Крет.

12.1. Учасники конкурсу.

Учасники конкурсу – громадяни України, юридичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

Участь у конкурсі беруть фізичні та юридичні особи, фахівці, авторські колективи фахівців з відповідним кваліфікаційним сертифікатом.

Для виконання конкурсного проекту автор може сформувати творчий колектив, будучи його керівником або учасником. У складі колективу можуть бути студенти творчих вищих навчальних закладів та фахівці в інших галузях. Вітається участь у конкурсі міждисциплінарних колективів, а також колективів, які складаються з фахівців у галузі архітектури, дизайну, урбаністики, тощо.

На участь у конкурсі не мають права ті, хто брали участь у підготовці та організації конкурсу, співробітники замовника і організатора, а також їхні родичі, члени журі та громадські експерти.

12.2. Журі конкурсу.

Журі конкурсу утворюється з метою визначення кращих з поданих на конкурс проектів, присудження премій їх авторам, заохочень у вигляді почесних грамот, дипломів та інших відзнак, надання рекомендацій щодо використання премійованих конкурсних проектів.

Членів журі конкурсу обирає замовник.

Журі конкурсу складається з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників членів творчих професіональних спілок України, провідних архітекторів, урбаністів, митців, тощо.

Голова журі та його заступник обираються на першому засіданні журі через таємне голосування простою більшістю голосів.

Відповідальний секретар конкурсу є водночас відповідальним секретарем журі конкурсу і бере участь у його засіданнях без права голосу.

 13. Реєстраційний внесок

 

 Участь у конкурсі є безкоштовною. Реєстраційний внесок учасниками конкурсу не сплачується.

 

 14. Надавання відповідей на запитання учасників

Всі питання, пов’язані з проведенням конкурсу, які виникають у зареєстрованих учасників, узагальнюються організатором і разом з відповідями направляються всім зареєстрованим учасникам на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Якщо виникають питання хоча б у одного з учасників щодо програми та умов конкурсу, відповідь розсилається всім зареєстрованим учасникам. 

15. Порядок визначення переможця конкурсу

Процедура визначення переможця конкурсу:

Відповідальний секретар визначає відповідність проектів програмі та умовам конкурсу. Проектні пропозиції, які не відповідають програмі та умовам конкурсу, представляє відповідальний секретар для ознайомлення членам журі з обгрунтуванням невідповідності.

Проектні пропозиції, які відповідають програмі та умовам конкурсу, розглядає журі конкурсу. Члени журі конкурсу ухвалюють рішення через голосування.

Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, вважаються переможцями конкурсу.

 

16. Премії конкурсу 

Призовий фонд конкурсу складає 225,0 тис. грн.

Визначено 3 (три) премії за перші 3 призові місця:

1 (перша) премія – перше місце – 100, 0 тис. грн. 00 коп., у тому числі податки;

2 (друга) премія – друге місце – 75,0 тис. грн. 00 коп., у тому числі податки;

3 (третя) премія – третє місце – 50,0 тис. грн. 00 коп., у тому числі податки.

Переможців буде відзначено заохоченням у вигляді почесних грамот, дипломів та інших відзнак.

17. Критерії оцінки проектів 

17.1. Відповідність програмі та умовам і завданню конкурсу;

17.2. Просторова інтеграція в існуючу містобудівну площину, якість дизайну навколишнього середовища, містобудівна зрозумілість;

17.2. Унікальність та виразність архітектурної ідеї та образу об’єкту «Музеєфікація з наступним пристосуванням, реабілітацією фундаментів собору Успіння Пресвятої Богородиці - пам`ятки культурної спадщини національного значення Івано-Франківської області (охоронний № 090021/1-Н) із можливістю відновлення духовного храму»;

17.3. Якість функціональних рішень: оптимальність та ергономічність планувальних рішень, дотримання технологічних та нормативних вимог;

17.4. Якість будівельних форм та конструкцій, можливість реалізації технологій та рішень в сучасних умовах;

17.5. Вартість інвестиційного проекту: якісний компроміс розміру інвестицій до проектних рішень. 

18. Фінансування проведення конкурсу 

Фінансування проведення конкурсу відбувається за рахунок джерел, незаборонених законодавством. 

19. Авторське право та суміжні права 

Немайнове авторське право на конкурсний проект належить автору (авторам) і охороняється згідно з Законами України “Про авторське право і суміжні права“ та “Про архітектурну діяльність“. Майнове авторське право премійованих проектів переходить до Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського собору». 

20. Графік проведення конкурсу 

Після 01.11.2017 – оголошення конкурсу.

01.06.2018   18.00 год. – останній термін реєстрації учасників на участь у конкурсі.

01.06.2018    18.00 год. – останній термін подачі конкурсних проектів.

09-10.06.2018  – робота журі конкурсу, підведення підсумків конкурсу. 

21. Виставка конкурсних проектів 

Інформація про представлення на загал конкурсних проектів буде оприлюднена організатором після останнього терміну подачі проектів.

Конкурсні проекти та повідомлення про результати конкурсу будуть опубліковані у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті  Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського собору», у соціальних мережах та можуть бути розміщені у засобах масової інформації. 

23. Результати конкурсу

За результатами конкурсу мають бути визначені переможці конкурсу. 

Журі конкурсу має право рекомендувати замовнику конкурсу провести другий тур конкурсу.

У разі отримання першої премії без подальшого проведення другого туру конкурсу переможець має переважне право на подальше розроблення проектної документації.

Рекомендувати національному заповіднику «Давній Галич» використати пропозиції переможця конкурсу у розробленні проектної документації. 

Додатки: 

1. Заявка на участь у конкурсі.

2. Декларація авторства.

 

 

29.01.2018 16:14