Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Нормативно-правова база

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської обласної державної адміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Державного комітету телебачення і радіомовлення України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Івано-Франківської обласної ради, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням управління, зокрема :

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Закон України «Про видавничу справу»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про здійснення державних закупівель»

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про обов'язковий примірник документів»

Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

Конституція України

Постанова Кабінету Міністрів «Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами і внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого  забезпечення  відкритості  у діяльності  органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»

Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №3302-04/6012-07 від 20.02.2012р.

Роз’яснення Міністерства юстиції України «Правові засади діяльності журналістів в Україні»

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади  щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з  громадськістю  та взаємодії  із засобами масової інформації»

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості  у діяльності органів державної влади»

Указ Президента України «Про забезпечення умов для  більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

Указ Президента України «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»

Указ Президента України «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації»

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  також здійснює державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства. Вичерпну інформацію можна знайти :

розділ «Громадська рада»

рубрика «Громадянське суспільство»

рубрика «Громадська ініціатива»

 

27.09.2016 14:56