Про здійснення державної регуляторної політики у 2016 році

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі – Закон) облдержадміністрацією продов­жено системну і послідовну реалізацію державної регуляторної політики, що базується на принципах  прозорості і відкритості.

У 2016 році здійснення регуляторної діяльності проводилось за наступними напрямами:

- планування розроблення проектів регуляторних актів;

- залучення суб'єктів господарювання до участі в обговоренні проектів регуляторних актів;         

-  відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів та їх впливу на ділову активність і розвиток підприємництва в регіоні;

- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

Основні завдання з реалізації у звітному році на місцевому рівні державної регуляторної політики, в тому числі забезпечення ефективного функціонування дозвільної системи, надання адміністративних послуг відображались у Регіональній цільовій програмі підтримки малого та середнього підприємництва в області на 2015-2016 роки.

Для забезпечення відкритості регуляторного процесу облдержад­міністрацією, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення відповідно до ст.7 Закону затверджувались плани під­го­­товки проектів регуля­тор­них актів на 2016 рік, які оприлюднювались в мережі Інтернет та в місцевих друкованих засобах масової інформації. При необхідності до них вносились зміни та доповнення. Зокрема, розпоряд­женням облдержадміністрації від 10.12.2015 року № 860 затверджено план діяльності облдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, до якого розпорядженням облдержадміністрації  від 22.02.2016 року № 77 внесено відповідні доповнення.

З метою отримання пропозицій, зауважень, коментарів від зацікавлених сторін проводилось оприлюднення проектів регуляторних актів, запланованих до прийняття у звітному році, в тому числі здійснено оприлюднення проекту розпорядження облдержадміністрації, що стосувалось порядку використання коштів обласного бюджету для виконання програми енергозбереження для населення області. Громадські обговорення у формі громадських слухань та засідань круглих столів організовано та проведено:

у виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради проведено громадські слухання 28 проектів регуляторних актів;

у виконавчому комітеті Бурштинської міської ради - 2 проектів регуляторних актів;

у виконавчому комітеті Калуської міської ради - 2 проектів регуляторних актів;

у виконавчому комітеті Коломийської міської ради - 4 проектів регуляторних актів.

у виконавчому комітеті Яремчанської міської ради - 1 проекту регуляторних актів.

В новій редакції затверджено Положення про порядок прийняття регуляторних актів Івано-Франківською міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою.

Станом на 01.01.2017 року кількість діючих регуляторних актів становила: облдержадміністрації – 14 актів, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення – 224 акти.

Формування регуляторними органами відповідно до ст. 37 Закону план-графіків з відстеження результативності дії регуляторних актів з подальшим їх виконанням сприяло запровадженню системного підходу до проведення не лише базових, а й повторних та періодичних відстежень результативності дії регуляторних актів.

У терміни, визначені план-графіком, обласною державною адміністрацією у грудні 2016 року розпочато періодичне відстеження  регуляторного акта від 21.04.2003 року № 322 «Про ціни на скраплений газ», звіт з якого у встановленому порядку буде надіслано Державній регуляторній службі України.  

Районними державними адміністраціями впродовж 2016 року проведено 6 періодичних відстежень результативності регуляторних актів, а виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення здійснено 37  базових, 37 повторних та 24 періодичних відстежень результативності регуляторних актів.

За інформацією райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного підпорядкування прийняті регуляторні акти, а також акти, результативність дії яких відстежувалась у минулому році, в більшості врегульовують питання щодо благоустрою територій, оренди, нормативно грошової оцінки земельних ділянок,  організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування, надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки тощо.

Інформація щодо регуляторних актів (тексти, аналіз регуляторного впли­ву, звіт про відстеження) розміщувалась на веб-сайтах обласної та районних держав­них адміністрацій, міських рад міст обласного значення, у місцевих засобах масової інформації: "Західний кур’єр", "Слово народу", "Галицьке слово", "Вісті Калущини", "Гуцульський край", "Новини Підгір’я", "Дзвони Підгір’я", "Свіча", "Бурштинський вісник", "Ратуша".

В четвертому кварталі 2016 року на базі регіональної Торгово-промислової палати  в області за участі голови та представників Державної регуляторної служби України був проведений навчальний семінар з питань регуляторної політики та використання сучасних інструментів оцінки регуляторного впливу (М-тест), на який були запрошені відповідні спеціалісти обласної та районних державних адміністрацій, обласної, районних, міських рад,  об’єднаних територіальних громад.

 Для дотримання принципу прогнозованості при здійсненні регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади затверджені та оприлюднені плани підготовки проектів власних регуля­торних актів на 2017 рік. 

02.02.2017 13:25