Івано-Франківська область

Івано-Франківська область (до 1962 року – Станіславська область) була утворена 4 грудня 1939 року. Обласний центр – місто Івано-Франківськ. Область розташована на південному заході України і межує з Львівською, Тернопільською, Чернівецькою та Закарпатською областями. На крайньому півдні область межує з Румунією. 

Адміністративно-територіальна характеристика

Площа області  13,9 тис. км2.

За адміністративно-територіальним поділом на початок 2016р. область налічувала 14 районів та 6 міст обласного значення. У складі районів та міст обласного значення знаходяться 9 міст районного значення, 24 селища міського типу, 459 сільських рад та 4 об’єднані територіальні громади. Всього в області налічується 804 населених пункти, з них – 765 сільські. Статус гірських надано 240 населеним пунктам.

Обласний центр - м. Івано-Франківськ,  районного поділу немає. 

Соціально-демографічна ситуація

Станом на 1 січня 2016 року чисельність наявного населення області становила 1382,4 тис. осіб, зокрема: міське населення – 604,5 тис. осіб,  сільське  –  777,9 тис. осіб. Із загальної чисельності населення – 653,7 тис. осіб чоловіки, 727,7 тис. осіб жінки.

На території Івано-Франківської міської ради проживає 251,5 тис. осіб, у т.ч. в м.Івано-Франківську –  230,9 тис. осіб.

Щільність  населення області  на  1 кв. км  –  99  осіб.

За 2015  рік  природне  скорочення  населення області становило  2,1 тис. осіб,  міграційний приріст –  1,9 тис. осіб.

Станом  на 1 січня 2016 року віковий склад постійного населення складав:

Вікова група

Кількість, осіб

До 18 років

295542

19–24

112532

25–29

113783

30–34

112184

35–39

99910

40–44

96011

45–49

91837

50–54

96216

55–59

96645

60–64

73449

65–69

57546

70–74

41555

75–79

43213

80–84

29637

85–89

14964

90 і більше

4602

 

Національний склад населення:

(за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року)

Національність

Осіб

 
 

Івано-Франківська область

1406129

 

з них

 

 

українці

1371242

 

росіяни

24925

 

поляки

1864

 

білоруси

1468

 

інші національності

3494

 

національність не вказана

3136

 

Кількість вперше зареєстрованих хворих на 100 тис. населення:

 на грип  - 10,18 осіб,

 СНІД  - 8, 19 осіб,

 туберкульоз - 63,9 осіб,

 наркоманію – 2,5 осіб.

 

Економічна ситуація

Промисловість

Ріст обсягів реалізації продукції у 2016 році відбувся за рахунок освоєння виробництва продукції з високим ступенем доданої вартості

Найбільша частка в обсязі реалізованої промислової продукції належить: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів НГВУ «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», переробній промисловості – ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТОВ «Електролюкс Україна», ТОВ «Таркетт Вінісін», ТОВ «Імперово Фудс», постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – відокремлений підрозділ «Бурштинська теплова електростанція» ПАТ «ДТЕК «Західенерго», ПАТ «Прикарпа­ття­обленерго», ТОВ «Івано-Франківськ­газзбут», якими за січень–листопад 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 19157,3 млн.грн (61,7% загальнообласного обсягу реалізації).

За підсумками 2016р. індекс промислової продукції склав 95,3%. Впродовж 2016р. спостерігалася тенденція до зростання обсягів виробництва промислової продукції: якщо у ІІ кварталі порівняно з І кварталом індекс промислової продукції становив 96,6%, у ІІІ кварталі порівняно з ІІ – 99,1%, то у ІV порівняно з ІІІ – 113,1%. У грудні  м.р. порівняно з груднем 2015р. індекс промислової продукції склав 106,5%.

Протягом 2016р. зростання обсягів виробництва промислової продукції проти попереднього року спостерігалось у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 3,3% та виробництві гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 8,7%).

