Івано-Франківська область

Івано-Франківська область (до 1962 року – Станіславська область) була утворена 4 грудня 1939 року. Обласний центр – місто Івано-Франківськ. Область розташована на південному заході України і межує з Львівською, Тернопільською, Чернівецькою та Закарпатською областями. На крайньому півдні область межує з Румунією.

Адміністративно-територіальна характеристика

Площа області  13,9 тис. км2.

За адміністративно-територіальним поділом на початок 2016р. область налічувала 14 районів та 6 міст обласного значення. У складі районів та міст обласного значення знаходяться 9 міст районного значення, 24 селища міського типу, 459 сільських рад та 4 об’єднані територіальні громади. Всього в області налічується 804 населених пункти, з них – 765 сільські. Статус гірських надано 240 населеним пунктам.

Обласний центр - м. Івано-Франківськ,  районного поділу немає. 

Соціально-демографічна ситуація

Станом на 1 січня 2016 року чисельність наявного населення області становила 1382,4 тис. осіб, зокрема: міське населення – 604,5 тис. осіб,  сільське  –  777,9 тис. осіб. Із загальної чисельності населення – 653,7 тис. осіб чоловіки, 727,7 тис. осіб жінки.

На території Івано-Франківської міської ради проживає 251,5 тис. осіб, у т.ч. в м.Івано-Франківську –  230,9 тис. осіб.

Щільність  населення області  на  1 кв. км  –  99  осіб.

За 2015  рік  природне  скорочення  населення області становило  2,1 тис. осіб,  міграційний приріст –  1,9 тис. осіб.

Станом на 1 січня 2016 року віковий склад постійного населення складав:

Вікова група

Кількість, осіб

До 18 років

295542

19–24

112532

25–29

113783

30–34

112184

35–39

99910

40–44

96011

45–49

91837

50–54

96216

55–59

96645

60–64

73449

65–69

57546

70–74

41555

75–79

43213

80–84

29637

85–89

14964

90 і більше

4602

 

Національний склад населення: (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року)

Національність

Осіб

 
 

Івано-Франківська область

1406129

 

з них

 

 

українці

1371242

 

росіяни

24925

 

поляки

1864

 

білоруси

1468

 

інші національності

3494

 

національність не вказана

3136

 

Кількість вперше зареєстрованих хворих на 100 тис. населення:

 на грип  - 10,18 осіб,

 СНІД  - 8, 19 осіб,

 туберкульоз - 63,9 осіб,

 наркоманію – 2,5 осіб.

 

Економічна ситуація

Промисловість

Індекс промислової продукції за січень-липень 2018 року склав 115,8 відс. (по Україні 102,6 відс.), що є найвищим показником серед регіонів України.

Позитивну динаміку зростання випуску продукції забезпечено у добувній промисловості та розробленні кар’єрів (на 4,9 відс.), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 5,3 відс.), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (на 8,4 відс.), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності (на 8,6 відс.), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 12,5 відс.), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 47,5 відс.), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 5,5 раза).

Промисловими підприємствами у січні – липні  2018 року реалізовано продукції на суму 39,8 млрд. грн. або 2,8 відс. усієї реалізованої продукції промисловості України (10 місце серед регіонів України). Значну питому вагу в структурі обсягу реалізованої продукції займає постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (36,7 відс.), виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (24,3 відс.), виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (9,3 відс.), виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (9,2 відс.).

В промисловому секторі економіки в січні – липні  2018 року було зайнято 42,8 тис. осіб, що становить 22,3 відс. усіх працюючих в економіці області. Значний приріст кількості штатних працівників порівняно із відповідним періодом минулого року  відбувся у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 30,2 відс., виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 10,0 відс., металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання – на 6,9 відсотка.

Середньомісячна заробітна плата працівників промисловості порівняно з відповідним періодом 2017 року зросла на 30,0 відс. і склала  9148 грн, що на 24,8 відс. вище середнього рівня по економіці області.

Суттєво, на 31,8 відс. порівняно із початком року, зменшилася заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних промислових підприємствах і складала станом на 01.08.2018 року 3979,3 тис. гривень. 

Енергоефективність 

Сьогодні в області функціонує 16 промислових сонячних електростанцій загальною потужністю 56,6 МВт. З них 8 почали працювати в 2018 році. За I півріччя 2018 року СЕС вироблено 23 млн. кВт*год. електроенергії, що практично дорівнює обсягу виробництва за 2017 рік (24 млн. кВт*год.).

