Про конкурс з визначення переліку книжкових видань, пропонованих до випуску за кошти обласного бюджету у 2016 році.

До уваги авторів, видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської обласної державної адміністрації повідомляє, що з 11 лютого розпочинається прийом документів для участі у конкурсі з визначення переліку книжкових видань, пропонованих до випуску за кошти обласного бюджету у 2016 році. Конкурсні пропозиції приймаються протягом 30 календарних днів.

Суб’єктами подання заявок на участь у конкурсі можуть бути як автори творів, так і юридичні чи фізичні особи-підприємці, які зареєстровані у встановленому законодавством України порядку та внесені до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Заявки на суспільно-значущі видання приймаються згідно з основними тематичними напрямками:

«Художня література»:

художні, документально-художні твори; альманахи; твори класиків зарубіжної та української літератури; твори сучасних українських письменників, зокрема з Івано-Франківщини.

«Історія»:

видання з історії України та краю; історичні твори відомих українських науковців, зокрема з Івано-Франківщини.

«Видання для дітей та юнацтва»:

художні, науково-пізнавальні твори для дітей та юнацтва.

«Науково-популярні видання»:

результати теоретичних чи експериментальних досліджень; монографії; нариси; тематичні збірники краєзнавчої та історико-патріотичної  літератури.

«Мистецтво. Образотворчі видання»:

мистецькі та презентаційні видання про історичні пам’ятки Івано-Франківщини (альбоми); видання творів декоративно-прикладного мистецтва; майстрів живопису; музика; театр.

«Довідкові та інформаційні видання»:

енциклопедії; енциклопедичні, універсальні словники; мовні, термінологічні, довідники (навчальні, популярні); інформаційні видання.

«Перекладна література»:

перекладні твори відомих зарубіжних авторів, видані українською мовою, та твори, видані мовами  національних меншин України.

«Видання військово-патріотичного спрямування».

 

Заявки у вигляді конкурсних пропозицій приймаються за адресою:

76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської обласної державної адміністрації, кабінет 702, 704.

Детальну інформацію про необхідні документи та умови конкурсу можна отримати за телефоном  (0342) 75-80-16; 2-32-33.

Для участі у конкурсі заявники подають наступні документи:

заяву про включення видання до переліку книжкових видань на випуск (закупівлю) за бюджетні кошти з обґрунтуванням  його суспільної значущості;

копію свідоцтва про внесення видавництва до Державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції;

готовий примірник видання, яке пропонується до участі в конкурсі, з вказанням його вартості, або копію затвердженого оригінал-макету книги. При представленні оригінал-макету надається довідка від видавництва про узгодження з автором правок та затвердження внутрішнього наповнення й обкладинки видання;

авторський договір або оригінал чи нотаріально засвідчена копія документа (документів), що підтверджує (підтверджують) наявність у видавця виключного майнового права на використання твору (у разі наявності);

реєстраційну картку встановленого зразка (додаток 1);

детальний кошторис витрат на видання книжкової продукції (додаток 2)*;

технічне завдання (додаток 3);

рецензію та розширену анотацію на твір з повними даними про автора (авторський колектив, упорядника, перекладача, художника);

інші документи, що свідчать про значущість, актуальність видання.

*Оскільки договірними сторонами в подальшому визначаються департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю та видавець, статтями витрат, на які не передбачене фінансування зі сторони департаменту є авторський гонорар та художній гонорар.

* Відповідно до п. 6-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 норматив  рентабельності  виробництва  (у разі  випуску  друкованої продукції за рахунок бюджетних коштів) не повинен перевищувати 15 відсотків.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3 

01.03.2016 09:00