Івано-Франківська область

Івано-Франківська область (до 1962 року – Станіславська область) була утворена 4 грудня 1939 року. Обласний центр – місто Івано-Франківськ. Область розташована на південному заході України і межує з Львівською, Тернопільською, Чернівецькою та Закарпатською областями. На крайньому півдні область межує з Румунією.

Адміністративно-територіальна характеристика

Площа області 13,9 тис. км2

За адміністративно-територіальним поділом на початок 2021 року область налічує 6 районів, 15 міст, 24 селища. В області створені 15 міських територіальних громад, 23 селищні та 24 сільські територіальні громади.

Всього в області налічується 804 населених пункти, з них – 765 сільські.

Обласний центрм. Івано-Франківськ. Віддаль від центру до Києва в км: залізницею – 716,  шосейними шляхами – 614.

Райони області: Верховинський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський.

Соціально-демографічна ситуація

На початок 2020 року чисельність наявного населення в області становила 1368,1 тис. осіб, з них у міських поселеннях – 606,8 тис., у сільській місцевості – 761,3 тис. За чисельністю наявного населення область посідає 12 місце серед регіонів України. Упродовж 2019 року чисельність населення зменшилась на 5,2 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях – на 0,2 тис., у сільській місцевості – на 5 тис. осіб.

У територіальному розрізі серед міст обласного значення найбільше мешканців проживає в м.Івано-Франківську (237,7 тис. осіб), найменше – у м. Яремче (8,1 тис.), серед районів найбільш чисельними є Надвірнянський (114,6 тис. осіб), Коломийський (96,7 тис.) та Косівський (86,6 тис.) райони, найменшими за чисельністю – Верховинський (30,5 тис.) та Галицький (41,9 тис.) райони.

Для статевої структури населення Прикарпаття залишається характерною перевага жінок. На початок 2020 року в області їх було на 73,8 тис. осіб більше, ніж чоловіків. На кожну тисячу жінок в середньому припадало 897 чоловіків (у середньому по Україні – 864), у тому числі в міських поселеннях – 879, у сільській місцевості – 912.

В області сформована структура населення, для якої характерна порівняно висока частка дітей у віці 0–15 років (18,1%), разом з тим питома вага населення у віці 60 років і старшому складає 20,8%.

Упродовж 2019 року в області народилось 12,1 тис. немовлят, у тому числі у міських поселеннях – 5 тис., у сільській місцевості – 7,1 тис. Рівень народжуваності становив 8,8 живонароджених на 1000 осіб наявного населення і є вищим середнього по Україні (8,1‰). За рівнем народжуваності серед регіонів держави Івано-Франківщина посіла 6 місце. Серед районів області найвищий рівень народжуваності спостерігався в Яремчанській міськраді (11,3 живонароджених на 1000 осіб наявного населення) та Верховинському районі (12,5‰), найнижчий – у м. Коломиї (6,7‰) та Городенківському районі (6,8‰).

Упродовж 2019 року в області зареєстровано 17,6 тис. померлих, з них у міських поселеннях – 6,3 тис., у сільській місцевості – 11,3 тис. Рівень смертності склав 12,8 померлих на 1000 осіб наявного населення, що є нижчим показника в цілому по Україні (14,7‰). За рівнем смертності серед регіонів Івано-Франківщина посіла п’яте місце, на 100 померлих припадає 69 живонароджених (в Україні – 53).

Національний склад населення: (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року)

Національність

Осіб

 
 

Івано-Франківська область

1406129

 

з них

 

 

українці

1371242

 

росіяни

24925

 

поляки

1864

 

білоруси

1468

 

інші національності

3494

 

національність не вказана

3136

 

 

Економічна ситуація

 

Промисловість у січні-жовтні 2020 року

Одним із важливих завдань економічної регіональної політики у 2020 році є створення сприятливого середовища для формування та функціонування  промислового комплексу - дієвого засобу розв’язання першочергових соціально-економічних проблем, зокрема, покращення зайнятості населення, створення додаткових робочих місць, наповнення бюджетів усіх рівнів.

Економічний потенціал області складають 570 великих, середніх та малих підприємств різних форм власності, серед яких провідне місце займають ВП «Бурштинська ТЕС ПАТ «ДТЕК «Західенерго», ТОВ «Карпатнафтохім», НГВУ «Долинанафтогаз» ПАТ «Укрнафта», ПрАТ «Івано-Франківськцемент», ДП «ВО «Карпати», ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ».

