Розпорядження від 2003-03-27. № 238

Про обласну міжвідомчу комісію

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27.03.2003. № 238

м Івано-Франківськ

Про обласну міжвідомчу комісію

Відповідно до Указу Президента України від 21.03.2002 р №279 "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2002р. №137 "Про умови передачі культових будівель, визнаних пам'ятками архітектури, релігійним організаціям":

1. Створити обласну міжвідомчу комісію з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії для розгляду питань передачі культових будівель та іншого майна релігійним організаціям (надалі -комісія) згідно з додатком №1.

2. Затвердити положення про комісію згідно з додатком №2.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Б.Томенчука.

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк

 

 

Додаток №1
до розпорядження облдержадміністрації від 27.03. 2003 р. №238

Склад
обласної міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії

Богдан Томенчук - заступник голови облдержадміністрації, голова комісії
Марко Путько - начальник управління у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації, заступник голови комісії
Марія Довган - провідний спеціаліст управління у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації, секретар комісії
  Члени комісії:
Олег Гунчак - заступник начальника регіонального відділення Фонду державного майна в області
Олександр Джура - начальник управління освіти і науки облдержадміністрації
Степан Кобута - начальник управління з питань внутрішньої і політики облдержадміністрації
Галина Маркевич - заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації
Катерина Мицан - директор обласного державного архіву
Тамара Присяжнюк - головний спеціаліст відділу культури та мистецтв управління культури облдержадміністрації
Ярослав Проценко - начальник управління з питань майна комунальної власності та корпоративних прав облдержадміністрації
Олег Синютка - заступник Івано-Франківського міського голови
Дмитро Стефінко - заступник начальника обласного управління земельних ресурсів
Ярослав Шинкарук - заступник начальника управління МВС України в області
Михайло Яворський - начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

  Додаток №2
до розпорядження облдержадміністрації від 27.03.2003 р. № 238

 

Положення
про обласну міжвідомчу комісію з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії

1. Загальні положення

Обласна міжвідомча комісія з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігій (далі - міжвідомча комісія), утворена на виконання Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков ї релігійних організацій" від 21.03.2002 р. №279.

Головним завданням діяльності міжвідомчої комісії є підготовка пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії, узагальнення та узгодження заходів, спрямованих на подолання негативних наслідків такої політики в області.

До складу міжвідомчої комісії входять уповноважені представники місцевих органів виконавчої влади та інших державних установ, закладів області.

Склад міжвідомчої комісії затверджується розпорядженням облдержадміністрації.

Засідання міжвідомчої комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше, як один раз на півріччя.

Зміни до складу міжвідомчої комісії затверджуються розпорядженням облдержадміністрації.

У своїй діяльності міжвідомча комісія керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, відомчими

нормативними актами, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

2.Компетенція міжвідомчої комісії

Сприяє взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у вирішенні питань, пов'язаних із виконанням Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій"

Вивчає та узагальнює пропозиції щодо відновлення прав церков І релігійних організацій за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до їх компетенції.

Розробляє рекомендації, спрямовані на взаємодію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань відновлення порушених прав церков і релігійних організацій, зокрема, щодо повернення їм колишніх культових будівель, іншого церковного майна ( в тому числі приміщень), що перебувають у державній чи комунальній власності і використовуються не за призначенням.

Залучає спеціалістів місцевих органів виконавчої та судової влади, підприємств, установ, організацій ( за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

Одержує від обласних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, матеріали, статистичні та інші дані, надання та оприлюднення яких не заборонено законодавством.

Скликає наради з питань, що належать до її компетенції.

Виконання інших функцій, які випливають із покладених на неї завдань.

Засідання міжвідомчої комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина складу міжвідомчої комісії.

Рішення міжвідомчої комісії оформляються протоколом, який підписується головою комісії а в разі його відсутності - заступником голови.

Заступник голови обласної
державної адміністрації

Роман Струтинський

27.03.2003 00:00