Приватними домогосподарствами в області встановлено 276 сонячних електростанцій (6 місце серед областей) загальною потужністю понад 2 МВт.

На річках області працює 5 малих гідроелектростанцій потужністю 3,57 МВт. Ними за I півріччя 2018 року вироблено 3,4 млн. кВт*год. електроенергії (за 2017 рік – 9,75 млн. кВт*год., за 2016 рік - 5,99 млн. кВт*год.).

Спільно з банківськими установами (ПАТ «Державний ощадний банк України», АБ «Укргазбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк») реалізується ініціатива уряду зі стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів. У I півріччі 2018 року населенню та ОСББ в області видано 780 «теплих» кредитів на загальну суму близько 30 млн. грн. З обласного бюджету на 2018 рік для відшкодування частини відсоткової ставки за «теплими» кредитами виділено 1 млн. грн. Станом на 01.07. 2018 року з обласного бюджету профінансовано 251,3 тис. гривень. 

На заходи з енергозбереження у бюджетній сфері в рамках Цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки з обласного бюджету виділено кошти в розмірі 1,6 млн. гривень. Станом на 01.07.2018 року профінансовано 235 тис. грн. за заходи з енергозбереження, а саме на заміну вікон та дверей.

 

Капітальне будівництво

У 2016 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1510,7 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з 2015р. становив 104,4 %. На темп росту вплинуло зростання обсягів будівництва нежитлових будівель (на 29,2%). За цим показником область серед регіонів України посіла 13 місце.

У січні–вересні 2016 р. на території області збудовано 1280 нових житлових будівель, введено в експлуатацію 334,9 тис. кв. м загальної площі житла. Значну її частину (82,1 %) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 17,9 % - у будинках із двома та більше квартирами.

У загальному обсязі збудованого в області житла найбільшою є частка Івано-Франківської міської ради (23,7 %) та Тисменицького (12,8 %) району.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 2427,2 кв. м житла.

Серед регіонів України за обсягом прийнятого в експлуатацію житла Івано-Франківщина посіла 5 місце, в розрахунку на 10 тис. осіб – 4 місце.

У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 193,9тис.м2 житла, або 57,9% від загального обсягу, у міських поселеннях –141тис.м2 (42,1%).

У 2016 році за програмою розвитку молодіжного житлового будівництва надано 19 пільгових кредитів для придбання 1222,8 кв. м житла за кошти місцевих бюджетів на загальну суму 7800,0 тис. грн. З них 11 кредитів отримали сім’ї учасників АТО. В той же час у 2014-2015 роках було надано лише 4 та 5 пільгових кредитів відповідно. Збільшення кількості наданих кредитів у 2016 році відбулося завдяки виділенню додаткових коштів з обласного бюджету та розробці окремого напрямку програми для забезпечення житлом учасників АТО.

За регіональною цільовою програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки у  2016 році введено в експлуатацію 17 житлових будинків загальною площею 3070,6 кв. м при плані 16 житлових будинків загальною площею 2000 кв. м, освоєно 2682 тис. грн., залучено 2682 тис. грн. коштів бюджетів всіх рівнів із передбачених 3044 тис. гривень.

Із об’єктів соціальної та комунальної сфери у січні–вересні 2016 року прийнято в експлуатацію навчальні приміщення гімназії на 40 місць у м. Бурштині, реконструкцію з розширенням терапевтичного відділення з влаштуванням кардіологічних палат ЦРЛ на 15 ліжок у м. Долині, амбулаторно-поліклінічні заклади на 48 відвідувань за зміну, реконструкцію будівлі технічної майстерні під спортивний зал на 846 м2 тренувальної площі у м. Тлумачі,  спортивно-оздоровчий центр з приміщеннями реабілітаційного призначення (І черга) на 105 місць у м. Івано-Франківську, фізкультурно-оздоровчий комплекс з плавальним басейном на 434 м2 дзеркала води у м. Калуші, спортивний майданчик на 924 м2 у с. Мала Кам’янка Коломийського району, котельню пульмонологічного корпусу санаторію «Смерічка» на 0,69 Гкал/год в смт. Ворохта Яремчанської міської ради, місцеві теплові мережі (31,27 Гкал/год), місцеві каналізаційні та водостічні мережі (2,56 км).

Прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і потужностей, серед яких свердловина газова з розвідувального буріння, місцеві трубопроводи для транспортування газу (4,54 км), відділення з приготування паст у м. Калуші (3615 т), деревообробний цех в смт. Перегінське Рожнятівського району (385 м2), установка для виробництва вібропресованої бетонної продукції в с. Хриплині Івано-Франківської міської ради (24 м3), сонячна електростанція на 4 тис.кВт в с. Попельники Снятинського районута інші об’єкти.

 

Капітальні інвестиції в Івано-Франківській області за І півріччя 2018 року

У січні-червні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3504,1 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 7,2% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Серед регіонів України за обсягом освоєння капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 15 місце. За індексом капітальних інвестицій – 17 місце.

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 2546,7 грн, що відповідає 16 місцю серед регіонів України.

Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій виступили власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 63,1% загального обсягу, та кошти населення на будівництво житла – 20,3%.

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та  інвентар – 36,9%, у житлові будівлі – 24,5%, нежитлові будівлі – 14,1%, транспортні засоби – 12,7%.

Із загального обсягу капітальних інвестицій у розвиток підприємств промисловості спрямовано 37,7% або 1321,9 млн грн, зокрема найбільше – підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (18,2% загальнообласного обсягу), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (8,4%). Вагомою була частка капітальних інвестицій освоєних підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (15,1%). 

Найбільше капітальних інвестицій здійснено в обласному центрі (1323,2 млн грн, або 37,8%). Значні обсяги освоєні у Тисменицькому (21,9% загального обсягу) і Калуському (7%) районах.

Торгівля

На споживчому ринку області у січні-червні 2018 року оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких  є роздрібна торгівля) становив 9,6 млрд. гривень. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня-червня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 106,8% (в Україні – 106,2%). За цим показником область посіла 11 місце серед регіонів України.

За даними Держстату у І півріччі 2018 року індекс споживчих цін в області склав 104,6 відс. при загальнодержавному показнику 104,4 відсотка.

Нижчими від середньоукраїнських є індекси споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої (область – 103,5 відс., Україна – 104,0 відс.), алкогольні напої та тютюнові вироби (область – 108,9 відс., Україна – 109,0 відс.), одяг та взуття (область – 101,3 відс., Україна – 101,6 відс.) та  ресторани і готелі (область – 103,8 відс., Україна – 105,8 відс.).

Дещо вищими, порівняно із загальнодержавними, є індекси споживчих цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, охорону здоров’я транспорт, зв’язок та освіту.

Згідно з аналізом щомісячних даних Держстату щодо середніх роздрібних цін на основні споживчі товари, впродовж І півріччя 2018 р., в області нижчими темпами, ніж в цілому по Україні, зросли ціни на хліб житній, житньо-пшеничний, макаронні вироби, борошно пшеничне, яловичину, свинину, рибу морожену, масло вершкове, яблука, цибулю, буряк та моркву.

Як і в цілому у державі, подешевшали крупи гречані, яйця та цукор. Крім цього, дещо знизились в області середні роздрібні ціни на рис, крупу манну, птицю (тушки курячі) та філе куряче, тоді як в середньому в Україні ціни на зазначені продукти зросли.

На кінець кварталу середні роздрібні ціни на 18 із 31 обстежуваних Держстатом соціально важливих продуктів харчування в області нижчі за середньоукраїнські.

З метою зниження адміністративного тиску на бізнес, розвитку конкуренції та дерегуляції у сфері ціноутворення розпорядженням облдержадміністрації від 05.09.2017 р. № 519 «Про втрату чинності розпоряджень облдержадміністрації» відмінено державне регулювання цін на основні продовольчі товари, дитяче харчування, послуги бюро технічної інвентаризації, послуги ринків та плату за проживання в гуртожитках.

Таким чином, оптово-відпускні та роздрібні ціни на основні споживчі товари та послуги, перелічені вище, формуються у вільному режимі, враховуючи складові собівартості продукції (витрати на енергоносії, паливно-мастильні матеріали,  транспортні витрати та інше), в залежності від попиту і пропозиції та з урахуванням вимог ринку.

Окрім того, з метою аналізу цінової ситуації на основні споживчі товари, виявлення проблемних питань, які виникають на регіональному споживчому ринку, щодекадно відслідковується і аналізується цінова ситуація на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі та на продовольчих ринках області.

