Перелік документів державних архівів України до 150-річчя від дня народження М. С. Грушевського

news-image

№№

за п/п

Номери сканів

Заголовки та пошукові дані документів

1

001

1866 р., жовтня 17. – Випис з метричної книги церкви Іоанна Богослова м. Холм Люблінської губернії про народження. і хрещення М. С. Грушевського.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 23, арк. 47.

2

002

1888 р., серпень. – Фотографія М. С. Грушевського з родиною під час перебування у Владикавказі на канікулах.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 923, арк. 2.

3

003

1886 р., липня 18. – Подання М. С. Грушевського ректору Київського університету М. К. Ренненкампфу про зарахування на історико-філологічний факультет університету.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 24, арк. 10.

4

004

М. С. Грушевський – студент Київського університету. 1890 р.

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 287, спр. 1299 а, арк. 37 б зв.

5

005

1890 р., вересня 25. – Диплом про закінчення М. С. Грушевським історико-філологічного факультету Київського університету.

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 287, спр. 1299 а, арк. 34. Копія.

6

006, 006_1

Рукопис магістерської дисертації М. С. Грушевського “Барское староство. Исторические очерки (XVXVIII вв.)”. Фрагмент.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 111 а, арк. 1 і зв.

7

007, 007_1

1894 р., червня 12. – Лист діячів української культури м. Лубни Полтавської губернії до М. С. Грушевського з привітанням з нагоди відкриття кафедри історії України у Львівському університеті та призначення його професором цієї кафедри.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 29, арк. 64 і зв.

8

008

1895 р., квітня 17. – Закордонний паспорт М. С. Грушевського.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 23, арк. 5.

9

009

Подружжя Грушевських.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 923, арк. 3.

10

010, 010_1

Б.д. – Лист Марії Сильвестрівни до М. С. Грушевського.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп.1, спр. 287, арк. 249, 250.

11

011

Катерина Грушевська в українському вбранні. Бл. 1915 р.

12

012

1909 р., не пізніше квітня 23. – Лист Катерини Грушевської до батька.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 288, арк. 5 зв.

13

013

Будівля Наукового товариства ім.Т. Шевченка. Львів, 1909 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-180166

14

014

1899 р., червня 12. – Повідомлення Наукового товариства ім. Шевченка про обрання М. С. Грушевського дійсним членом історико-філософської секції товариства.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 29, арк. 3.

15

015

1895 р. – Лист М. С. Грушевського до М. В. Довнар-Запольського про публікацію статей в Записках НТШ”.

ЦДІАК України, ф. 262, оп. 1, спр. 162, арк. 3.

16

016

М. С. Грушевський. Поштова, виготовлена у 1917 р. з фотографії 1905–1906 рр.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп.1 , спр. 923, арк. 7.

17

017, 017_1

1906 р., квітня 11. – Регулямін для видавництв Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка, з виправленнями М. С. Грушевського.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 74, арк. 57–58

18

018

1907 р. – Статут Українського наукового товариства в Києві.

ЦДІАК України, ф. 275, оп. 1, спр. 2193, арк. 22–27.

19

019

Записки Українського наукового товариства. 1908 р. Обкладинка.

20

020

1908 р., червня 8. – Грамота Товариства Просвіта” у Львові про обрання М. С. Грушевського почесним членом Товариства.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 29 а, арк. 1.

21

021

1895 р., травня 15. – Повідомлення голови Академії Знань у Кракові С. Тарновського про обрання М. С. Грушевського членом-кореспондентом історико-філософського відділення.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 29, арк. 7. Мова польська.

22

022

1914 р., січня 7. – Повідомлення головного секретаря Королівського наукового товариства Богемії Й. Зубатого про обрання М. С. Грушевського закордонним членом товариства.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 29, арк. 46. Мова чеська.

23

023

1908 р., серпня 2. – Запрошення М. С. Грушевському на засідання Литовського наукового Товариства.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 55, арк. 11. Мова литовська.

24

024, 024_1, 024_2

1912 р. – Гранки збірника “Про українську мову і українську школу” з правками М. С. Грушевського.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 180, арк. 1, 2 і зв.

25

025, 025_1, 025_2

1906 р., грудня 11. – Повідомлення київського губернатора О. П. Веретенникова Київському тимчасовому комітетові у справах друку про надання М. С. Грушевському свідоцтва на видання у Києві щомісячного журналу українською мовою “Літературно-науковий вістник”.