Індекс промислової продукції в області жовтні  2020 року порівняно з попереднім місяцем становив 93,1%, за підсумками січня-жовтня 2020 року – 92,5% (16 місце в Україні).

Із приростом виробництва промислової продукції з початку року працювали підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - на 13,7%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин та устатковання - на 9,9%, машинобудування - на 6,6%, добувної промисловості та розроблення кар’єрів - на  1,9%.

У постачанні, електроенергії, газу, пари  та кондиційованого повітря спостерігався спад виробництва на 22,9%. Вироблено 5,3 млрд. кВт.год електроенергії або на 33,7% менше ніж у відповідному періоді минулого року.

В економіці України область займає значну питому вагу з випуску окремих видів продукції, зокрема: газу нафтового попутного, одержаного з нафтових родовищ  -  40,8%, деревини з ялини, уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм  - 37,4%, нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних - 22,2%, електроенергії - 4,7%.

В області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 48,4 млрд грн, що складає 2,5% в реалізованій продукції України (13 місце в Україні).

На промислових підприємствах області працевлаштовано 41,7 тис. осіб із заробітною  платою  штатних працівників 12,6 тис. грн.

У розвиток підприємств промисловості за 9 міс. 2020 року  спрямовано найбільшу частку капітальних інвестицій – 34,9% загального обсягу капітальних інвестицій або 1121,2 млн.грн.

Зокрема, підприємствами з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, хімічних речовин і хімічної продукції,  харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів освоєно  15% загальнообласного обсягу.

Одним із шляхів подолання спаду промислового виробництва в області є реалізація інвестиційних проєктів на промислових підприємствах, у тому числі на  ТОВ «Карпатнафтохім», ТОВ «ПАС Україна»,  ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» та ДП «ВО «Карпати», на яких створено  нові робочі місця.

З метою напрацювання антикризових заходів, комплексна реалізація яких дозволить вивести основні галузі з кризи, стабілізувати ситуацію в регіоні в облдержадміністрації відбулися  наради за участю керівництва облдержадміністрації та представників провідних бюджетоутворюючих підприємств, на яких обговорено питання стану та перспектив розвитку промислового комплексу області.

Енергоефективність 

Спільно з банківськими установами ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ АБ «Укргазбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк» реалізується ініціатива Уряду зі стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів. Так, з початку 2019 року в нашій області укладено 517 «теплих» кредитів (з них, учасниками програми уже стали 28 ОСББ) на впровадження енергоефективних заходів на суму близько 26 млн. гривень.

З метою продовження ефективної підтримки енергоефективності в області, розроблена та затверджена рішенням сесії обласної ради «Регіональна цільова програма енергозбереження для населення на 2019-2020 роки», якою передбачено часткове відшкодування суми кредиту на енергозберігаючі заходи для фізичних осіб, ОСББ та ЖБК. На заходи даної програми на 2019 рік передбачено кошти в сумі 1,2 млн. гривень.

Разом з тим, в області розроблена та затверджена рішенням сесії обласної ради від 10.06.2016 № 230-5/2016 «Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки», виконання заходів якої дасть змогу зменшити частку природного газу, шляхом його заміщення іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, також дозволить зменшити енергоємність продукції, рівень споживання енергоресурсів у бюджетній сфері та видатків обласного і місцевих бюджетів на його оплату. На заходи даної програми на 2019 рік передбачено кошти в сумі 2,0 млн. гривень.

В області значна увага приділяється розвитку альтернативної енергетики. Об’єктами відновлюваних джерел енергії за І півріччя 2019 року, вироблено 54 млн. кВт. год. електроенергії, що складає 0,70 відс. від загального обсягу виробленої в області електроенергії.

Сьогодні в області працюють:

- 28 промислових сонячних електростанцій (СЕС) загальною потужністю понад 100 МВт, збудованих за рахунок коштів приватних інвесторів. За І півріччя 2019 року СЕС вироблено майже 50 млн. кВт. год. електроенергії.

- п’ять міні ГЕС загальною потужністю 3,6 МВт, виробництво електроенергії за І півріччя 2019 року склало 5,4 млн. кВт. год. електроенергії.

