Маланій Роман Григорович

МАЛАНІЙ Роман Григорович

Тел. приймальні: 55-60-37

Тел: 55-27-22

e-mail: r_malaniy1@ukr.net

Пpацює керівник апарату Івано-Франківської  обласної державної адміністрації

Громадянство

громадянин України

Число, місяць і рік народження

19 серпня 1970 року

Місце народження

м.Івано-Франківськ

Освіта

Вища (старий термін)‚
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника‚ 1997р.‚ правознавство (юрист)

Науковий ступінь, вчене звання

не має

Володіння мовами

українською - вільно; російською‚ англійською - читає і розмовляє;

Нагоpоди, почесні звання

не має

Прийняття Присяги державного службовця

11.04.1994  року

Ранг державного службовця

6 ранг з 04.01.2016 року

Загальний стаж роботи

з 24.08.1989 року

Стаж державної служби

з 18.03.1997 року

Депутат ради

не обирався

Стягнення

не має

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь

07.1988 до 09.1988

наладчик деревообробних станків третього розряду
на час проходження виробничої практики
Прикарпатського меблевого комбінату; м. Івано-Франківськ

04.1989 до 05.1989

наладчик деревообробного обладнання цеху по ремонту лісозаготівельного  і деревообробного обладнання Івано-Франківського лісокомбінату; м. Івано-Франківськ

05.1989 до 05.1991

служба у Збройних силах;

06.1991 до 08.1991

столяр столярного цеху
Івано-Франківського госпрозрахункового
ремонтно-виробничого комбінату ”Прикарпатпромкультура”; 
м. Івано-Франківськ

08.1991 до 03.1999

судовий виконавець Івано-Франківського міського
народного суду; м. Івано-Франківськ

03.1999 до 12.2000

начальник відділу державної виконавчої служби Івано-Франківського міського управління юстиції; 
м. Івано-Франківськ

12.2000 до 03.2001

в. о. начальника Івано-Франківського міського управління юстиції; м. Івано-Франківськ

03.2001 до 09.2005

начальник Івано-Франківського міського управління юстиції; 
м. Івано-Франківськ

09.2005 до 03.2007

начальник державної виконавчої служби в
Івано-Франківській області; м. Івано-Франківськ

03.2007 до 11.2008

керівник Івано-Франківської філії ТзОВ ”Арт-мастер”;
м. Івано-Франківськ

07.2009 до 07.2009

консультант відділу патронатної служби виконавчого
комітету Івано-Франківської міської ради; 
м. Івано-Франківськ

08.2009 до 02.2010

заступник начальника Зборівського районного управління
юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Тернопільській області; 
м. Зборів Тернопільській області

02.2010 до 08.2010

заступник начальника Головного управління юстиції
в Івано-Франківській області; м. Івано-Франківськ

08.2010 до 08.2011

начальник відділу стягнень заборгованості філії
”Прикарпатське РУ” ПАТ Банк ”Фінанси та кредит”; 
м. Івано-Франківськ

08.2011 до 09.2012

начальник управління стягнення заборгованості філії ”Прикарпатське РУ” ПАТ Банк ”Фінанси та кредит”; 
м. Івано-Франківськ

09.2012 до 04.2016

радник з питань дотримання законодавства
Державного міського підприємства ”Івано-Франківськтеплокомуненерго”; м. Івано-Франківськ

04.2016 до 07.2016

помічник Міністра юстиції України; м. Київ

08.2016 до 01.2017

радник президента з правових питань 
Івано-Франківської торгово-промислової палати; 
м. Івано-Франківськ

01.2017 по цей час

керівник апарату обласної державної адміністрації;
м. Івано-Франківськ.

 

Компетенція

Організовує роботу апарату обласної державної адміністрації. Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Забезпечує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень облдержадміністрації, рішень обласної ради, реалізацію повноважень обласної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності.

У межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації», здійснює контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями та установами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації і несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері.

Відповідає за підготовку планів роботи облдержадміністрації, питань для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах у голови  облдержадміністрації; вносить пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад відповідно до повноважень.

Бере участь у розгляді питань на засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах за участю голови  облдержадміністрації, в роботі відповідних колегіальних органів, що утворюються структурними підрозділами облдержадміністрації, та в засіданнях колегій районних державних адміністрацій.

Співпрацює із відповідними постійними комісіями обласної ради.

Надає практичну допомогу територіям області у вирішенні питань соціально-економічного розвитку згідно з переліком районів та міст обласного значення, закріплених за керівництвом облдержадміністрації.

Вирішує основні питання взаємодії з відповідними підрозділами  Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, іншими центральними органами виконавчої влади, обласною радою, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення.

Керує діяльністю апарату обласної державної адміністрації, забезпечує діяльність обласної державної адміністрації з кадрових, правових, організаційних, матеріально-технічних  питань. Відповідає за стан діловодства, обліку і  звітності. Видає в межах своїх повноважень накази. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови обласної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень обласної державної адміністрації до виконавців. Організовує проведення моніторингу діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апаратів районних державних адміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення у межах і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату обласної державної адміністрації. Забезпечує підготовку та подання на розгляд голові обласної державної адміністрації проектів планів роботи та заходів обласної державної адміністрації, організовує та контролює хід їх виконання. Забезпечує координацію організаційно-кадрової роботи з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування (у тому числі з об’єднаними територіальними громадами).

Веде питання: організаційної та інформаційно-аналітичної роботи; роботи з персоналом; нагородної справи; сприяння у проведенні виборів та референдумів; організації контролю за виконанням документів; розгляду звернень та прийому громадян; забезпечення доступу до публічної інформації; правової освіти населення і навчання кадрів; комп'ютеризації; захисту інформації; впровадження електронного урядування; роботи з документами; архівної справи; адміністрування Державного реєстру виборців; методичного та матеріально-технічного забезпечення обласної і районних державних адміністрацій; бухгалтерського обліку, звітності та статистичної звітності з питань, що належать до компетенції апарату облдержадміністрації; цифрової трансформації (діджиталізації); забезпечення електронного документообігу; реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».  

Спрямовує діяльність: управлінь з організаційної роботи;  документального забезпечення; відділів забезпечення діяльності керівництва; контролю; управління персоналом; інформаційно-комп'ютерного забезпечення; адміністрування Державного реєстру виборців; роботи зі зверненнями громадян, інших структурних підрозділів апарату облдержадміністрації за дорученням голови облдержадміністрації; управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення; Державного архіву області; відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації за дорученням голови облдержадміністрації.

Координує діяльність: Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) в частині роботи РАЦСів; обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; державної установи «Івано-Франківський обласний контактний центр»; апаратів районних державних адміністрацій.

Забезпечує взаємодію: з міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби в Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях; територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення; виконавчим апаратом обласної ради та органами місцевого самоврядування.

Очолює: обласну міжвідомчу координаційну-методичну раду з правової освіти населення; комісію з державних нагород України при облдержадміністрації.

10.01.2017 14:27