Івано-Франківська область

Івано-Франківська область (до 1962 року – Станіславська область) була утворена 4 грудня 1939 року. Обласний центр – місто Івано-Франківськ. Область розташована на південному заході України і межує з Львівською, Тернопільською, Чернівецькою та Закарпатською областями. На крайньому півдні область межує з Румунією.

Адміністративно-територіальна характеристика

Площа області  13,9 тис. км2.

За адміністративно-територіальним поділом на початок 2016р. область налічувала 14 районів та 6 міст обласного значення. У складі районів та міст обласного значення знаходяться 9 міст районного значення, 24 селища міського типу, 459 сільських рад та 4 об’єднані територіальні громади. Всього в області налічується 804 населених пункти, з них – 765 сільські. Статус гірських надано 240 населеним пунктам.

Обласний центр - м. Івано-Франківськ,  районного поділу немає. 

Соціально-демографічна ситуація

Станом на 1 січня 2016 року чисельність наявного населення області становила 1382,4 тис. осіб, зокрема: міське населення – 604,5 тис. осіб,  сільське  –  777,9 тис. осіб. Із загальної чисельності населення – 653,7 тис. осіб чоловіки, 727,7 тис. осіб жінки.

На території Івано-Франківської міської ради проживає 251,5 тис. осіб, у т.ч. в м.Івано-Франківську –  230,9 тис. осіб.

Щільність  населення області  на  1 кв. км  –  99  осіб.

За 2015  рік  природне  скорочення  населення області становило  2,1 тис. осіб,  міграційний приріст –  1,9 тис. осіб.

Станом на 1 січня 2016 року віковий склад постійного населення складав:

Вікова група

Кількість, осіб

До 18 років

295542

19–24

112532

25–29

113783

30–34

112184

35–39

99910

40–44

96011

45–49

91837

50–54

96216

55–59

96645

60–64

73449

65–69

57546

70–74

41555

75–79

43213

80–84

29637

85–89

14964

90 і більше

4602

 

Національний склад населення: (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року)

Національність

Осіб

 
 

Івано-Франківська область

1406129

 

з них

 

 

українці

1371242

 

росіяни

24925

 

поляки

1864

 

білоруси

1468

 

інші національності

3494

 

національність не вказана

3136

 

Кількість вперше зареєстрованих хворих на 100 тис. населення:

 на грип  - 10,18 осіб,

 СНІД  - 8, 19 осіб,

 туберкульоз - 63,9 осіб,

 наркоманію – 2,5 осіб.

 

Економічна ситуація

Промисловість

Область входить в число промислово розвинених областей західного регіону країни.

Промисловими підприємствами у січні – травні  2018 року реалізовано продукції на суму 28,8 млрд. грн. або 2,8 відс. усієї реалізованої продукції промисловістю України (10 місце серед регіонів України). Значну питому вагу в структурі обсягу реалізованої продукції займає постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (39,3 відс.), виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (23,9 відс.), виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (9,1 відс.), виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (8,0 відс.).

Індекс промислової продукції за січень-травень  2018 року склав 118,4 відс. (по Україні 102,6 відс.), що відповідає 1 місцю серед регіонів України.

Позитивну динаміку зростання випуску продукції забезпечено у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції  (на 7,6 відс.),  добувній  промисловості  та  розробленні  кар’єрів      (на 7,8 відс.), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 12,3 відс.) виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності (на 13,0 відс.), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (на 20,7 відс.), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 52,9 відс.), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 11,4 раза).

В області значна увага приділяється розвитку альтернативної енергетики.  Об’єктами альтернативної енергетики вироблено понад 24 млн. кВт. год. електроенергії, зокрема:

 - сонячними електростанціями, загальна потужність котрих складає 43 МВт,  - 17,8 млн. кВт. год. електроенергії;

 - міні ГЕС загальною потужністю 3,5 МВт - 4,4 млн. кВт. год. електроенергії.