ЦДІАК України, ф. 295, оп. 1, спр. 20, арк. 1–2.

26

026,

026_1

Літературно-науковий вістник. 1907 р.

27

027

М. С. Грушевський. 1901 р. Листівка з автографом.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 923, арк. 6.

28

028, 028_1

[1901 р.] – Лист М. С. Грушевського до голови Української національно-демократичної партії Ю. Романчука про розбіжності з поміркованою позицією очільників партії, які виступили за компроміс з москвофілами.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 274, арк. 11 і зв.

29

029, 029_1

1915 р., січня 17. – Роль професора М. С. Грушевського в мазепинському русі в Галичині і в Малоросії”. Із повідомлення начальника тимчасового жандармського управління військового генерал-губернатора Галичини товаришу міністра внутрішніх справ.

ЦДІАК України, ф. 274, оп. 5, спр. 42, арк. 25 зв.–26.

30

030, 030_1, 030_2, 030_3

1914 р., листопада 29. – Протокол допиту М. С. Грушевського в Київському ГЖУ.

ЦДІАК України, ф. 274, оп. 1, спр. 3320, арк. 150–151 зв.

31

031

М. С. Грушевський. 1914 р. Фото з матеріалів Київського ГЖУ.

ЦДІАК України, ф. 274, оп. 5, спр. 42, арк. 444.

 

32

032, 032_1

1914 р., грудня 24. – Повідомлення начальника Київського ГЖУ київському губернатору про визначення М. С. Грушевському місця адміністративного заслання.

ЦДІАК України, ф. 274, оп. 1, спр. 3320, арк. 58 і зв.

33

033

М. С. Грушевський – Президент Української Народної Республіки. Портрет, поруч – зображення герба та печатки УНР.

ЦДАВО України, ф. 5227, оп. 1, спр. 2, арк. 1.

34

034

1917 р., березня 15. – Протокол засідання Української Центральної Ради під головуванням М. С. Грушевського.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 13, арк. 112.

35

035

Проголошення Першого Універсалу Української Центральної Ради до народу України після молебню на Софійській площі. Читає М. Ковалевський, ліворуч – голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський. Київ, 25 (12) червня 1917 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-31003

36

036, 036_1, 036_2

1917 р., липня 3. – Другий Універсал Української Центральної Ради за підписом М. С. Грушевського.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 5, арк. 15–17.

37

037, 037_1, 037_2

Не раніше 1918 р., січня 9. – Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради про ухвалення закону про національно-персональну автономію, підписаний М. С. Грушевським.

ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 29, арк. 4-5.

38

038, 038_1

1919 р., серпня 27. – Рукопис праці М. С. Грушевського “На порозі нової України”. Фрагмент.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 173, арк. 177, 178, 179.

39

039, 039_1, 039_2

1919 р., липня 26. – Відозва Комітету незалежної України до українського народу з правками М. С. Грушевського.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 65, арк. 10–12.

40

040

1919 р., серпня 2. – Посвідчення делегата Люцернської конференції на ім’я М. С. Грушевського.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 61, арк. 268.

41

041, 041_2

1919 р., серпень. – Рукопис промови М. С. Грушевського на конференції Соціалістичного Інтернаціоналу в Люцерні.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 62, арк. 43–47.

42

042, 042_1

1923 р., листопада 2. – Протокол засідання Політбюро ЦК КП(б)У з рішенням про дозвіл професору М. С. Грушевському повернутися в Україну.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 40, арк. 146 і зв.

43

043, 043_1

1924 р., січня 29. – Лист вояків Армії УНР В. Шевченка, Є. Маланюка, М. Россіневича М. С. Грушевському з засудженням рішення про повернення до України.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 351, арк. 1 і зв.

44

044, 044_1

1923 р., березня 9. – З протоколу засідання колегії Наркомату освіту УСРР про затвердження М. С. Грушевського дійсним членом Всеукраїнської Академії Наук.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 8, спр. 10, арк. 1, 3 зв.

45

045

Перший склад Української Академії наук (сидять зліва направо): художники А. А. Маневич, О. О. Мурашко та Ф. Г. Кричевський, історик М. С. Грушевський, літературознавець І. М. Стешенко, художник М. Г. Бурачек; стоять: художник-графік І. Нарбут, архітектор і художник В. Г. Кричевський та художник М. Л. Бойчук. Київ, грудень 1917 р.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл 0-172672.