У 2016р. порівняно з 2015р. обсяги виробництва промислової продукції

зросли в галузях:

· з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 3,3%;

·  з виробництва гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,7%;

·металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 26,3%;

· машинобудування – на 53,9%;

зменшено в галузях:

· з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 6,6%;

· добувної промисловості і розроблення кар’єрів – на 9,7%;

· з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – на 15,5%;

· текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших  матеріалів – на 30,9%;

 · з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 33,2%.

Капітальне будівництво

У 2016 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1510,7 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з 2015р. становив 104,4 %. На темп росту вплинуло зростання обсягів будівництва нежитлових будівель (на 29,2%). За цим показником область серед регіонів України посіла 13 місце.

У січні–вересні 2016 р. на території області збудовано 1280 нових житлових будівель, введено в експлуатацію 334,9 тис. кв. м загальної площі житла. Значну її частину (82,1 %) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 17,9 % - у будинках із двома та більше квартирами.

У загальному обсязі збудованого в області житла найбільшою є частка Івано-Франківської міської ради (23,7 %) та Тисменицького (12,8 %) району.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 2427,2 кв. м житла.

Серед регіонів України за обсягом прийнятого в експлуатацію житла Івано-Франківщина посіла 5 місце, в розрахунку на 10 тис. осіб – 4 місце.

У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 193,9тис.м2 житла, або 57,9% від загального обсягу, у міських поселеннях –141тис.м2 (42,1%).

У 2016 році за програмою розвитку молодіжного житлового будівництва надано 19 пільгових кредитів для придбання 1222,8 кв. м житла за кошти місцевих бюджетів на загальну суму 7800,0 тис. грн. З них 11 кредитів отримали сім’ї учасників АТО. В той же час у 2014-2015 роках було надано лише 4 та 5 пільгових кредитів відповідно. Збільшення кількості наданих кредитів у 2016 році відбулося завдяки виділенню додаткових коштів з обласного бюджету та розробці окремого напрямку програми для забезпечення житлом учасників АТО.

За регіональною цільовою програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки у  2016 році введено в експлуатацію 17 житлових будинків загальною площею 3070,6 кв. м при плані 16 житлових будинків загальною площею 2000 кв. м, освоєно 2682 тис. грн., залучено 2682 тис. грн. коштів бюджетів всіх рівнів із передбачених 3044 тис. гривень.

Із об’єктів соціальної та комунальної сфери у січні–вересні 2016 року прийнято в експлуатацію навчальні приміщення гімназії на 40 місць у м. Бурштині, реконструкцію з розширенням терапевтичного відділення з влаштуванням кардіологічних палат ЦРЛ на 15 ліжок у м. Долині, амбулаторно-поліклінічні заклади на 48 відвідувань за зміну, реконструкцію будівлі технічної майстерні під спортивний зал на 846 м2 тренувальної площі у м. Тлумачі,  спортивно-оздоровчий центр з приміщеннями реабілітаційного призначення (І черга) на 105 місць у м. Івано-Франківську, фізкультурно-оздоровчий комплекс з плавальним басейном на 434 м2 дзеркала води у м. Калуші, спортивний майданчик на 924 м2 у с. Мала Кам’янка Коломийського району, котельню пульмонологічного корпусу санаторію «Смерічка» на 0,69 Гкал/год в смт. Ворохта Яремчанської міської ради, місцеві теплові мережі (31,27 Гкал/год), місцеві каналізаційні та водостічні мережі (2,56 км).

Прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і потужностей, серед яких свердловина газова з розвідувального буріння, місцеві трубопроводи для транспортування газу (4,54 км), відділення з приготування паст у м. Калуші (3615 т), деревообробний цех в смт. Перегінське Рожнятівського району (385 м2), установка для виробництва вібропресованої бетонної продукції в с. Хриплині Івано-Франківської міської ради (24 м3), сонячна електростанція на 4 тис.кВт в с. Попельники Снятинського районута інші об’єкти.