В промисловому секторі економіки в січні – травні 2018 року було зайнято 42,9 тис. осіб, що становить 22,3 відс. усіх працюючих в економіці області. Значний приріст кількості штатних працівників порівняно із відповідним періодом минулого року  відбувся у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 30,1 відс., металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання – на 10,7 відс., виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,4 відсотка.

Середньомісячна заробітна плата працівників промисловості порівняно з відповідним періодом 2017 року зросла на 30,7 відс. і склала  8777 грн, що на 25,1 відс. вище середнього рівня по економіці області. 

Капітальне будівництво

У 2016 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1510,7 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з 2015р. становив 104,4 %. На темп росту вплинуло зростання обсягів будівництва нежитлових будівель (на 29,2%). За цим показником область серед регіонів України посіла 13 місце.

У січні–вересні 2016 р. на території області збудовано 1280 нових житлових будівель, введено в експлуатацію 334,9 тис. кв. м загальної площі житла. Значну її частину (82,1 %) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 17,9 % - у будинках із двома та більше квартирами.

У загальному обсязі збудованого в області житла найбільшою є частка Івано-Франківської міської ради (23,7 %) та Тисменицького (12,8 %) району.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 2427,2 кв. м житла.

Серед регіонів України за обсягом прийнятого в експлуатацію житла Івано-Франківщина посіла 5 місце, в розрахунку на 10 тис. осіб – 4 місце.

У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 193,9тис.м2 житла, або 57,9% від загального обсягу, у міських поселеннях –141тис.м2 (42,1%).

У 2016 році за програмою розвитку молодіжного житлового будівництва надано 19 пільгових кредитів для придбання 1222,8 кв. м житла за кошти місцевих бюджетів на загальну суму 7800,0 тис. грн. З них 11 кредитів отримали сім’ї учасників АТО. В той же час у 2014-2015 роках було надано лише 4 та 5 пільгових кредитів відповідно. Збільшення кількості наданих кредитів у 2016 році відбулося завдяки виділенню додаткових коштів з обласного бюджету та розробці окремого напрямку програми для забезпечення житлом учасників АТО.

За регіональною цільовою програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки у  2016 році введено в експлуатацію 17 житлових будинків загальною площею 3070,6 кв. м при плані 16 житлових будинків загальною площею 2000 кв. м, освоєно 2682 тис. грн., залучено 2682 тис. грн. коштів бюджетів всіх рівнів із передбачених 3044 тис. гривень.

Із об’єктів соціальної та комунальної сфери у січні–вересні 2016 року прийнято в експлуатацію навчальні приміщення гімназії на 40 місць у м. Бурштині, реконструкцію з розширенням терапевтичного відділення з влаштуванням кардіологічних палат ЦРЛ на 15 ліжок у м. Долині, амбулаторно-поліклінічні заклади на 48 відвідувань за зміну, реконструкцію будівлі технічної майстерні під спортивний зал на 846 м2 тренувальної площі у м. Тлумачі,  спортивно-оздоровчий центр з приміщеннями реабілітаційного призначення (І черга) на 105 місць у м. Івано-Франківську, фізкультурно-оздоровчий комплекс з плавальним басейном на 434 м2 дзеркала води у м. Калуші, спортивний майданчик на 924 м2 у с. Мала Кам’янка Коломийського району, котельню пульмонологічного корпусу санаторію «Смерічка» на 0,69 Гкал/год в смт. Ворохта Яремчанської міської ради, місцеві теплові мережі (31,27 Гкал/год), місцеві каналізаційні та водостічні мережі (2,56 км).

Прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і потужностей, серед яких свердловина газова з розвідувального буріння, місцеві трубопроводи для транспортування газу (4,54 км), відділення з приготування паст у м. Калуші (3615 т), деревообробний цех в смт. Перегінське Рожнятівського району (385 м2), установка для виробництва вібропресованої бетонної продукції в с. Хриплині Івано-Франківської міської ради (24 м3), сонячна електростанція на 4 тис.кВт в с. Попельники Снятинського районута інші об’єкти.