- біогазовий завод, потужність якого складає 1,2 МВт в с. Копанки Калуського району, за І півріччя 2019 року вироблено 2,0 млн. кВт. год. електроенергії та 2782 Гкал теплової енергії .

- перша черга вітрової електростанції (ВЕС) потужністю 600 кВт в Долинському районі, виробництво електроенергії за І півріччя 2019 року склало 0,22 млн. кВт. год.

У найближчій перспективі заплановано ввести в експлуатацію ще 10 сонячних електростанцій (в Городенківському районі – 1, Коломийському районі – 1, Тисменицькому районі – 2 та Тлумацькому районі – 6). Також планується будівництво вітрової електростанції в Рожнятівському районі потіжністю 25 МВт, другої черги вітрової електростанції в селі Шевченкове Долинського району потужністю 5,4 МВт та другого біогазового заводу ТзОВ «Ґудвеллі Україна» в селі Тустань Галицького району потужністю 1,5 МВт.

На сьогодні у бюджетній сфері із 2199 котелень 670 працюють на альтернативних видах палива (30,5 відс. від загальної кількості), з них 512 – на біопаливі та 158 – опалюються електроенергією, що дозволяє скоротити споживання природного газу близько 20 млн. куб. м. в рік.

Капітальне будівництво

У 2018 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3311,4 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з 2017 р. становив 117,9 %. На темп росту вплинуло зростання обсягів будівництва інженерних споруд (на 44,7%). За цим показником область серед регіонів України посіла 12 місце.

У 2018 р. на території області збудовано 1822 нових житлових будівель, прийнято в експлуатацію 404,2 тис.м2  загальної площі житлових будівель нового будівництва. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 138,8 тис.м2  загальної площі житла (34,3 % загального обсягу), у сільській місцевості – 265,4 тис.м2  (65,7 %).

У загальному обсязі збудованого в області житла найбільшою є частка Івано-Франківської міської ради (22,1 %) та Тисменицького (13,1 %) району.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 2944,4  м2  житла.

Серед регіонів України за обсягом прийнятого в експлуатацію житла та в розрахунку на 10 тис. осіб Івано-Франківщина посіла 7 місце.

У 2018 році за програмою розвитку молодіжного житлового будівництва за кошти обласного та місцевих бюджетів в сумі 9516,07 тис. грн. надано 17 пільгових довготермінових кредитів для будівництва (придбання) житла загальною площею 1208 м2,  з них 10 кредитів – для сімей учасників антитерористичної операції.

За регіональною цільовою програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки у  2018 році прийнято в експлуатацію 16 житлових будинків загальною площею 3029,41 м2, освоєно 2495,0 тис. грн. коштів  бюджетів всіх рівнів. 

У 2018 році на розбудову інфраструктури області з державного бюджету освоєно кошти в сумі 372,35 млн. гривень. За рахунок зазначених коштів здійснювалося будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 741 об’єкту, зокрема: 243 – сфери освіти; 133 – галузі охорони здоров’я; 142 – сфери культури та спорту; 108 – дорожнього господарства; 42 – сфери житлово-комунального господарства; 15 – вуличне освітлення; 4 – закупівля спецтехніки для ОТГ; 54 – інше. 

Капітальні  інвестиції 

У січні-вересні 2019 року  підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5831,4 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 3,3 відс. менше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року. Серед регіонів України за обсягом освоєння капітальних інвестицій область посіла 17 місце, за індексом капітальних інвестицій – 19 місце. У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 4248,3 гривень, що відповідає 20 місцю в загальному рейтингу за регіонами.

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання, інвентар та транспортні засоби – 20,9 відс., у житлові будівлі – 24,4 відс., нежитлові будівлі – 19,8 відс., інженерні споруди – 17,8 відсотка.

Із загального обсягу капітальних інвестицій у розвиток підприємств промисловості спрямовано 29,8 відс. або 1737,9 млн. грн., при цьому частка підприємств переробної промисловості склала 18,5 відсотка.

Найбільше капітальних інвестицій вкладено у місті Івано-Франківську 2623,8 млн. грн. або 45,0 відсотка. Також підприємствами та організаціями Тисменицького району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 615,7 млн. грн. капітальних інвестицій. Частка Тисменицького району у загальнообласному обсязі капітальних інвестицій склала   12,3 відс., що відповідає 2 місцю серед міст обласного значення та районів області. Найбільше капітальних інвестицій вкладено промисловими підприємствами, а саме: ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТзОВ «Геліос Енерджі», ЗАТ «Падана Кемікал Компаундс». 