Капітальні інвестиції в Івано-Франківській області за 9 місяців 2016 року

У розвиток економіки області за 9 місяців 2016 року за рахунок усіх джерел фінансування залучено 4521,0млн. грн. капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 9,7% менше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року. Серед регіонів України за обсягом освоєння капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 13 місце.

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 3276,8 грн, що відповідає 2 місцю серед сусідніх областей та 13 місцю серед регіонів України.

Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій виступили власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 57,1 відс. загального обсягу інвестицій, та кошти населення на будівництво житла – 29,2 відсотка.

Найбільшу частку капітальних інвестицій спрямовано у розвиток будівництва (34,1відс.), промисловості (33,9 відс.) та сільського господарства (8,7 відс.).

Обсяг капітальних інвестицій у будівництво за 9 місяців 2016 року склав 1541,6 млн.грн., в т.ч. у житлові будівлі –1483,9 млн. грн, що на 12,6% менше, ніж у січні–вересні 2015 року.

Зниження загального обсягу освоєння капітальних інвестицій спричинене зменшенням обсягу вкладень у житлові будівлі, в тому числі коштів населення на будівництво житла.

В рамках обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» станом на 21.12.2016 року укладено 910 договорів про відкриття забудовникам кредитних ліній терміном до 20 років на суму 40,9 млн.грн., за якими фондом надано кредитів на суму 35,4 млн.грн.

У 2016 році введено в експлуатацію 17 житлових будинків загальною площею понад 3,0 тис. кв. м, залучено 2,7 млн. грн. коштів бюджетів всіх рівнів із передбачених 3,0 млн. гривень.

На 2017 рік у бюджетах різних рівнів передбачено кошти на фінансування програми в сумі 3,1млн. гривень.

Торгівля

На споживчому ринку області у 2016 році  оборот роздрібної торгівлі склав 37,8 млрд. грн., що у фактичних цінах на 10,8 відс. більше за обсяг відповідного періоду 2015 р., у порівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) – на 3,4 відсотка. За темпом зростання обороту роздрібної торгівлі область посіла 11 місце серед регіонів України, за обсягом обороту на одну особу – 9 місце.

За даними Держстату індекс споживчих цін в області у 2016 році склав 110,9 відс. і є нижчим за індекс цін в цілому по Україні (112,4 відс.).

Дещо вищими від середньоукраїнських в області є індекси споживчих цін на продукти харчування (область – 103,6, Україна – 103,3), одяг і взуття (область – 106,5, Україна – 105,5), предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла (область – 106,8, Україна – 104,2), відпочинок і культуру (область – 109,2, Україна – 104,5), освіту (область – 116,3, Україна – 113,7),  різні товари та послуги (область – 110,0, Україна – 105,8).

Значно нижчими від середньоукраїнських в області є індекси споживчих цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, охорону здоров’я та зв'язок.

Область посідає 3 місце у загальнодержавному рейтингу щодо індексів споживчих цін.

За даними моніторингу цін, що проводиться Держстатом, у 2016 році в області вищими темпами, ніж в середньому по Україні, зросли роздрібні ціни на хліб, яловичину,борошно пшеничне вищого ґатунку,  ковбасу варену першого ґатунку, молоко, сметану,  масло вершкове, сир м’який та  олію. Знизились роздрібні ціни на рис, свинину, сало, макаронні вироби, цукор, яйця, картоплю, капусту моркву, буряк та  цибулю.

Станом на 30.12.2016 р. нижчими за середньоукраїнські є роздрібні ціни на 12 із 23 охоплених моніторингом продовольчих товарів (свинину, птицю (тушки курячі), сало, крупи гречані, ковбаси варені 1 ґатунку, масло вершкове, цукор, яйця курячі, картоплю, капусту, моркву, буряк та цибулю).

У загальнодержавному рейтингу за сумою місць щодо продовольчих товарів область посідає 10 місце.

Зросли в області (як і в цілому по Україні) роздрібні ціни на дизельне паливо – на 25,0 відс. та на бензин А-95 – на 22,6 відсотка.