Капітальні інвестиції в Івано-Франківській області за 2017 рік

За 2017 рік підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9707,8 млн. гривень. Індекс капітальних інвестицій порівняно з 2016 роком становив 132,1%.

За обсягами освоєння капітальних інвестицій Івано-Франківщина серед регіонів України посіла 13 місце, за індексом –10.

У розрахунку на одну особу населення області освоєно 7055,1грн. капітальних інвестицій, що відповідає 14 місцю серед регіонів.

Основна частина інвестицій (99,4 %) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар – 33,9 %, житлові будівлі – 24,3 %, нежитлові будівлі – 16,5 %, інженерні споруди –12,5%.

Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій виступили власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 47,7% загального обсягу інвестицій, та кошти населення на будівництво житла – 20,0%. Частка коштів державного та місцевих бюджетів становила 16,4 %.

Найбільшу частку капітальних інвестицій було спрямовано у розвиток підприємств промисловості 37,3%,  та будівництва 26,4%.

Торгівля

На споживчому ринку області у 2017 році оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств  (юридичних осіб) та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) становив 19,3 млрд. гривень. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до 2016 року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 107,3% (в Україні – 108,8%). За цим показником область посіла 13 місце серед регіонів України.

За даними Держстату у 2017 році індекс споживчих цін в області, як і в цілому по Україні, склав 113,7 відсотка.

Нижчими  від середньоукраїнських є індекси споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої (область – 115,9 відс., Україна – 117,7 відс.), одяг та взуття (область – 92,9 відс., Україна – 100,9 відс.), охорону здоров’я (область – 105,2 відс., Україна – 107,5 відс.) та освіту (область – 111,2 відс., Україна – 114,9 відс.), ресторани та готелі (область – 116,4 відс., Україна – 117,3 відс.).

Дещо вищими, порівняно із загальнодержавними, є індекси споживчих цін на алкогольні напої, тютюнові вироби, житло, воду, електроенергію та інші види палива, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, транспорт, зв’язок, відпочинок і культуру, різні товари та послуги.

За даними моніторингу цін, що проводився Держстатом, впродовж 2017 року в області нижчими темпами, ніж в середньому в Україні, зросли роздрібні ціни на хліб пшеничний з борошна І ґатунку та житньо-пшеничний, борошно пшеничне вищого ґатунку, молоко, сметану, яйця курячі, картоплю, капусту, моркву та буряк.

Знизились роздрібні ціни на крупу гречану та цукор.

Станом на 30.12.2017 р. нижчими за середньоукраїнські є роздрібні ціни на 15 із 23 охоплених моніторингом продовольчих товарів (хліб житній, житньо-пшеничний, борошно, свинину, сало, ковбаси варені І ґатунку, молоко, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі та овочі).

У загальнодержавному рейтингу за сумою місць щодо продовольчих товарів область посіла 12 місце.

Підприємництво

Зміцненню позицій малого та середнього підприємництва в загальній структурі регіональної економіки у 2017 році сприяла реалізація заходів програми розвитку малого та середнього підприємництва, пріоритетними напрямами якої залишалися надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва та розвиток інфраструктури його підтримки. Протягом року з обласного бюджету через Регіональний фонд підтримки підприємництва по області було спрямовано 925,1 тис. грн. на реалізацію 9 бізнес-проектів підприєм­ців, які впроваджувалися у сферах зеленого туризму, переробки сільськогос­подарсь­кої продукції, пос­луг станцій технічного обслуговування, виробництва швейних виробів та ін. З місцевих бюджетів на розвиток підприємництва було виділено 1,3 млн. грн., з яких 847,3 тис. грн. - на формування інфраструктури його підтримки. Крім того, за рахунок коштів кредитних спілок профінансовано 29 інвестиційних проектів на загальну суму 16 424,6 тис. грн.