 

Підприємництво

Зміцненню позицій малого та середнього підприємництва в загальній структурі регіональної економіки у 2017 році сприяла реалізація заходів програми розвитку малого та середнього підприємництва, пріоритетними напрямами якої залишалися надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва та розвиток інфраструктури його підтримки. Протягом року з обласного бюджету через Регіональний фонд підтримки підприємництва по області було спрямовано 925,1 тис. грн. на реалізацію 9 бізнес-проектів підприєм­ців, які впроваджувалися у сферах зеленого туризму, переробки сільськогос­подарсь­кої продукції, пос­луг станцій технічного обслуговування, виробництва швейних виробів та ін. З місцевих бюджетів на розвиток підприємництва було виділено 1,3 млн. грн., з яких 847,3 тис. грн. - на формування інфраструктури його підтримки. Крім того, за рахунок коштів кредитних спілок профінансовано 29 інвестиційних проектів на загальну суму 16 424,6 тис. грн.

В області сформована розгалужена інфраструктура підтримки малого та середнього підприємництва, яка станом на 01.01.2018 року нараховувала 260 інституцій, зокрема 18 бізнес-центрів, 3 бізнес-інкубатори, технологічний та індустріальний парки, Регіональний фонд підтримки підприємництва та 5 його відокремлених підрозділів, 56 інформаційно-консультативних установ, 27 кредитних спілок та ін. Також протягом року здійснювали свою діяльність 63 громадські об'єднання суб'єктів підприємництва. Для налаго­дження тісної співпраці між суб'єктами підпри­ємницької діяльності та орга­на­ми виконавчої влади на засадах партнерства, відкритості та прозорості в області діяло 19 координаційних рад з питань підприєм­ницт­ва, створених на місцевому рівні, та регіональна рада підпри­ємців в області.

Розпорядженням облдержадміністрації та обласної ради від 25.09.2017 року №555/734-р створено Агенцію регіонального розвитку в Івано-Франківській області, основна мета якої - сприяння реалізації заходів регіональної стратегії розвитку, підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги тощо.

На початку 2018 року запрацювала «Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття», мета якої налагодження ефективного діалогу між такими громадами та обласною владою, а також відстоювання їх  інтересів.

З метою активізації бізнесу суб’єктам підприємницької діяльності передано в оренду 51,1 тис. м2 вільних приміщень комунальної власності. При цьому, місцевими органами влади застосовувалися понижуючі коефіцієнти до орендної плати при наданні приміщень підприємцям.

В райдержадміністраціях та містах обласного підпорядкування відкрито «гарячі лінії», на які можуть звертатися, в тому числі підприємці області, з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів, впровадження заходів для покращення умов ведення бізнесу, а також зі скаргами щодо зловживань чи корупційних дій органів влади.

Станом на 25.06.2018 року у кожному районі та містах обласного значення, а також у Печеніжинській, Верхнянській і Старобогородчанській об'єднаних територіальних громадах та в с. Поляниця Яремчанської міської ради діють центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), всього 24 одиниці. Для створення зручностей суб’єктам звернень додатково працюють 3 територіальні підрозділи ЦНАП м. Івано-Франківська. З метою забезпечення доступності громадян з обмеженими фізичними можливостями та осіб обмежених у пересуванні, для отримання окремих адміністративних послуг через ЦНАП м. Івано-Франківська та Яремче доступна послуга «Мобільний адміністратор», що працює за принципом віддаленого робочого місця.

Станом на 25.06.2018 року через центри надання адміністративних послуг надано 199 980 послуг. У роботі центрів надання адміністративних послуг застосовуються різноманітні інноваційні технології спрямовані на споживача, зокрема, в ЦНАП м. Івано-Франківська встановлено комп’ютерні інформаційні термінали, електронну систему регулювання чергою, діє технологія SMS-інформування, послуга – код зворотного зв’язку, он-лайн замовлення окремих адміністративних послуг. Якість обслуговування та надання адміністративних послуг відвідувачі можуть оцінити на офіційному сайті (www.cnap.if.ua), через сервіс «Он-лайн консультацій» та за допомогою мобільного додатку «Мобільний Івано-Франківськ».

З метою виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» в частині інтеграції найбільш важливих для громадян адміністративних послуг у ЦНАПах м. Івано-Франківська і Калуша та ЦНАП Надвірнянської райдержадміністрації забезпечено надання адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, Центром надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради проведено тендер та закуплено спеціалізоване обладнання для облаштування одного робочого місця з метою забезпечення надання вищезазначених послуг. На сьогодні ведуться технічні роботи щодо підключення даного обладнання.

Адміністратори ЦНАП Калуської та Надвірнянської райдержадміністрацій отримали доступ до Державного земельного кадастру, що забезпечує пришвидшення термінів надання таких послуг.