 Підприємництво

На виконання заходів Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області у 2017-2018 роках, а саме надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, у 2017 році з обласного бюджету через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області передбачено спрямувати 1600,0 тис. грн. Станом на 30.09.2017 року профінансовано 7 інвестиційних проектів на загальну суму 682,96 тис. грн. Інвестиційні проекти впроваджуватимуться у сферах зеленого туризму, переробки сільськогосподарської продукції, послуг станцій технічного обслуговування та хімічного виробництва.

З міських та районних бюджетів на розвиток підприємництва у 2017 році заплановано виділити 1 496,2 тис. грн. Станом на 01.10.2017 року профінан­совано 558,8 тис. грн., які спрямовувалися, в основному, на розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

За даними головного управління ДФС в області станом на 01.10.2017 року обсяг податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприємництва становив 1 978,7 тис. грн., що на 14,8 відсотки більше, ніж на відповідну дату 2016 року.

Для провадження підприємницької діяльності в області сформована розгалужена інфраструктура підтримки малого та середнього підприємницт­ва, яка станом на 01.10.2017 року нараховувала 227 інституцій, зокрема 18 бізнес-центрів, 3 бізнес-інкубатори, Регіональний фонд підтримки підпри­єм­­ництва та 5 його відокремлених підрозділів, 46 інформаційно-консу­ль­та­тив­них установ, 21 кредитну спілку тощо. Також в області здійсню­ють свою діяль­ність 53 громадські об'єднання суб'єктів підприєм­ництва. Для налаго­дження тісної співпраці між суб'єктами підпри­ємницької діяльності та орга­на­ми виконавчої влади на засадах партнерства, відкритості та прозорості в області діють 19 координаційних рад з питань підприєм­ницт­ва, створених на місцевому рівні, та регіональна рада підпри­ємців в області.

Для покращення сервісного обслуговування та створення комфортних  умов для платників податків в області функціонує 16 Центрів обслуговування платників (ЦОП), через які у січні-вересні 2017 року надано 105,6 тисяч адміністративних послуг. Для забезпечення ефективної комунікації територіальних органів ДФС з представниками бізнесу та інститутами громадянського суспільства протягом січня-вересня 2017 року проведено 157 зустрічей та 85 «круглих столів». Крім того, для платників податків організовано 241 семінар та практикум, проведено 199 сеансів телефонного зв'язку «гаряча лінія». З метою популяризації підприємницької діяльності як засобу реалізації особистості та фінансової незалежності, а також підвищення рівня податкової культури та ознайомлення студентів з податковою системою України органами ДФС в області на постійній основі проведено 107 заходів з майбутніми платниками податків.

З метою активізації незайнятих громадян до зайняття власною справою протягом січня-вересня 2017 року фахівцями центрів зайнятості області проведено:

- 216 заходів з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність, в яких взяли участь 2,2 тис. осіб;

- надано 993 безоплатні консультації з питань організації та провадження підприємницької діяльності;

- 39 безробітним громадянам виплачено одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності;

- проведено 77 навчальних семінарів щодо працевлаш­тування у сільській місцевості, участь в яких взяли 746 осіб, що проживають у такій місцевості.

На замовлення суб'єктів малого та середнього підприємництва професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли 5,1 тис. осіб з числа безробітних, що на 0,8 відсотків більше, ніж у січні-вересні 2016 року.

Для ознайомлення безробітних громадян з умовами праці на підприємствах та можливостями майбутнього працевлаштування проведено 264 професіографічні екскурсії, в яких взяли участь 2,4 тис. осіб, та 246 днів відкритих дверей на підприємствах, учасниками яких були 2,3 тис. осіб.

