Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури

Транспорт і зв’язок / Нормативно-правові акти

Відділ транспорту та зв’язку в межах повноважень за­без­печує виконання Конституції України, Законів України, Постанов Верховної Ради України, Указів і Розпоряджень Президента України, декре­тів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень го­лови обласної державної адміністрації і рішень обласної ради, інших нор­мативних актів законодавчої і виконавчої влади. Зокрема, основними нормативно-правовими актами є:

- Закон України "Про транспорт" від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР;

- Закон України "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 р. № 2344-III;

- Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.1993 р. № 3353-XII;

- Закон України "Про залізничний транспорт" від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР;

- Закон України "Про телекомунікації"  від 18.11.2003 р. № 1280-IV;

- постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997р. №176  "Про затверд­жен­ня Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту";

- постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування";

- постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 295 "Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг".

- наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Порядку організації перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом" від 15.07.2013  № 480

19.05.2017 15:55