РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18.11.2004. №724

Про стан використання бюджетних коштів, збереження державного і комунального майна на підприємствах, в установах і організаціях області

Недивлячись на те, що контрольно-ревізійним управлінням в області вживаються заходи щодо поліпшення використання бюджетних коштів, збереження державного і комунального майна на підприємствах, в установах і організаціях області, за 9 місяців поточного року збитки від незаконного витрачання грошових коштів і матеріальних цінностей склали майже 2.5 млн. грн., з яких 1.7 млн. грн. бюджетні ресурси.

Значні суми збитків від незаконного витрачання державних грошових коштів і майна допущено установами і організаціями соціального захисту населення - 471 тис. грн., охорони здоров'я - 200 тис. грн., освіти - 144 тис. грн., житлово-комунального господарства - 101 тис. грн., сільськими і селищними радами - 130 тис. грн.

Не в повній мірі забезпечується відшкодування незаконних витрат, нестач, крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей.

Про це йшлося на засіданні колегії облдержадміністрації 05.11.2004 р.

З метою посилення контролю за використанням державних грошових коштів і майна, попередження фактів нецільового їх використання:

1. Зобов'язати голів райдержадміністрацій, Івано-Франківського, Калуського, Коломийського, Яремчанського, Болехівського міських голів проаналізувати стан використання коштів за 2004 рік, за матеріалами ревізій і перевірок підприємств, установ і організацій, де виявлені фінансові порушення і зловживання, вжити відповідних заходів щодо їх усунення і притягнення до відповідальності винних посадових осіб, максимального відшкодування завданих державі збитків.

2. Звернути увагу начальників головного управління праці та соціального захисту населення (Гавриш Т.Ю.), управлінь освіти і науки (ЛичукВ.І.), охорони здоров'я (Яворський М.І.), житлово-комунального господарства (Андрієшин В.М.) облдержадміністрації на недостатню роботу у здійсненні заходів щодо забезпечення підвідомчими установами і організаціями цільового та ефективного використання державних коштів, грошових і матеріальних ресурсів та зобов'язати їх притягнути до відповідальності керівників тих установ і організацій, де виявлені серйозні порушення та зловживання, аж до розірвання з ними трудових контрактів.

3. Контрольно-ревізійному управлінню в області (Костишин А.В.) забезпечити дійовий контроль за правильним і ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням державного майна, дотриманням вимог законодавства при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Про наслідки цієї роботи щоквартально інформувати обласну державну адміністрацію.

4. Контрольно-ревізійному управлінню в області (Костишин А.В.) та головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Карп Г.В.) підвищити якість і рівень комплексних перевірок виконання бюджетів районів і міст обласного підпорядкування, залучати до участі в них працівників інших контролюючих органів. Наслідки таких перевірок в обов'язковому порядку розглядати на колегіях райдержадміністрацій, виконкомах міських рад та на розширених нарадах керівників підприємств, установ і організацій району (міста), висвітлювати у засобах масової інформації.

5. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Карп Г.В.) забезпечити дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та вимог Бюджетного кодексу при формуванні доходів і видатків місцевих бюджетів.

6. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Івано-Франківській області (Гула І.В.) посилити контроль за збереженням, використанням та наявністю державного майна, що не ввійшло у статутні фонди товариств. Постійно здійснювати контроль за своєчасним і повним надходженням до бюджету коштів за передане в оренду державне майно.

7. Управлінню з питань майна комунальної власності та корпоративних прав облдержадміністрації (Дадівєрін А.Д.) забезпечити проведення повної річної інвентаризації комунального майна, що знаходиться у віданні територіальних громад області, про наслідки проінформувати облдержадміністрацію до 15.01.2005 року, а також посилити контроль за ефективним використанням комунального майна та повнотою поступлення коштів за орендоване майно в місцеві бюджети.

8. Управлінню МВС України в області (Плавюк В.С.), управлінню Служби безпеки України в області (Сахнюк В.Я.), прокуратурі області (Юрченко Ю.В.) вжити відповідних заходів щодо прискорення розгляду справ, переданих їм за наслідками ревізій і перевірок, притягнення до відповідальності осіб, які допустили фінансові порушення і зловживання, забезпечення відшкодування завданих державі збитків, особливо за припиненими справами, де збитки не відшкодовані.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації І.Зварича.

23.12.2004 10:00