В області при всіх центрах зайнятості створено консалтингові групи, діяльність яких спрямована на надання допомоги підприємцям із числа колишніх безробітних, зокрема надання їм безкоштовних індивідуальних і групових консультацій, та супровід осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність після отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

З метою створення сприятливих умов для розвитку та ведення бізнесу органами влади на відповідних територіях у ІІІ кварталі 2017 року проводилися інформаційні та просвітницькі заходи, в рамках затверджених місцевих програм, зокрема:

- в містах та районах області організовано та проведено урочистості з нагоди відзначення Дня підприємця (вересень);

- семінар для членів Дорадчої  ради при міському голові м.Івано-Франківська та Ради підприємців міста з питання здійснення публічних закупівель та роботи в системі Prozzoro (вересень, м.Івано-Франківськ);

- представники ГО «Асоціація економічного розвитку Коломийщини» та об’єднаних територіальних громад області взяли участь у ІІ-ому кооперативному форумі «Створюємо кооперативи – розвиваємо село» (селище Козова Тернопільської області), на якому учасники мали можливість ознайомитися з інноваційними підходами розвитку кооперативного руху (вересень);

- фокус-групове дослідження «Підвищення ефективності підтримки органами місцевого самоврядування в сфері малого та середнього підприємництва» в рамках проекту «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», який реалізується Асоціацією міст України у співпраці з Норвезькою асоціацією місцевих і регіональних влад, Норвезьким інститутом міських та регіональних досліджень за фінансової підтримки МЗС Норвегії (липень, м.Яремче);

- робоча зустріч з делегацією на чолі з генеральним директором компанії ALMAZ POLYMER PARSIAN (Іран) Reze Naziri, на якій обговорювалися питання щодо будівництва сміттєсортувальної лінії, сміттєсортувального заводу та поставки сміттєсортувального та сміттєпереробного обладнання в м.Калуші (липень, м.Калуш).

 

Відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в області станом на 25.09.2017 року у кожному районі та містах обласного значення, а також у Печеніжинській, Верхнянській об'єднаних територіальних громадах діють центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), всього 22 одиниці. Для створення зручностей суб’єктам звернень додатково працюють 3 територіальні підрозділи ЦНАП м. Івано-Франківська. А також, відповідно до пункту 4 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою забезпечення доступності громадян з обмеженими фізичними можливостями та осіб обмежених у пересуванні, для отримання окремих адміністративних послуг через ЦНАП м. Івано-Франківська з 4 вересня поточного року доступна також послуга «Мобільний адміністратор», що працює за принципом віддаленого робочого місця.

Станом на 25.09.2017 року центрами надання адміністративних послуг надано 272 341 послугу.

У роботі центрів надання адміністративних послуг застосовуються різноманітні інноваційні технології спрямовані на споживача, зокрема, в ЦНАП м. Івано-Франківська встановлено комп’ютерні інформаційні термінали, електронну систему регулювання чергою, діє технологія SMS-інформування, послуга – код зворотного зв’язку, он-лайн замовлення окремих адміністративних послуг. Якість обслуговування та надання адміністративних послуг відвідувачі можуть оцінити на офіційному сайті (www.cnap.if.ua), через сервіс «Он-лайн консультацій» та за допомогою мобільного додатку «Мобільний Івано-Франківськ».

З метою виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» в частині інтеграції найбільш важливих для громадян адміністративних послуг у ЦНАП міст Івано-Франківська та Калуша забезпечено надання адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Адміністратори ЦНАП Калуської та Надвірнянської РДА отримали доступ до Державного земельного кадастру, що забезпечить пришвидшення термінів надання таких послуг.

Для забезпечення відкритості регуляторного процесу розпорядженням облдержадміністрації від 09.12.2016 року № 849 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік з доповненнями. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розміщені на офіційних веб-сайтах цих органів та/або в місцевих друкованих засобах масової інформації. Станом на 01.10.2017 року кількість діючих регуляторних актів облдержадміністрації становила 8 таких актів.