46

046

М. С. Грушевський у своєму робочому кабінеті в будинку по вул. Паньківській, 9. [1928–1930 рр.]. Київ,

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-149004.

47

047

10-томна монографія М. С. Грушевського “Історія України-Руси”.

48

048, 048_1

1898 р. – Рукопис першого тому “Історія України-Руси”.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 128, арк. 2 зв., 16.

49

049, 049_1, 049_2

1904 р. – Гранки першого тому “Історія України-Руси” з виправленнями  і доповненнями автора до 2-го видання.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 130, арк. 1, 2 і зв.

50

050, 050_1, 050_2

Проспект видання “Історія України-Руси”.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 150, арк. 3 і зв., 4.

51

051, 051_1

1905 р., жовтень 5–12. – Записи М. С. Грушевського у щоденнику про роботу над другим виданням V тому “Історія України-Руси”.

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 96, 233.

52

052

1931 р., березня 23. – Ордер на обшук і арешт М. С. Грушевського.

ГДА СБУ України, спр. 67842, арк. 3.

53

053

М. С. Грушевський

54

054, 054_1

 

1931 р., березня 30. – Покази М. С. Грушевського.

ГДА СБУ України, спр. 67842, арк. 11, 18.

55

055, 055_1

1931 р., квітня 3. – Протокол допиту М. С. Грушевського.

ГДА СБУ України, спр. 67842, арк. 36, 39.

56

056, 056_1, 056_2, 056_3

1934 р., листопада 11. Кисловодськ. – Лист Катерини Грушевської до Ольги та Олександра Грушевських про найкритичніший період хвороби М. С. Грушевського

ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 1409, арк. 146–149.

57

057

1934 р., листопада 24. Кисловодськ. – Телеграма К. М. Грушевської О. С. Грушевському про смерть батька.

ЦДІАК України, ф.1235, оп.1, спр.1286, арк.9.

58

058

1934 р., листопада 25. – Постанова Ради Народних Комісарів УСРР “Про похорони академіка М. Грушевського та призначення його сім’ї персональної пенсії”.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6463, арк. 26.

59

059

1934 р., листопада 30. – Некролог на смерть М. Грушевського, опублікований в газеті “Діло” (Львів).

60

060

1934 р., листопада 30. – Некролог на смерть М. Грушевського (“Українська справа, Прага)

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 2, спр. 72, арк. 21

61

061

1934 р.; грудня 2–16. – Некрологи на смерть М. Грушевського (“Тризуб, Париж).

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 132, арк. 161 зв.

62

062

1934 р., грудня 14.– Повідомлення “Згадка про смерть проф. М. Грушевського в англійській пресі” з бюлетеня “Ukrainian bureau” (Лондон).

ЦДАВО України, ф. 4465, оп. 1, спр. 106, арк. 105.

63

063

Могила М. С. Грушевського на Байковому кладовищі в Києві.

64

064, 065_1, 064_2

1981–1983 рр. – Повідомлення про відзначення річниць Української Народної Республіки з фотографіями М. С. Грушевського (бюлетень СКВУ “Ukrainian Newsletter”).

ЦДАЗУ, ф. 36, оп. 1, спр. 65, арк. 15, 47, 89.

65

065

1991 р., грудня 3. – Лист Президента УНР в екзилі М. Плав’юка до Президента України Л. Кравчука з інформацією про відзначення 125-го ювілею М. Грушевського.

ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 55, арк. 80.

66

066

Перший пам’ятник М. С. Грушевському, встановлений в м. Долина Івано-Франківської області. 1990 р.

67

067, 067_1

Меморіальні дошки М. С. Грушевському в Казані і Києві.

68

068

Пам’ятник М. С. Грушевському в Києві.

ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-244332.

69

069

Пам’ятник М. С. Грушевському у Львові.

70

070

Музей-садиба М. С. Грушевського в Криворівні Верховинського району Івано-Франківської області.

71

071, 071_1

Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові.

72

072, 072_1

Історико- меморіальний музей Михайла Грушевського в Києві.

73

073

Аверс 50 гривень зразка 1992 року.

74

074

Пам’ятна монета зразка 1992 року.

75

075

Пам’ятна монета зразка 2004 року.

76

076

Портрет М. С. Грушевського на будинку в Києві.

14.09.2016 10:30