В області сформована розгалужена інфраструктура підтримки малого та середнього підприємництва, яка станом на 01.01.2018 року нараховувала 260 інституцій, зокрема 18 бізнес-центрів, 3 бізнес-інкубатори, технологічний та індустріальний парки, Регіональний фонд підтримки підприємництва та 5 його відокремлених підрозділів, 56 інформаційно-консультативних установ, 27 кредитних спілок та ін. Також протягом року здійснювали свою діяльність 63 громадські об'єднання суб'єктів підприємництва. Для налаго­дження тісної співпраці між суб'єктами підпри­ємницької діяльності та орга­на­ми виконавчої влади на засадах партнерства, відкритості та прозорості в області діяло 19 координаційних рад з питань підприєм­ницт­ва, створених на місцевому рівні, та регіональна рада підпри­ємців в області.

Розпорядженням облдержадміністрації та обласної ради від 25.09.2017 року №555/734-р створено Агенцію регіонального розвитку в Івано-Франківській області, основна мета якої - сприяння реалізації заходів регіональної стратегії розвитку, підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги тощо.

На початку 2018 року запрацювала «Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття», мета якої налагодження ефективного діалогу між такими громадами та обласною владою, а також відстоювання їх  інтересів.

З метою активізації бізнесу суб’єктам підприємницької діяльності передано в оренду 51,1 тис. м2 вільних приміщень комунальної власності. При цьому, місцевими органами влади застосовувалися понижуючі коефіцієнти до орендної плати при наданні приміщень підприємцям.

В райдержадміністраціях та містах обласного підпорядкування відкрито «гарячі лінії», на які можуть звертатися, в тому числі підприємці області, з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів, впровадження заходів для покращення умов ведення бізнесу, а також зі скаргами щодо зловживань чи корупційних дій органів влади.

В області функціонує 24 центри надання адміністративних послуг (ЦНАП): 14 районних, 6 - у містах обласного значення, 3 - в об’єднаних територіальних громадах (Печеніжинській, Верхнянській та Старобогородчанській) та в с. Поляниця Яремчанської міської ради. Для створення зручностей суб’єктам звернень додатково працюють 3 територіа­льні підрозділи ЦНАП м. Івано-Франківська. З вересня 2017 року громадяни з обмеженими фізичними можли­вос­тями та особи, обмежені у пересуванні, окремі адміністративні послуги, які надаються через ЦНАП м. Івано-Франківська, можуть отримати за допомо­гою послуги «Мобільний адміністратор», що працює за принципом віддале­ного робочого місця.

Станом на 25.03.2018 року через центри надання адміністративних послуг надано 90 809 послуг, що на 21 636 послуг більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Через центри можна отримати до 220 різновидів адміністративних послуг, які включають в себе найбільш затребувані послуги у сфері земельних відносин, реєстрації місця проживання та перебування особи, бізнесу та нерухомості.

Окрім того, центрами надання адміністративних послуг міст Івано-Франківська та Калуша забез­пе­чено надання адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. ЦНАП Надвірнянської райдержадміністрації про­ве­дено тендер та закуплено спеціалізоване обладнання для облаштування од­но­го робочого місця з метою забезпечення надання вищезазначених послуг.

Одним із завдань Регіональної цільової програми підтримки малого та середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки визначено забезпечення відкритості та публічності регуляторного процесу.

Протягом року проведено 54 громадських обговорення проектів регуляторних актів, з яких 1- проект розпорядження облдержадміністрації щодо порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Івано-Франківської області,  1 – проект регулятор­ного акту Коломийської райдержадміністрації та 52 - проекти регуляторних актів виконавчих комітетів міських рад.

Станом на 01.01.2018 року нараховувалося 226 діючих регуляторних актів, з яких 8 – облдержадміністрації, 17 – райдержадміністрацій, 201- органів місцевого самоврядування.

Органами місцевого самоврядування за цей період проведено 40 базових, 34 повторних та 11 періодичних відстежень,  райдержадмініст­раці­ями – 1 періодичне відстеження, структурними підрозділами облдержад­мі­ні­ст­рації – 1 базове та 8 періодичних відстежень регуляторних актів.