Відповідно до планів-графіків з відстеження результатив­ності регуля­торних актів на 2017 рік органами місцевого самоврядування за 9 місяців ц.р. проведено 26 повторних, 6 періодичних та 5 базових відстежень регуляторних актів, структурними підрозділами облдержадміністрації – 2 періодичних відстеження. Регуляторні акти виконавчих комітетів міських рад міст обласного підпорядкування, результативність дії яких відстежувалась протягом 9 місяців 2017 року, в більшості стосувалися питань щодо оренди та плати за землю, встановлення тарифів на транспортні послуги, правил розміщення дрібнороздрібної торгівлі, ритуальних послуг, пайової участі замовників будівництва тощо.

Транспорт і зв'язок

Івано-Франківська область знаходиться на південному заході України та має вигідне геополітичне і транзитне місце розташування. Розгалуженою мережею шляхів вона з’єднана з багатьма важливими економічними районами України та з сусідніми державами Європи, входить в зону розвитку міжнародних транспортних коридорів, розташована на перетині транс’європейських шляхів.

Регіон має добре налагоджене міжобласне та міжнародне автобусне сполучення, зокрема, територією області проходять автобуси 35 міжнародних маршрутів до таких країн, як Італія, Польща, Чехія, Іспанія, Латвія, Молдова, та понад 100 міжобласних  (добре налагоджене сполучення з сусідніми Закарпатською, Львівською, Тернопільською, Чернівецькою областями, з населеними пунктами Волинської Хмельницької, Рівненської, Вінницької, Житомирської областей та м.Київ).

Територією області проходять дороги державного значення Н-09 "Мукачево – Львів", Н-10 "Стрий – Чернівці – Мамалига" та Н-18 "Івано-Франківськ – Тернопіль", які з’єднується з дорогами міжнародного значення М06 "Київ – Чоп", частина Європейського автомобільного маршруту E40 (Кале — Брюссель — Краків — Київ — Волгоград — Ташкент — Алмати — Ріддер) та М12 "Стрий – Знам'янка", частина маршруту E50 (Брест (Франція) — Париж — Прага — Ужгород — Донецьк — Ростов — Махачкала) та М-19 "Доманове – Порубне", частина маршруту Е85 (Клайпеда – Вільнюс (Литва) – Кобрин (Білорусь) – Луцьк – Тернопіль – Сучава – Бухарест – Александруполіс (Греція).

Відстань від Івано-Франківська до пунктів перетину кордонів України становить від 140 до 180 км.

В області мережа автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення складає 4110 км,  з них державного значення 1154 км і місцевого значення 2956 км.

В області збережено мережу та забезпечено стабільне функціонування регулярних автобусних та залізничних маршрутів. Ведеться постійна робота щодо покращення якості перевезення пасажирів, вдосконалюються розклади руху, оновлюється рухомий склад.

Загальна протяжність залізниць становить 495,6 км. В області знаходиться 35 залізничних станцій. Густота залізниць – 35,5 км на 1000 км кв. Найбільші залізничні вузли – Івано-Франківськ, Калуш, Коломия. Залізничні колії переважно одноколійні. Впродовж останніх років зберігається тенденція до збільшення обсягів перевезень, оновлюється рухомий склад залізничного транспорту, продовжується робота з реконструкції та відновлення залізничних вокзалів області.

«Укрзалізницею» постійно аналізується попит населення на пасажирські перевезення, за результатами якого призначаються додаткові поїзди в найбільш популярних напрямках, зокрема, в зимовий та літній періоди.

В обласному центрі розташований Міжнародний аеропорт "Івано-Франківськ" на аеродромі класу "В" якого, експлуатується злітно-посадкова смуга розмірами 2500х44 м. Пропускна спроможність аеровокзалу - 120 пасажирів в годину.

Аеропорт приймає та відправляє повітряні судна (обслуговує регулярні, чартерні, внутрішні, міжнародні пасажирські та літерні рейси і виконує функції запасного для аеропорту Львів), здійснює їх комерційне, наземне та технічне обслуговування, обслуговування пасажирів, багажу, пошти і вантажів. В аеропорту здійснюється митний та прикордонний контроль.

