Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури

Основні завдання

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації є структурним підрозділом Івано-Франківської обласної державної адміністрації, юридичною особою публічного права.

У своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними і розпорядчими документами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями і розпорядженнями обласної ради, Регламентом обласної державної адміністрації, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами Департаменту, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням та забезпечує їх виконання відповідно до своєї компетенції.

Основні завдання:

•   реалізація державної політики економічного і соціального розвитку;

• формування і реалізація державної регіональної політики разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації;

   забезпечення реалізації державної політики у сферах розвитку внутрішньої торгівлі та послуг;

•   забезпечення реалізації державної цінової політики;

•   розвиток та підтримка малого підприємництва, ліцензування, надання адміністративних послуг органами державної влади, розвитку конкуренції, управління державним сектором економіки;

   забезпечення реалізації державної регуляторної політики;

•   забезпечення реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;

   забезпечення реалізації державної політики у промисловості, паливно-енергетичному секторі;

   забезпечення реалізації державної політики у галузях транспорту та зв’язку;

   забезпечення реалізації державної політики у сфері енергоефек­тив­ності, енергозбереження та розвитку альтернативної енергетики;

   забезпечення реалізації державної політики у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності;

•   забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки; 

•   забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів вітчизняних суб’єктів господарювання.

23.08.2016 10:08