Одним із завдань Регіональної цільової програми підтримки малого та середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки визначено забезпечення відкритості та публічності регуляторного процесу.

Протягом року проведено 54 громадських обговорення проектів регуляторних актів, з яких 1- проект розпорядження облдержадміністрації щодо порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Івано-Франківської області,  1 – проект регулятор­ного акту Коломийської райдержадміністрації та 52 - проекти регуляторних актів виконавчих комітетів міських рад.

Станом на 01.01.2018 року нараховувалося 226 діючих регуляторних актів, з яких 8 – облдержадміністрації, 17 – райдержадміністрацій, 201- органів місцевого самоврядування.

Органами місцевого самоврядування за цей період проведено 40 базових, 34 повторних та 11 періодичних відстежень,  райдержадмініст­раці­ями – 1 періодичне відстеження, структурними підрозділами облдержад­мі­ні­ст­рації – 1 базове та 8 періодичних відстежень регуляторних актів.

Прийняті регуляторні акти, а також акти, результативність дії яких відстежувалась у 2017 році, врегульовували питання щодо благоустрою територій, оренди, нормативно грошової оцінки земель­них ділянок, організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування, надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки тощо.

У минулому році обласною державною адміністрацією було скасовано 8, райдержадміністраціями - 2, органами місцевого самовря­ду­вання - 14 регуляторних актів.

Впродовж 2017 року при Державних податкових інспекціях Головного управління ДФС в Івано-Франківській області та їх відділеннях здійснювали діяльність 16 Центрів обслуговування платників, метою діяльності яких було створення комфортних умов для платників податків області щодо забезпечення повноти та своєчасності виконання ними податкових зобов’язань перед бюджетом, надання платникам комплексу послуг із максимальним скороченням затрат часу на їх отримання. За цей період такими центрами надано 18,4 тисячі адміністративних послуг.

З метою забезпечення ефективної комунікації з бізнесом територіальними органами ДФС в області проводилися зустрічі та «круглі столи» (відповідно 224 та 112 таких заходів). Також було організовано 334 семінари та практикуми для платників податків, у тому числі 8 інтернет-конференцій, проведено 277 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія».

Для розвитку й підтримки підприємницької ініціативи безробітних громадян служба зайнятості області здійснювала комплекс заходів для тих, хто бажає започаткувати власну справу. З метою активізації незайнятих громадян до зайняття власною справою протягом 2017 року проведено 282 заходи з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність, в яких взяли участь 2,8 тис. осіб.

В області при всіх центрах зайнятості створено консалтингові групи, діяльність яких спрямована на надання допомоги підприємцям із числа колишніх безробітних, зокрема надання їм безкоштовних індивідуальних і групових консультацій, та супровід осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність після отримання одноразової виплати по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Надано 1341 безоплатну  консуль­тацію з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

У 2017 році 67 осіб працевлаштовано шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

На замовлення  суб’єктів малого та середнього підприємництва про­фе­сійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшло  6,5 тис. осіб з числа безробітних, що на 5,2 відсотків більше, ніж у 2016 році.

 

Вантажні перевезення

У січні-липні 2018р. підприємствами залізничного  та автомобільного  транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 6,9 млн.т вантажів, що складає 91% обсягу вантажних перевезень січня–липня попереднього року.

 

Залізничним транспортом у січні-липні 2018р. перевезено 4169,6 тис.т вантажів, що на 36,9% більше обсягів попереднього року.

Автомобільним транспортом області у січні-липні 2018р. перевезено 2,8 млн.т вантажів та виконано вантажооборот  в обсязі  606,2 млн.ткм, що  склало відповідно  60,3%  та  89,2% обсягів січня–липня  2017р. 

Пасажирські перевезення 

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 49,7 млн. пасажирів, що на 11,5% більше, ніж у січні–липні 2017р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 777,4 млн.пас.км або на 11,1% більше обсягу січня-липня попереднього року.

Залізничним транспортом у січні-липні 2018р. перевезено 1502,6 тис. пасажирів, що на 8,2% менше обсягів попереднього року.

Автомобільним транспортом у січні-липні 2018р. перевезено  39176,2 тис. пасажирів, що на 11,7% більше січня-липня 2017р.

Тролейбусним транспортом у січні-липні 2018р. перевезено 9039,3 тис. пасажирів, що на 14,5% більше, ніж  за зазначений період 2017р.

10.01.2017 14:01