З «Міжнародного аеропорту «Івано-Франківськ» здійснюються щоденні рейси регулярного маршруту «Івано-Франківськ – Київ», а також сезонні рейси до міст Туреччини, Італії, Іспанії та Польщі.

В області проводиться активна робота з розширення площі покриття території населених пунктів зв’язком третього покоління 3G.

Вантажні перевезення

Обсяг вантажообороту автомобільного транспорту області у січні–листопаді 2016р. становив 1272,3 млн.ткм або на 14% більше обсягу січня–листопада 2015р. У січні–листопаді 2016р. підприємствами транспорту перевезено 10,5 млн.т вантажів, що на 0,2% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Залізничним транспортом у січні–листопаді 2016р. відправлено 4,6 млн.т вантажів, що на 15,1% більше обсягів відповідного періоду торік. Серед основних груп вантажів збільшилось відправлення цементу на 17,6%, водночас зменшилось відправлення лісових вантажів у 3,7 рази, зерна і продуктів перемелу – в 1,8 рази, нафти і нафтопродуктів – на 24,5%, брухту чорних металів – на 18%.

Автомобільним транспортом області у січні–листопаді 2016р. замовникам доставлено 5,9 млн.т вантажiв (з урахуванням перевезень, здійснених транспортом фізичних осіб-підприємців), що на 9,6% менше обсягів аналогічного періоду 2015р.

Пасажирські перевезення

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 70,7 млн. пасажирів, що на 23,2% менше обсягів пасажироперевезень січня–листопада 2015р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту за січень-листопад 2016р. виконано пасажирооборот в обсязі 927,7 млн.пас.км або на 10,9% менше обсягу січня–листопада  2015р.

Залізничним транспортом у січні-листопаді 2016р. відправлено 5028,0 тис. пасажирів, що на 1,6% більше обсягів попереднього року.

Тролейбусним транспортом у січні-листопаді 2016р. перевезено 13040,3 тис. пасажирів, що на 0.4%менше, ніж  за зазначений період 2015р.

 Дані про провідні підприємства області

 Назва підприємства

Обсяг реалізованої продукції, млн  грн

Чисельність працівників, зайнятих у виробництві тис. осіб

Власник, керівник підприємства

ДП ВО "Карпати"

346,8

3,7

ДК "Укроборонпром",

генеральний директор Втерковський

Дмитро Дмитрович

ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод"

48,6

0,3

Мінінфраструктури України,

голова правління

Ленів

 Ярослав Григорович

ВП "Бурштинська теплова електрична станція" ПАТ ДТЕК "Західенерго"

8499,1

1,82

ПАТ ДТЕК "Західенерго",

директор

Шувар

 Андрій Йосипович

НГВУ "Долинанафтогаз"

1712,5

1,78

ПАТ "Укрнафта",

начальник

Гой

 Михайло Дмитрович

НГВУ "Надвірнанафтогаз"

624,7

1,54

ПАТ "Укрнафта",

начальник

Чуприна

 Володимир Степанович

Долинський газопереробний завод

146,5

0,63

ПАТ "Укрнафта",

директор

Депутат

 Богдан Юліанович

ВФ ДПЗД "Укрінтеренерго" Калуська ТЕЦ

655,6

0,54

ДПЗД "Укрінтеренерго",

директор

Мазяр

 Володимир Іванович

ТОВ "Уніплит"

334,5

0,6

ПАТ "Універсал"

Директор

Коломієць

Анатолій Анатолійович

Брошнівський відокремлений підрозділ ТОВ "Свісс Кроно"

1667,6

0,3

ТОВ "Свісс Кроно",

генеральний директор

Зайонц Анджей

Надвірнянська філія ТОВ "Свиспан Лімітед"

324,4

0,3

ТОВ "Свиспан Лімітед",

директор

Федишин

 Юстина Олексіївна

ТОВ "Карпатнафтохім"

6,4

1,8

LUKOIL Chemical B.V генеральний директор Шулиндін

Володимир Володимирович

10.01.2017 14:01