Торгівля

На  споживчому  ринку  області оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств  (юридичних осіб) та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля), у січні-вересні 2020 року становив 19,1 млрд гривень. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня-вересня попереднього року  (враховуючи індекс споживчих цін) становив 103,1% (в Україні – 106,7%).*

В  області  діє  80  ринків,  з них: 58 (72,5%)  – змішаного типу,  21 (26,3%) – з продажу непродовольчих товарів та 1 (1,2%) – продовольчих товарів, на яких облаштовано 15,7 тис. торгових місць. Одним  із  найбільших  серед них є ринок  з продажу автотранспортних засобів на відкритих площадках на 1067 торгових місць (с. Угринів Тисменицького району).

На території м. Івано-Франківська торгівлю товарами народного споживання станом на 01.06.2020 року здійснюють 1478 закладів торгівлі (загальною площею 165,7 тис. м2), в тому числі: 67 торгових центрів та супермаркетів, 843 продовольчих магазини, 547 непродовольчих магазинів та 21 книгарня. Крім цього, в місті діє 436 підприємств ресторанного господарства.

Також на території міста функціонують 89 об’єктів фірмової торгівлі, з них 49 – тимчасові споруди.

За оперативними даними райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення з початку року (станом на 01.10.2020 року) в області додатково відкрито 92 об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення.

В області є 250 місцевих товаровиробників, з них  64 здійснюють свою торговельну  діяльність  у  288  фірмових  магазинах,  павільйонах  і  кіосках, торговою площею  6759,0 м2. 

 

 Підприємництво

Суб’єкти МСП регіону виконують важливу соціальну функцію. У 2018 році у секторах малого і середнього підприємництва було зайнято 175,5 тис. осіб, порівняно з 2017 роком (159,1 тис. осіб), отже додатково було забезпечено роботою 16,4 тис. осіб або 9,3 % .

Суб’єктами малого та середнього підприємництва у 2018 році реалізовано 74,2 % загального обсягу продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання області, з них середнього – 38,3 %, малого – 35,9 %. 

Налагоджено ефективний діалог між обласною владою, громадами, представниками підприємницького середовища. Відповідно до рейтингу «Regional Doing Business» наша область визнавалася однією з найкомфортніших серед регіонів України для започаткування та ведення бізнесу упродовж останніх років.

Загалом в області сформована розгалужена інфраструктура підтримки малого та середнього підприємництва, яка станом на 01.01.2020 року нараховувала понад 400 інституцій, зокрема: 23 бізнес-центри, Регіональний фонд підтримки підприємництва та 5 його відокремлених підрозділів, 51 кредитна спілка тощо. Для налагодження тісної співпраці між суб'єктами підприємницької діяльності та органами виконавчої влади на засадах партнерства, відкритості та прозорості здійснюють діяльність 18  координаційних, галузевих рад з питань підприємництва, створених на місцевому рівні, та регіональна рада підприємців в області.

З метою поліпшення бізнес-клімату та зміцнення позицій малого та середнього підприємництва в загальній структурі економіки області рішенням обласної ради від 21.09.2018 року № 939-23/2018 затверджена Регіональна цільова програма розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2019-2020 роки (далі – Програма).

Одним із пріоритетних напрямів Програми визначено надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва. Відповідно до її заходів у 2019 році шляхом надання кредитів на пільговій основі з обласного бюджету через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області спрямовано 428,6 тис. гривень. Профінансовано 3 проєкти, збережено 10 та створено 10 робочих місць.

Разом з тим, з державного бюджету у 2019 році 10 фермерських господарств області отримали 2445 тис. грн. у рамках державної підтримки фермерських господарств на поворотній основі (КПКВК 2801460 - «Надання кредитів фермерським господарствам»).

За інформаціями райдержадміністрацій, за рахунок коштів кредитних спілок «Злет» та «Надія» за минулий рік профінансовано 40 інвестиційних проєктів суб’єктів МСП на загальну суму 20589,8 тис. гривень. З міських та районних бюджетів на виконання заходів аналогічних програм у 2019 році виділено  1266,0 тис. гривень.

