Оголошено конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка у 2017 році

Конкурс проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» та з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, що передбачаються в календарному плані заходів на 2017 рік обласної цільової соціальної програми «Молодь Прикарпаття» на 2016 – 2020 роки департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації для державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій.

Програми (проекти, заходи), що подаються інститутами громадянського суспільства для участі у конкурсі повинні бути спрямовані на реалізацію наступних пріоритетних завдань та видів діяльності, що відповідають обласній комплексній програмі  «Молодь Прикарпаття» і не повинні перевищувати вказаний граничний обсяг фінансування:

1. Розділ «Громадянськість і патріотизм» - (граничний обсяг фінансування - 80 тис. грн.) 

-          «Національно-патріотичне виховання»;

-          «Гідність і Толерантність»;

-          «Молодь у злагоді із законом»;

-          «Охорона довкілля».

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 20 тис. грн. без урахування 25 % власного внеску.

2. Розділ «Здоровий та безпечний спосіб життя» - (граничний обсяг фінансування - 30 тис. грн.)

-     «У здоровому тілі – здоровий дух»;

-     «У гармонії з собою і світом».

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 15 тис. грн. без урахування 25 % власного внеску.

3. Розділ: «Громадська активність, творчий розвиток особистості, інтелектуальне самовдосконалення молоді» - (граничний обсяг фінансування – 40 тис. грн.)

-  «Організація навчання лідерів молодіжних та дитячих організацій, молодих активістів»;

- «Розвиток учнівського, молодіжного та студентського самоврядування в сільській місцевості»;

- «Підтримка обдарованих дітей та молоді,  проведення  творчих заходів та конкурсів, фестивалів в різних видах мистецтва, спрямованих на виявлення, підтримку та розвиток творчих здібностей дітей та молоді»;

- «Організація змістовного дозвілля молоді, розвиток шкільного та студентського КВН-го руху, брейн-рингу та «Що? Де? Коли?»;

- «Духовне виховання дітей та молоді».

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 8 тис. грн. без урахування 25 % власного внеску.

4. Розділ: «Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді» - (граничний обсяг фінансування – 30 тис. грн.)

-     «Профорієнтація»;

-     «Молодіжне підприємництво»;

-     «Волонтер».

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 10 тис. грн. без урахування 25 % власного внеску.

5. Розділ: «Соціальні молодіжні програми» - (граничний обсяг фінансування – 10 тис. грн.)

-  «Підтримка постраждалих учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб з числа молоді».

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 10 тис. грн. без урахування 25 % власного внеску.

6. Інтеграція молоді до європейської та світової молодіжної спільноти (граничний обсяг фінансування – 10 тис. грн.)

- «Підтримка зв’язків між молоддю України та української діаспори,  сприяння участі дітей та молоді в програмах Європейського Союзу та Ради Європи, обмін досвідом, сприяння проведенню міжнародних виставок, музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів та концертів,  інформаційно-методичних та інших заходів для дітей та молоді, сприяння участі молоді в міжнародних молодіжних заходах за кордоном)».

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 10 тис. грн. без урахування 25 % власного внеску.

Загальний фонд Конкурсу становить 200 000  тис. грн. (двісті тисяч гривень  00 коп.)

Для участі у конкурсі інститути громадянського суспільства згідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року № 39 «Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) подають департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації конкурсну пропозицію, складену українською мовою, яка має містити: 

- заявку про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу;

- копію статуту (положення) інституту громадянського суспільства,  завірені в установленому порядку;

- виписку з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ);

- копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- копію податкового звіту громадської організації, творчої спілки за попередні два роки  (форма, затверджена наказом ДПА України від 31.01.2011р. № 56);

- опис програми (проекту, заходу)  відповідно до форми (3 копії);

- кошторис витрат (3 копії );

- листи - підтвердження або листи підтримки від інших організацій, залучених до виконання проекту (у випадку, якщо виконання програми (реалізації проекту, заходу) не передбачає залучення інших організацій, такі листи не надаються);

- інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (досвід виконання програм, реалізації проектів, джерела фінансування, матеріально-технічна база, кадрове забезпечення).

Конкурсні пропозиції мають право подавати інститути громадянського суспільства, які, зареєстровані як юридична особа не пізніше, ніж за два роки до оголошення конкурсу.

До участі в конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства, що перебувають у стані припинення і щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному році.

Конкурсні пропозиції не допускаються до участі в конкурсі, якщо:

- подано не повний комплект документів, які складають конкурсну пропозицію;

- подані документи не відповідають вимогам щодо оформлення державною мовою;

- програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання;

- передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій.

Обов’язковою умовою конкурсу для громадських організацій та їх спілок є співфінансування програми (проекту, заходу) в розмірі, не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за шкалою від 0 до 5 балів за такими критеріями:

· відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

· відповідність запланованих заходів програми (проекту, заходу) поставленій меті програми (проекту, заходу);

· очікувана результативність програми (проекту, заходу), у тому числі наявність конкретних результативних показників виконання програми;

· рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;

· наявність можливості продовження виконання програми (реалізації проекту, заходу) або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок бюджетних коштів.

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно з 07 березня до 07 квітня 2017 року, крім суботи, неділі та святкових днів, з 09.00 до 17.00 год., за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 624 та 644, e-mail: molodif@ukr.net.

Відповідальна особа за прийом конкурсних пропозицій: Корженьовський Михайло Мирославович - головний спеціаліст відділу молодіжної політики управління професійно-технічної, вищої освіти та молодіжної політики департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.

Конкурсні пропозиції подаються департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації у друкованому та електронному вигляді, або можуть бути надіслані поштовим відправленням, але не пізніше останнього дня прийому конкурсних пропозицій (за поштовим штемпелем).

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадської організації. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються на CD – диску разом із друкованим варіантом.

Дата та час закінчення прийому конкурсних пропозицій - 07 квітня 2017 року о 16.00 год.

Відкритий захист конкурсних пропозицій – до 14.04.2017 року.

Рішення конкурсної комісії та оголошення результатів конкурсу – до 20.04.2017 року.

 

13.03.2017 08:39