РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11.2004. №715

Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території області

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 року № 2294 „Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів", спільного наказу Міноборони України, МНС України, Держкомкордону України від 26.05.2000 року № 131/155/261 „Про організацію робіт щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України", наказу МНС України від 19.10.2004 року № 128 „Про організацію робіт з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України силами МНС України" та з метою упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, що залишились на території області після Другої світової та інших війн:

1. Покласти з 01 січня 2005 року відповідальність за знешкодження та знищення авіабомб та інших вибухонебезпечних предметів, що виявлені на території області, на головне управління МНС в області. Виконання заявок на знищення чи знешкодження вибухонебезпечних предметів здійснювати у міру їх надходження в порядку черги протягом 3 діб.

2. Відповідальність за ' організацію збору даних про виявлені вибухонебезпечні предмети, їх охорону, своєчасне інформування головного управління МНС в області про місцезнаходження цих предметів, забезпечення супроводу машин, що транспортують вибухонебезпечні предмети, організацію взаємодії між задіяними до реагування органами управління та силами покласти на Івано-Франківський обласний військовий комісаріат (В.Семігін), місцеві органи виконавчої влади.

3. Головам районних державних адміністрацій та міським головам:

  • до 15.12.2004 року спільно з військовими комісаріатами визначити, з урахуванням заходів безпеки для населення та інженерних мереж, місця знищення (підриву) вибухонебезпечних предметів, погодити з органами ДАІ маршрути вивезення вибухонебезпечних предметів до місць знищення, про що подати інформацію до головного управління МНС в області;
  • забезпечити інформування про виявлені вибухонебезпечні предмети військових комісаріатів, головного управління МНС в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, УМВС в області в порядку та терміни, що визначені Регламентом подання інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
  • організовувати роботу щодо інформування населення про порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів та заходи безпеки;
  • донесення про знищення вибухонебезпечних предметів та про кількість випадків підриву і загибелі населення від вибухонебезпечних предметів подавати до головного управління МНС в області та управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації один раз на квартал, до 2 числа наступного за звітним періодом місяця за формами згідно з додатками 1, 2.

4. Івано-Франківському обласному військовому комісаріату забезпечити подання письмових заявок на знищення (знешкодження) вибухонебезпечних предметів до головного управління МНС в області в день отримання інформант про виявлення вибухонебезпечних предметів.

5. Розпорядження обласної державної адміністрації від 05.12.2000 року № 854 „Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території області" визнати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням розпорядження, організацією і ходом виконання завдань щодо знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території області покласти на управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації М.Паламарчук) та головне управління МНС в області (В. Яремчук).

23.12.2004 10:19