Розвитку бізнесу сприяє наближення адміністративних послуг до споживача та забезпечення їх надання через ЦНАП. Станом 30.09.2020 року в області діє 35 ЦНАП, 9 з яких (Ланчинської, Ямницької, Рожнівської, Більшівцівської, Дзвиняцької, Тлумацької Матеївецької та Долинської ОТГ, а також ЦНАП м. Надвірна) відкрилися у поточному році. Для створення зручностей суб’єктам звернень додатково працюють 8 територіальних підрозділів ЦНАП м. Івано-Франківська та 49 віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП ОТГ.

Від початку поточного року через центри надання адміністративних послуг області надано 423174 послуги. Загалом через центри надання адміністративних послуг області можна отримати понад 290 їх різновидів, перелік яких постійно розширюється. 

У роботі ЦНАП області застосовуються різноманітні інноваційні технології, спрямовані на споживача, зокрема, в ЦНАП м. Івано-Франківська встановлено комп’ютерні інформаційні термінали, електронну систему регулювання чергою, діє технологія SMS-інформування, послуга – код зворотного зв’язку, он-лайн замовлення окремих адміністративних послуг. Якість обслуговування та надання адміністративних послуг відвідувачі можуть оцінити на офіційному сайті (www.cnap.if.ua), через сервіс «Он-лайн консультацій» та за допомогою мобільного додатку «Мобільний Івано-Франківськ».

Для інтеграції найбільш важливих для громадян адміністративних послуг у ЦНАП виконавчих комітетів Бурштинської, Івано-Франківської, Коломийської та Калуської міських рад, ЦНАП Надвірнянської райдержадміністрації та в ЦНАП Дзвиняцької ОТГ забезпечено надання адмінпослуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Витвицькою сільською об’єднаною територіальною громадою ведуться технічні роботи щодо підключення вищезазначеного обладнання. Через ЦНАП Надвірнянської райдержадміністрації та ЦНАП м. Івано-Франківська надаються послуги з реєстрації транспортних засобів та виготовлення посвідчень водія.

Для створення сприятливих умов для розвитку та ведення бізнесу, а також налагодження співпраці на засадах партнерства з органами влади, упродовж 2019 року особлива увага приділялася організації семінарів, зустрічей, навчальних курсів і тренінгів для представників малого й середнього підприємництва, які проводилися в обласному та районних центрах, великих населених пунктах області.

Так, масштабними та цікавими були такі заходи:

- 18 березня 2019 року в Івано-Франківську відбулася регіональна конференція з питань євроінтеграційного курсу України в межах інформаційної кампанії «Євроінтеграція: сила можливостей. У публічній дискусії «Міфи та факти євроінтеграції: де знайти можливості?» йшлося про переваги та можливості європейської інтеграції для українців, історії успіху підприємців краю, діячів культури, науковців та освітян нашого регіону, а також про можливості європейських програм;

- 18-19 жовтня 2019 року за сприяння  Центру муніципального та регіонального розвитку відбувся форум «Шляхи покращення розвитку жіночого підприємництва в м. Івано-Франківську». Учасниці навчання, представники органу місцевого самоврядування та бізнес-середовища обговорювали актуальні питання розвитку жіночого бізнесу;

- 21 листопада 2019 року в інноваційному центрі «Промприлад. Реновація» відбулося засідання круглого столу «Смарт спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу, науки та громадськості», який організовано Українським інститутом міжнародної політики за підтримки Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Метою заходу була побудова ефективної комунікації між місцевими стейкхолдерами та започаткування міжсекторальної співпраці в області за допомогою впровадження підходу смарт спеціалізації;

- 12 грудня 2019 року в м. Івано-Франківську в рамках проєкту «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні» пройшов семінар «Карпатська Дорога Смаку як інструмент розвитку сільських територій»;

- 27 листопада 2019 року в Івано-Франківську Центром інформаційної підтримки бізнесу м. Івано-Франківськ, заснованим на базі Клубу Ділових Людей Україна, у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу проведено форум «Франківщина креативна: експортний та інвестиційний потенціал регіону». У рамках події відбулася презентація фотокниги «Франківщина креативна: експортний та інвестиційний потенціал регіону», до якої ввійшли кращі бізнеси і підприємства Івано-Франківщини з креативною та інноваційною складовою;

- 12 грудня 2019 року відбулася партнерська координаційна зустріч організацій з підтримки бізнесу, де зустрілися представники організацій (стейкхолдерів), що сприяють розвитку малого та середнього бізнесу в Івано-Франківському регіоні, для поглиблення співпраці та координації проєктів з метою покращення бізнес-клімату та сервісів для бізнесу. Захід організовано Центром інформаційної підтримки бізнесу м. Івано-Франківськ, основаним на базі Клубу Ділових Людей Україна, за підтримки ЄБРР у рамках ініціативи ЄС EU4Business.

