Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури

Нормативно-правова база

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації у своїй діяльності керується чинним законодавством

·         Конституція України

·         Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

·         Закон України «Про державну службу»

·         Закон України «Про запобігання корупції»

·         Закон України «Про засади державної регіональної політики»

·         Закон України «Про доступ до публічної інформації»

·         Закон України «Про звернення громадян»

·         Закон України «Про здійснення державних закупівель»

·         Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

·         Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»

·         Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

·         Закон України «Про природні монополії»

·         Закон України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»

·       Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

·         Закон України «Про співробітництво територіальних громад»

·         Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

·         Закон України «Про інноваційну діяльність»

·         Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

·         Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»

·         Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»

·        Закон України «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку наукоємних технологій»

·         Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»

·         Закон України «Про наукові парки»

·         Закон України «Про Державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»  

·         «Про Кабінет Міністрів України»

·         «Про центральні органи виконавчої влади»

·          «Про очищення влади»

·         «Про публічні закупівлі»

·         «Про відкритість використання публічних коштів»

·         «Про інформацію»

·         «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

·         «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

·         «Про управління об’єктами державної власності»

·         «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

·         «Про адміністративні послуги»

·         «Про державно-приватне партнерство»

·         «Про концесії»

·         «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»

·          «Про ціни і ціноутворення»

·         «Про захист прав споживачів»

·         «Про автомобільний транспорт»

·         «Про нафту і газ»

·         «Про енергозбереження»

·         «Про ринок природного газу»

·         Кодекс законів про працю України

·         Бюджетний кодекс України

·         Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»

·         Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад»

·         Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»

·         Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»

Цивільне, трудове, адміністративне право; інші спеціальні закони та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність галузей, які відносяться до компетенції департаменту.

 

 

 

23.01.2017 14:24