Прийняті регуляторні акти, а також акти, результативність дії яких відстежувалась у 2017 році, врегульовували питання щодо благоустрою територій, оренди, нормативно грошової оцінки земель­них ділянок, організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування, надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки тощо.

У минулому році обласною державною адміністрацією було скасовано 8, райдержадміністраціями - 2, органами місцевого самовря­ду­вання - 14 регуляторних актів.

Впродовж 2017 року при Державних податкових інспекціях Головного управління ДФС в Івано-Франківській області та їх відділеннях здійснювали діяльність 16 Центрів обслуговування платників, метою діяльності яких було створення комфортних умов для платників податків області щодо забезпечення повноти та своєчасності виконання ними податкових зобов’язань перед бюджетом, надання платникам комплексу послуг із максимальним скороченням затрат часу на їх отримання. За цей період такими центрами надано 18,4 тисячі адміністративних послуг.

З метою забезпечення ефективної комунікації з бізнесом територіальними органами ДФС в області проводилися зустрічі та «круглі столи» (відповідно 224 та 112 таких заходів). Також було організовано 334 семінари та практикуми для платників податків, у тому числі 8 інтернет-конференцій, проведено 277 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія».

Для розвитку й підтримки підприємницької ініціативи безробітних громадян служба зайнятості області здійснювала комплекс заходів для тих, хто бажає започаткувати власну справу. З метою активізації незайнятих громадян до зайняття власною справою протягом 2017 року проведено 282 заходи з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність, в яких взяли участь 2,8 тис. осіб.

В області при всіх центрах зайнятості створено консалтингові групи, діяльність яких спрямована на надання допомоги підприємцям із числа колишніх безробітних, зокрема надання їм безкоштовних індивідуальних і групових консультацій, та супровід осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність після отримання одноразової виплати по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Надано 1341 безоплатну  консуль­тацію з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

У 2017 році 67 осіб працевлаштовано шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

На замовлення  суб’єктів малого та середнього підприємництва про­фе­сійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшло  6,5 тис. осіб з числа безробітних, що на 5,2 відсотків більше, ніж у 2016 році.

Вантажні перевезення

Обсяг вантажообороту автомобільного транспорту області у січні–листопаді 2016р. становив 1272,3 млн.ткм або на 14% більше обсягу січня–листопада 2015р. У січні–листопаді 2016р. підприємствами транспорту перевезено 10,5 млн.т вантажів, що на 0,2% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Залізничним транспортом у січні–листопаді 2016р. відправлено 4,6 млн.т вантажів, що на 15,1% більше обсягів відповідного періоду торік. Серед основних груп вантажів збільшилось відправлення цементу на 17,6%, водночас зменшилось відправлення лісових вантажів у 3,7 рази, зерна і продуктів перемелу – в 1,8 рази, нафти і нафтопродуктів – на 24,5%, брухту чорних металів – на 18%.

Автомобільним транспортом області у січні–листопаді 2016р. замовникам доставлено 5,9 млн.т вантажiв (з урахуванням перевезень, здійснених транспортом фізичних осіб-підприємців), що на 9,6% менше обсягів аналогічного періоду 2015р.

Пасажирські перевезення

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 70,7 млн. пасажирів, що на 23,2% менше обсягів пасажироперевезень січня–листопада 2015р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту за січень-листопад 2016р. виконано пасажирооборот в обсязі 927,7 млн.пас.км або на 10,9% менше обсягу січня–листопада  2015р.

Залізничним транспортом у січні-листопаді 2016р. відправлено 5028,0 тис. пасажирів, що на 1,6% більше обсягів попереднього року.

Тролейбусним транспортом у січні-листопаді 2016р. перевезено 13040,3 тис. пасажирів, що на 0.4%менше, ніж  за зазначений період 2015р.

 

10.01.2017 14:01