Для забезпечення ефективної комунікації з бізнесом, територіальними органами ДПС в Івано-Франківській області проводяться відповідні заходи. Зокрема, протягом січня-грудня 2019 року проведено 226 заходів з представниками бізнесу та інститутами громадянського суспільства, з них 63 «круглі столи» та 163 зустрічі (2101 учасник).

За вказаний період також організовано 275 семінарів та практикум для платників податків, у тому числі 2 інтернет-конференції, участь в яких прийняли 3828 платників податків, проведено 208 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія», для ЗМІ організовано 17 прес-конференцій, 33 брифінги, 18 інтерв’ю та 24 коментарі, розповсюджено 196 видів друкованої продукції загальним накладом 26 тис. примірників. З метою популяризації підприємницької діяльності як засобу реалізації особистості та фінансової незалежності, проведено 30 заходів з майбутніми платниками податків (890 дітей).

Упродовж минулого року фахівцями служби зайнятості області проведено 230 заходів з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність за участю 2,4 тис. осіб, в тому числі 9 днів відкритих дверей центрів зайнятості щодо сприяння організації та здійсненню підприємницької діяльності за участю представників територіальних органів ДПС в Івано-Франківській області, управлінь юстиції. Серед учасників заходів 1,3 тис. осіб - жінки, 0,8 тис. осіб - молодь до 35 років, 1,4 тис. осіб - жителі села.

Проводилось  навчання безробітних за професіями, які сприяють відкриттю власної справи, а саме: продавець продовольчих та непродовольчих товарів, адміністратор, кухар,  перукар, манікюрниця, слюсар з ремонту автомобілів, кондитер для 251 особи з числа зареєстрованих безробітних.

Упродовж 2019 року підприємцям надано 1036 безоплатних  консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності, 64 особи з числа безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності на загальну суму 304,7 тис. грн. і за сприяння служби зайнятості започаткували власну справу, з них 23 особи – жителі села, серед яких 11 осіб – члени ОТГ.

За цей період працевлаштовано 647 безробітних громадян на нові робочі місця із здійсненням  компенсації витрат роботодавцям відповідно до статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення».

Область активно співпрацює у реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, що сприяють розвитку бізнес-середовища: ПРОМІС, U-LEAD, EU4BUSINESS, DOBRE, COSME, HORIZON-2020. 

Учасниками проєкту міжнародної технічної допомоги ПРОМІС «Партнерство для розвитку міст» є міста Івано-Франківськ, Яремче, Долина та Коломия. Проєкт впроваджується за допомоги Федерації канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади і спрямований на створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу. 

Вантажні перевезення

У 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 15,3 млн.т вантажів, що на 24,6% більше, ніж за попередній рік.

Залізничним транспортом у 2019р. відправлено 8 млн.т вантажів, що на 10,8% більше обсягів 2018р. Серед основних груп вантажів збільшилось відправлення зерна і продуктів перемелу у 1,7 раза, цементу – на 7,5%, нафти і нафтопродуктів – на 4,1%, водночас зменшилось відправлення будівельних матеріалів у 2 рази, брухту чорних металів – на 29,8%.

Автомобiльним транспортом області у 2019р. замовникам доставлено 7,3 млн.т вантажiв (з урахуванням перевезень, здійснених автотранспортом фізичних осіб-підприємців), що на 44,2% більше обсягів попереднього року.

Обсяг вантажообороту автомобільного транспорту області у 2019р. становив 1236,1 млн.ткм або на 7,8% більше, ніж торік. 

Пасажирські перевезення

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались  80,2 млн. пасажирів, що на 6,4% менше обсягу пасажироперевезень 2018р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1114,1 млн.пас.км.

Залізничним транспортом у 2019р. перевезено 2292,5 тис. пасажирів.

Автомобільним транспортом у 2019р. перевезено  64431,7тис. пасажирів.

Тролейбусним транспортом у 2019р. перевезено 13477,9 тис. пасажирів.

10.01.2017 14:01