Івано-Франківський Центр розвитку місцевого самоврядування

Нормативно-правові акти

                     

  1. Конституція України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show)
  2. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 № 2411-VI (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2411-17)
  3. Закон України «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 № 1508-VII  (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1508-18)
  4. Закон України «Про Про засади державної регіональної політики» від 05.02.2015 № 156-VIII  (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19)
  5. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-VIII  (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19)
  6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад» від 8 квітня 2015 р. № 214 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF)
  7. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку» від 18.03.2015 № 195 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/195-2015-%D0%BF)
  8. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» від 18.03.2015 № 196  (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF)
  9. Зразки проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування до кожного етапу добровільного обєднання громад
13.05.2015 09:20