«ДЕРЖАВНУ ПРОГРАМУ охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2004 — 2008 роки»

" /> Івано-Франківська обласна державна адміністрація :: Про охорону та збереження нематеріальної культурної спадщини України

Про охорону та збереження нематеріальної культурної спадщини України

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1732 затверджено «ДЕРЖАВНУ ПРОГРАМУ охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини на 2004 — 2008 роки»

Метою цієї Програми є створення належних умов для охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини, уповільнення процесу занепаду народної творчості. Цьому сприятиме проведення культурно-мистецьких заходів, фольклорно-етнографічних експедицій, наукових досліджень, науково-практичних конференцій та підготовка наукових видань з питань фольклору. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах коштів, передбачених на її виконання центральним і місцевим органам виконавчої влади у державному і місцевих бюджетах, та за рахунок інших джерел.  За попередніми розрахунками, для виконання передбачених Програмою заходів згідно з додатком необхідно понад 19 млн. гривень, у тому числі у 2004 році — 2871 тис., 2005 — 6580,8 тис., 2006 — 4349,7 тис., 2007 — 2686,2 тис., у 2008 році — 2780 тис. гривень. Виконання Програми забезпечить підтримку проведення на державному та регіональному рівні фольклорно-етнографічних експедицій, культурно-мистецьких заходів; створення державної системи дослідження, фіксації та збереження цінностей нематеріальної культури; створення системи заохочення молодих спеціалістів до дослідження фольклору, вивчення народної творчості; збереження мережі закладів культури та оптимізацію їх роботи, насамперед у сільській місцевості.

Контроль за виконанням Програми здійснюється Кабінетом Міністрів України. Координація роботи з виконання Програми покладається на Мінкультури. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щороку до 10 грудня подають Мінкультури матеріали для узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України до 1 лютого звіту про хід виконання Програми та до 1 червня 2008 р. звіту про результати її виконання.

Відповідно до додатку цієї Програми  у частині організаційно-правового  забезпечення збереження  нематеріальної культурної спадщини Івано-Франківську ОДА зобов’язано створити у 205 році при обласних центрах народної творчості постійно діючі консультаційні пункти з питань охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини для керівників фольклорних колективів, дослідників фольклору.

 У частині дослідження нематеріальної культурної спадщини:

- до 2006 р. провести поглиблене вивчення фольклорно-етнографічних та етнолінгвістичних особливостей регіонів у с. Космач Косовського району.

- Провести науково-практичні конференції на теми «Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі» (2005 р.) та «Культурний і побутовий взаємовплив українців та національних меншин Західної України» (2006 р.).

- Забезпечити проведення Міжнародного Гуцульського фестивалю у 2005 році та Міжнародного фольклорного фестивалю «Коломийка» у 2005 та 2007 рр.

- Проведення у 2006 та 2008 рр. творчих лабораторій у школі традиційного народного мистецтва імені В. Могура в с. Космач Косівського району Івано-Франківської області

У частині збереження нематеріальної культурної спадщини

- розміщувати і постійно поповнювати  на веб-сайті Мінкультури у мережі Інтернет інформацію про Державний реєстр  творів нематеріальної культурної спадщини. 

- протягом 2005 року створити картотеку відеозаписів рідкісних фольклорних творів та народних обрядів.

- забезпечити заклади культури, насамперед у сільській місцевості, сучасними технічними  засобами, необхідними для фіксації творів нематеріальної культурної спадщини.

У частині популяризація нематеріальної культурної спадщини

- започаткувати в друкованих засобах масової інформації рубрику “Нематеріальна культура”

- започаткувати  курс лекцій з питань етнографії та фольклору під час проведення курсової перепідготовки педагогічних працівників

- здійснити виготовлення відео- та кінофільмів про нематеріальну культурну  спадщину Бойківщини, Опілля, Покуття, Гуцульщини, Лемківщини.

- видати збірник “Народна їжа Прикарпаття” (гуцулів, бойків, покутян, опілян). 

28.12.2004 10:30

&p[images][0]=', '_blank', 'scrollbars=0, resizable=1, menubar=0, left=100, top=100, width=550, height=440, toolbar=0, status=0');return false" title="Поділитись в Facebook" target="_blank"/>